Medlemsbrevet maj 2024 • Om
kongressen, frilansavtalet,
Västra Frilans och annat

Hej på er kära medlemmar!

Den fackliga frilansbåten guppar vidare på vågorna. Frilans Riks styrelse har nyligen haft styrelsemöte och tagit flera viktiga beslut.

Kongressen

Frilans Riks har dragit igång arbete inför förbundskongressen nästa år. Vi förväntar oss att ni medlemmar som vanligt har många goda idéer som ni vill gestalta i motioner till kongressen. Förbundsledningen har bland annat gått ut med detaljer inför valet av delegater till kongressen. Vi hoppas att så många som möjligt passar på att nominera och kandidera så att vi får ett starkt lag på kongressen. 

I Frilans Riks utgår vi från följande plan och datum:

 • 1-15 oktober 2024: Val av ombud/delegater till kongressen. För vår valkrets (där också BLF_Fotograferna och Medietextarna ingår) har Abdullatif Haj Mohammad (jämställdhetsombud i FR:s styrelse) och Mikael Lundh (Södra Norrland) utsetts till valansvariga.
 • Första halvan av november 2024: Sektionerna bör hålla sina eventuella medlemsmöten för att samla ihop motioner.
 • Slutet av november 2024: Deadline för motioner till Frilans Riks medlemsmotionsmöte.
 • Början av december 2024: Frilans Riks medlemsmöte för att anta motioner som ska till kongressen.
 • 15 december 2024: Förbundets deadline för motioner
 • 4-6 mars 2025: Kongress i Saltsjöbaden, Nacka, Södermanland.

Vi öppnar också för er medlemmar att redan nu skicka in förslag på motioner eller tankar och idéer som ni vill att vi ska jobba med inför motionsmötet. I styrelsen jobbar vi redan med en handfull idéer som med största sannolikhet kommer mynna ut i motionsförslag. Skicka era idéer till info@frilansriks.se.

Här finns förbundets information om kongressen.

Rekryteringsträffar

I höst anordnar vi ett par rekryteringsträffar. 13 september i Malmö och 25 september i Göteborg. Föreläsningar ingår i träffarna. Målgruppen är nya svenskar som arbetat inom journalistik.

Vi hoppas på god gemenskap, nya medlemmar samt erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan frilansare. 

Frilansavtalet och arvodesgruppen

Arbetet med att eventuellt förhandla ett nytt frilansavtal är avslutat. Det var ett uppdrag från kongressen. Arbetsgruppen anser att det inte finns något intresse från Medieföretagen att teckna ett nytt avtal. Risken att då förlora det frilansavtal som vi redan har, är för stor. 

I stället ska vi nu fokusera på att teckna enskilda avtal med tidningar och mediehus. Vi kommer att starta med de som redan i dag arvoderar enligt Journalistförbundets rekommendationer. Förbundet kommer under hösten bjuda in till möte för att ta fram en handlingsplan om hur fördelningen av arbetet ska se ut.

Västra Frilans

Sektionen Västra Frilans är i gång igen. 27:e maj återupptog sektionen sitt ajournerade årsmöte. Återigen stod Litteraturhuset i Göteborg värd för årsmötet som kunde välja en ny styrelse som nu väntas dra igång arbetet med toppaktiviteter i Västsverige. Nya styrelsen består av Katarina Arvidson (ordförande, vald på två år), Ismail Abdelkareem (ledamot, vald på ett år), och Enes Mehmedagic (ledamot, vald på två år).

Vi önskar nya styrelsen lycka till!

Hejdå Snackbar

Mejllistorna Snackbar och FF-listan läggs ner fr o m 1 september i år. Listorna har inte haft någon aktivitet de senaste två åren och vi bedömer att de inte längre fyller något syfte. Diskussionen frilansmedlemmar emellan går genom andra kanaler. Snackbar och FF-listan var viktiga kommunikationskanaler under många år. Minnena är många men nu är det slut. 

