Medlem: Vikariebrist ett
tecken på kassa villkor

Det kom ett mejl från en medlem som började:

Tjoho! Jag har tänkt på en sak… Journalistförbundet uppmanade ju oss frilansare att söka vikariat inför sommaren eftersom det är brist på vikarier.

Uppmaningen var märklig tyckte medlemmen.

Orsaken till vikariebristen beror ju på las-karusellen, och medieägare som behandlat och fortsätter att behandla vikarier som utbytbara disktrasor.

Lägg till det allmänt kassa villkor inom branschen, menade medlemmen, så har det inneburit att allt färre kompetenta medborgare väljer att bli journalister.

Och fortsatte:

Vore det inte spännande att inför nästa sommar i stället uppmana till bojkott, och tvinga redaktionerna att köpa in mer frilansmaterial?

Medlemmen fattade givetvis att det för den enskilda frilansen är bra med ett sommar-vik för att få kontakt med redaktioner och bygga nätverk. MEN ÄNDÅ: är det inte på tiden att redaktionerna står sitt kast och inser att det är värt att anställa så många personer som man har behov av, och att dessutom behandla sina vikarier lite bättre.

Vad tycker ni? Bojkott eller ej?

Oacceptabel behandling av en frilans

En av Journalistförbundets och tillika Frilans Riks medlemmar har blivit uthängd och falskeligen misstänkliggjord i tidningen Expressen.

Expressen sänker en av sina egna tidigare medarbetare, ett fullständigt oacceptabelt exempel på hur uppdragsgivare behandlar frilansare.

Expressen röjer identiteten på en svårt sjuk person vars privatliv helt saknar allmänintresse.

Expressens publicering riskerar att förstöra möjligheterna för en frilans att tjäna sitt levebröd.

Frilans Riks styrelse uttalar vårt stöd för vår utsatta medlem och kräver en förändring i uppdragsgivares behandling av frilansare. Vi har i många år kämpat för frilansares arvoden, avtal och upphovsrätt. Vi vill inte också behöva kämpa för att frilansare ska bemötas med medmänsklighet och respekt. 

Mer information finns i Journalisten.

Frilans Riks styrelse

Äntligen fokus på
frilansfrågor!

Frilans Riks är Journalistförbundets största klubb med nära 1 750 medlemmar. Det är därför glädjande att förbundets tidning Journalisten uppmärksammar frilanskollektivet ovanligt mycket i senaste pappersutgåvan. Mindre glädjande är skildringen av frilansfacklig verksamhet.  

I korthet; Frilans Riks företräder Journalistförbundets frilansmedlemmar. Våra uppdragsgivare är deras företrädare i de åtta sektionerna. På Frilans Riks årsmöten klargörs vad styrelsen ska arbeta med, något som följs upp på följande årsmöte. Så även 29 mars i år, då sektionernas delegater enhälligt gav styrelsen ansvarsfrihet, godkände verksamhetsplanen till nuvarande verksamhetsår och valde om styrelsen. Vad delegaterna utgick ifrån finns sammanfattat i Frilans Riks årsmöteshandlingar, totalt 37 sidor.


Frilans Riks vet inte bara vad vi ska göra,
 utan även hur: ”Journalistförbundet ska arbeta målmedvetet och trovärdigt med frilansfrågor. Det gör vi bäst när alla delar av förbundet samarbetar och samordnar sina insatser.” 

Så inleds Journalistförbundets frilansstrategi som förbundsstyrelsen tagit fram i samarbete med kansliet och Frilans Riks. Bland annat ska strategin fokusera ”på arvoden och upphovsrätt, frilansarnas två enskilt viktigaste frågor”. Frilans Riks arbetar även med organisering och rekrytering som prioriterat område. 

Frilansstrategin ska för övrigt uppdateras årligen. Senast det skedde var 2019. Verktyg behöver som bekant vässas. Ett annat är Arvodesguiden, ett av förbundets främsta verktyg för att skapa bättre villkor på arbetsmarknaden. 

Frilans Riks kan bara ansvara för det egna arbetet. När det gäller social verksamhet är vi de första att beklaga att sådan inte alls finns hos oss, bortsett från lunch och middag i samband med årsmötet ett icke coronaår. Beklaga, eftersom frilansare är enskilda företagare som ofta saknar arbetsplatser där vi dagligen kan träffa andra journalister eller nätverka. Därför blir våra sektioners träffar väldigt viktiga. Inte minst när det gäller rekrytering. 

