Frilans Riks medlemsbrev juni 2023 🌦

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks!

Här kommer sista medlemsbrevet innan stora sommaren. Hoppas midsommarfirandet gick fint för er.

Frilans Riks styrelse höll möte strax innan midsommar och vi har nu lyckats välja även en ständig sekreterare i form av Björn Hellström. Sedan tidigare är Therese Quennerstedt kassör och Henrik Simonsen ordförande (valda av årsmötet) samt Katarina Arvidson vice ordförande.

Det digitala medlemsmötet den 23:e maj blev relativt välbesökt. Annika Hamrud från Fojo berättade om hot och hat och påtryckningar mot journalister och hann därmed med mycket av det som inte hanns med på årsmötet. De digitala medlemsmötena återkommer i höst. Vi planerar för ett par stycken och tar gärna emot tips på tema.

Vi har beslutat om att ta fram en handfast guide till hur ni medlemmar ska hantera det nya upphovsrättsdirektivet.

Vi genomför ju under året en rekryteringskampanj och rekryteringsträffar har nu hållits i Göteborg och i Umeå. Till hösten är fler träffar på gång.

Arvodeskampanjen är som sagt slutförd men arbetet går vidare med att, i samarbetet med arbetsplatsklubbar, få till avtal med ytterligare uppdragsgivare.

I frilansvärlden i övrigt har Västra och Mälardalen anordnat AW och i början av juli är det dags för Frilans Syds sommarmingel på Öland. Härligt. Det ska vara kul att vara medlem i en fackförening.

Frilans Riks styrelse träffas igen i slutet av augusti.

22-24/9 anordnar norska frilansorganisationen årets upplaga av Nordic Freelance. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge några bidrag till medlemmars deltagande men NF är en ypperlig möjlighet att fortbilda sig och träffa kollegor.

Frilans riks styrelse

genom

Henrik Simonsen, ordförande

Ännu hårdare tag mot BAJ

I veckan som gick fick vi nya dåliga nyheter från Belarusian Association of Journalists (BAJ), skriver Åsa Ohlsson från Intresseföreningen för utbyte mellan BAJ och SJF.

”Nu har regimen beslutat att BAJ:s logotyp är att anses som en extremistisk symbol, så även organisationens hemsida och sociala media. Att använda logotypen eller följa kanalerna är nu ett så kallat ”criminal charge” som kan leda till mångårigt fängelsestraff. 

Läs mer här:

https://baj.by/en/content/increaseId-repression-against-belarusian-union-journalists

https://www.journalisten.se/nyheter/okad-repression-mot-belarus-journalistforbund

En av våra belarusiska journalistkollegor i exil skrev att hen blev helt stum över nyheten och mycket orolig över de nya riskerna detta innebar för familjemedlemmar kvar i Belarus. 

Förbundsstyrelsen tog upp situationen med de hårdare tagen mot BAJ på sitt senaste möte nu i torsdag och kommer med ett stöduttalande vilket uppskattas.

Eftersom det nu är mer riskfyllt att följa oberoende media i Belarus så tycker sig en av våra andra belarusiska kontakter se att motståndet mot Lukasjenko i Belarus minskar, eftersom fler nu enbart följer statlig media och dess propaganda.

Manifestationen i Malmö 24 maj

Den 24 maj organiserade vi en manifestation för medlemmar i BAJ. Vi samlades ett femtontal journalister och författare i Malmö för att uppmärksamma de fängslade journalisterna. Det var en del av en solidaritetskampanj, Marathon of Solidarity, som går från land till land. Det kändes högtidligt och känslosamt när de 33 fängslades namn lästes upp under tiden som vi höll upp deras foto. Kampanjen delades i sociala medier och BAJ har bekräftat att manifestationen var uppskattad. Tack till Frilans Syd, Svenska Pen och Skånes taltidning som slöt upp!