Nordic Freelance 2024

Årets nordiska frilansseminarium äger rum i Helsingfors i november. Här finns mer info.

För Frilans Riks styrelse
Henrik Simonsen, ordförande

De första stegen inför kongressen 2025 har tagits – valansvariga för frilansarna har nominerats

2025 håller Journalistförbundets kongress. Kongressen hålls denna gången tidigt på året, redan i början av mars, i Saltsjöbaden. Därför är förbundsledningens arbete redan igång.

En ny valkretsindelning har gått ut på remiss och Frilans Riks har inte funnit någon anledning att ifrågasätta den. Frilansarna har faktiskt lite större andel av delegaterna/ombuden jämfört med förra kongressen.

Den här gången delar vi dock valkrets med de nya riksklubbarna BLF_Fotograferna och Medietextarna (som tillsammans motsvarar uppskattningsvis 10 procent av Frilans Riks medlemsantal). Det vill säga att alla frilansare ingår i en och samma valkrets.

Frilans Riks årliga sektionsträff, som hölls 9 april, beslutade att nominera Mikael Lund och Abdullatif Haj Mohammad (båda hörande till frilanssektionen Södra Norrland) till valansvariga i vår valkrets. Förbundsstyrelsen tar sedan beslut om vem/vilka som blir valansvariga.

Här är den nya valkretsindelningen:

De valansvarigas uppdrag är bland annat att uppmana medlemmar i valkretsen att kandidera som kongressombud, samt att ta emot och sammanställa namnen på dem som nomineras.

Kongressvalet genomförs i oktober.

Frilansseger

Journalistförbundets kongress antog 2018 en Frilans Riks-motion – läs här på sidan 96 – om Frilansjournalisters/egenföretagares arbetsmiljö. Motionen gav eko ända in i regeringen, för nu föreslår en statlig utredning att uppdragsgivare får ett större arbetsmiljöansvar gentemot frilansar. Förslaget välkomnas av Journalistförbundet. Läs mer om utredningen här.
En tydlig frilansfacklig seger.

Frilans Riks

Kongressen stärker frilansarna i
förbundet

Kongressen är över och frilansarbetet fortsätter med förnyad kraft.

Kongressen 2021 är över och en ny förbundsstyrelse är på plats.

Efter strid om ordförande- och vice ordförande-posterna står det klart att frilansarna nu har tre representanter i styrelsen: Gunilla Kracht (frilans Syd), Noa Söderberg (Mälardalen) och undertecknad (Mälardalen).

Frilansarna hade kongressens näst största delegation – 18 ombud – och gjorde ett starkt in- och avtryck. Inför kongressen ställde delegationen frågor om viktiga frilansfrågor till de fyra som aspirerade på ordförande- och viceordförande-posterna. Alla fyra visar i sina svar bra förståelse för frilansfrågorna och en vilja att lyfta fram dem under den kommande fyraårsperioden till nästa kongress 2025.

Att sedan alla fyra valdes in i förbundsstyrelsen bådar gott för frilansfrågorna.

Många av de drygt tio frilansmotionerna som lades fram fick stöd av kongressen (för detaljer läs så småningom kongressprotokollet på förbundets hemsida).

Delegationen påpekade vidare att fem motioner som antogs vid 2018 års kongress inte hade genomförts. Detta skickades till granskningsutskottet för just granskning. Utskottet gav frilansarna rätt och förbundet fick bakläxa. Vi ser fram emot att den nya förbundsstyrelsen gör om och gör rätt.

Frilans Riks arbete med att förbättra villkoren – framför allt bättre arvoden och upphovsrätt – kommer nu att intensifieras.

Utöver den pågående arvodeskampanjen kommer vi arbeta för att använda förbundets konfliktkassa för en leveransbojkott eller blockad av frilansmaterial för att sätta press på arbetsgivare som dumpar marknaden.

För att använda konfliktkassan som skarpt vapen behöver vi frilansare agera kollektivt.

