Riks gav ministrar sin syn på hot och hat

frilans riks, amanda lind, mikael damberg
Foto: Gert Lundstedt

Frilans Riks ordförande var den 14 februari 2020 inbjuden till ett rundabordssamtal om hot och hat mot journalister. Inbjudan kom från Kultur- och Justitiedepartementen och samtalet leddes av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Inrikesminister Mikael Damberg. Vid deras sida som sakkunnig fanns rikspolischefen Anders Thornberg. Utöver Frilans Riks och Journalistförbundets Ulrika Hyllert och Tove Carlén fanns ett tungt artilleri makthavare runt bordet: chefer och vd:ar för Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion, TV4, Utgivarna, TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Göteborgs universitet, Medieinstitutet FOJO, Prevent och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Mikael Damberg, Ulrika Hyllert m fl
Foto: Gert Lundstedt

Var och en fick tre minuter på sig att sammanfatta läget på sitt område. Först ut var Journalistförbundet och sedan Frilans Riks. Vi förväntades kunna ge bilden från fältet. Det gjorde vi. Frilans Riks belyste situationen med några konkreta exempel på hur det ser ut för frilansar jämfört med för anställda, och att frilansen i hot- och hat-situationer varken kan räkna med en säkerhetsavdelning eller redaktion som backar upp. Vilket leder till självcensur, att alltfler frilansare undviker att skriva om ämnen man vet genererar, eller tror kan generera hot och hat. Man tystnar. Somliga lämnar yrket och skolar om sig, medan andra väljer att rapportera om annat. Inte bara journalisterna tystnar: samhället tystnar. Det är ett demokratiproblem.

Mikael Damberg berättade vid mötet att regeringen inom kort kommer att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att öka det straffrättsliga skyddet för vissa samhällsnyttiga funktioner, däribland journalister.

Vilket förbundet och Riks välkomnar.

Efteråt underströk kultur- och demokratiministern, Amanda Lind för Frilans Riks ordförande att frilansperspektivet är viktigt.

Nu väntar vi på lagstiftning och verkstad.

Gert Lundstedt – ordförande Frilans Riks

Länk till förbundets nyhetsnotis som ger ytterligare info:

https://www.sjf.se/aktuellt/202002/journalistforbundet-valkomnar-besked-om-utredning