Läs mer här:

https://www.journalisten.se/nyheter/fangslade-belarusiska-journalister-uppmarksammades

https://bajby.one/en/content/journalists-are-not-criminals-action-was-held-center-malmo-support-belarusian-colleagues

Kontakter och framtida aktioner

Har du ett journalistiskt uppdrag där du bevakar Belarus så kan du höra av dig. Om du skulle behöva några kontakter till BAJ, exiljournalister eller journalister i Belarus, så ser jag hur vi kan hjälpa till. 

Vidare skulle vi gärna vilja göra en större manifestation, troligen på plats i Malmö eftersom vi har många engagerade här. Det är väl mest realistiskt att det får vänta till efter sommaren. Har du tankar eller idéer som kan vara till stöd för BAJ så hör av dig.

Och så vill jag å föreningens vägnar önska dig en fin sommar.”

Bästa hälsningar

Åsa Ohlsson (asacohlsson[at]gmail.com)

På gång inom Frilans Riks, maj 2023

Hej på er kära medlemmar!

Frilansåret går vidare och Frilans Riks styrelse har haft möte och dessutom ett samverkansmöte med SJF Frilans (förbundskansliets ansvariga för frilansfrågor). Grunden är lagd för fortsatt gott samarbete. Arbetet med att förnya frilansavtalet väntas dra igång inom kort. Senaste versionen av Frilansavtalet är från 2014 och mycket har hänt sedan dess. Avtalet har hjälpt många frilansare, till exempel när det gäller att kunna hävda uppsägningstider, men det finns gott om utrymme för förbättringar.

Det är dags för vårens digitala lunchmedlemsmöte. Boka in 23/5 kl 12-13. Då får vi besök av Annika Hamrud från Fojo som ska berätta och informera om hot och hat mot journalister. Det blir också tid för frågor och funderingar. Inbjudan och länk kommer i separat utskick.

Arbetet fortsätter med att få till en bra försäkring för frilansare som verkar i högriskområden.

Styrelsen har, liksom de senaste åren, delat upp sig i olika grupper för att arbeta med våra prioriterade områden: Rekrytering, arvoden och upphovsrätt. (Vi har också en grupp för t ex årsmöte men den har av förklarliga skäl inte satt igång sitt arbete riktigt ännu).

Vi bevakar upphovsrättsfrågan i och med nya EU-lagstiftningen. Hör av er till oss eller förbundet om ni har frågor eller drabbats av något. SJF Frilans anordnar faktiskt en webbsänd kurs i ämnet 31/5. Den kan jag verkligen rekommendera.

Vi kan också med glädje förmedla att sektionen Mellansveriges frilansjournalister (med säte i Uppsala) fått sig en ny styrelse vald.

Tidigare sektionen Medietextarna är nu även i medlemssystemet avskild från Frilans Riks och vi har nu 1510 medlemmar. Tanken är att det efter sommaren ska bli ett samverkansmöte mellan de olika organisationerna inom SJF som organiserar egenföretagare (förutom Frilans Riks och MT är de fotografklubben BLF_Fotograferna och fotografintresseföreningen PFK).

Det har hänt en hel del inom frilansvärlden den senaste tiden och kommer att hända mer.

Frilans Riks, förbundet och Västra frilans anordnade 18/4 en rekryteringsträff i Göteborg med många studenter som deltagare. Fler rekryteringsträffar är på gång. Frilans Riks genomför under verksamhetsåret en rekryteringskampanj runt om i landet.

På frilanskontoret Blå Kontoret i Stockholm anordnas frukostmöte 17/5 med föreläsning om hur vi kan använda statistik i vår journalistik.

23/5 anordnar Mälardalen en kväll om pensionssparande.

I juni tänker Västra Frilans anordna fotovandring längs Gotaleden.

Frilans Syd har alltid mycket kul på gång (kolla in deras hemsida på Facebook), bland annat planeras en heldag på Öland 1/7.