Fast nu ska vi först fira. Fira att frilansarbetet inom förbundet fyllde femtio förra året – men då var vi tvungna att ställa in firandet på grund av pandemin. Nu verkar vi äntligen kunna genomföra festligheterna i slutet av året. Vi hoppas många frilansar dyker upp. Mer information om detta inom kort.

Nu kavlar vi tillsammans upp ärmarna och flyttar fram positionerna för frilansvillkoren.

Vi ses snart, på fest och på barrikaderna.

Gert Lundstedt – ordförande Frilans Riks och medlem av förbundsstyrelsen

Belarusiska journalistfacket
förbjudet

Belarusiska myndigheter har nu fattat beslut att sätta munkavle på Belarusian Association of Journalists (BAJ), berättar tidigare Frilans Riksordförande Åsa Ohlsson. Hon har med anledning av det som händer i Belarus skrivit en motion till Journalistförbundets kongress i oktober. En motion bland andra Frilans Riks ställer sig bakom.

Här är motionen:

Motion om att ta emot belarusiska journalister från BAJ som associerade medlemmar eller associerad förening i Journalistförbundet

Den belarusiska organisationen för oberoende journalister i Belarus, BAJ, medlem i European Federation of Journalists, har under decennier fört en kamp för fri och självständig journalistik i Belarus trots att journalisterna där verkar i en diktatur. Redan före de mer omfattande protesterna startade efter presidentvalet 2020, var trakasserier från regimen omfattande. Böter och gripande har hört till vardagen för journalister i landet under många år.

Under det senaste året har tumskruvarna dragits åt än mer. Och nu kommer självaste organisationen för oberoende journalister Belarusian Association of Journalists att förbjudas, i likhet med flera andra NGO:s i Belarus. Det formella beslutet att förbjuda BAJ sköts nyligen upp från 11/8 till 27/8, men det är mest en formsak- att organisationen kommer att förbjudas är högst sannolikt. Nyligen förbjuds t ex Belarusiska Penn.

Frilansjournalister inom Journalistförbundet har under de senaste åren haft ett nära utbyte med belarusiska journalister, genom Freg (Freelance Expert Group) och genom att bjuda in belarusiska journalister till Nordic Freelance och andra samarbetsforum men framför allt genom ett tvåårigt, externt finansierat utbyte mellan Frilans Syd och BAJ:s regionala frilansar under 2018-2020. Dessa kontakter lever nu vidare på egen hand.

Genom våra kontakter med belarusiska journalister har vi nåtts av deras vädjan om att stötta dem genom att ta emot dem som medlemmar hos oss i Journalistförbundet, antingen som associerade medlemmar eller som en associerad förening, nu när deras egen organisation förbjuds. Det blir ett både ett praktiskt sätt att stötta dem att organisera sig, men också en viktig solidaritetshandling. 1300 oberoende journalister, medlemmar i överges som berövats sina rättigheter som journalister överges på detta sätt inte av omvärlden. När regimen försöker förbjuda en demokratisk förening, så ombildas den på detta sätt och kan leva vidare.

Att, som regimen gör, förbjuda en demokratisk organisation för journalister, gör det mycket svårt att fortsätta kampen för oberoende journalistik och för en demokratisk framtid.

Åsa Ohlsson, projektledare för utbytet mellan Frilans Syd och BAJ, 2018-2020, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Margareta Flygt, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

67/217

Kerstin Weman Thornell, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Moa Skimutis, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Erik Mårtensson, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Samt

Styrelsen för sektionen Frilans Syd och

Styrelsen för klubben Frilans Riks

Därför föreslår vi kongressen:

