Dags att gå med i A-kassan

Allt för många frilansjournalister är inte med i A-kassan. En orsak är att den är dåligt anpassad för egenföretagare. Men det är en billig försäkring – 135 kronor per månad. Som frilansjournalist är det en trygghet att kunna få ersättning om kunderna helt försvinner, som vid kriser som den vi nu genomlider.

I samband med corona-krisen har regeringen beslutat om lättnader vad gäller arbetad tid, högre ersättning och ökad möjlighet för alla med enskild firma att lägga sin firma vilande och ta a-kassa under 2020. Det är en förbättring men inte alls tillräcklig för de allra flesta frilansjournalister.

Många frilansar som nu förlorat huvuddelen av sina kunder ser det inte som ett alternativ att helt lägga ner verksamheten. De anser det nödvändigt att hålla fast vi de få kunder som fortfarande köper frilansmaterial. Försvinner dessa uppdragsgivare så blir det svårt att komma igen efter krisen. Då måste företaget återstarta helt utan säkra kunder.

Från Frilans riks kräver vi att det under denna svåra tid måste vara möjligt att ha en viss aktivitet i sitt frilansföretag även om man har A-kassa eller – som vi föreslår – möjlighet att korttidspermittera. Den utvägen har de få frilansar som i dag driver sina företag som aktiebolag. Den möjligheten borde också stå öppen för huvuddelen av frilansarna som är egenföretagare.

Vi  i Frilans riks kommer att fortsätta att slåss för rättvisa regler för frilansar som är egenföretagare. Men under tiden är det viktigt att ha en arbetslöshetsförsäkring. Gå in på Journalistförbundets hemsida och bli medlem du också.