SJF Frilans anordnar en kurs i kriminaljournalistik (heldag i Stockholm) 7/6.

Fojo anordnar en bra kurs i slutet av sommaren, Fördjupningskurs i informationspåverkan och faktagranskning som journalistisk metod och vill gärna se så många frilansjournalister som möjligt på den. Sista anmälan 2/6.

Vårhälsningar från

Frilans Riks styrelse

genom

Henrik Simonsen, ordförande

På gång i Frilans Riks mars/april 2023

Ulrika Hyllert inledningstalade på årsmötet. Foto: Marja Beckman

Medlemsbrev från nya ordföranden Henrik Simonsen:

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks

Hoppas att allt är bra där ute i Frilanssverige. Jag är när detta skrivs hemma i Småland igen efter Frilans Riks årsmöte som kan ha haft rekorddeltagande. Med gäster var vi totalt uppemot 90 anmälda varav 29 ombud med rösträtt. Vi hann med mycket och inte minst valde årsmötet en ny styrelse med ledamöter från hela sex av våra sektioner.

Nya styrelsen består av:

 • Marja Beckman (Mälardalen)
 • Katarina Arvidson (Västra)
 • Björn Hellström (Syd)
 • Abdullatif Haj Mohammad (Södra Norrland)
 • Henrik Simonsen, ordf (Östergötland)
 • Madeleine Jostedt Ulrici, suppleant (Västra)
 • Therese Quennerstedt, kassör (Mellansverige)
 • Petter C Larsson, suppleant (Syd)

Årsmötet behandlade fem motioner.

Årsmötet gick på Mälardalens linje och antog en alkoholpolicy i linje med förbundets. Årsmötet uppmanade förbundet att införa en kris- och konflikthanteringsfunktion för klubbar och sektioner. Årsmötet beslutade att ändra stadgarna så att antalet ordinarie ledamöter ska vara mellan 5 och 7. Frilans Riks och sektionerna ska också ta fram en checklista för anordnande av hybridmöten och en arbetsgrupp ska titta närmare på hur vi kan underlätta för hybridmöten. 

Hybridmöten har ju blivit något normalt men är fortfarande svårgenomfört. Tidigare FR-styrelsen hade planerat noga årets årsmöte, valt lokaler med bra teknik och hjälp samt testkört systemet inför årsmötet. Trots det uppstod tekniska problem vilka sinkade mötet med cirka en timme. Ett under att vi ändå hann med hela dagordningen.

En motion om tidningen Journalistens bevakning av frilansfackliga frågor besvarades från styrelsen med ett erbjudande till Journalistens redaktion att lära sig mer om hur det fungerar att vara frilansfackligt förtroendevald.

Årets frilans blev Tora Villanueva Gran (Syd) och Årets redaktör Robert Jonsson, VD på LO-mediehus.

Läs mer här.

Priset Årets fulavtal gick till Bonnier Lifestyle för att de endast drygt en månad innan nya upphovsrättsdirektivet trädde i kraft (vid årsskiftet) skickade ut fulavtalsförslag till sina frilansare.

Årsmötet beslutade om oförändrad klubbavgift (25 kr/månad) och oförändrade arvoden (275 kr/tim a-skatt för styrelsemöten och 300 kr/tim a-skatt för övrigt arbete).

Budgeten ligger för 2023 på totalt 870 000 kronor varav 460 000 utgörs av medlemsavgifter och 410 000 av verksamhetsbidraget från förbundet.

Ulrika Hyllert som talar på årsmötet
Journalisten Annika Hamrud var inbjuden för att tala om hot och hat. Foto: Marja Beckman

Årsmötet antog två uttalanden. Det ena för pressfrihet och till stöd för frilansjournalister i länder som kränker pressfriheten (läs mer här). Det andra ett uttalande mot hot och hat mot journalister och journalistik och med en uppmaning till regeringen att engagera sig i redan påbörjade rundabordssamtal om demokrati och yttrandefrihet.

