Frilans Riks deltog i företagarsändning

Klipp från sändningen på Facebook, med Gert Lundstedt på skärmen.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt blev efter Riks debattartikel i Dagens Arena i helgen inbjuden att medverka i NyföretagarCentrums timmeslånga live-program på Facebook med rubriken: Hur slår stödpaketen?
Sändningen hade enligt uppgift mellan 5 000 – 10 000 tittare och gav Frilans Riks möjlighet att skapa opinion för att regeringen måste föreslå stöd till enskilda företag – den företagsform som 80 procent av Frilans Riks medlemmar har. 

Lyssna här vid 11 och 32 minuter.

Politikermöten, kompetensutveckling och ny debattartikel

Skärmavbild från Ulrika Hyllerts Facebookinlägg om politikermötet.
Skärmavbild från Ulrika Hyllerts Facebookinlägg om politikermötet.

Politikermöten

Den 25 maj deltog SJF:s förbundsordförande Ulrika Hyllert i ett möte med andra företrädare för förbund inom TCO och några av de ministrar som har krisfrågorna på sitt bord: Eva Nordmark, Amanda Lind och Ibrahim Baylan. Fokus för mötet var orättvisorna i de stödpaket som presenterats för företagen.

Ulrika Hyllert skriver såhär om vad som sades:

”Jag lyfte särskilt dessa punkter:

Möjlighet att deltidsstämpla.

Anpassa andra regler i a-kassan efter de med enskild firma.

Inför ett stöd som motsvarar det stöd för korttidsarbete/permittering som införts för andra företagsformer.

Utveckla olika former av stöd eller avgiftssänkningar som träffar specifikt enskild firma.

Inga löften gavs på mötet av ministrarna och tyvärr verkar förändringar dröja även om de ansvariga nu fått en extra tydlig bild av problemen för att kunna arbeta vidare med stöd som fungerar. Vi saknar dock intresse från Finansdepartementet kring frågorna. Både som förbund och inom TCO kommer vi fortsätta arbeta för att få fram ett stöd som når de som just nu drabbats hårdast av alla våra medlemsgrupper.”

Hela texten här: https://www.facebook.com/ulrika.hyllert/posts/3312693448765407

Här en artikel i Arbetsvärlden om mötet: https://www.arbetsvarlden.se/nara-halften-av-unionens-egenforetagare-riskerar-konkurs/

Om regeringen menar allvar med att journalistiken behövs för demokratin kan man inte bara se på medan många frilansjournalister går under. Vi inom Frilans Riks corona-grupp tror att det är bra att vi är många som ligger på politikerna för att de här frågorna inte ska få lämnas därhän och vi kommer fortsätta jobba med opinionsbildning.

Vi har tidigare haft möte med Arbetsmarknadsdepartementet och har begärt möte med både Ibrahim Baylan och Amanda Lind. Från Näringsdepartementet väntar vi fortfarande på svar och från Kulturdepartementet hälsades att Amanda Lind sände sitt ”varma tack” för vår mötesförfrågan men att hon inte har tid för ett möte. Om ministrarna är otillgängliga försöker vi träffa sakkunniga på departementen. Amanda Lind liksom Ibrahim Baylan deltog dock på gårdagens möte där Ulrika Hyllert förde fram våra frågor – ministrarna är med andra ord informerade om situationen. Men ännu syns alltså inga konkreta resultat av vare sig andras påtryckningar eller våra.

Kompetensutveckling

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark pratade i början av maj om korttidsarbete och kompetensutveckling som viktiga verktyg för att klara oss igenom krisen. Vi håller med. Behovet av kompetensutveckling är stort, inte minst på grund av den strukturrationalisering vår bransch genomgår, detta är något vi lyft och tänker fortsätta rikta in oss på.

De som jobbar för större företag eller som har aktiebolag kan tack vare möjligheten att införa korttidsarbete få betalt för den tid de lägger på att kompetensutveckla sig. Så fungerar det inte för frilansare med enskild firma. Vi vill i första hand att även de med enskild firma ska kunna införa korttidsarbete, i andra hand att a-kassereglerna ändras tillfälligt under krisen så att det går att deltidsstämpla och ta uppdrag övrig tid. I tredje hand vill vi ha möjlighet att kompetensutveckla oss och få betalt för den tiden.