Pandemiåret har inneburit skarpt läge för Frilans Riks arbete, inte minst vad gäller försöken att påverka makthavare att sjösätta ett lämpligt stödpaket åt frilansare med enskild firma. Vi har sett att vårt arbete gjort skillnad. 

En knapp månad efter årsmötet är det uppenbart att vi står inför ännu ett tufft år vad gäller frilansares ekonomi och villkor på arbetsmarknaden. Frilans Riks hoppas att våra medlemmar fortsätter att höra av sig med frågor och förslag, antingen via våra sociala plattformar eller direkt

Förutom Frilans Riks prioriterade verksamhetsområden är 2021 också ett kongressår där vi ser fram emot motioner, förslag och debatt från frilanskollektivets sida.  

Vi hoppas även på fortsatt uppmärksamhet och bevakning från tidningen Journalisten. Framför allt kring våra medlemmars största utmaning gentemot uppdragsgivarna: arvoden och upphovsrätt. Denna fråga berör förr eller senare alla deras läsare då vi alla sitter i samma båt. 

Ett enat förbund är ett starkt förbund. 

Frilans Riks styrelse

Läs Maria Zaitzewsky
Rundgrens debattartikel

”Jag förtränger den gnagande känslan av att vara utnyttjad”, skriver Maria Zaitzewsky Rundgren i ett debattinlägg i tidningen Journalisten. Hon berättar att hon hittade en faktura från 2007 och såg att hon då fick dubbelt så mycket jämfört med vad hon får idag. Vi på Frilans Riks vågar påstå att det är en verklighet som de flesta frilansar känner igen sig i. Läs debattartikeln här.

Skicka in din historia till
Näringsdepartementet

Skicka in din historia om hur du drabbats till Näringsdepartementet!

I förra veckan förbättrade Regeringen möjligheten till omsättningsstöd för frilansjournalister som förlorat uppdrag under pandemin. Bra! Men tyvärr räcker det inte. Fortfarande har stödet dålig träff på oss frilansjournalister, trots att vårt yrke enligt Regeringen har en samhällsviktig funktion.

Därför uppmanar vi i Frilans Riks och Journalistförbundet dig, som råkat ekonomiskt illa ut på grund av pandemin och ändå inte kan få omsättningsstöd: 

Skriv till Näringsdepartementet! 

Berätta varför du med nuvarande regler för stödet ändå inte lyckats kvalificera dig för omsättningsstöd. 

Här kan du läsa mer om stödet och varför du bör skriva: https://www.sjf.se/aktuellt/202011/debatt-januaripartiernas-stod-nar-inte-egenforetagare

Frilans Riks styrelse 

Regeringen har inte tagit till sig av kritiken

Äntligen finns stöd att söka för enskilda näringsidkare – men regeringen har tyvärr inte tagit till sig av kritiken.
När förslaget om stöd till enskilda näringsidkare först kom kändes det hoppfullt. Men när vi i Frilans Riks coronagrupp började läsa det förslag som gick ut på remiss kunde vi konstatera att många, än en gång, riskerar att hamna utanför. Att ställa krav på att ha en lägsta nettoomsättning under 2019 på 200 000 vittnar om att regeringen, trots våra försök att upplysa dem om verkligheten för många frilansare inom kultur- och mediesektorn, inte förstått hur utsatta dessa grupper är. Rimligen borde ingen klara sig på en nettoomsättning på under 200 000 per år, men det finns de som ändå gör just det. Som anpassar sina liv efter låga arvoden och dåliga villkor och drygar ut inkomsterna från firman med inkomster från inhopp.Vi hoppades, när vi förstod att fler hade samma kritik som vi, att regeringen skulle ta till sig av synpunkterna. Vi hade fel. Plötsligt finns stödet här och det ser i stort sett ut som det gjorde i det förslag som gick ut på remiss.Vi är glada att stödet finns. Vi är glada att en del av våra medlemmar kommer att kunna söka det. Men det bekymrar oss att regeringen inte tycks kapabel att ta in vilken verklighet många frilansare lever i. Stödet ska vara sökbart från den 10:e november.
Mer information kommer på Journalistförbundets hemsida. Har du frågor? Kontakta frilansjouren: https://www.sjf.se/frilans

