Starkt engagemang från sektionen i Sundsvall

Gert Lundstedt på möte med Mellannorrlands frilanssektion i Sundsvall. Foto: Britt Mattsson
Gert Lundstedt på möte med Mellannorrlands frilanssektion i Sundsvall. Foto: Britt Mattsson

Här är en sammanfattning av Gert Lundstedts rapport från sitt besök i Mellannorrlandssektion i Sundsvall den 8 november 2019.

Karin Kämsby, ordförande i sektionen mötte mig på tågstationen och tog mig till legendariska Hotell Knaust i centrum där sektionen hade hyrt ett litet konferensrum.

Mellannorrland har 43 medlemmar idag. Men har en lista på 20 frilansjournalister som inte är med i förbundet. Jag bad dem vidarebefordra den listan till rekryteringsansvarige på Journalistförbundets kansli, Petteri Flanagan-Karttunen.

Det var bra uppslutning på mötet: åtta från styrelsen och en medlem som inte varit med tidigare. De kom från Undersåker i Jämtland, Gävle och Härnösand, Sundsvall… Vissa av dem hade alltså åkt långt, det är trettio mil till Undersåker. Hälften av de som var på mötet arbetar som fotografer eller, fotograf och skrivande journalist. 

Vi började med lunch i Spegelsalen på hotellet – trappuppgången till hotellvåningarna är omskriven i europeiska arkitekturböcker berättade de för mig, vilket jag förstår (tänk Stairway to heaven).

Viktigaste tankarna och förslagen som togs upp från mötet:

• Mellannorrland vill gärna vara med och informera på den medieutbildning som finns kvar i regionen: Journalistprogrammet på Mittuniversitetet – bildutbildningen på Mittuniversitetet lades i malpåse i somras, och radioutbildning på folkhögskola i Bollnäs är nedlagd.

• I höstas skulle Frilansjouren arrangera AW i Sundsvall för att bland annat rekrytera mediestudenter. Det sköts upp på grund av att många studenter då var ute på praktik. Jag har bett dem kontakta Elisabet och Victoria och säga att de kör AW:et i januari när nya terminen börjar.

• Bonniers köp igår av Sveriges Kommuner och Landstings tidning Dagens Samhälle kom upp – vad kommer det betyda för de schyssta frilansvillkor som tidningen har idag? Vi får kolla upp det.

• Intressant förslag kom upp, som sammanhänger med omorganisation av Riks, efter att vi diskuterat att sektionen aldrig har pengar att arvodera för möten på andra platser i regionen. Mellannorrland kommer att skriva en motion till vårt årsmöte om en typ av ”kommunalt utjämningssystem”. Att klubbar med många medlemmar – Mälardalen, Syd och Västra – omfördelar en del av sin medlemsavgift till klubbar med mindre medlemsintäkter. Kan det vara något för oss att fånga upp i förslaget till omorganisation av Riks som vi ska lägga fram vid årsmötet?

Mellannorrland underströk igen vikten av att den geografiska indelningen blir kvar.

• Sektionen betonade vikten av att Riks jobbar med upphovsrättsfrågor. De kommer att till Riks årsmöte lämna in en motion om att presstöd ska kopplas till schyssta upphovsrättsvillkor – inga fulavtal alltså. Blir intressant. Ligger i linje vår Gunillas förslag om att skriva till Kulturrådet om krav på schyssta frilansvillkor när Rådet ger stöd till tidskrifter.

• En fotograf tog upp frågan om hur redaktioner arbetar med säkerhet när man som frilans skickas på jobb där det finns risk för att bli utsatt för hot och hat. Han hade själv blivit hotad vid ett tillfälle: ”jag har ditt bilnummer”. Och berättade att nynazister och extremgrupper konsekvent dokumenterar med rörliga bilder de som närvarar vid demonstrationer med mera som de arrangerar. Jag bad honom kontakta de redaktioner han jobbar för – stora redaktioner som TT, Expressen… – och höra vad de säger och återrapportera till oss. Det lovade han göra.

Ett bra möte med många konkreta förslag och starkt engagemang. 

Gert Lundstedt