Ett par dagar innan FRs årsmöte höll sektionen Medietextarna sitt årsmöte. Där togs det slutliga beslutet att bilda en ny riksklubb. Medietextarna lämnar därmed Frilans Riks efter tio år (läs mer här). Frilans Riks tidigare styrelse har ställt sig positiv till sektionens beslut och hoppas på gott framtida samarbete. 

I och med Medietextarnas bortfall (63 medlemmar) landar medlemsantalet för Frilans Riks på 1541 för tillfället. Vi är ändå förbundets största fackklubb.

Nu väntar ett nytt verksamhetsår för Frilans Riks. I verksamhetsplanen ingår en satsning på en rekryteringskampanj som inleds nu i vår. Vi tänker fortsätta arbetet med att få upp arvodena, den nyligen avslutade Arvodeskampanjen är en bra grund att stå på. Planen är att fortsätta med digitala lunchmedlemsmöten. Vi har också uppdrag att bevaka implementeringen av nya upphovsrättsdirektivet och se till att det blir till gagn för våra medlemmar.

Nya styrelsen har sitt första möte nästa vecka.

Tack för förtroendet.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Henrik Simonsen, ordförande

Välkommen på medlemsmöte 14 mars

Nu är det äntligen dags för medlemsmöte – ett digitalt lunchmöte kl 12-13 tisdagen den 14 mars.

Temat är den nya upphovsrättslagen. Från och med årsskiftet gäller EU:s upphovsrättsdirektiv i Sverige. 

Hur kommer detta påverka din verksamhet som frilans? Är det äntligen slut för fulavtal nu?

I mötet deltar bland annat Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf och personer från Frilans Riks styrelse som arbetat med upphovsrättsdirektivet. 

Vi kommer även att informera lite om vad som är på gång i Frilans Riks just nu En länk till mötet kommer att skickas ut via mejl på morgonen den 14:e och ingen föranmälan krävs.

Hoppas vi ses på tisdag!

Styrelsen i Frilans Riks

Bättre upphovsrätt. Kräv din rätt!

Som vi tidigare skrivit här är EU:s upprättsdirektiv svensk lag från årsskiftet. Det innebär att det inte går att teckna fulavtal längre, att våra uppdragstagare ska informera oss om var och i vilken omfattning vårt arbete publiceras, att plattformarna (Google, Facebook…) ska dela med sig av sina inkomster till mediehusen som ska dela med sig till oss journalister. Med mera.

Förbundet har nu publicerat frågor och svar om den nya lagen. Läs och kräv din rätt!

Frilans Riks

PS. Frilans Riks förutser att det kommer bli tvister om vad skäligt betalt är, hur mycket vi ska få betalt. MEN vi har nu lagen på vår sida. DS.

På gång i Frilans Riks, februari 2023

MEDLEMSBREV

På gång i Frilans Riks, februari 2023 (medlemsmejl)

Nu kommer mejlen tätt till er om vad som är på gång i Frilans Riks.

• Styrelsen har haft ett lunch-till-lunchmöte för att få det praktiska på plats inför årsmötet.

Tid för årsmötet: måndagen den 27 mars, årsmötet börjar med kaffe/te och smörgås 9.30 och slutar senast 16.45.

Plats: fackförbundet Visions nyrenoverade konferensrum på Kungsgatan 28A i Stockholm.

Anmäl dig gärna i förväg, senast den 13 mars. Inom några veckor kommer en anmälningslänk med mer detaljerad information, men det går bra att mejla och föranmäla intresse redan nu till info@frilansriks.se

Vill du ha förändring? Skriv en motion till årsmötet, skickas senast den 13 mars till: info@frilansriks.se

Nominera Årets frilans och Årets redaktör. Gå in och läs mer här. Förslag skickas till Leonarda Arcidiacono, sammankallande i gruppen: leonarda.frilans@gmail.com

Alla medlemmar som deltar på årsmötet är välkomna på middag på kvällen – tid och plats mer i utskick i början av mars.

