Läs på innan du skriver avtal

Nu finns en uppdaterad avtalsvägledning på SJF:s hemsida, där du hittar information om vad som bör vara med i ett avtal och hur du bör formulera dig kring arvode, deadline, upphovsrätt med mera. Läs mer här!