Regeringen har inte tagit till sig av kritiken

Äntligen finns stöd att söka för enskilda näringsidkare – men regeringen har tyvärr inte tagit till sig av kritiken.
När förslaget om stöd till enskilda näringsidkare först kom kändes det hoppfullt. Men när vi i Frilans Riks coronagrupp började läsa det förslag som gick ut på remiss kunde vi konstatera att många, än en gång, riskerar att hamna utanför. Att ställa krav på att ha en lägsta nettoomsättning under 2019 på 200 000 vittnar om att regeringen, trots våra försök att upplysa dem om verkligheten för många frilansare inom kultur- och mediesektorn, inte förstått hur utsatta dessa grupper är. Rimligen borde ingen klara sig på en nettoomsättning på under 200 000 per år, men det finns de som ändå gör just det. Som anpassar sina liv efter låga arvoden och dåliga villkor och drygar ut inkomsterna från firman med inkomster från inhopp.Vi hoppades, när vi förstod att fler hade samma kritik som vi, att regeringen skulle ta till sig av synpunkterna. Vi hade fel. Plötsligt finns stödet här och det ser i stort sett ut som det gjorde i det förslag som gick ut på remiss.Vi är glada att stödet finns. Vi är glada att en del av våra medlemmar kommer att kunna söka det. Men det bekymrar oss att regeringen inte tycks kapabel att ta in vilken verklighet många frilansare lever i. Stödet ska vara sökbart från den 10:e november.
Mer information kommer på Journalistförbundets hemsida. Har du frågor? Kontakta frilansjouren: https://www.sjf.se/frilans

Här finns mer att läsa:

Regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-infors/

Länsstyrelsen Östergötland (har samordningsansvar): https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

Välkommen på möte om
LAS-förhandlingarna

Onsdag den 11 november klockan 12.30 ordnar Frilans Riks medlemsmöte om LAS-förhandlingarna och överenskommelsen. Vad handlar det om? Hur påverkar de frilansarna? Varför det blivit het debatt bland Journalistförbundets medlemmar om överenskommelsen. Läs mer om detta här:https://www.journalisten.se/debatt/vad-ska-vi-med-journalistfacket-till
https://www.journalisten.se/debatt/vi-ville-inte-forsamra-las
https://www.journalisten.se/debatt/vi-uppmanar-forbundet-att-backa
https://www.journalisten.se/debatt/valkommen-debatt-om-las
https://www.journalisten.se/debatt/vill-forbundet-att-vi-lamnar-mediebranschen

Var med på mötet: lyssna och ställ frågor till och diskutera med Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert och förhandlingschefen Johan Lif.Mötet är digitalt via Zoom. Tid: 12.30 -13.30Information om hur du kopplar upp dig till mötet finns här på hemsidan på tisdag den 10 november klockan 15.00.
Styrelsen

Nytt från Frilans Riks:
fortsatta påtryckningar
och sommarhälsningar

Följande brev kommer även att skickas ut till Frilans Riks medlemmar:

Ny debattartikel i Arbetsvärlden

Det inger hopp att regeringen av riksdagen uppmanats återkomma med förslag på åtgärder för att även företagare med enskild firma ska klara sig igenom krisen – men det innebär inte att problemet är nära en lösning. Vi hoppas att Finansdepartementet tar itu med frågan och kommer med faktiska förslag som kan vara till nytta för dem av våra medlemmar som har enskild firma. En sammanställning av hur den ekonomiska krisen slagit mot frilansare, som vi i Frilans Riks corona-grupp bidragit till, skickas därför av SJF till Finansdepartementet. Och vi har nu fått ännu en debattartikel publicerad i Arbetsvärlden som påminner om varför åtgärder behövs. Dessutom bemöter vi de argument som finns från politiskt håll och som går ut på att frilansare borde ha startat aktiebolag istället för enskilda firmor från början.
Debattartikeln finns att läsa här: https://www.arbetsvarlden.se/debatt/regeringen-bor-utforma-stodpaket-for-enskild-firma/
Riksdagsarbetet har redan lagts ner för sommarsemestrar och eventuella politiska förslag lär dröja något. Vi är frustrerade och tycker att det tar och har tagit alldeles för lång tid – att åtgärder möjligen är på gång är en klen tröst för den som befinner sig i akut kris. Men vi hoppas på åtgärder snart och hoppas också att ni alla, trots pandemi och ekonomisk kris, har möjlighet att njuta av lite ledighet.
Vi håller fortsatt koll på vad som händer men sänker tempot i takt med samhället i övrigt och kommer även vi att försöka ta igen oss något under kommande veckor.
Med hopp om framtiden önskar vi en trevlig sommar!
/Frilans Riks styrelse

