Mycket bra på gång – sammanfattning av årsmötet 2019

Tomas Backlund och Ulrika Hyllert
Tomas Backlund och Ulrika Hyllert på Frilans Riks årsmöte.

Frilans Riks årsmöte 2019 samlade ombud från sju av totalt åtta sektioner (tidigare klubbar) från norr till söder.

Mötet hölls på Estniska Huset vid Bantorget i Stockholm. Programmet var brett och spännande: alltifrån motioner och besök av Journalistförbundets nya ordförande och vice ordförande – Ulrika Hyllert och Tomas Backlund – till debatt om omorganisering av Frilans Riks och besök av Reportrar utan gränser som berättade om det nystartade projektet Kollega till kollega som försöker få in nyanlända journalister på den svenska arbetsmarknaden.

Nio motioner togs upp på årsmötet – ett gott tecken på engagemang även om det var 27 motioner förra året, men då var det också kongress i april.

Fem motioner antogs och har skickats vidare till Förbundsstyrelsen: om att förbundet centralt antar en resepolicy som tar klimathänsyn, två motioner om yrkesetiska överväganden när journalistiska uppdrag kombineras med andra uppdrag, om en faktureringstjänst, och om samverkansarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilanssektioner (läs mer i årsmöteshandlingarna på Frilans Riks hemsida). Dessutom har styrelsen på årsmötets uppmaning skickat vidare ett par uppmaningar till Journalistförbundet Frilans.

Lagom till lunchpausen presenterades Årets Frilans och Redaktör.

Årets Frilans blev Lena Wreede, drivande i TT-närverket Frilans Riks organiserade för att få upp arvodena. Juryns motivering löd:

Hon har under året utmärkt sig genom att leda kampen för höjda arvoden för en grupp kollegor med uppdrag hos TT Feature. Trots att frilansarna, med fackets hjälp, kunde visa på stillastående – eller till och med sänkta arvoden – gick TT med på endast blygsamma höjningar. Faktum kvarstår att Lena visade stort mod när hon tog fajten med sin viktigaste uppdragsgivare. Hon administrerade, drev på, bidrog med sin energi och göt mod i sina kollegor när motståndet tog musten ur många. Fackligt arbete är just detta: att vilja.
Årets Redaktör blev Elisabet Ekblom, redaktör på tidningarna Respons och Bra Affärer.

Juryns motivering löd: Utöver att hon tar journalistiken på stort allvar är Elisabet oerhört mån om sina skribenter. Hon betalar alltid efter frilansrekommendationen. Och tackar nej till journalister med allt för låga arvodesanspråk, vilket är värt en extra eloge!
Elisabet har kurage, är rak och tydlig och ger återkoppling – både om sådant hon är extra nöjd med, men även angående förbättringspunkter. Med henne är det ständigt ett samarbete och aldrig en känsla av ”vi och dom”. Alla borde få samarbeta med redaktörer som Elisabet.

Under förra verksamhetsåret arbetade styrelsen på uppmaning från årsmötet 2018 fram idéer om hur Frilans Riks skulle kunna omorganiseras för att få bättre representation, lokalt engagemang och mer tryck i frilansfrågorna. Vid årsmötet diskuterades idéerna och det blir nu den nya styrelsens uppgift att fånga upp diskussionen och till nästa årsmöte formulera ett konkret förslag hur vi organiserar Riks bättre. Tveka inte att höra av er om ni har ytterligare idéer. Det är inte för sent, arbetet har precis börjat.

Så valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2019/20:

Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval)
Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval)
Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval)
Agnes Arpi, Västra (omval)
Marja Beckman, Mälardalen (nyval)
Gunilla Kracht, Syd (nyval)
Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval)
Henrik Simonsen, Syd (omval)

Suppleanter:
Hannah Ohlén Järvinen, Syd (nyval)
Anna Persson, Västerbotten (nyval)

Lämnade styrelsearbetet gjorde Katarina Bjärvall, Lasse Edfast och Aminata Grut.
Stort tack för allt ni bidrog med.

Så vad planerar vi då för säsongen 2019/20?

Mycket. Vi har vårt första styrelsemöte direkt efter påsk. Många idéer finns på bordet för att driva frilansfrågorna framåt. Tonvikten ligger på verksamhetsplanens prioriterade områden: Arvoden, Upphovsrätt och Rekrytering.

Sist men inte minst ett stort tack till Eddie Pröckel som var årsmötesordförande och höll ihop det, fördelade ordet, kom med kloka formaliasynpunkter och skapade god mötesstämning. Och ett stort tack till alla er sektionsdelegater som kom till årsmötet.

På kvällen åt vi gemensam middag på Scala.

Redan klockan nio dagen därpå var det sektions-kontaktdag. Gert och Hasse från Riks träffade ordföringar och representanter för sektionerna. Vi hörde om arbetet året som gick och vad som är på gång. Så mycket bra görs, och så mycket bra är på gång

Hör av dig när du har idéer, när du ser att något behöver göras, eller har ett tips till oss om vad vi bör och kan göra.

Vi hörs

Frilans Riks styrelse