Nu ska hoten mot journalister stävjas

Direktiven till utredningen om ett ökat straffrättsligt skydd för journalister är nu klara. Förbundet har efterfrågat en utredning i flera år. I vintras kom besked om att den blir av. Att se över det straffrättsliga skyddet är en viktig pusselbit för att komma till rätta med de problem som i dag finns med brott riktade mot journalister. Förhoppningen är att sända en signal att hot mot journalister i syfte att tysta dem inte är något som vi accepterar i en demokrati.

Läs mer här.

Vem tar ansvar för intervjupersonerna?

Medierna i Sveriges Radio P1 uppmärksammade den 2 maj intervjupersoners utsatthet. Faktum är att de kommer att bli än mer utsatta när frilansarna i allt större utsträckning förlorar upphovsrätten, något Frilans Riks uppmärksammade Medierna om. 

Följande mejl skickades till Mediernas redaktion:

Hej! I ert senaste program (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i allt större utsträckning genom oskäliga avtal tvingat av frilansjournalister sin upphovsrätt har detta lett till att just intervjupersonerna drabbas. Här en sammanfattning om hur de påverkas i framtidens medielandskap saxat ur en debattartikel i Dagens Media som är lika aktuell i dag (http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/oskaliga-avtal-raddar-inte-mediebranschen-6247598):

gram (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i allt större utsträckning genom oskäliga avtal tvingat av frilansjournalister sin upphovsrätt har detta lett till att just intervjupersonerna drabbas. Här en sammanfattning om hur de påverkas i framtidens medielandskap saxat ur en debattartikel i Dagens Media som är lika aktuell i dag (http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/oskaliga-avtal-raddar-inte-mediebranschen-6247598):

(…) De oskäliga avtalen innebär också en ökad osäkerhet för privata eller offentliga personer som ställer upp för exempelvis en intervju eller ett reportage i någon av medieföretagens titlar. Kanske handlar det om en person som ställt upp tack vare en lång och förtroendefull relation med en viss frilansare och en viss tidning.  Det kan nu inte garanteras att de fotograferade, avtecknade eller intervjuade personerna inte dyker upp i andra titlar inom samma koncern– eller för all del i något helt annat sammanhang.

Medieföretagens oskäliga avtal raserar relationer – både med de egna frilansmedarbetarna och med personer som företagens tidskrifter berättar om. (…)

Vänligt uppmärksammandes,

Göran Schüsseleder på uppdrag av Frilans Riks, Journalistförbundets frilansklubb

Möte med Arbetsmarknadsdepartementet

Frilans Riks Corona-grupp hade fredagen den 8 maj ett bra möte med Eva Nordmarks politiskt sakkunnige Åsa Odin Ekman, och vi kände att hon lyssnade på oss. 

Vi fick möjlighet att förklara hur och varför de stödpaket som regeringen hittills presenterat missar en majoritet av våra medlemmar – runt 80 procent av Frilans Riks drygt 1 700 medlemmar har enskild firma. 

Utgångspunkten för samtalet och budskapet till regeringen är: frilansjournalister vill jobba, inte vara arbetslösa. 

Sedan förde vi under en halvtimme fram våra förslag på åtgärder som går ut på att:

• Vi vill ha möjlighet till korttidsarbete även för dem med enskild firma.

• Om det inte är en framkomlig väg vill vi ha möjlighet till a-kassa genom att lägga firman delvis vilande och fortsatt kunna ta de uppdrag som finns kvar istället för att lägga ner helt och hållet.

• Vi vill använda den tid vi får över när uppdragen sinar till att kompetensutveckla oss. Till det behövs pengar för att vi ska ha råd och möjlighet till det.

Nu har vi öppnat en kanal till Åsa Odin Ekman som vi förstås fortsatt kommer att använda för att ha koll på frågan

Om du missat det så publicerade Arbetsvärlden den 7 maj vår debattartikel Sluta diskriminera oss som har enskild firma, här kan du läsa den.