Hur stödpaketen till företag missar en majoritet av frilansjournalisterna

Frilans Riks, juni 2020

Med anledning av att frågan om enskilda näringsidkares möjligheter att klara sig igenom krisen nu lyfts i Finansutskottet vill vi i Frilans Riks, som är den del av Journalistförbundet som organiserar frilansjournalister, redovisa för situationen inom vår bransch och framföra våra förslag på åtgärder.

Inledningsvis vill vi poängtera att i princip samtliga frilansjournalister drabbas hårt av den kris som uppstått på grund av pandemin, och att det absolut inte är meningen att ställa dem med enskild firma och dem med aktiebolag mot varandra. Men det är ett faktum att de ekonomiska stöden får betydligt bättre träff på dem med aktiebolag.

Samtliga av Journalistförbundets frilansmedlemmar tillhör en redan utsatt grupp som på grund av skamligt låga arvoden överlag nu riskerar att slås ut helt och bilda ett högutbildat prekariat. De låga arvoden som i stort sett hela mediebranschen inklusive public service tillämpar gör vår yrkesgrupp socialt utsatt med alltifrån svårigheter att få lån till en bostad, till väldigt låga pensioner när yrkesbanan är över. Detta gör att en grupp som redan till stora delar går på knäna blir extra utsatt under den rådande situationen, eftersom medieföretagen nu sänker ersättningarna och dessutom drar ner på antalet frilansuppdrag. 

Vår utsatta situation delar vi med andra frilansande yrkesutövare som exempelvis musiker och skådespelare, men till skillnad från dem kan vi inte, utan att riskera våra företag helt och hållet, lägga firman vilande för att kunna få a-kassa tills krisen är över. 

Här följer en sammanställning av regeringens olika stöd och varför de inte fungerar för frilansande journalister med enskild firma.

Först några inledande fakta:

 • Svenska Journalistförbundet organiserar drygt 1 700 av landets frilansjournalister. 
 • Runt 80 procent av dem har enskild firma – enligt SCB finns runt 600 000 enskilda firmor och 500 000 aktiebolag i Sverige.
  En enkät Journalistförbundet gjorde i slutet av mars visade redan då att nära hälften av förbundets frilansmedlemmar hade förlorat uppdrag på grund av pandemin. När resultaten av en ny enkät presenterats nu i mitten av juni, har andelen som förlorat uppdrag ökat till sju av tio.
 • Trots regeringens många föredömliga stödpaket på flera hundra miljarder för att rädda jobb och ekonomin har mycket lite av det haft träff på frilansjournalister med enskild firma.