Här finns mer att läsa:

Regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-infors/

Länsstyrelsen Östergötland (har samordningsansvar): https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

Välkommen på möte om
LAS-förhandlingarna

Onsdag den 11 november klockan 12.30 ordnar Frilans Riks medlemsmöte om LAS-förhandlingarna och överenskommelsen. Vad handlar det om? Hur påverkar de frilansarna? Varför det blivit het debatt bland Journalistförbundets medlemmar om överenskommelsen. Läs mer om detta här:https://www.journalisten.se/debatt/vad-ska-vi-med-journalistfacket-till
https://www.journalisten.se/debatt/vi-ville-inte-forsamra-las
https://www.journalisten.se/debatt/vi-uppmanar-forbundet-att-backa
https://www.journalisten.se/debatt/valkommen-debatt-om-las
https://www.journalisten.se/debatt/vill-forbundet-att-vi-lamnar-mediebranschen

Var med på mötet: lyssna och ställ frågor till och diskutera med Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert och förhandlingschefen Johan Lif.Mötet är digitalt via Zoom. Tid: 12.30 -13.30Information om hur du kopplar upp dig till mötet finns här på hemsidan på tisdag den 10 november klockan 15.00.
Styrelsen

Nytt från Frilans Riks:
fortsatta påtryckningar
och sommarhälsningar

Följande brev kommer även att skickas ut till Frilans Riks medlemmar:

Ny debattartikel i Arbetsvärlden

Det inger hopp att regeringen av riksdagen uppmanats återkomma med förslag på åtgärder för att även företagare med enskild firma ska klara sig igenom krisen – men det innebär inte att problemet är nära en lösning. Vi hoppas att Finansdepartementet tar itu med frågan och kommer med faktiska förslag som kan vara till nytta för dem av våra medlemmar som har enskild firma. En sammanställning av hur den ekonomiska krisen slagit mot frilansare, som vi i Frilans Riks corona-grupp bidragit till, skickas därför av SJF till Finansdepartementet. Och vi har nu fått ännu en debattartikel publicerad i Arbetsvärlden som påminner om varför åtgärder behövs. Dessutom bemöter vi de argument som finns från politiskt håll och som går ut på att frilansare borde ha startat aktiebolag istället för enskilda firmor från början.
Debattartikeln finns att läsa här: https://www.arbetsvarlden.se/debatt/regeringen-bor-utforma-stodpaket-for-enskild-firma/
Riksdagsarbetet har redan lagts ner för sommarsemestrar och eventuella politiska förslag lär dröja något. Vi är frustrerade och tycker att det tar och har tagit alldeles för lång tid – att åtgärder möjligen är på gång är en klen tröst för den som befinner sig i akut kris. Men vi hoppas på åtgärder snart och hoppas också att ni alla, trots pandemi och ekonomisk kris, har möjlighet att njuta av lite ledighet.
Vi håller fortsatt koll på vad som händer men sänker tempot i takt med samhället i övrigt och kommer även vi att försöka ta igen oss något under kommande veckor.
Med hopp om framtiden önskar vi en trevlig sommar!
/Frilans Riks styrelse

Hur stödpaketen till företag missar en majoritet av frilansjournalisterna

Frilans Riks, juni 2020

Med anledning av att frågan om enskilda näringsidkares möjligheter att klara sig igenom krisen nu lyfts i Finansutskottet vill vi i Frilans Riks, som är den del av Journalistförbundet som organiserar frilansjournalister, redovisa för situationen inom vår bransch och framföra våra förslag på åtgärder.

Inledningsvis vill vi poängtera att i princip samtliga frilansjournalister drabbas hårt av den kris som uppstått på grund av pandemin, och att det absolut inte är meningen att ställa dem med enskild firma och dem med aktiebolag mot varandra. Men det är ett faktum att de ekonomiska stöden får betydligt bättre träff på dem med aktiebolag.

Samtliga av Journalistförbundets frilansmedlemmar tillhör en redan utsatt grupp som på grund av skamligt låga arvoden överlag nu riskerar att slås ut helt och bilda ett högutbildat prekariat. De låga arvoden som i stort sett hela mediebranschen inklusive public service tillämpar gör vår yrkesgrupp socialt utsatt med alltifrån svårigheter att få lån till en bostad, till väldigt låga pensioner när yrkesbanan är över. Detta gör att en grupp som redan till stora delar går på knäna blir extra utsatt under den rådande situationen, eftersom medieföretagen nu sänker ersättningarna och dessutom drar ner på antalet frilansuppdrag. 

