Riks mötte ”vinnaren” av Årets fulaste avtal

Osmund, Lundstedt möts på Spring media i samband med Årets fulavtal.
Gert Lundstedt (till höger) mötte Tobias Osmund och en annan medarbetare på Spring medias kontor. Foto: Hasse Hedström

Årets fulaste avtal 2021 tilldelades nyligen Tobias Osmund, CEO på Spring Media efter en artikel i Journalisten om dumpade fotografarvoden.

Efter tillkännagivandet om utmärkelsen kontaktade Frilans Riks bolaget för att överlämna priset. Tobias Osmund bjöd in Gert Lundstedt och Hasse Hedström – ansvariga för Riks Arvodeskampanj – till Spring Media. Efter en timmes möte var vi överens om att fortsätta diskussionen om skäliga arvoden för fotografer som arbetar för Spring Media.

Vi har skickat information om våra verktyg – Frilansrekommendationen och Frilanskalkylatorn – och hoppas nu på bättre villkor. 

Gert Lundstedt & Hasse Hedström 

Kampanjen för rättvisa frilansarvoden fortsätter

Detta skickas ut till alla medlemmar i Frilans Riks den 10 december 2021:

Bästa medlem i Frilans Riks!

Kanske har du uppmärksammat att Journalistförbundet och Frilans Riks tillsammans med sektionerna just nu genomför en kampanj för högre och rättvisa arvoden för frilansjournalister. Bakgrunden är de många rapporter vi fått om att arvodena till skribenter och fotografer sänkts under senare år. Det är särskilt allvarligt mot bakgrund av att frilansar redan tjänar betydligt mindre än anställda journalister.

För att kunna driva frågan om mer rättvisa arvoden behöver vi din hjälp. Vi vill veta hur mycket du tar betalt av dina uppdragsgivare. Vi kommer att anonymisera alla svar så att ingen kan se vad just du har svarat, eller vilka din uppdragsgivare är. Det är av oerhörd stor vikt att du tar dig tid att fylla i enkäten. Det hjälper oss att fackligt driva våra, dina och alla kollegors krav på ett rättvist arvode som vi kan leva på.

Vi vill ha ditt svar före jul.

Vill du veta mer om arvodeskampanjen – kanske till och med engagera dig fackligt? Läs här.
Du kan också kontakta din sektion. Här finns kontaktuppgifter.

Tack för din medverkan!
Frilans Riks och frilanssektionerna i Journalistförbundet

Länk till undersökningen (ett Google-formulär)

Skäms SVT med flera! Ni dumpar
frilansfotografernas arvoden

I senaste Journalisten granskas situationen för fotografer som filmar livesport. 

Spring Media är ett bolag med huvudkontor i Stockholm och filialer i Lettland. Affärsidén är att vidareförsälja sporträttigheter man förvärvat. 

Bland köparna märks SVT, Aftonbladet, Bonniers, NTM… Listan kan göras lång. 

Så långt finns inget att invända. 

Däremot protesterar vi mot att Spring Media genom sitt dotterbolag i Lettland enligt Journalisten nu tar in utländska fotografer som dumpar svenska fotografarvoden. Det en frilansande fotograf här hittills fått upp till 6 000 kronor för gör nu importerade fotografer för halva arvodet eller mindre. 

Upplägget för tankarna till Laval-fallet för ett antal år sedan där utstationerade byggnadsarbetare från Lettland fick lägre löner än vad Byggnads kollektivavtal medgav. Men sedan dess har EU agerat. Det borde inte se ut så här.

Spring Media har enligt Journalisten ett 50-tal anställda men inget kollektivavtal med Journalistförbundet.

Nu har förbundet en grupp som arbetar mot just produktionsbolag i syfte att teckna kollektivavtal, jobba med arbetsmiljöfrågor och intagsförhandlingar. Nyligen skrev, tack vare gruppen, produktionsbolaget Tredje statsmakten kollektivavtal med förbundet. Gruppen kommer nu förstås kontakta Spring Media. 

