Förslag: Bidrag till inköp av frilansmaterial

Pressmeddelande från Journalistförbundet, 3 april 2020

Ge ett tillfälligt statligt bidrag, eller en subvention, på halva arvodet som en uppdragsgivare betalar ut till en frilansjournalist. Det förslaget har Journalistförbundet tagit fram i samarbete med Sveriges Tidskrifter med anledning av corona-krisen. 

Frilansjournalister bär som egenföretagare upp en stor del av journalistiken i Sverige och är en garanti för mångfald och bredd i mediebranschen. Frilansjournalister är en viktig del av demokratin. Att det finns frilansar som klarar sig genom krisen är helt avgörande. Men som läget är just nu är vi tillsammans väldigt oroliga, både uppdragsgivare och företrädare för frilansar, därför har vi gemensamt kommit fram till ett förslag till åtgärd.

Nästan hälften av alla frilansar har redan förlorat uppdrag på grund av krisen. Det beror delvis på att det som skulle bevakas är inställt, men främst beror det på att uppdragsgivarna på extremt kort tid fått så pass drastiskt minskade intäkter att de snabbt tvingats skära i allt som inte är fasta kostnader. Frilansarvoden är en utgift som tyvärr snabbt brukar minskas, trots att frilansmaterial ofta är både nödvändigt och viktigt för att göra en bra produkt.

För att både värna frilansarna och samtidigt se till att hålla hög kvalitet på produkterna genom att fortsätta kunna anlita frilansar förespråkar vi ett särskilt stöd kopplat till utbetalda frilansarvoden. En tidskrift, tidning eller förlag med anställda har fått lättnader kopplat till just de anställda, nu behövs lättnader även för de som är beroende av och vill bidra till en levande frilansmarknad. På så sätt stöttas både de medieägare som väljer att värna frilansar samtidigt som frilansar kan fortsätta försörja sig och bidra med sin kompetens både nu och i framtiden.

Journalistförbundet har, i samarbete med Sveriges Tidskrifter, tagit fram ett förslag: Ge ett tillfälligt statligt bidrag, eller en subvention, på halva arvodet som en uppdragsgivare betalar ut till en frilansjournalist.

Förslaget är inskickat till kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den 2 april 2020.

För frågor, kontakta: 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet 

uh@sjf.se eller 070-784 31 14

Finns även att läsa på https://www.sjf.se/aktuellt/202004/forslag-bidrag-till-inkop-av-frilansmaterial