7 av 10 har förlorat frilansuppdrag

Corona-krisen har slagit hårt mot förbundets frilansmedlemmar. Redan i mars svarade drygt 4 av 10 frilansar att de förlorat uppdrag. Nu i juni har siffran stigit till drygt 7 av 10, visar vår nya medlemsundersökning.

– Detta bekräftar den bild vi har fått från medlemmar under våren och visar att det är viktigt att vi fortsätter kräva fler politiska åtgärder som får träff på våra frilansmedlemmar, säger Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund.

Journalistförbundets enkät skickades ut till 1700 frilansmedlemmar den 4 juni och sammanställdes den 15 juni, med svar från 468 medlemmar. Läs hela pressmeddelandet här: https://www.sjf.se/aktuellt/202006/7-av-10-har-forlorat-frilansuppdrag