Skäms SVT, Aftonbladet, Bonnier, NMT … och alla andra som dumpar frilansande fotografers arvoden. På sikt dumpar det även den journalistiska kvaliteten. 

Frilans Riks

Engagera dig i kampanjen för bättre arvoden

Mynt_och_väckarklocka
Foto: Pixabay

Arvodeskampanjen är i full gång. Sektionsstyrelserna kontaktar nu samtliga arbetsplatsklubbar och samlar in uppgifter om arvodena på mediehus, produktionsbolag och redaktioner runt om i landet. Detta kommer att resultera i en strategi och ett direkt påverkansarbete med siktet inställt på högre frilansarvoden.

Frilans Riks arvodeskampanj startade med två välbesökta lunchseminarier på Zoom i samarbete med sektionerna. Vid dessa tillfällen diskuterade en panel av fotografer, skrivande journalister och kombinatörer vad som var rimligt att ta betalt för följande fiktiva jobb: 
En uppdragsgivare ringer och frågar om du kan bevaka ett event under två dagar, tio mil från din arbetsplats. Det hela ska resultera i två/tre artiklar, sammanlagt 12 000 tecken. Det ska publiceras i en organisationstidning och på deras webb. Kanske kan du även göra en liten webbfilm på 1–2 minuter? 
Uppdragsgivaren vill att du både tar bilder och skriver texterna (om du inte gör text och bild – utgå från enbart text eller enbart bild). 
Uppdragivarens fråga till dig: Vad kostar detta? 

Det blev stor spridning i de svar den tänka redaktören fick. Från 39 000 kronor för foto plus två dagar enligt frilansrekommendationen (från den 1 januari 2021 satt till 1071 kronor i timmen) till cirka 20 000 kronor för allt utom film. 

På det andra lunchmötet fick deltagarna lägga ut det pris de själva skulle begärt i chatten: 
• Om jag var intresserad av jobbet så skulle jag ta ca 15 000 kr. 

• Två dagars ersättning + bild + film + restid/biljett = minst 20 000. 
• Jag skulle tänka cirka tre dagar enligt reken plus omkostnader. I det skulle ingå enkla porträttbilder typ enkät på intervjupersoner, inget övrigt. Men jag önskar att jag hade kunnat ta mer!
• Jag är fotograf som 2001 vidareutbildade mig till journalist. Senaste året har jag satsat på film också. Gör ofta uppdrag med både text och bild eller enbart film. Jag tar 1050 kronor/timma rakt av. Oftast ger jag kunden paketpris.  
• För mig är priset så gott som alltid avhängigt hur mycket tid jobbet beräknas ta. Dock betalar ganska få enligt reken och har man ont om uppdrag är det ganska lätt att hellre få in en mindre summa än inget alls. 
• När jag får jobbförslag så ingår ofta ett ”lönebud” att ta ställning till. Om det är lägre än vad jag tycker är rimligt så brukar jag förhandla ner arbetsinsatsen, exempelvis dra ner på textomfånget eller använda arkivbilder istället för att ta nya. Jag tycker inte det brukar vara svårt att komma överens med arbetsgivaren (oftast facktidskrifter i mitt fall). 
• Porträtt kan ta väldigt lång tid. Det man fick 20 000 för på 1990-talet får man kanske 12 000 för idag. 
• Jag tycker att reken är jättebra att hänvisa till när man förhandlar. Även om man inte når upp till den.
• Viktigt att värdera sitt arbete. Annars blir det ju bara en hobbyverksamhet och man bidragit till att dumpa marknaden. 

