Journalistförbundet inrättar krisfond för frilansar

person i blå skjorta med sedlar.
Foto: Journalistförbundet

Frilans Riks arbete i corona-tider

Detta brev skickades idag, 28 april, ut till alla medlemmar i Frilans Riks.

En god nyhet i svåra tider

Idag har SJF:s förbundsstyrelse fattat beslut om en krisfond ur vilken medlemmar som drabbats ekonomiskt av corona-krisen ska kunna söka pengar. Dessa betalas ut i form av ett skattefritt stipendium om max 10 000 kronor. Vi har fått ge en del input under processen och är tacksamma för det här initiativet. Det här är en åtgärd för att hjälpa dem som förlorat uppdrag på grund av pandemin att klara sin akuta ekonomiska situation. Mer information här: https://www.sjf.se/aktuellt/202004/nu-startar-vi-krisfond-frilansar

Frilans Riks arbete med anledning av pandemin

Den senaste tiden har varit svår för många av oss. Inkomsterna sinar, uppdragsgivare slutar höra av sig eller tackar nej till idéer de hade sagt ja till i en annan tid. 
Vi i Frilans Riks är inte på långa vägar nöjda med de satsningar staten gjort. Satsningar som missar en stor del av den grupp som utgör en samhällsviktig funktion. Majoriteten av medlemmarna i Frilans Riks bedriver frilansverksamhet i enskild firma och får inte i närheten av samma stöd som de med aktiebolag får. De med AB kan korttidspermittera sig själva medan sådana trygghetssystem saknas för de med EF.
Att lägga sin firma vilande för att få a-kassa är för många ett otänkbart alternativ – för den som förlorat en stor del av sina uppdrag tar det emot att säga nej till de få som finns kvar för att kunna få ut a-kassa eftersom det kommer göra det svårt att starta upp verksamheten igen. 
Frilans Riks styrelse har tillsatt en särskild arbetsgrupp som de senaste veckorna försökt få en bild av hur krisen drabbar frilansjournalister och vi har tagit fram politiska förslag som vi driver genom förbundet eller i Frilans Riks namn. I dag har Frilans Riks gått ut med en debattartikel rubricerad ”Dra inte undan mattan för frilansjournalisterna” och vi försöker få till möten med kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
Även Journalistförbundet centralt samt paraplyorganisationen KLYS driver på för att de med enskild firma inte ska glömmas bort. Skriv gärna under detta upprop som KLYS och SJF står bakom: https://www.sjf.se/form/upprop-for-battre-frilansvillkor

Sist en liten uppmaning…

Vi har fått indikationer på att en del uppdragsgivare vill sänka arvoden eller på andra sätt bryter mot Frilansavtalet med hänvisning till corona-krisen. Kontakta Frilansjouren om någon av dina uppdragsgivare inte följer Frilansavtalet. Läs mer här: https://www.sjf.se/rad-stod/kollektiv-och-frilansavtal/frilansavtal

Kontaktuppgifter till Frilansjouren här: https://www.sjf.se/frilans/om-journalistforbundet-frilans/frilansjouren

… och några lästips:

Frilans Riks debattartikel som publicerades i dag: https://www.journalisten.se/debatt/dra-inte-undan-mattan-frilansjournalisterna

Läs gärna Mälardalens debattartikel om en ändring av a-kassereglerna: https://www.dagensmedia.se/nyheter/debatt/malardalens-frilansklubb-andra-a-kassereglerna-for-frilansare/

Och Bella Stenbergs text i Journalisten: https://www.journalisten.se/debatt/frilansrapport-fran-coronaland

Allt gott!/Frilans Riks styrelse

Namninsamling för bättre frilansvillkor

En namninsamling för bättre villkor för enskilda näringsidkare  med anledning av coronakrisen startades i slutet av veckan. Journalistförbundet, Svenska Fotografers förbund och flera kulturskaparorganisationer står bakom.

”Låt oss få fakturera enstaka jobb, fortsätta ha kontakt med våra kunder och marknadsföra oss”, skriver initiativtagarna. 

Här är en länk till namninsamlingen.

Dags att gå med i A-kassan

Allt för många frilansjournalister är inte med i A-kassan. En orsak är att den är dåligt anpassad för egenföretagare. Men det är en billig försäkring – 135 kronor per månad. Som frilansjournalist är det en trygghet att kunna få ersättning om kunderna helt försvinner, som vid kriser som den vi nu genomlider.

I samband med corona-krisen har regeringen beslutat om lättnader vad gäller arbetad tid, högre ersättning och ökad möjlighet för alla med enskild firma att lägga sin firma vilande och ta a-kassa under 2020. Det är en förbättring men inte alls tillräcklig för de allra flesta frilansjournalister.

Många frilansar som nu förlorat huvuddelen av sina kunder ser det inte som ett alternativ att helt lägga ner verksamheten. De anser det nödvändigt att hålla fast vi de få kunder som fortfarande köper frilansmaterial. Försvinner dessa uppdragsgivare så blir det svårt att komma igen efter krisen. Då måste företaget återstarta helt utan säkra kunder.

Från Frilans riks kräver vi att det under denna svåra tid måste vara möjligt att ha en viss aktivitet i sitt frilansföretag även om man har A-kassa eller – som vi föreslår – möjlighet att korttidspermittera. Den utvägen har de få frilansar som i dag driver sina företag som aktiebolag. Den möjligheten borde också stå öppen för huvuddelen av frilansarna som är egenföretagare.

Vi  i Frilans riks kommer att fortsätta att slåss för rättvisa regler för frilansar som är egenföretagare. Men under tiden är det viktigt att ha en arbetslöshetsförsäkring. Gå in på Journalistförbundets hemsida och bli medlem du också.

Journalistförbundet och BLF går samman

Journalistförbundet och Bildleverantörernas förening (BLF) har under ett år fört samtal om ett samgående.

Frilans Riks har varit underrättat om samtalen men inte bjudits in att delta i dem.

Vid Förbundsstyrelsens möte den 19 mars beslöts:

• att säga ja till att en ny riksklubb, med inriktning mot fotografer, bildas i Journalistförbundet,

• att förbundskansliet ges i uppdrag att hantera de avtal som krävs,

• att förbundsstyrelsen hålls uppdaterad om hur det fortsatta arbetet fortskrider,

• att arbetet sker i dialog med Frilans Riks. 

Frilans Riks välkomnar självklart att vi blir fler frilansjournalister i förbundet. Det har förutsättningar att stärka frilanskollektivet i allmänhet och fotograferna i synnerhet.

Dock återstår ännu många frågetecken att räta ut kring samgåendet. Vi ser nu fram emot att det arbetet sker i dialog med Frilans Riks. 

Styrelsen för Frilans Riks

Förslag: Bidrag till inköp av frilansmaterial

Pressmeddelande från Journalistförbundet, 3 april 2020

Ge ett tillfälligt statligt bidrag, eller en subvention, på halva arvodet som en uppdragsgivare betalar ut till en frilansjournalist. Det förslaget har Journalistförbundet tagit fram i samarbete med Sveriges Tidskrifter med anledning av corona-krisen. 

Frilansjournalister bär som egenföretagare upp en stor del av journalistiken i Sverige och är en garanti för mångfald och bredd i mediebranschen. Frilansjournalister är en viktig del av demokratin. Att det finns frilansar som klarar sig genom krisen är helt avgörande. Men som läget är just nu är vi tillsammans väldigt oroliga, både uppdragsgivare och företrädare för frilansar, därför har vi gemensamt kommit fram till ett förslag till åtgärd.

Nästan hälften av alla frilansar har redan förlorat uppdrag på grund av krisen. Det beror delvis på att det som skulle bevakas är inställt, men främst beror det på att uppdragsgivarna på extremt kort tid fått så pass drastiskt minskade intäkter att de snabbt tvingats skära i allt som inte är fasta kostnader. Frilansarvoden är en utgift som tyvärr snabbt brukar minskas, trots att frilansmaterial ofta är både nödvändigt och viktigt för att göra en bra produkt.

För att både värna frilansarna och samtidigt se till att hålla hög kvalitet på produkterna genom att fortsätta kunna anlita frilansar förespråkar vi ett särskilt stöd kopplat till utbetalda frilansarvoden. En tidskrift, tidning eller förlag med anställda har fått lättnader kopplat till just de anställda, nu behövs lättnader även för de som är beroende av och vill bidra till en levande frilansmarknad. På så sätt stöttas både de medieägare som väljer att värna frilansar samtidigt som frilansar kan fortsätta försörja sig och bidra med sin kompetens både nu och i framtiden.

Journalistförbundet har, i samarbete med Sveriges Tidskrifter, tagit fram ett förslag: Ge ett tillfälligt statligt bidrag, eller en subvention, på halva arvodet som en uppdragsgivare betalar ut till en frilansjournalist.

Förslaget är inskickat till kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den 2 april 2020.

För frågor, kontakta: 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet 

uh@sjf.se eller 070-784 31 14

Finns även att läsa på https://www.sjf.se/aktuellt/202004/forslag-bidrag-till-inkop-av-frilansmaterial

Ulrika Hyllert: ”Långt ifrån tillräckligt stöd till mediebranschen”

Kulturminister Amanda Lind meddelade i fredags, 3 april, att regeringen kommer att förstärka mediestödet med 200 miljoner kronor för att branschen ska kunna möta corona-krisen. Det handlar om en permanent ökning av mediestödet. Journalistförbundet välkomnar dagens besked, men anser att det behövs mycket mer pengar för att klara krisen.

– Vi är besvikna. Det här är inte tillräckligt för att säkerhetsställa journalistik i hela landet. Beslutsfattare som vill värna demokratin måste ta ett mycket större ansvar i denna kris, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert efter att ha lyssnat på kulturminister Amanda Linds presskonferens. 

Ulrika Hyllert. Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet krävde redan i mitten av mars ett utökat mediestöd och det är bra att kulturministern idag signalerar att regeringen vill hjälpa branschen.

– Men de åtgärder vi hade föreslagit skulle ha inneburit ett betydligt större tillskott, vilket är mer i linje med de stora annonsbortfall som är att vänta, säger Ulrika Hyllert.

Medieföretagen har snabbt fått se annonsmarknaden och andra inkomstkällor krympa och behovet är på vissa håll akut. Av de 200 miljoner kronor som nu utlovas kommer 150 miljoner att betalas ut i form av ett ökat distributionsstöd under tre månader. Resterande 50 miljoner kommer att användas för att stärka upp det så kallade vita-fläckar-stödet till svagt bevakade områden.

– Det är viktigt att pengarna snabbt kommer medieföretagen till del. Vi har inte tid att fastna i administration nu när regeringen väl tagit beslut om att skjuta till extra pengar, säger Ulrika Hyllert.

Journalistförbundet och andra organisationer har krävt att planerna på hushållsnära returpappersinsamling ska läggas på is. De nya reglerna som ska träda i kraft vid årsskiftet skulle innebära kraftigt ökade kostnader för medierna. Regeringen hade inga nya besked att ge när det gällde returpappersfrågan, men Amanda Lind lovade att regeringen försöker hitta en lösning för att undvika att medierna ska drabbas av kostnadsökningar.

– Det är positivt att regeringen har lyssnat på oss och andra aktörer i branschen som har inblick i hur de nya reglerna om returpapper kommer att slå, säger Ulrika Hyllert.

Journalistförbundets frilansmedlemmar har också drabbats hårt av krisen. Dagens besked från kulturministern innehöll inga positiva nyheter för den som frilansar. En enkätundersökning som genomfördes bland frilansmedlemmarna i mitten av mars visade att hela hälften av de svarande hade förlorat jobb till följd av corona-pandemin.

– Jag vill upprepa det jag sa när jag träffade kulturministern tillsammans med branschföreträdare för någon vecka sen: de extra pengar som regeringen nu skjuter till måste även komma frilansarna till del, säger Ulrika Hyllert.

Nu återstår det att se hur långt det extra stödet räcker. Risken för att journalistjobb går förlorade är överhängande enligt Ulrika Hyllert.

– Vi hoppas att vi ska slippa stora uppsägningar. Redaktionerna är redan så pressade och det är svårt att se hur ytterligare besparingar skulle kunna genomföras utan att det skulle gå ut över våra möjligheter att leverera journalistik och uppfylla vårt demokratiska uppdrag på ett bra sätt.

– Det behövs helt klart fler åtgärder. Till exempel kan vi inte se att det finns något riktat stöd till tidskrifter.

För frågor, kontakta: 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet

uh@sjf.se eller 070-784 31 14  

”Låt fotograferna dokumentera coronakrisen”

Närbild på person med kamera.

Pressmeddelande 2 april 2020                                                 

Två av de ledande branschorganisationerna inom fotografi, Bildleverantörernas Förening BLF och Journalistförbundet, lanserar ett arbetsmarknads- och kulturpolitiskt förslag som kan sätta många av landets yrkesverksamma fotografer i arbete istället för att de ska vara beroende av bidrag.

Projektet Coronabildsverige kan ge frilansande fotografer arbete och underlättar något för landets krisande tidningar, samtidigt som staten uppfyller sin informationsplikt för kommande generationer. Bilderna sparas för forskningsändamål.

Förslaget är att betrakta som ett tidsbegränsat beredskapsarbete där landets frilansande yrkesfotografer kan dokumentera coronakrisen i alla dess former. Även anställda fotografer kan medverka i projektet om deras arbetsgivare står bakom det. Detta innebär att alla fotograferande företag som förser landet med bilder kan ansöka till Coronabildsverige och därigenom få en statlig ersättning om de blir antagna till projektet.

Förslaget innebär att administrationen av och ersättningen för Coronabildsverige kommer att hanteras av Bildupphovsrätt i Sverige. BLF och Journalistförbundet kommer att hantera ansökningsprocessen om förslaget går igenom.

Förslaget till Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet bifogas i detta pressmeddelande.

För frågor och mer information, kontakta:

Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet

jl@sjf.se eller 08–613 75 28

Putte Salminen, verksamhetsledare BLF

putte@blf.se eller 08-555 963 10

Läs mer och ta del av det arbetsmarknadspolitiska förslaget i sin helhet på Journalistförbundets hemsida.

Enskilda näringsidkare och aktiebolag får sänkt egen- och arbetsgivaravgift 

Kvinna som jobbar med laptop och block i soffa.
Foto: StartupStockPhotos/Pixabay

Regeringen föreslår en nedsättning av egen- och arbetsgivaravgiften för frilansare med enskild firma och aktiebolag.

För dig med enskild firma betyder det att du för de första 100 000 kronor du gör i vinst under 2020 enbart betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Därefter betalar du egenavgifterna som vanligt. I vanliga fall ser egenavgifterna för dig med enskild firma ut såhär: 

För vinst upp till 200 000: 21,83 procent.

För vinst över 200 000: 28,97 procent.I faktiska belopp innebär detta att du som har enskild firma under 2020 får minskade egenavgifter från 21,83 till 10,21 procent på ett avgiftsunderlag upp till 100 000, vilket totalt motsvarar 11 620 kronor

För dig med aktiebolag betyder det sänkt arbetsgivaravgift under fyra månader, mellan den 1 mars och sista juni. Aktiebolag betalar under den tiden bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Förslaget gäller för löner upp till 25 000 kronor, på överstigande löner betalas full arbetsgivaravgift. Per anställd innebär det en sänkning på upp till 5 300 kronor. 
Avvakta inlämning av arbetsgivaruppgifter för mars tills dess att beslut är fattat, vilket förmodligen blir den 6 april.

Du som har aktiebolag kan få en maximal minskning av arbetsgivaravgiften med 5 300 kronor x 4, vilket motsvarar 21 200 kronor per anställd.

Så här skriver Finansdepartementet i sitt pressmeddelande Om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset:

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

I och med förslaget kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

Läs hela pressmeddelandet från Finansdepartementet här.

Branschens budskap: Stötta medier som drabbas

Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande.
Ulrika Hyllert. Foto: Tor Johnsson

Idag onsdag 25 mars deltog Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, tillsammans med andra företrädare för mediebranschen, i ett möte med kulturminister Amanda Lind. ”Syftet med mötet var att ge en bild av läget i branschen och diskutera åtgärder för att stötta medier som drabbas av corona-krisen”, säger Ulrika Hyllert. Läs mer här: https://www.sjf.se/aktuellt/202003/branschens-budskap-stotta-medier-som-drabbas