Frilans Riks styrelse

Krisfonden växer

Både klubben vid Sveriges Television och Sveriges Radio har skänkt 10 000 kronor vardera till krisfonden. Många frilansar har blivit av med uppdrag på grund av corona-krisen. Samtidigt är de politiska åtgärderna för egenföretagare inte tillräckliga. Det här gör att många frilansar har ett ytterst tuff situation just nu. Därför har Journalistförbundet inrättat en krisfond för frilansjournalister där varje person som får sin ansökan beviljad tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor.
Sista ansökningsdag är 15 maj och stipendiet söks via hemsidan

Frilans Riks stöttar krisfonden med 20 000 kronor

Foto: Pixabay

Många av Frilans Riks drygt 1 700 medlemmar går på knäna på grund av pandemin och uteblivna uppdrag. Därför bidrar Frilans Riks med 20 000 kronor till den krisfond på 2,5 miljoner kronor som Journalistförbundets styrelse fattade beslut om häromdagen: https://www.sjf.se/aktuellt/202004/nu-startar-vi-krisfond-frilansar

Fonden är en akut hjälp till våra medlemmar som drabbats ekonomiskt av pandemin, där de kan söka skattefria stipendier på 10 000 kronor. Det räcker förstås inte på lång väg när, men det hjälper de som drabbats att hålla näsan ovanför ytan tills vi förhoppningsvis ser politiska beslut för ett mer varaktigt ekonomiskt stöd. 

För politikerna måste nu fatta beslut som stödjer journalisterna att göra sitt demokratiska uppdrag. Läs Frilans Riks debattartikel i Journalisten vad vi rekommenderar politikerna att göra för att lösa den uppkomna situationen:  https://www.journalisten.se/debatt/dra-inte-undan-mattan-frilansjournalisterna

Redan nio timmar efter att krisfonden var på plats hade det kommit in 74 ansökningar. Det säger något om hur allvarlig situationen är. Här hittar du mer information om stipendiet och hur du söker det: https://www.sjf.se/form/krisfond-for-frilansar

Vill du skänka pengar till krisfonden? Så här gör du:
Bankkonto: Swedbank 8901-1, 704301321-3 (företagskonto)
Swish: 123 330 59 76

Frilans Riks styrelse

Journalistförbundet inrättar krisfond för frilansar

person i blå skjorta med sedlar.
Foto: Journalistförbundet

Frilans Riks arbete i corona-tider

Detta brev skickades idag, 28 april, ut till alla medlemmar i Frilans Riks.

En god nyhet i svåra tider

Idag har SJF:s förbundsstyrelse fattat beslut om en krisfond ur vilken medlemmar som drabbats ekonomiskt av corona-krisen ska kunna söka pengar. Dessa betalas ut i form av ett skattefritt stipendium om max 10 000 kronor. Vi har fått ge en del input under processen och är tacksamma för det här initiativet. Det här är en åtgärd för att hjälpa dem som förlorat uppdrag på grund av pandemin att klara sin akuta ekonomiska situation. Mer information här: https://www.sjf.se/aktuellt/202004/nu-startar-vi-krisfond-frilansar

Frilans Riks arbete med anledning av pandemin

Den senaste tiden har varit svår för många av oss. Inkomsterna sinar, uppdragsgivare slutar höra av sig eller tackar nej till idéer de hade sagt ja till i en annan tid. 
Vi i Frilans Riks är inte på långa vägar nöjda med de satsningar staten gjort. Satsningar som missar en stor del av den grupp som utgör en samhällsviktig funktion. Majoriteten av medlemmarna i Frilans Riks bedriver frilansverksamhet i enskild firma och får inte i närheten av samma stöd som de med aktiebolag får. De med AB kan korttidspermittera sig själva medan sådana trygghetssystem saknas för de med EF.
Att lägga sin firma vilande för att få a-kassa är för många ett otänkbart alternativ – för den som förlorat en stor del av sina uppdrag tar det emot att säga nej till de få som finns kvar för att kunna få ut a-kassa eftersom det kommer göra det svårt att starta upp verksamheten igen. 
Frilans Riks styrelse har tillsatt en särskild arbetsgrupp som de senaste veckorna försökt få en bild av hur krisen drabbar frilansjournalister och vi har tagit fram politiska förslag som vi driver genom förbundet eller i Frilans Riks namn. I dag har Frilans Riks gått ut med en debattartikel rubricerad ”Dra inte undan mattan för frilansjournalisterna” och vi försöker få till möten med kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
Även Journalistförbundet centralt samt paraplyorganisationen KLYS driver på för att de med enskild firma inte ska glömmas bort. Skriv gärna under detta upprop som KLYS och SJF står bakom: https://www.sjf.se/form/upprop-for-battre-frilansvillkor

