Frilansrekommendationen höjs med 1,1 procent 2022

Frilansrekommendationen räknas upp med 1,1 procent från den 1 januari 2022.


Uppräkningen görs trots att det för 2021 inte finns någon lönehöjning enligt löneavtalet för anställda. Istället finns en lönehöjning från den 1 april 2022 med 2,2 procent, och utifrån hur rekommendationen beräknas skulle det egentligen betyda att nivåerna skulle stå still under 2022 och från den 1 januari 2023 höjas med 2,2 procent.

Men Förbundsstyrelsen har trots det beslutat att som alternativ höja frilansrekommendationen i två steg: med 1,1 procent från och med 1 januari 2022 och med ytterligare 1,1 procent från och med 1 januari 2023.

Journalistförbundet utfärdar sedan 1976 en frilansrekommendation. I förhandlingarna om ett frilansavtal med dåvarande Tidningsarbetsgivarna ställde förbundet krav på avtalsreglerade arvoden. När förbundet inte nådde framgång med detta beslutades att istället utfärda en ensidig rekommendation. Tidningsarbetsgivarna, å sin sida, lovade 1980 att inte ”aktivt motarbeta” rekommendationen.
Frilansrekommendationen har under åren räknats upp, och sedan 2018 räknats upp med procenttal som motsvarar värdet av det gångna årets löneavtal för anställda.

Den 1 januari 2021 räknades rekommendationen upp med 3,2 procent eftersom anställdas löner enligt löneavtalet hade höjts med just 3,2 procent från och med 1 november 2020.

Frilans Riks styrelse