 • Att medlemmar från Belarusian Association of Journalist ska kunna tas emot som associerade medlemmar i Svenska Journalistförbundet som ett led i att stötta dem när deras egen organisation förbjuds av den belarusiska regimen.
 • Att genomföra nödvändiga förändringar av stadgarna i §3 Medlemskap moment 3. Detta avsnitt handlar om associerat medlemskap för nyanlända journalister i Sverige som säger att den kan bli associerad medlem om den kan visa att denne varit verksam som journalist utanför Sverige. Här läggs till att associerat medlemskap kan erbjudas åt journalistkollegor i andra länder i de fall då deras regimer förbjuder demokratiska organisationer för oberoende journalister att utföra sitt arbeta. Detta kan eventuellt i ett nytt moment, Moment 4 och eventuellt som egen underavdelning/nätverk som passas in i Journalistförbundets struktur.
 • En alternativ lösning är att BAJ blir en Associerad förening i enlighet med § 21 Klubbar och föreningar/Föreningar moment 8-10. Effekten skulle vara lika uppskattad och visa solidariteten med BAJ-medlemmar. Här handlar det om att vara pragmatisk och välja den lösning som är enklast att hantera för Journalistförbundet.
 • Att ett sådant associerat medlemskap måste kunna användas utan långdragen byråkratisk process varför det kan delegeras till FS att fatta beslut om när sådana medlemskap ska erbjudas. Associerad förening kan redan FS fatta beslut om på egen hand.
 • Att stadgeändringen bereds av kongressens beredningsutskott om det är nödvändigt.

Frilans Riks motioner till
kongressen 2021

Inför Journalistförbundets kongress, som äger rum digitalt den 6–7 oktober, har Frilans Riks och Frilans Riks årsmöte lämnat in nio motioner. De handlar bland annat om kollektivavtal för egenföretagare, upphovsrätt och om en gemensam arvodeskampanj. Här finns motionerna att läsa:

Glöm inte rösta!

Vilka vill du ska företräda frilansarna på Journalistförbundets kongress i oktober? Av totalt 111 kongressombud är hela 18 frilansombud. Rösta på dina representanter nu! Men allra senast tisdagen den 18 maj. Läs mer och rösta här.

Vill du bli ombud på kongressen?

Vi behöver fortfarande fler kandidater för att kunna lyfta frilansfrågorna på Journalistförbundets kongress i höst! Uppdraget är arvoderat.

I år har Journalistförbundet kongress 6-7 oktober och den hålls digitalt. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ, Frilans Riks har 18 ombudsplatser av 111 och det är viktigt att medlemmar i sektionerna nominerar ombud så att hela frilansdistriktet blir representerat. Ombuden bildar sedan en delegation som tillsammans driver våra frilansfrågor vid kongressen.
Mer information om ombudens roll och arbete finns här.

Själva ombudsvalet hålls mellan 4 och 18 maj via förbundets hemsida. Alla medlemmar kan nominera och de som kandiderar måste vara yrkesverksamma journalister.
Den som nomineras ska vara tillfrågad men det går även att nominera sig själv.
Skicka nomineringsförslaget till valansvarig för Frilansdistriktet  som är Ingela Hofsten, ingela[at]ingelahofsten.se

På förbundets hemsida går det också att läsa om hur det går till att skriva och lämna in motioner. Att lämna in motioner till kongressen är ett sätt för oss medlemmar att påverka SJF:s verksamhet och inriktning. Från 1 april till 18 augusti går det att lämna in motioner via ett digitalt verktyg på sjf.se
Det är möjligt att lämna in motioner som enskild medlem, som löst nätverk eller tillsammans med sektionen. Sektionerna kan ha extra motionsmöten där det enbart tas upp frågor som ni vill att kongressen ska behandla.
Mer information om kongressen 2021 finns här:
https://www.sjf.se/om-oss/kongress-2021

Missa inte detta tillfälle att påverka!
Frilans Riks styrelse

Ny nominering till förbundsstyrelsen

Frilans Riks styrelse nominerar Katarina Bjärvall till Journalistförbundets styrelse. Efter att Leonarda Arcidiacono dragit tillbaka sin kandidatur innebär det att Frilans Riks årsmöte och styrelse har nominerat Åsa Ohlsson till posten som förbundsstyrelsens vice ordförande och Gert Lundstedt till en av posterna som ledamot. Frilans Riks styrelse har därefter nominerat Katarina Bjärvall till en av posterna som ledamot. Mer om de tidigare nomineringarna här. Nedan en presentation av Katarina Bjärvall.