Oavsett vad det blir av dessa åtgärdsförslag tror vi att kompetensutveckling är viktigt. Vi ska kunna överleva både på kort och lång sikt. Tillsammans med SJF Frilans (tidigare Servicebolaget) tittar vi både på vad som behövs och på vilka möjligheter som finns att även söka pengar utifrån för att kunna ordna fler kurser. Bland annat har vi, på förekommen anledning, föreslagit en kort kurs om olika företagsformer.

Därför efterlyser vi förslag från er medlemmar – vilka behov ser ni och vilka kurser vill ni gå?

Mejla oss på info@frilansriks.se

Ny debattartikel

”Så kom pandemin, och plötsligt finner vi oss med enskild firma vara ett företagar-prekariat jämfört med aktiebolag. Hur kunde det bli så?” 

Dagens Arena har publicerat en debattartikel signerad Frilans Riks styrelseordförande Gert Lundstedt. Läs gärna: https://www.dagensarena.se/opinion/egenforetagare-behandlas-som-andra-klassens-foretagare/

Ny FAQ på hemsidan

Vi har lagt upp en ny faq (frequently asked questions) på hemsidan: http://www.frilansriks.se/faq/

Hör gärna av er om ni saknar något!

Ta över vårt Instagramkonto

Till sist vill vi tacka alla medlemmar som har bidragit till vårt Instagramkonto och gjort en ”takeover”. Vill du också ta över kontot? Du kanske vill rapportera från något extra intressant jobb, tipsa om något, eller berätta om hur du upplever dessa coronatider? Arvodet är 600 kronor i a-skatt, vilket motsvarar två timmars styrelsearvode. Titta in på https://www.instagram.com/frilansriks/ för att se vad tidigare kollegor har publicerat. Om du vill göra en takeover, mejla till malardalen@marjabeckman.se.

Med hopp om bättre tider

/Frilans Riks styrelse

Vem tar ansvar för intervjupersonerna?

Medierna i Sveriges Radio P1 uppmärksammade den 2 maj intervjupersoners utsatthet. Faktum är att de kommer att bli än mer utsatta när frilansarna i allt större utsträckning förlorar upphovsrätten, något Frilans Riks uppmärksammade Medierna om. 

Följande mejl skickades till Mediernas redaktion:

Hej! I ert senaste program (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i allt större utsträckning genom oskäliga avtal tvingat av frilansjournalister sin upphovsrätt har detta lett till att just intervjupersonerna drabbas. Här en sammanfattning om hur de påverkas i framtidens medielandskap saxat ur en debattartikel i Dagens Media som är lika aktuell i dag (http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/oskaliga-avtal-raddar-inte-mediebranschen-6247598):

gram (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i allt större utsträckning genom oskäliga avtal tvingat av frilansjournalister sin upphovsrätt har detta lett till att just intervjupersonerna drabbas. Här en sammanfattning om hur de påverkas i framtidens medielandskap saxat ur en debattartikel i Dagens Media som är lika aktuell i dag (http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/oskaliga-avtal-raddar-inte-mediebranschen-6247598):

(…) De oskäliga avtalen innebär också en ökad osäkerhet för privata eller offentliga personer som ställer upp för exempelvis en intervju eller ett reportage i någon av medieföretagens titlar. Kanske handlar det om en person som ställt upp tack vare en lång och förtroendefull relation med en viss frilansare och en viss tidning.  Det kan nu inte garanteras att de fotograferade, avtecknade eller intervjuade personerna inte dyker upp i andra titlar inom samma koncern– eller för all del i något helt annat sammanhang.

Medieföretagens oskäliga avtal raserar relationer – både med de egna frilansmedarbetarna och med personer som företagens tidskrifter berättar om. (…)

Vänligt uppmärksammandes,

Göran Schüsseleder på uppdrag av Frilans Riks, Journalistförbundets frilansklubb

Ny debattartikel av Frilans Riks: Stötta frilansjournalister med enskild firma!

