Nytt frilansavtal med LO Mediehus är klart

Ett nytt avtal har ingåtts mellan Journalistförbundet och LO Mediehus gällande frilansars arvodering. Avtalet innebär att LO Mediehus ska följa både Frilansrekommendationen och Frilanskalkylatorn vid arvodering. Upphovsrätten regleras inte i avtalet utan det finns gällande lagstiftning på EU-nivå att följa.

Foto: Adobe Stock

Ordföranden i Frilans Riks, Henrik Simonsen, säger så här i en kommentar till avtalet:

Vi är glada att vi återigen har ett fungerande avtal med LO Mediehus. Vad som hände i slutet av förra året var beklagligt men inom Frilans Riks har vi aldrig tvivlat på att Journalistförbundet och nya ledningen för LO Mediehus skulle kunna komma överens om ett avtal för säkra goda villkor för frilansarna. Detta avtal kan bli en förebild för andra mediehus om de vill säkra god kvalitet på sina produkter. Arbetet för bättre frilansvillkor i landet fortsätter.

Läs mer om avtalet på Journalistförbundets hemsida.

Det tidigare avtalet blev omdiskuterat i vintras då Journalistförbundets jurist Olle Wilöf gick ut och avrådde frilansar från att skriva under ett avtal med LO Mediehus då han menade att det innehöll felaktigheter. Läs mer om det här.

Det förra avtalet mellan Journalistförbundet och LO Mediehus skrevs under i juni 2022.