Journalistförbundet uppmanar Bonnier News att stoppa avtalet

I februari drog Bonnier News tillbaka sitt frilansavtal för sina frilansare, som arbetar mot koncernens magasin. Detta efter massiv kritik från bland flera upphovsrättsorganisationer. Efter sommaren har företaget börjat skicka ut ett omarbetat avtal, som i sina huvuddrag är lika oskäligt nu som då.

Journalistförbundet har också gått samman med Svenska Fotografers Förbund, läs inlägget på SFF:s hemsida.