Skärmavbild från Arbetsvärlden: Sluta diskriminera oss som har enskild firma

TCO:s webbtidning för arbetsmarknadsfrågor publicerade den 7 maj en ny debattartikel av Frilans Riks. På Valborgsmässoafton presenterade regeringen ytterligare ett krispaket med stöd till företag. Men rätt att dra av fasta kostnader i det enskilda företaget räcker inte på långa vägar när för att Frilans Riks medlemmar ekonomiskt ska klara sig igenom pandemin. 
Läs Sluta diskriminera oss som har enskild firma här.

Återigen missas frilansjournalister i stödpaket för företagen

Färgglada tärningar.
Stödpaketet är som ett lotteri (eller som att spela tärning) för oss frilansar. Foto: Pixabay

”Det här stödet är väldigt pricksäkert. Ju mer man är drabbad desto mer får man ut av stödet.” Så sa finansminister Magdalena Andersson om det stödpaket som presenterades i torsdags.
För många av oss som valt företagsformen enskild firma tändes hoppet, bara för att släckas snart igen. Det var inget paket som jämnar ut skillnaden i stöden som ges till aktiebolag och enskilda firmor, som allt fler nu börjat uppmärksamma (medan den som är anställd i eget aktiebolag får stöd i form av sänkta arbetsgivaravgifter och möjlighet till korttidsarbete värt upp till 19 000 kronor i månaden får den med enskild firma ett stöd värt 1 500 kronor i månaden). 

Att vara frilansjournalist under den här tiden är som att delta i ett lotteri där vinsten är att få ta del av något av de statliga stödpaketen, som inte alls är så pricksäkra som regeringen med stödpartier tycks tro.

Istället presenterades ett paket på 39 miljarder kronor som ska delas ut till företag med en omsättning på minst 250 000 kronor per år och som tappat minst 30 procent i omsättning under mars och april 2020 på grund av corona-krisen. För att beräkna om man har rätt till stödet jämförs omsättningen med den under samma period 2019. Det är ett bra stöd för dem som har en verksamhet där inkomsten under året är jämn. För en frilansjournalist är det oftast inte så. Vissa har återkommande uppdrag och fakturerar månadsvis (för dem är givetvis det här stödet välkommet, så länge deras omsättning når upp till 250 000 kronor) men väldigt många av oss fakturerar då och då. Det kan vara noll kronor in under ett par månader och sedan betalning av ett antal större och mindre jobb under en och samma månad. Dessutom är det bara fasta kostnader som ersätts – kostnader som de allra flesta frilansjournalister redan håller nere eftersom vi verkar i en svår bransch med låga arvoden.
Att vara frilansjournalist under den här tiden är som att delta i ett lotteri där vinsten är att få ta del av något av de statliga stödpaketen, som inte alls är så pricksäkra som regeringen med stödpartier tycks tro. Några har aktiebolag och får ta del av de stöden. Några fakturerar varje månad eller har helt enkelt tur och fakturerade mycket mer under just mars och april 2019 än under mars och april 2020 – de får ta del av detta nya paket (så länge de har fasta kostnader att tala om). Många får i dagsläget ingetdera.
Ska journalistiken överleva och den mångfald som finns bland frilansjournalister bevaras måste något göras, och det snart.

Frilans Riks styrelse

”När behovet av nyheter är som störst kan journalister inte jobba mindre”

Ulrika Hyllert skriver i tidningen Arbetet om oron för vad som händer med journalistiken i coronakrisen:

”Intresset för att ta del av nyheter har varit rekordstort under corona-pandemin, men den ekonomiska krisen slår hårt mot medierna när viktiga inkomstkällor försvinner. Journalister permitteras och oron växer nu för vad som ska hända med branschen på sikt, skriver Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.”

Länk:

”Svenska journalister blir redan granskade”

Sverigedemokraten Linus Bylunds utspel om att bestraffa partiska journalister visar på nytt att vi behöver kraftsamla för att ge allmänheten en mer rättvisande bild av journalistiken och hur yrkesetiken upprätthålls inom journalistkåren, skrev representanter för Yrkesetiska nämnden på Aftonbladets debattsida förra veckan.

Läs hela artikeln här.