Så här ser det nämligen ut:

 • A-kassan

Förändringarna inom a-kassan har som syfte att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. Men kräver att frilansen avvecklar sitt företag eller lägger det vilande för att beviljas arbetslöshetsersättning. Tillåtet under arbetslösheten är att uppdatera webbplats och sociala medier i begränsad omfattning, eller upprätthålla viss begränsad kund- eller leverantörskontakt. Förutsatt att åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Tyvärr är stödet inte till stor hjälp för den som förlorat en del men inte alla sina uppdrag – vilket är fallet för majoriteten av frilansarna då nästan ingen är beroende av enbart en uppdragsgivare. Att lägga företaget vilande och säga nej till de uppdrag som erbjuds innebär att det blir svårt att starta upp igen. De uppdragsgivare frilansen säger nej till då företaget är vilande hittar med största sannolikhet andra frilansare att arbeta med. Att lägga firman vilande och under pandemin säga nej till de uppdrag som finns kvar för att kunna få ut arbetslöshetsersättning är ofta en sista utväg för den som känner sig tvungen att lämna branschen. I den senaste enkäten som Journalistförbundet genomförde med anledning av pandemin svarade 71,2 procent att de är med i en a-kassa men bara 5,6 procent att de redan har eller kommer utnyttja möjligheten att lägga företaget vilande för att få ut a-kassa.

 • Korttidsarbete

En möjlighet som saknas för den med enskild firma. Men som vi gärna hade sett att även de med enskild firma skulle kunna nyttja på samma sätt som en frilans med aktiebolag. 

 • Sänkt egenavgift

För en frilansjournalist med enskild firma, oavsett hur mycket av sina uppdrag hen förlorar, medges en sänkning av egenavgifterna med 18 760 kronor under 2020. Vilket motsvarar cirka 1 500 kronor i månaden, och är en bråkdel av vad den med aktiebolag får i sänkt arbetsgivaravgift.

Ett par exempel:

 1. Medlem i Frilans riks med AB  

Här kommer ett exempel på hur de statliga stöden påverkar en av våra frilansmedlemmar som driver sitt företag som aktiebolag.

Denna frilansjournalist har på grund av pandemin tappat drygt 60 procent av sina uppdrag och är därmed berättigad till flera statliga stöd. De två stöd som varit möjliga att söka för företaget är dels nedsättning av arbetsgivaravgiften till 10,20 procent, dels ekonomiskt stöd för att arbeta 40 procent. Det här är en frilansjournalist som brukar ta ut en lön på 35 000 kronor per månad. Lönekostnaderna för en normalmånad för aktiebolaget är 45 997. 

Korttidspermitteringen har nu pågått under snart fyra månader. Varje månad innebär det minskade lönekostnader på 24 378 kronor – genom nedsättning av arbetsavgifter och stöd för korttidsarbete. Liksom för de flesta andra frilansar är de fasta kostnaderna låga i detta företag och varken hyresnedsättning eller omsättningsstöd har varit aktuellt. 

De sammanlagda minskade lönekostnaderna för aktiebolaget under dessa fyra månader uppgår till 97 513 kronor, vilket gör att frilansföretaget har goda möjligheter överleva under denna svåra tid för många företag inom mediebranschen. 

 1. Medlem i Frilans Riks med EF

Och här ett exempel på en medlem med enskild firma, där vi jämför de stöd hon får och vad hon hade kunnat få om hon istället drivit firman som aktiebolag. Hennes situation liknar många andra frilansjournalisters.

Även denna frilansjournalist har tappat hälften av sina uppdrag på grund av pandemin. Omsättningen ligger på drygt 400 000 kronor årligen, under mars och april 2019 låg den på 51 500 kronor och under samma period 2020 på 31 000 kronor. De fasta månadskostnaderna ligger dock bara på 2250 kronor (kontorshyra, telefon, internet och lagringstjänster) vilket innebär att företaget hamnar under gränsen för att få ta del av omställningsstödet. 

Lönekostnaden för företaget ligger på 30 000 kronor per månad och hade hon haft möjlighet hade hon velat införa korttidsarbete 60 procent.

Hade hon haft aktiebolag hade hon i och med sänkningen av arbetsgivaravgifterna samt genom införande av korttidsarbete haft möjlighet att få stöd på 15 900 kronor per månad och under samma fyra månader som exemplet ovan för medlemmen med aktiebolag alltså kunnat söka stöd som uppgått till 63 600 kronor.

