Stampens rekonstruktion drabbar frilansar hårt

Stampen Local Media fick 24 maj klartecken för den rekonstruktion man ansökt om, för alla 16 bolag ansökan gällde, däribland Göteborgs-Posten. Det innebär att frilansar som levererat material innan detta datum inte kommer att få ut sin ersättning för utfört arbete så länge rekonstruktionen pågår. Det är i nuläget oklart huruvida frilansarna kommer att få betalt, troligtvis blir det en ackordsuppgörelse där de måste skriva ner sina fordringar. Arbete som utförs efter detta datum betalas kontant, det vill säga inom några dagar, eftersom inga nya skulder får uppstå under en rekonstruktion.

Journalistförbundet skriver mer utförligt om vad rekonstruktionen innebär här.

Frilans Riks ordförande Victoria da Silva skriver i en debattartikel i Journalisten:

”Det är tråkigt för Mediesverige att den stora medieaktören Stampen nu har begärt rekonstruktion av företaget. Kulturminister Alice Bah Kuhnke beskriver situationen som en mardröm, och en stor del anställda kan förlora sina jobb. Det är naturligtvis oerhört tråkigt. Sen finns det en annan grupp, som också kan förlora sina jobb, men som dessutom inte ens kommer att få betalt för utförda jobb. Frilansjournalisterna.”

 

Fler har reagerat:

Frilans Riks styrelseledamot Agnes Arpi uttalar sig i TV4Nyheterna om hur rekonstruktionen påverkar henne och andra Stampen-frilansar.

Frilansfotografen Tomas Ohlsson har fordringar på 115 000 kronor som nu frusit inne.

Frilansjournalisten Magnus Carlsson har 50 000 i obetalda Stampen-fakturor.

För frilansjournalisten Maja Larsson rör det sig om 57 000 kronor, ett hårt slag inför sommaren.

Västra Frilansklubbens ordförande Carl-Magnus Höglund skriver i ETC: ”För enskilda individer handlar det om ersättningar från allt på ett par tusen till över 100 000 kronor för ett fåtal heltidskontrakterade. Det är ett hårt slag. Inte minst med tanke på att sommaren nalkas.”

Lämna ett svar