”När behovet av nyheter är som störst kan journalister inte jobba mindre”

Ulrika Hyllert skriver i tidningen Arbetet om oron för vad som händer med journalistiken i coronakrisen:

”Intresset för att ta del av nyheter har varit rekordstort under corona-pandemin, men den ekonomiska krisen slår hårt mot medierna när viktiga inkomstkällor försvinner. Journalister permitteras och oron växer nu för vad som ska hända med branschen på sikt, skriver Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.”

Länk: