Göteborg: Västra Frilansklubbens årsmöte 1 mars

Tid: Tisdagen den 1 mars 2015, klockan 18-20. Efteråt bjuder klubben på middag.
Plats: Frilansarnas kontor på Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg

O.S.A. senast 22 februari till frilansdagen@gmail.com

Möteshandlingar kommer tillgängliggöras via klubbens hemsida.

Lämna ett svar