Vår utsatta situation delar vi med andra frilansande yrkesutövare som exempelvis musiker och skådespelare, men till skillnad från dem kan vi inte, utan att riskera våra företag helt och hållet, lägga firman vilande för att kunna få a-kassa tills krisen är över. 

Här följer en sammanställning av regeringens olika stöd och varför de inte fungerar för frilansande journalister med enskild firma.

Först några inledande fakta:

 • Svenska Journalistförbundet organiserar drygt 1 700 av landets frilansjournalister. 
 • Runt 80 procent av dem har enskild firma – enligt SCB finns runt 600 000 enskilda firmor och 500 000 aktiebolag i Sverige.
  En enkät Journalistförbundet gjorde i slutet av mars visade redan då att nära hälften av förbundets frilansmedlemmar hade förlorat uppdrag på grund av pandemin. När resultaten av en ny enkät presenterats nu i mitten av juni, har andelen som förlorat uppdrag ökat till sju av tio.
 • Trots regeringens många föredömliga stödpaket på flera hundra miljarder för att rädda jobb och ekonomin har mycket lite av det haft träff på frilansjournalister med enskild firma.

Så här ser det nämligen ut:

 • A-kassan

Förändringarna inom a-kassan har som syfte att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. Men kräver att frilansen avvecklar sitt företag eller lägger det vilande för att beviljas arbetslöshetsersättning. Tillåtet under arbetslösheten är att uppdatera webbplats och sociala medier i begränsad omfattning, eller upprätthålla viss begränsad kund- eller leverantörskontakt. Förutsatt att åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Tyvärr är stödet inte till stor hjälp för den som förlorat en del men inte alla sina uppdrag – vilket är fallet för majoriteten av frilansarna då nästan ingen är beroende av enbart en uppdragsgivare. Att lägga företaget vilande och säga nej till de uppdrag som erbjuds innebär att det blir svårt att starta upp igen. De uppdragsgivare frilansen säger nej till då företaget är vilande hittar med största sannolikhet andra frilansare att arbeta med. Att lägga firman vilande och under pandemin säga nej till de uppdrag som finns kvar för att kunna få ut arbetslöshetsersättning är ofta en sista utväg för den som känner sig tvungen att lämna branschen. I den senaste enkäten som Journalistförbundet genomförde med anledning av pandemin svarade 71,2 procent att de är med i en a-kassa men bara 5,6 procent att de redan har eller kommer utnyttja möjligheten att lägga företaget vilande för att få ut a-kassa.

 • Korttidsarbete

En möjlighet som saknas för den med enskild firma. Men som vi gärna hade sett att även de med enskild firma skulle kunna nyttja på samma sätt som en frilans med aktiebolag. 

 • Sänkt egenavgift

För en frilansjournalist med enskild firma, oavsett hur mycket av sina uppdrag hen förlorar, medges en sänkning av egenavgifterna med 18 760 kronor under 2020. Vilket motsvarar cirka 1 500 kronor i månaden, och är en bråkdel av vad den med aktiebolag får i sänkt arbetsgivaravgift.

Ett par exempel:

 1. Medlem i Frilans riks med AB  

Här kommer ett exempel på hur de statliga stöden påverkar en av våra frilansmedlemmar som driver sitt företag som aktiebolag.

Denna frilansjournalist har på grund av pandemin tappat drygt 60 procent av sina uppdrag och är därmed berättigad till flera statliga stöd. De två stöd som varit möjliga att söka för företaget är dels nedsättning av arbetsgivaravgiften till 10,20 procent, dels ekonomiskt stöd för att arbeta 40 procent. Det här är en frilansjournalist som brukar ta ut en lön på 35 000 kronor per månad. Lönekostnaderna för en normalmånad för aktiebolaget är 45 997. 

Korttidspermitteringen har nu pågått under snart fyra månader. Varje månad innebär det minskade lönekostnader på 24 378 kronor – genom nedsättning av arbetsavgifter och stöd för korttidsarbete. Liksom för de flesta andra frilansar är de fasta kostnaderna låga i detta företag och varken hyresnedsättning eller omsättningsstöd har varit aktuellt. 