Foto: Hasse Hedström
Foto: Hasse Hedström

Nuvarande uppdrag
Suppleant i Frilans Riks styrelse, från februari 2018
Ledamot i Författarförbundets kopieringsfonds stipendienämnd för fackböcker, från februari 2018

Tidigare
Ledamot i styrelsen för Författarförbundets fackbokssektion Minerva 2009-2017
Mentor för en nyanländ kollega inom Mälardalen 2016-2017
Ledamot i Mälardalens styrelse 2002-2006

Katarina Bjärvall presenterar sig själv:
Jag har varit journalist i trettio år och frilans i tjugo. Det låter skräckinjagande mycket, men att frilansa är att hålla sig ung – att vara alert, nyfiken och ständigt på hugget. Mina främsta uppdragsgivare finns inom fackföreningspressen, men jag skriver även för en kommunal personaltidning och då och då i dagspress. Jag har också skrivit reportage- och debattböcker, de flesta av dem utgivna på Ordfront förlag. Just nu skriver på min sjunde bok som kommer på Ordfront 2019.

Det fackliga engagemanget är viktigt för min yrkesidentitet. Under tiden i Mälardalen arrangerade jag en rad medlemsaktiviteter och det fortsatte jag med i Författarförbundet, samtidigt som jag lyfte blicken mot mer strukturella ämnen, till exempel stöd till hotade kollegor utomlands. När jag nu fick frågan om att kandidera till SJF:s förbundsstyrelse kände jag att ja, det är dags för det.

Frågor som engagerar mig är:
Hur kan frilansarvodena höjas? Det blir allt svårare för många att livnära sig på sitt yrke. Fulavtalen måste motarbetas, de verktyg vi har för att beräkna arvoden måste vässas och frilansarna måste få fortsatt stöd att utveckla sin kompetens. Här är samarbetet mellan anställda och frilansar avgörande. Konkurrens från billiga frilansar skadar även de anställdas position, medan anständiga arvoden säkrar alla journalisters värde.

Hur ska vi skydda oss mot hot, hat och våld? Jag har själv fått stöd av SJF i samband en sådan situation och vet att facket kan ha avgörande betydelse. Här är även det internationella engagemanget viktigt – att SJF fortsätter att stödja utsatta kollegor i mindre demokratiska länder.

Vad är en journalist? Spontant identifierar jag mig med den klassiska grävaren, men jag inser att SJF kanske måste bredda sina medlemskriterier för att kunna fortsätta att verka med kraft. Den diskussion som pågår om det är en överlevnadsfråga för förbundet.

Frilans Riks nomineringar till förbundsstyrelsen (uppdaterad)

Journalistförbundets kongress hålls 10–12 april. Då ska inte bara beslutas vad förbundet ska arbeta med fram till nästa kongress om tre år, utan även vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen. Frilans Riks styrelse och årsmöte nominerar tre förtroendevalda; Åsa Ohlsson till posten som vice ordförande samt Gert Lundstedt och Leonarda Arcidiacono* som ledamöter i förbundsstyrelsen.

Journalistförbundets frilansdistrikt Frilans Riks består av 15 procent av förbundets yrkesaktiva medlemmar. Frilans Riks styrelse och årsmöte har tre nomineringar till Journalistförbundets styrelse som väljs in på förbundets kommande kongress; Åsa Ohlsson till posten som vice ordförande samt Gert Lundstedt och Leonarda Arcidiacono* som ledamöter.

