Riks lobbar för upphovsrätten

Under januari har Frilans Riks haft digitala möten med samtliga riksdagspartiers upphovsrättsansvariga. Syfte: att få veta hur partierna tänker kring vår upphovsrätt när EU:s upphovsrättsdirektiv implementeras i svensk lagstiftning i höst. Men också förklara för ledamöterna varför direktivet är viktigt för oss. För oss frilansare handlar det framför allt om artikel 18 i direktivet. Vilken innebär att mediebolagen kommer bli skyldiga att betala ut rimlig ersättning till upphovspersoner. En artikel som skulle kunna ha stor påverkan för de så kallade ”fulavtalen”, öka möjligheterna till bättre ersättning för återanvändning av material. 

Sammanfattningsvis har vi vid våra samtal med riksdagsledamöterna känt både förståelse och stöd för att vår upphovsrätt måste respekteras och garanteras.
Vidare underströk riksdagsledamöterna att det var bra att vi hade kontaktat dem i god tid så att de har våra synpunkter klara för sig när det politiska arbetet sätter igång i vår.
I juni kommer en promemoria, sedan blir det remissomgång och i höst fattar riksdagen beslut om upphovsrätten.

Hasse Hedström & Gert Lundstedt för Frilans Riks

31 januari – deadline för omsättningsstödet

31 januari är sista datum att söka omsättningsstöd för mars–juli 2020!
Du som har enskild firma och som till följd av pandemin tappat uppdrag under 2020 kan fortfarande söka omsättningsstöd för perioden mars – juli 2020. Men deadline är 31 januari!
Stödet har förlängts och det kommer gå att söka stöd för augusti 2020–februari 2021, information om när det går att söka för dessa månader kommer.

Läs mer här:
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset

Allt gott!

önskar Frilans Riks styrelse

Förlängt omsättningsstöd

Som regeringen tidigare meddelat kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare (egenföretagare med enskild firma) som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Stödnivån höjs också från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. 

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-och-omsattningsstod-till-handelsbolag/

Jack Werner får ALIS-priset 2020

Jack Werner tilldelas ALIS-priset 2020 för att han ”på ett skarpt och envist sätt har värnat för upphovsrätten genom att uppmärksamma plagiat i en populär podcast och genom detta initierat en viktig debatt om upphovsrätt i digitala medier.”

ALIS är en upphovsrättsorganisation för litterära verk. Priset Upphovsrättens hjälte har funnits sedan 2002 och går till upphovspersoner eller andra som gjort viktiga insatser för upphovsrättens stärkande.

Läs mer och se ett prissamtal mellan mellan Jack Werner och juristen Astrid Nymansson, modererat av Journalistförbundets kommunikationschef Petteri Flanagan Karttunen, på ALIS hemsida.

Servicebolaget upphör –
verksamheten fortsätter

Servicebolaget, aktiebolaget som ägs av Journalistförbundet och dit alla frilansmedlemmar är anslutna, kommer att läggas ner under 2021. Istället kommer verksamheten i bolaget helt flyttas in under Journalistförbundet och Journalistförbundet Frilans. 

Redan vid årsskiftet 2020/2021 kommer verksamhet flyttas in i Journalistförbundet. Men det är först tidigast i februari som till exempel faktureringen av medlemsavgifter påverkas.

Läs mer på Journalistförbundets hemsida.