Har du idéer om hur Frilans Riks kan arbeta med arvodesfrågan, hör gärna av dig till info@frilansriks.se

Gert Lundstedt och Hasse Hedström, ansvariga för Frilans Riks Arvodeskampanj

Kollektivt frilansavtal klart för Medietextarna

Journalistförbundet har tillsammans med Medietextarna – en sektion inom Frilans Riks – förhandlat fram ett kollektivt frilansavtal med undertextarföretaget lyuno Media Group. Företaget var tidigare svartlistat av förbundet för att ha velat sänka arvodena.

Avtalet innebär en miniminivå för översättning genom så kallad NMT-tjänst (bearbetning av maskinöversättning), samt ett antal andra principer.

Läs mer här:

Nytt frilansavtal med Iyuno-SDI – Medietextarna

Kollektivt avtal för frilansande undertextare – SJF.se

Medietextarnas Facebooksida

Vi gratulerar Medietextarna till avtalet, bättre betalt och ett steg i rätt riktning.

Frilans Riks

ETC-frilans? Hör av dig!

Frilansar du för ETC? Hör av dig till Johan Lif på Journalistförbundet!

Han skriver: I nästa vecka, på onsdag (9 juni), kommer jag, som företrädare för Journalistförbundet, att träffa bolaget för att inleda en diskussion om ett kollektivavtal, eller liknande, för ETC:s frilansande medarbetare. Jag skulle behöva ha kontakt med frilansar som i dag arbetar för ETC, som kan fungera som bollplank/delegation utifrån vad som sägs i samtalen med företaget. Medlemskap i förbundet är en förutsättning – men om du inte är medlem, så går det ju väldigt snabbt att bli det via www.sjf.se

Kontakta mig på jl@sjf.se

/Johan Lif

Förhandlingschef, Journalistförbundet

Arvodeskampanjen igång

Frilans Riks arvodeskampanj har dragit igång med två välbesökta lunchseminarier på Zoom, i samarbete med sektionerna. 

Det första mötet den 20 april samlade drygt 30 frilansar från Syd, Värmland och Västra. Nästa lunchmöte för resten av landet ett par dagar senare lockade 26 frilansar. Vid båda dessa tillfällen diskuterade en panel av fotografer, skrivande journalister och kombinatörer vad som var rimligt att ta betalt för följande fiktiva jobb: 

En uppdragsgivare ringer och frågar om du kan bevaka ett event under två dagar, tio mil från din arbetsplats. Det hela ska resultera i två/tre artiklar, sammanlagt 12 000 tecken. Det ska publiceras i en organisationstidning och på deras webb. Kanske kan du även göra en liten webbfilm på 1–2 minuter? 

Uppdragsgivaren vill att du både tar bilder och skriver texterna (om du inte gör text och bild – utgå från enbart text eller enbart bild). 

Uppdragivarens fråga till dig: Vad kostar detta? 


Det blev stor spridning i de svar den tänka redaktören fick. Från 39 000 kronor för foto plus två dagar enligt rekommendationen till cirka 20 000 kronor för allt utom film. 


På det andra lunchmötet fick deltagarna lägga ut det pris de själva skulle begärt i chatten: 


• OM jag var intresserad av jobbet så skulle jag ta ca 15 000 kr. 

• Två dagars ersättning + för bild + film + restid/biljett = minst 20 000. 

• Jag skulle tänka cirka tre dagar enligt reken plus omkostnader. I det skulle ingå enkla porträttbilder typ enkät på intervjupersoner, inget övrigt. Men jag önskar att jag hade kunnat ta mer!
• Jag är fotograf som 2001 vidareutbildade mig till journalist. Senaste året har jag satsat på film också. Gör ofta uppdrag med både text och bild eller enbart film. Jag tar 1050 kronor/timma rakt av. Oftast ger jag kunden paketpris.  

• För mig är priset så gott som alltid avhängigt hur mycket tid jobbet beräknas ta. Dock betalar ganska få enligt reken och har man ont om uppdrag är det ganska lätt att hellre få in en mindre summa än inget alls. 

