Kampanjen för rättvisa frilansarvoden fortsätter

Detta skickas ut till alla medlemmar i Frilans Riks den 10 december 2021:

Bästa medlem i Frilans Riks!

Kanske har du uppmärksammat att Journalistförbundet och Frilans Riks tillsammans med sektionerna just nu genomför en kampanj för högre och rättvisa arvoden för frilansjournalister. Bakgrunden är de många rapporter vi fått om att arvodena till skribenter och fotografer sänkts under senare år. Det är särskilt allvarligt mot bakgrund av att frilansar redan tjänar betydligt mindre än anställda journalister.

För att kunna driva frågan om mer rättvisa arvoden behöver vi din hjälp. Vi vill veta hur mycket du tar betalt av dina uppdragsgivare. Vi kommer att anonymisera alla svar så att ingen kan se vad just du har svarat, eller vilka din uppdragsgivare är. Det är av oerhörd stor vikt att du tar dig tid att fylla i enkäten. Det hjälper oss att fackligt driva våra, dina och alla kollegors krav på ett rättvist arvode som vi kan leva på.

Vi vill ha ditt svar före jul.

Vill du veta mer om arvodeskampanjen – kanske till och med engagera dig fackligt? Läs här.
Du kan också kontakta din sektion. Här finns kontaktuppgifter.

Tack för din medverkan!
Frilans Riks och frilanssektionerna i Journalistförbundet

Länk till undersökningen (ett Google-formulär)