Istället får hon enbart en nedsättning av egenavgiften vilket innebär ett totalt stöd under 2020 på 18 760 kronor. Att lägga firman vilande är för henne inget alternativ eftersom hon då måste säga nej till de uppdrag som finns kvar och får svårt att starta upp firman igen. Denna medlem överväger en annan karriär om inte situationen förändras.

 • Omställningsstöd
  Stödpaketet på 39 miljarder kronor till företag med en omsättning på minst 250 000 kronor per år, och som tappat 30 procent eller mer i omsättning under mars och april 2020, ersätter bara fasta kostnader. Fasta kostnader är något frilansare med enskild firma håller nere, inte minst för att frilansjournalister verkar i en svår bransch med låga arvoden. Dessutom baseras stödet på en jämförelse mellan två månader 2019 och två månader 2020 vilket i praktiken gör det till ett lotteri vem som är berättigad. För de flesta frilansjournalisterna varierar inkomsterna i firman kraftigt mellan olika månader (särskilt för de som jobbar med större uppdrag – där kan slumpen visserligen innebära att de gynnas av detta, om de också har fasta kostnader att tala om).
 • Periodiseringsfond

Att periodisera vinsten från 2019 är riskabelt i ett läge där framtiden är osäker. Stödet består enbart i ett – visserligen räntefritt – lån från Skatteverket. Den som lägger ned sin firma inom ett par år skulle riskera att sitta med stora skatteskulder med en sådan lösning och få vågar ta den risken.

 • Hyresnedsättning

Ett stöd få frilansare kan ta del av. Frilansare arbetar oftast i en mindre egen lokal, eller i en gemensam lokal tillsammans med andra egenföretagare. Oavsett vilket har det visat sig svårt att förhandla fram hyressänkningar med berörda fastighetsägare.

Åtgärder vi vill se:

Avslutningsvis, journalister som yrkesgrupp har enligt regeringen en samhällsviktig funktion. Vi frilansjournalister vill inget hellre än att i största möjliga omfattning fortsätta arbeta. Vi hoppas att med hjälp av statligt ekonomiskt stöd kunna upprätthålla vår samhällsviktiga funktion, klara oss igenom krisen och återuppta vårt yrke fullt ut när pandemin blåst över. 

För att våra medlemmar ska klara sig igenom krisen önskar vi se följande åtgärder:

 • Vi vill ha möjlighet till korttidsarbete även för dem med enskild firma.
 • Om det inte är en framkomlig väg vill vi ha möjlighet till a-kassa genom att lägga firman delvis vilande och fortsatt kunna ta de uppdrag som finns kvar istället för att lägga ner helt och hållet.
 • Vi vill använda den tid vi får över när uppdragen sinar till att kompetensutveckla oss. Det behövs pengar för att vi ska ha råd och möjlighet till det.

Frilans Riks deltog i företagarsändning

Klipp från sändningen på Facebook, med Gert Lundstedt på skärmen.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt blev efter Riks debattartikel i Dagens Arena i helgen inbjuden att medverka i NyföretagarCentrums timmeslånga live-program på Facebook med rubriken: Hur slår stödpaketen?
Sändningen hade enligt uppgift mellan 5 000 – 10 000 tittare och gav Frilans Riks möjlighet att skapa opinion för att regeringen måste föreslå stöd till enskilda företag – den företagsform som 80 procent av Frilans Riks medlemmar har. 

Lyssna här vid 11 och 32 minuter.

Politikermöten, kompetensutveckling och ny debattartikel

Skärmavbild från Ulrika Hyllerts Facebookinlägg om politikermötet.
Skärmavbild från Ulrika Hyllerts Facebookinlägg om politikermötet.