Sist en liten uppmaning…

Vi har fått indikationer på att en del uppdragsgivare vill sänka arvoden eller på andra sätt bryter mot Frilansavtalet med hänvisning till corona-krisen. Kontakta Frilansjouren om någon av dina uppdragsgivare inte följer Frilansavtalet. Läs mer här: https://www.sjf.se/rad-stod/kollektiv-och-frilansavtal/frilansavtal

Kontaktuppgifter till Frilansjouren här: https://www.sjf.se/frilans/om-journalistforbundet-frilans/frilansjouren

… och några lästips:

Frilans Riks debattartikel som publicerades i dag: https://www.journalisten.se/debatt/dra-inte-undan-mattan-frilansjournalisterna

Läs gärna Mälardalens debattartikel om en ändring av a-kassereglerna: https://www.dagensmedia.se/nyheter/debatt/malardalens-frilansklubb-andra-a-kassereglerna-for-frilansare/

Och Bella Stenbergs text i Journalisten: https://www.journalisten.se/debatt/frilansrapport-fran-coronaland

Allt gott!/Frilans Riks styrelse

Namninsamling för bättre frilansvillkor

En namninsamling för bättre villkor för enskilda näringsidkare  med anledning av coronakrisen startades i slutet av veckan. Journalistförbundet, Svenska Fotografers förbund och flera kulturskaparorganisationer står bakom.

”Låt oss få fakturera enstaka jobb, fortsätta ha kontakt med våra kunder och marknadsföra oss”, skriver initiativtagarna. 

Här är en länk till namninsamlingen.

Dags att gå med i A-kassan

Allt för många frilansjournalister är inte med i A-kassan. En orsak är att den är dåligt anpassad för egenföretagare. Men det är en billig försäkring – 135 kronor per månad. Som frilansjournalist är det en trygghet att kunna få ersättning om kunderna helt försvinner, som vid kriser som den vi nu genomlider.

I samband med corona-krisen har regeringen beslutat om lättnader vad gäller arbetad tid, högre ersättning och ökad möjlighet för alla med enskild firma att lägga sin firma vilande och ta a-kassa under 2020. Det är en förbättring men inte alls tillräcklig för de allra flesta frilansjournalister.

Många frilansar som nu förlorat huvuddelen av sina kunder ser det inte som ett alternativ att helt lägga ner verksamheten. De anser det nödvändigt att hålla fast vi de få kunder som fortfarande köper frilansmaterial. Försvinner dessa uppdragsgivare så blir det svårt att komma igen efter krisen. Då måste företaget återstarta helt utan säkra kunder.

Från Frilans riks kräver vi att det under denna svåra tid måste vara möjligt att ha en viss aktivitet i sitt frilansföretag även om man har A-kassa eller – som vi föreslår – möjlighet att korttidspermittera. Den utvägen har de få frilansar som i dag driver sina företag som aktiebolag. Den möjligheten borde också stå öppen för huvuddelen av frilansarna som är egenföretagare.

Vi  i Frilans riks kommer att fortsätta att slåss för rättvisa regler för frilansar som är egenföretagare. Men under tiden är det viktigt att ha en arbetslöshetsförsäkring. Gå in på Journalistförbundets hemsida och bli medlem du också.

Journalistförbundet och BLF går samman

Journalistförbundet och Bildleverantörernas förening (BLF) har under ett år fört samtal om ett samgående.

Frilans Riks har varit underrättat om samtalen men inte bjudits in att delta i dem.

Vid Förbundsstyrelsens möte den 19 mars beslöts:

• att säga ja till att en ny riksklubb, med inriktning mot fotografer, bildas i Journalistförbundet,

• att förbundskansliet ges i uppdrag att hantera de avtal som krävs,

• att förbundsstyrelsen hålls uppdaterad om hur det fortsatta arbetet fortskrider,

• att arbetet sker i dialog med Frilans Riks. 

Frilans Riks välkomnar självklart att vi blir fler frilansjournalister i förbundet. Det har förutsättningar att stärka frilanskollektivet i allmänhet och fotograferna i synnerhet.

Dock återstår ännu många frågetecken att räta ut kring samgåendet. Vi ser nu fram emot att det arbetet sker i dialog med Frilans Riks. 

Styrelsen för Frilans Riks