Gräsrötter banade väg för upphovsrättsdirektiv

Maria Bard, Gert Lundstedt, Paulina Holmgren, Per-Arne Håkansson och Olle Wilöf. Foto: Gustav Påhlsson
Maria Bard, Gert Lundstedt, Paulina Holmgren, Per-Arne Håkansson och Olle Wilöf. Foto: Gustav Påhlsson

Ett tjugotal journalister och fotografer kom till det andra panelsamtalet om EU:s upphovsrättsdirektiv som Frilans Riks ordnar med sektionerna i Syd, Västra och Mälardalen.

Vi var på bar/mötesplatsen 2Lång i centrala Göteborg. Västra hade ordnat på bästa sätt. Efter panelsamtalet blev det mat och mingel.

I panelen fanns riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson (S), ordförande för Sveriges Förenade fotografer (SFF) Paulina Holmgren, Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf, och Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt. Modererade gjorde Maria Bard från Västra.

Med det här gräsrotsarbetet hoppas vi få ut vad EU-direktivet – när det nu implementeras i svensk lagstiftning – faktiskt kan förändra för att förbättra frilansarnas villkor genom att i lag undanröja fulavtal och ge frilansare skäligt betalt för vidareanvändningen av vårt material.

Extra viktigt var det att den här kvällen ha en riksdagsledamot på plats som inte bara instämde i våra krav, utan också underströk att våra krav också är grunden för en kvalitativ journalistik som i sin förlängning är en demokratisk grundbult.

Arbetet med implementeringen av EU-direktivet pågår ett år till, så det är nu vi måste opinionsbilda i frågan.

Den 3 februari blir det ett nytt panelsamtal om EU-direktivets potentiella möjlighet att förbättra våra villkor. Då blir det på ABF, på Sveavägen 41 i Stockholm mellan klockan 17.00-19.00. Efteråt serveras mat och mingel. På plats är samma panel som i Göteborg med undantag av Per-Arne Håkansson som ersätts av partikollegan Åsa Eriksson som sitter i Näringsutskottet, det utskott som ansvarar för implementeringen av EU-direktivet.

Anmäl dig till evenemanget i Stockholm här.

Gert Lundstedt