• När jag får jobbförslag så ingår ofta ett ”lönebud” att ta ställning till. Om det är lägre än vad jag tycker är rimligt så brukar jag förhandla ner arbetsinsatsen, exempelvis dra ner på textomfånget eller använda arkivbilder istället för att ta nya. Jag tycker inte det brukar vara svårt att komma överens med arbetsgivaren (oftast facktidskrifter i mitt fall). 


• Porträtt kan ta väldigt lång tid. Det man fick 20 000 för på 1990-talet får man kanske 12 000 för idag. 

• Jag tycker att reken är jättebra att hänvisa till när man förhandlar. Även om man inte når upp till den. 

· Viktigt att värdera sitt arbete. Annars blir det ju bara en hobbyverksamhet och man bidragit till att dumpa marknaden. 

Arvodeskampanjen fortsätter, och har du fler idéer om hur Frilans Riks kan arbeta med arvodesfrågan, hör gärna av dig till info@frilansriks.se! 

Kampanj för bättre arvoden

tid är pengar: Mynt och väckarklocka.
Foto: Pixabay

Nu startar Frilans Riks kampanj 2021 för bättre arvoden och villkor, i samarbete med landets frilanssektioner.

Välkomna till digitala lunchseminarium den 20 och 22 april.

Båda dagarna berättar tre frilansare och svarar på frågor om hur de får frilanslivet att gå ihop.

20 april

Den 20 april anordnas ett seminarium i samarbete med sektionerna i Syd, Värmland och Västra. Följande frilansar deltar: 

• Håkan Röjder, frilansfotograf med Malmö som bas

•Helena Söderqvist, skrivande journalist som delar yrkeslivet mellan frilansande och läraryrket

•Kerstin Weman Thornell, frilansjournalist och del av Ordförrådet i Malmö

22 april

Seminariet den 22 april anordnas samarbete i sektionerna i Mälardalen, Södra Norrland, Västerbotten-Norrbotten och Östergötland. Deltar gör:

• Mats Andersson, fotograf med Södra Norrland som bas

• Marianne Hofman, driver egen tidning i Arjeplog finansierad av intäkter för andra jobb

• Mats Karlsson, skrivande journalist, frilans sedan 2006, stationerad i Stockholm

Samtalsledare är Frilans Riks ordförande och kassör, Gert Lundstedt och Hasse Hedström.

Du får även veta mer om fackliga verktyg för att förhandla bättre arvoden.

Koppla upp dig, lyssna och ställ frågor om frilansares villkor och arvoden.

När? 20 och 22 april klockan 12.00-13.00

Var? Zoom

Hur? Ingen föranmälan, länk till mötet läggs ut på Frilans Riks hemsida

Väl mötta

Frilans Riks och sektionerna i Syd, Värmland, Västra, Mälardalen, Södra Norrland och Västerbotten-Norrbotten

Aftonbladetfrilansar får årlig höjning

Petter Larsson litet porträtt
Petter Larsson. Foto: Hasse Hedström

Frilansmedarbetarna på Aftonbladet Kultur har efter samtal med ledningen fått igenom principen om årsvisa höjningar i takt med löneutvecklingen. De närmaste tre åren höjs arvodena med 1,8 procent om året, vilket motsvarar höjningen enligt det så kallade ”märket i kollektivavtalen, och ger totalt 5,4 procent på tre år.

Drivande i förhandlingarna har varit kulturjournalisten Petter Larsson, Årets frilans 2018: 

– En så långsiktig deal och en öppen acceptans av principen är inte bara bra för oss, utan också något som frilansar på andra tidningar kan använda som förebild och argument.

En liknande uppgörelse som på Aftonbladet har även frilansnätverket på Helsingborgs Dagblad-Sydsvenskan (HD-SDS) – där Petter Larsson också ingår – nyligen nått med ledningen där. Arvodena höjs med 1,8 procent i år, och tidningen har ställt i utsikt detsamma för de närmsta två åren för att följa löneutvecklingen.