De sammanlagda minskade lönekostnaderna för aktiebolaget under dessa fyra månader uppgår till 97 513 kronor, vilket gör att frilansföretaget har goda möjligheter överleva under denna svåra tid för många företag inom mediebranschen. 

 1. Medlem i Frilans Riks med EF

Och här ett exempel på en medlem med enskild firma, där vi jämför de stöd hon får och vad hon hade kunnat få om hon istället drivit firman som aktiebolag. Hennes situation liknar många andra frilansjournalisters.

Även denna frilansjournalist har tappat hälften av sina uppdrag på grund av pandemin. Omsättningen ligger på drygt 400 000 kronor årligen, under mars och april 2019 låg den på 51 500 kronor och under samma period 2020 på 31 000 kronor. De fasta månadskostnaderna ligger dock bara på 2250 kronor (kontorshyra, telefon, internet och lagringstjänster) vilket innebär att företaget hamnar under gränsen för att få ta del av omställningsstödet. 

Lönekostnaden för företaget ligger på 30 000 kronor per månad och hade hon haft möjlighet hade hon velat införa korttidsarbete 60 procent.

Hade hon haft aktiebolag hade hon i och med sänkningen av arbetsgivaravgifterna samt genom införande av korttidsarbete haft möjlighet att få stöd på 15 900 kronor per månad och under samma fyra månader som exemplet ovan för medlemmen med aktiebolag alltså kunnat söka stöd som uppgått till 63 600 kronor.

Istället får hon enbart en nedsättning av egenavgiften vilket innebär ett totalt stöd under 2020 på 18 760 kronor. Att lägga firman vilande är för henne inget alternativ eftersom hon då måste säga nej till de uppdrag som finns kvar och får svårt att starta upp firman igen. Denna medlem överväger en annan karriär om inte situationen förändras.

 • Omställningsstöd
  Stödpaketet på 39 miljarder kronor till företag med en omsättning på minst 250 000 kronor per år, och som tappat 30 procent eller mer i omsättning under mars och april 2020, ersätter bara fasta kostnader. Fasta kostnader är något frilansare med enskild firma håller nere, inte minst för att frilansjournalister verkar i en svår bransch med låga arvoden. Dessutom baseras stödet på en jämförelse mellan två månader 2019 och två månader 2020 vilket i praktiken gör det till ett lotteri vem som är berättigad. För de flesta frilansjournalisterna varierar inkomsterna i firman kraftigt mellan olika månader (särskilt för de som jobbar med större uppdrag – där kan slumpen visserligen innebära att de gynnas av detta, om de också har fasta kostnader att tala om).
 • Periodiseringsfond

Att periodisera vinsten från 2019 är riskabelt i ett läge där framtiden är osäker. Stödet består enbart i ett – visserligen räntefritt – lån från Skatteverket. Den som lägger ned sin firma inom ett par år skulle riskera att sitta med stora skatteskulder med en sådan lösning och få vågar ta den risken.

 • Hyresnedsättning

Ett stöd få frilansare kan ta del av. Frilansare arbetar oftast i en mindre egen lokal, eller i en gemensam lokal tillsammans med andra egenföretagare. Oavsett vilket har det visat sig svårt att förhandla fram hyressänkningar med berörda fastighetsägare.

Åtgärder vi vill se:

Avslutningsvis, journalister som yrkesgrupp har enligt regeringen en samhällsviktig funktion. Vi frilansjournalister vill inget hellre än att i största möjliga omfattning fortsätta arbeta. Vi hoppas att med hjälp av statligt ekonomiskt stöd kunna upprätthålla vår samhällsviktiga funktion, klara oss igenom krisen och återuppta vårt yrke fullt ut när pandemin blåst över. 

För att våra medlemmar ska klara sig igenom krisen önskar vi se följande åtgärder:

 • Vi vill ha möjlighet till korttidsarbete även för dem med enskild firma.
 • Om det inte är en framkomlig väg vill vi ha möjlighet till a-kassa genom att lägga firman delvis vilande och fortsatt kunna ta de uppdrag som finns kvar istället för att lägga ner helt och hållet.
 • Vi vill använda den tid vi får över när uppdragen sinar till att kompetensutveckla oss. Det behövs pengar för att vi ska ha råd och möjlighet till det.