Politikermöten

Den 25 maj deltog SJF:s förbundsordförande Ulrika Hyllert i ett möte med andra företrädare för förbund inom TCO och några av de ministrar som har krisfrågorna på sitt bord: Eva Nordmark, Amanda Lind och Ibrahim Baylan. Fokus för mötet var orättvisorna i de stödpaket som presenterats för företagen.

Ulrika Hyllert skriver såhär om vad som sades:

”Jag lyfte särskilt dessa punkter:

Möjlighet att deltidsstämpla.

Anpassa andra regler i a-kassan efter de med enskild firma.

Inför ett stöd som motsvarar det stöd för korttidsarbete/permittering som införts för andra företagsformer.

Utveckla olika former av stöd eller avgiftssänkningar som träffar specifikt enskild firma.

Inga löften gavs på mötet av ministrarna och tyvärr verkar förändringar dröja även om de ansvariga nu fått en extra tydlig bild av problemen för att kunna arbeta vidare med stöd som fungerar. Vi saknar dock intresse från Finansdepartementet kring frågorna. Både som förbund och inom TCO kommer vi fortsätta arbeta för att få fram ett stöd som når de som just nu drabbats hårdast av alla våra medlemsgrupper.”

Hela texten här: https://www.facebook.com/ulrika.hyllert/posts/3312693448765407

Här en artikel i Arbetsvärlden om mötet: https://www.arbetsvarlden.se/nara-halften-av-unionens-egenforetagare-riskerar-konkurs/

Om regeringen menar allvar med att journalistiken behövs för demokratin kan man inte bara se på medan många frilansjournalister går under. Vi inom Frilans Riks corona-grupp tror att det är bra att vi är många som ligger på politikerna för att de här frågorna inte ska få lämnas därhän och vi kommer fortsätta jobba med opinionsbildning.

Vi har tidigare haft möte med Arbetsmarknadsdepartementet och har begärt möte med både Ibrahim Baylan och Amanda Lind. Från Näringsdepartementet väntar vi fortfarande på svar och från Kulturdepartementet hälsades att Amanda Lind sände sitt ”varma tack” för vår mötesförfrågan men att hon inte har tid för ett möte. Om ministrarna är otillgängliga försöker vi träffa sakkunniga på departementen. Amanda Lind liksom Ibrahim Baylan deltog dock på gårdagens möte där Ulrika Hyllert förde fram våra frågor – ministrarna är med andra ord informerade om situationen. Men ännu syns alltså inga konkreta resultat av vare sig andras påtryckningar eller våra.

Kompetensutveckling

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark pratade i början av maj om korttidsarbete och kompetensutveckling som viktiga verktyg för att klara oss igenom krisen. Vi håller med. Behovet av kompetensutveckling är stort, inte minst på grund av den strukturrationalisering vår bransch genomgår, detta är något vi lyft och tänker fortsätta rikta in oss på.

De som jobbar för större företag eller som har aktiebolag kan tack vare möjligheten att införa korttidsarbete få betalt för den tid de lägger på att kompetensutveckla sig. Så fungerar det inte för frilansare med enskild firma. Vi vill i första hand att även de med enskild firma ska kunna införa korttidsarbete, i andra hand att a-kassereglerna ändras tillfälligt under krisen så att det går att deltidsstämpla och ta uppdrag övrig tid. I tredje hand vill vi ha möjlighet att kompetensutveckla oss och få betalt för den tiden.

Oavsett vad det blir av dessa åtgärdsförslag tror vi att kompetensutveckling är viktigt. Vi ska kunna överleva både på kort och lång sikt. Tillsammans med SJF Frilans (tidigare Servicebolaget) tittar vi både på vad som behövs och på vilka möjligheter som finns att även söka pengar utifrån för att kunna ordna fler kurser. Bland annat har vi, på förekommen anledning, föreslagit en kort kurs om olika företagsformer.

Därför efterlyser vi förslag från er medlemmar – vilka behov ser ni och vilka kurser vill ni gå?