(*Uppdatering 19/2 – Leonarda Arcidiacono drar tillbaka sin kandidatur)

Samtliga nomineras inte bara för att bidra med det frilansfackliga perspektivet, utan även de anställdas, vikariernas och de bemanningsanställdas. För oavsett om vi journalister får lön, arvode eller både och som kombinatörer sitter vi alla i samma båt. Det som påverkar frilansarna påverkar de anställda. Och tvärtom. Vi måste kämpa tillsammans för sjysta villkor!

Foto: Torbjörn Hallgren
Foto: Torbjörn Hallgren

Åsa Ohlsson nomineras av Frilans Riks till posten som förbundsstyrelsens vice ordförande.

Nuvarande uppdrag
Ordförande i Frilans Syd, tredje året
Ledamot i Journalisternas a-kassa

Tidigare
Ledamot i förbundsstyrelsen 2011–2014
Ordförande i Frilans Riks 2009–2013
Ledamot i Frilans Riks 2005–2009
Ledamot i Servicebolaget i flera år
Ledamot i Freelance Expert Group 2011–2014

Åsa Ohlsson presenterar sig själv:
Jag har tackat ja till att bli nominerad till posten som vice ordförande i Journalistförbundet. Jag har varit förtroendevald för frilansar i många år. Men jag är även yrkesverksam frilansjournalist sedan 15 år. I båda rollerna har jag varit väldigt nära förändringarna på mediemarknaden. Medlemmarna jag träffar är inte bara frilansar – de är vikarier, före detta anställda, inhoppare på produktionsbolag och så vidare. Detta gör att jag har extra stor insyn och kunskap om de grupper av journalister som vi måste bli bättre på att organisera och som är svårare att stötta med traditionellt fackligt arbete.

Under åren har jag samarbetat med många arbetsplatsklubbar – mitt kontaktnät har vuxit och är nu väldigt stort. Det har underlättat i arbetet med att hävda frilansavtalen och det kollektiva arbetet på bland annat Sydsvenskan för att få upp arvodena. Genom nordiska och europeiska journalistkontakter har jag också fått del av många idéer som vi har kunnat använda oss av här i Sverige. Att Frilans Syd nu har fått en större summa pengar från Forum Syd Eastern Europe för ett utbyte med vitryska oberoende journalister är något som jag känner mig extra stolt över. Alla de här erfarenheterna kommer hela förbundet till godo.

Konstruktiva lösningar, mod att ta tag i svåra frågor, idérikedom och en stor förmåga att lyssna och fånga upp problem är det som jag bland annat ställer upp med.

Det fackliga arbetet måste förändras för att fungera i samtiden. Med alla de förtroendeuppdrag jag har och har haft, samt de faktum att jag inte bara är journalist utan även civilekonom, kan jag se samband och arbetssätt som gör att vi kan förändras utan att tappa vår grundtanke. Journalistförbundets uppdrag är nämligen detsamma som alltid – att stötta journalister och arbeta för bättre villkor, oavsett vilken anlitandeform vi har.

IMG_2228Gert Lundstedt nomineras av Frilans Riks till en av posterna som ledamot i förbundsstyrelsen.

Nuvarande uppdrag
Ordförande i Mälardalens frilansklubb, sjätte året
Ordförande i Frilans Riks sedan november 2017

Tidigare
Ledamot i förhandlingsdelegationen för ett frilansavtal
Sitter i AGA-gruppen som arbetar branschöverskridande med fulavtalen
Har arbetat aktivt med socialförsäkringsfrågor för frilansar

Gert Lundstedt presenterar sig själv:
Jag har tackat ja till att nomineras till en plats i förbundsstyrelsen. Jag är yrkesverksam som skrivande journalist med arbetsmarknad och kultur som bevakningsområden, och jobbar som inhoppare på radion.

