Förtroendemannauppdrag är inte kupp

FÖRTYDLIGANDE. Två ledamöter i Frilans Riks styrelse framställs i en artikel i senaste numret av tidningen Journalisten som kuppmakare när de i egenskap av valberedare lade fram förslag till ordförande och styrelse i Mälardalens frilanssektion. Ingen av dessa två fick tillfälle att bemöta anklagelserna i artikeln.

Frilans Riks styrelse vill påpeka att medlemmarna utförde ett uppdrag som sektionens årsmöte på ett demokratiskt sätt utsett dem till att genomföra. Vi vill också påpeka att en valberednings förslag bara är just ett förslag och att ett årsmöte eller enskilda medlemmar har rätt att rösta emot ett sådant förslag.

Frilans Riks styrelse lägger sig aldrig i hur sektionerna organiserar sina styrelser och har inte heller något intresse av att göra det.