Förslag på akuta åtgärder för att stötta mediebranschen

20 mars 2020

Trots att vi tar del av nyheter som aldrig förut kommer corona-krisen att slå hårt mot mediebranschen. Journalistförbundet har tagit fram följande förslag på akuta åtgärder för att stötta mediebranschen under corona-krisen. Det kommer framöver även behövas andra och långsiktiga åtgärder för att stötta medieföretag, anställda och frilansar på olika sätt. 

Mediepolitik

 • Förstärk mediestödet. Samtidigt som det finns ett stort behov av nyheter om corona-pandemin slår krisen hårt mot medieföretagen. Ett akut och tillfälligt stöd i form av ett fördubblat driftsstöd skulle innebära 600 miljoner extra till branschen och bidra till att medierna kan fortsätt leverera nyheter till medborgarna. Pengarna bör betalas ut direkt och inte som normalt, månadsvis.
 • Förbered ytterligare krisåtgärder. Det är inte alla medier som får driftsstöd. Regeringen bör redan nu ta fram en plan för hur fler medieföretag som drabbas av corona-krisen, inklusive tidskrifter som bevakar samhällsfrågor, ska kunna stöttas om krisen blir så långvarig som vissa befarar.
 • Postutdelning. Postnord har aviserat att företaget avser att börja med varannandagsutdelning av post. Detta drabbar även medier som använder Postnord för att distribuera tidningar. Att alla ska få post, inklusive tidningar, fem dagar i veckan – oavsett var i landet du bor – är en demokratisk rättighet. Detta är extra viktigt för våra äldre medborgare som nu dessutom förväntas att inte lämna sina hem.
 • Sänkt porto. Vid årsskiftet höjde Postnord portot med 10 procent. Den senaste portohöjningen slår hårt mot tidskriftsbranschen som redan är pressad ekonomiskt. För att underlätta för tidskrifterna bör posttidningarna undantas från portohöjningen.
 • Returpapper. Vid årsskiftet ska ett nytt system för hushållsnära returpappersinsamling införas. Kostnaden för det nya systemet landar på pappersproducenterna vilket innebär ökade kostnader för medieföretagen. Denna ökade kostnad kunde inte komma mer olägligt. Enligt Journalistförbundet bör regeringen därför skjuta upp förslaget om hushållsnära returpappersinsamling.
 • Slopad moms för medier. En slopad moms för medier skulle underlätta mycket för hela mediebranschen som nu drabbas av minskade annonsintäkter.
 • Journalister är samhällsviktiga. Om skolor och förskolor stängs kommer en stor del av Journalistförbundets medlemmar stå utan barnomsorg till sina barn. Enligt Journalistförbundet är journalister samhällsviktiga i detta krisläge och måste erbjudas barnomsorg på samma sätt som andra samhällsviktiga yrkesgrupper.

Trygghetssystem

 • Vilande företag. För att en företagare ska ha rätt till a-kassa krävs det att företaget läggs vilande, vilket innebär att ingen verksamhet får bedrivas. Enligt dagens regler får ett företag bara läggas vilande en gång. Enligt Journalistförbundet bör en tillfällig regel införas så att den med eget företag tillåts ha företaget vilande två gånger under en femårsperiod.§
 • Möjlighet att vårda företaget. Ingen vet hur länge krisen kommer att pågå och det är viktigt att våra frilansmedlemmar snabbt kan återuppta sin verksamhet när krisen vänder. När ett företag läggs vilande bör därför vissa enklare sysslor för att vårda företaget vara tillåtna, så länge ingen fakturering sker.
 • Antalet a-kassedagar utökas. För de medlemmar som redan tagit ut a-kasseersättning och därför har få a-kassedagar kvar kan det vara svårt att inleda en ny a-kasseperiod i detta osäkra läge. Enligt Journalistförbundet bör det därför införas en möjlighet till extra ersättningsdagar för dem vars dagar riskerar att ta slut.
 • Medlemsvillkoret. För att uppfylla medlemsvillkoret hos en a-kassa krävs det att personen varit medlem i 12 månader. Enligt Journalistförbundet behöver det nu införas en tillfällig lättnad i medlemsvillkoret, i likhet med men i större omfattning än den som infördes 2009.
 • Arbetsvillkoret. En lättnad i arbetsvillkoret ska införas, så att man inte behöver ha arbetat lika många dagar som i dag för att kvalificera sig för ersättning. Fler tidsbegränsat anställda skulle därmed kunna få a-kassa.
 • Inför en möjlighet att deltidsstämpla. För anställda som blir arbetslösa på deltid finns det möjlighet att deltidsstämpla. Samma möjlighet måste finnas för frilansar som under corona-krisen får se delar av sin verksamhet helt försvinna.
 • Höj lägsta nivån i a-kassan. Det måste bli enklare att få fullt grundförsäkringsbelopp från a-kassan (drygt 8000 kr före skatt). Om inte kommer trycket på kommunerna att betala ut försörjningsstöd att öka kraftigt.
 • Möjlighet till permittering för företagare. Regeringen har infört en möjlighet till korttidspermittering. Denna möjlighet borde även gälla egenföretagare.
 • Frys SGI-nivån. Som företagare baseras SGI:n på arbetsinkomsten från företaget. När frilansar nu blir av med uppdrag i snabb takt sjunker SGI:n. Enligt Journalistförbundet bör därför SGI-nivån för frilansar frysas så att den inte kan gå under den nivån som personen hade före corona-krisen.

Länk till förbundets enkät till frilansar om uppdrag i samband med corona-krisen: https://www.sjf.se/aktuellt/202003/narmare-halften-av-frilansarna-har-forlorat-uppdrag