Mejla oss på info@frilansriks.se

Ny debattartikel

”Så kom pandemin, och plötsligt finner vi oss med enskild firma vara ett företagar-prekariat jämfört med aktiebolag. Hur kunde det bli så?” 

Dagens Arena har publicerat en debattartikel signerad Frilans Riks styrelseordförande Gert Lundstedt. Läs gärna: https://www.dagensarena.se/opinion/egenforetagare-behandlas-som-andra-klassens-foretagare/

Ny FAQ på hemsidan

Vi har lagt upp en ny faq (frequently asked questions) på hemsidan: http://www.frilansriks.se/faq/

Hör gärna av er om ni saknar något!

Ta över vårt Instagramkonto

Till sist vill vi tacka alla medlemmar som har bidragit till vårt Instagramkonto och gjort en ”takeover”. Vill du också ta över kontot? Du kanske vill rapportera från något extra intressant jobb, tipsa om något, eller berätta om hur du upplever dessa coronatider? Arvodet är 600 kronor i a-skatt, vilket motsvarar två timmars styrelsearvode. Titta in på https://www.instagram.com/frilansriks/ för att se vad tidigare kollegor har publicerat. Om du vill göra en takeover, mejla till malardalen@marjabeckman.se.

Med hopp om bättre tider

/Frilans Riks styrelse

Vem tar ansvar för intervjupersonerna?

Medierna i Sveriges Radio P1 uppmärksammade den 2 maj intervjupersoners utsatthet. Faktum är att de kommer att bli än mer utsatta när frilansarna i allt större utsträckning förlorar upphovsrätten, något Frilans Riks uppmärksammade Medierna om. 

Följande mejl skickades till Mediernas redaktion:

Hej! I ert senaste program (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i allt större utsträckning genom oskäliga avtal tvingat av frilansjournalister sin upphovsrätt har detta lett till att just intervjupersonerna drabbas. Här en sammanfattning om hur de påverkas i framtidens medielandskap saxat ur en debattartikel i Dagens Media som är lika aktuell i dag (http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/oskaliga-avtal-raddar-inte-mediebranschen-6247598):

gram (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i allt större utsträckning genom oskäliga avtal tvingat av frilansjournalister sin upphovsrätt har detta lett till att just intervjupersonerna drabbas. Här en sammanfattning om hur de påverkas i framtidens medielandskap saxat ur en debattartikel i Dagens Media som är lika aktuell i dag (http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/oskaliga-avtal-raddar-inte-mediebranschen-6247598):

(…) De oskäliga avtalen innebär också en ökad osäkerhet för privata eller offentliga personer som ställer upp för exempelvis en intervju eller ett reportage i någon av medieföretagens titlar. Kanske handlar det om en person som ställt upp tack vare en lång och förtroendefull relation med en viss frilansare och en viss tidning.  Det kan nu inte garanteras att de fotograferade, avtecknade eller intervjuade personerna inte dyker upp i andra titlar inom samma koncern– eller för all del i något helt annat sammanhang.

Medieföretagens oskäliga avtal raserar relationer – både med de egna frilansmedarbetarna och med personer som företagens tidskrifter berättar om. (…)

Vänligt uppmärksammandes,

Göran Schüsseleder på uppdrag av Frilans Riks, Journalistförbundets frilansklubb

Ny debattartikel av Frilans Riks: Stötta frilansjournalister med
enskild firma!

TCO:s webbtidning för arbetsmarknadsfrågor publicerade den 7 maj en ny debattartikel av Frilans Riks. På Valborgsmässoafton presenterade regeringen ytterligare ett krispaket med stöd till företag. Men rätt att dra av fasta kostnader i det enskilda företaget räcker inte på långa vägar när för att Frilans Riks medlemmar ekonomiskt ska klara sig igenom pandemin. 
Läs Sluta diskriminera oss som har enskild firma här.