Häromveckan valdes jag till ett sjätte år som ordförande för Mälardalens frilansklubb – Frilans Riks största klubb med runt tusen medlemmar. Genom en satsning på frukostmöten, kurser och seminarier träffar jag många medlemmar, där många i dag har det tufft och svårt att få inkomster och utgifter att gå ihop. För samtidigt som andelen frilansar av förbundets medlemmar ökar pressas våra villkor av arvoden som sänks, och av att vi tvingas avstå ersättning för vår upphovsrätt. Två frågor vi prioriterar i Mälardalen och som jag även i förbundsstyrelsen skulle driva på med de verktyg vi har för att ge frilansjournalister en värdig lön att leva på. Vi har Frilanskalkylatorn, och vi har en upphovsrättmodell med tysk förebild – båda framtagna av förbundet – verktyg jag skulle lobba för att förankra politiskt och omsätta i praktiken.

Sedan i november är jag också ordförande i Frilans Riks – då den tidigare fick en anställning. Även om min tid som ordförande varit kort – jag var tidigare suppleant – så har jag fått bekräftat att arvoden och upphovsrätt är de viktigaste frågorna för att förändra våra villkor. Sedan behövs förstås också som jag skrev inledningsvis mötesplatser för förbundets frilansar. Alltifrån AW:n – sådana välbesökta som Mälardalen varit med att ordna med andra klubbar och distrikt – till seminarier och frukostmöten och fortbildning genom vårt fantastiska servicebolag. Sådant ska klubbarna och ett starkt Frilans Riks även fortsättningsvis se till att ge våra frilansar möjlighet att delta i, och därigenom stärka yrkesstatusen.

 

Leonarda Arcidiacono nomineras av Frilans Riks till en av posterna som ledamot i förbundsstyrelsen.

 

Uppdatering 19/2 – Leonarda Arcidiacono drar tillbaka sin kandidatur.

Nuvarande uppdrag
Vice ordförande i Mälardalens frilansklubb

Leonarda Arcidiacono presenterar sig själv:
Efter att jag fick frågan om att kandidera till förbundsstyrelsen av Frilans Riks så tackade jag ja. Jag ser det som ett intressant och utvecklande uppdrag, men inte minst också viktigt att driva frilansarnas frågor i förbundets styrelse.

Sedan jag startade eget för snart två år sedan har jag skrivit om hållbarhetsfrågor, urfolksfrågor, klimat och så vidare. Jag arbetar även som fotograf och har olika fotoprojekt på gång, bland annat ett längre dokumentationsprojekt, ett samarbete med en renskötarfamilj i Jokkmokkstrakten.

2016 blev jag förtroendevald suppleant i Mälardalens frilansklubbs styrelse, i januari 2018 valdes jag till vice ordförande och har rekrytering som ansvarsområde. Jag arbetar också med andra frågor som till exempel upphovsrätt och arvoden inom Mälardalen som är den största klubben med 1 000 medlemmar. 2016 kom att bli ett utvecklande år för mig med nya intressanta utmaningar. Att rekrytera nya frilansmedlemmar ser jag som en utmaning, och mycket viktigt. Vi behöver nå ut till det stora mörkertal ickemedlemmar som vi faktiskt har i frilanskollektivet där ute.

Under december 2017 ledde jag ett filmprojekt där jag arbetat tillsammans med förbundet. Filmens syfte är att locka fler medlemmar och kommer att lanseras under våren 2018. Tillsammans med Frilans Riks har vi också påbörjat ett rekryteringsarbete där vi hittar nya vägar för att nå mörkertalet ickemedlemmar. Det blir en intressant vår och troligtvis ökar antalet frilansmedlemmar i förbundet. Just när det gäller frilansjournalister räknas bara hälften vara anslutna varför det här finns en stor medlemspotential!

Jag vill fortsätta driva rekryteringsfrågan vidare och finna vägar för att få fler att ansluta sig – inte bara frilansar – och arbeta för en arbetsmarknad med sjystare arvoden. Med en förhoppning om att så många journalister som möjligt ansluter sig till förbundets nätverk som gör oss alla trygga och stadiga på arbetsmarknaden. Oavsett om vi har A- eller F-skattesedel.