På gång i Frilans Riks, augusti 2022

MEDLEMSBREV.

Vi hoppas att ni haft en fin sommar med möjlighet till ledighet och semester.

Nu startar hösten och vi tar nya tag med det frilansfackliga arbetet.

Frilans Riks har haft sitt första styrelsemöte efter sommaruppehållet.

För att introducera nya styrelsemedlemmar ägnades mötet åt rutiner och roller i styrelsen.

Vidare fördelades ansvaret för alltifrån arvodes- och jämställdhetsfrågor till rekrytering och nordiskt samarbete. Ansvarsområdena kommer att finnas på vår hemsida inom kort.

Några glada och viktiga nyheter:

• Från den 1 juli har vi fått till ett kollektivt avtal med LO Mediehus, det första kollektiva avtalet mellan ett tidningshus och Journalistförbundet som reglerar arvodesnivåerna. Läs mer här.

• Den 17 augusti föreslog en statlig utredning att uppdragsgivare får ett större arbetsmiljöansvar gentemot frilansar. En tydlig frilansfacklig seger. Läs mer här.

• Under sommaren har regeringen lagt fram en proposition till riksdagen om att implementera EU:s upphovsrättsdirektiv i svensk lagstiftning. Lagförslaget innebär bland annat att vi som producerar en stor del av innehållet till mediaföretagen skyddas mot påtryckningar att sluta oskäliga avtal vid överlåtelse och vidareförsäljning av våra texter och bilder, samt att de stora mediaföretagen också tvingas bli mer transparanta och redovisa för upphovspersonerna hur deras texter och bilder används. När vi frilansar intervjuar och tar bilder måste vi ha kontroll över vårt material så att det inte säljs vidare utan vårt medgivande. Röstas propositionen igenom kan det betyda fulavtal goodbye, och mer pengar i plånboken. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Hösten har alltså börjat bra. 

Arbetet med Arvodeskampanjen fortsätter och vi återkommer med information och resultatet. 

Om ni behöver oss, kontakta oss.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande