Äntligen!!!

Regeringen promemoria om stöd till egenföretagare med enskild firma kom torsdagen den 1 oktober. Remisstiden är extremt kort: nästa fredag ska synpunkter på förslaget vara inne så att riksdagen kan fatta beslut i mitten av oktober. Nu granskar vi promemorian tillsammans med förbundet centralt för att försäkra oss om att stödet ska komma många av Frilans Riks medlemmar till del. Vi återkommer med våra kommentarer.
Styrelsen för Frilans Riks

Barents Press vill öka
förståelsen mellan
journalister

Sedan 1994 finns Barents Press Sverige. Idén med nätverket var och är att efter Sovjetunionens fall skapa kontakter mellan journalister i Sverige och Ryssland. Liksom stärka journalistiken i Barentsregionen. Nu har Barents Press Sverige gett ut boken Journalism по-русски. En av redaktörerna är Bertholof Brännström, ordförande för Västerbottens sektion inom Frilans Riks. Avsikten med Journalism по-русски är att vi ska få veta hur det är att arbeta som journalist i Ryssland idag. För det finns ett förståelsegap mellan dem och andra journalister i Barentsregionen. Boken vill stänga det gapet. 

Här kan du läsa boken: https://www.barentspressprojects.com/books 

Gert Lundstedt

Journalister fängslade
i Belarus

Larysa Shchyrakov är en av de mest trakasserade frilansjournalisterna i Vitryssland. Volha Siakhovich är advokat vid det vitryska journalistförbundet. Denna bild togs när Åsa Ohlsson (längst till höger) mötte dem 2018.

Situationen blir allt tuffare i Belarus. I helgen greps ett tiotal journalister enligt landets journalistförbund (BAJ) varav flera fortsatt sitter i förvar hos polisen. Det uppger tidigare Frilans Riks-ordförande Åsa Ohlsson som under flera år, och bland annat tillsammans med Frilans Syd, engagerat sig i olika projekt för de belarusiska journalisternas situation. En av de journalister som greps i helgen och fortsatt sitter i förvar är Larysa Shschyrakova som gästade Nordic Freelance i Malmö hösten 2018.

– Släpp alla journalister som hålls fångna, låt dem utföra sitt arbete som journalister utan att bli bötfällda, trakasserade eller slagna, säger Åsa Ohlsson.

Frilans Riks styrelse uppmanar Belarus regering:

• Släpp omedelbart alla journalister som fängslats när de utfört sitt arbete och sina uppdrag.
• Upphör omedelbart att trakassera och ingripa mot journalister som utför sitt arbete.

Läs mer på baj.by och i Journalisten.

Vi har pratat med
Moderaterna

Idag, 26 augusti, skickas följande brev ut till alla Frilans Riks medlemmar:

Hej alla medlemmar i Frilans Riks!

Hoppas att ni haft en fin sommar, trots pandemin och de ekonomiska svårigheter som drabbat många av oss på grund av den!

Vi i Frilans Riks Coronagrupp vill berätta att vi den 24/8 haft ett möte med moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp, suppleant i Finansutskottet och andre vice ordförande i Kulturutskottet. Hon samarbetar tätt med partikollegan Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson samt vice ordförande i Finansutskottet och båda är drivande bakom det förslag till stöd för företagare med enskild firma som i förra veckan lämnades över till Regeringen och som Finansutskottet står bakom. 

På uppmaning av Moderaterna fattade redan i juni, först Finansutskottet och sedan Riksdagen beslut om att uppmana Regeringen att det snarast måste tas fram riktade stöd till enskilda firmor, som enligt bland annat Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp glömts bort i samband med Coronapandemin. Det de efterlyser är i korthet rätt att deltidsstämpla A-kassa och ett anpassat omställningsstöd där även lönekostnader räknas som fasta utgifter. Arbetsvärlden skrev om dessa förslag redan förra veckan (och Ulrika Hyllert uttalade sig då också om dem):
https://www.arbetsvarlden.se/journalistforbundet-valkomnar-m-offensiv-om-stod-till-frilansare/

Detta är några av de saker som vi i Coronagruppen och även SJF centralt framfört vid upprepade tillfällen och vid mötet med Lotta Finstorp sa vi att vi välkomnar deras påtryckningar.
Vi uttryckte också att det är viktigt att se till att de som valt att ta del av möjligheten att periodisera sin vinst från 2019 inte ska missgynnas vid deltidsstämpling och att det är viktigt att komma ihåg att journalister med enskild firma vill kunna ges möjlighet att stämpla A-kassa under den här perioden utan att tvingas lägga företaget helt vilande. 

Vi upplevde att Lotta Finstorp lyssnade och att det finns en stor politisk enighet bland riksdagspartierna att öva påtryckningar gentemot framför allt finansminister Magdalena Andersson som hittills varit njuggt inställd till dessa förslag.

Frågan har nu lämnats över till regeringskansliet för beredning och Lotta Finstorp lovade att hålla oss informerade om vad som händer. Hon var också tydlig med att detta är en fråga som måste behandlas snabbt och att det brinner i knutarna för att de som redan är drabbade inte ska drabbas ännu hårdare. Hon uttryckte att det från riksdagens sida finns ett brett stöd för journalister eftersom vi utgör en samhällsviktig funktion.

Vi i Coronagruppen uppfattade läget som mycket mera hoppfullt än tidigare och lovar att återkomma så fort vi får mer information i frågan.

Med vänliga hälsningar

Maria Hansson Botin, Hasse Hedström, Gunilla Kracht, Gert Lundstedt

Stöd till frilansare med
enskild firma på gång

Nu säger även regeringen att stöd till frilansare med enskild firma är på gång.

Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vi matar på med de goda nyheterna. Våra medlemmar behöver det. Sedan får vi hoppas att det blir något bra också.

Tidningen Journalisten skriver: Ett stöd som bättre omfattar enskilda firmor, däribland många frilansar, är på gång. Det uppger näringsminister Ibrahim Baylan.

Läs mer i tidningen Journalisten.