Årsmöteshandlingarna läggs ut på Frilans Riks hemsida senast den 20 mars.

Mötet är ett hybridmöte och kan alltså följas på plats eller via Zoom.

Mer detaljer om årsmötet i utskick i början av mars.

Alla medlemmar är VARMT VÄLKOMNA!

• I förra På gång i Frilans Riks skrev vi om redaktörsguiden med checklista för hur ett bra samarbete med anlitade frilansjournalister ser ut.

Vi fick bra respons, uppemot 50 namn på redaktörer att skicka ut till.

Men vi vill ha fler. Skicka namn och mejladress till redaktörer ni arbetar med som vi kan skicka guiden till (Frilans Riks står som avsändare och inte ni som frilansare). Jobbar du för en redaktör eller inköpare som skulle ha nytta av Redaktörsguiden? Som kanske är oerfaren eller okunnig, eller bara behöver en påminnelse?

Skicka redaktörens mailadress till info@frilansriks.se så ser vi till att hen får både tipslistan och en förklaring till varför den behövs!

Tack!

• Nästa digitala medlemsmöte är framflyttat till i början av mars. Mötet är digitalt och datum och tid meddelas i god tid.

• Som vi tidigare rapporterat är den nya upphovsrättslagstiftningen som sätter stopp för fulavtal på plats från årsskiftet. Läs mer här om vad den betyder i praktiken och varför den är positiv för oss frilansar. 

Hör av er om redaktioner och mediehus nekar er upphovsrättsersättning vid vidarepublicering. Det är lag på att ni ska ha betalt. Skriv till info@frilansriks.se

• Den 8:e mars planerar Intresseföreningen för utbyte mellan SJF och BAJ (organisation för oberoende belarusiska journalister) ett digitalt informationsmöte klockan 12–13.
Det kostar inget för medlemmar i SJF att gå med i föreningen. Anmäl dig gärna för att visa ditt stöd, detta görs till medlemsregistret@sjf.se

Hör av er om ni undrar över något. Här har ni våra kontaktuppgifter.

Om inte förr så ses och hörs vi på årsmötet den 27 mars.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

På gång i Frilans Riks, januari 2023

MEDLEMSBREV

God fortsättning med förhoppning om att det blir ett bra frilansår.

Frilans Riks har haft sitt första styrelsemöte 2023 och går nu in i slutspurten av verksamhetsåret.

Bästa medlemmar, vi behöver er hjälp!

Förra året tog vi fram en redaktörsguide med en checklista för hur ett bra samarbete med anlitade frilansjournalister ser ut. 

Nu behöver vi er hjälp att få namn och mejladress till redaktörer ni arbetar med som vi kan skicka guiden till (Frilans Riks står som avsändare och inte ni som frilansare). Jobbar du för en redaktör eller inköpare som skulle ha nytta av Redaktörsguiden? Som kanske är oerfaren eller okunnig, eller bara behöver en påminnelse?

Skicka redaktörens mailadress till info@frilansriks.se så ser vi till att hen får både tipslistan och en förklaring till varför den behövs!

Detta har hänt och är på gång:

Den nya upphovsrättslagstiftningen som sätter stopp för fulavtal är på plats från årsskiftet. Läs mer här om vad den betyder i praktiken och varför den är positiv för oss frilansar.

Frilans Riks årsmöte 2023 är som tidigare meddelats spikat och äger rum måndagen den 27 mars. Mötet kommer att vara i Visions konferenslokaler på Kungsgatan 28A i Stockholm. Det är ett hybridmöte och pågår mellan klockan 09.30 – 16.45. 

På kvällen blir det gemensam middag.

Kallelse gick ut i början av januari och en annons kommer i nästa nummer av Journalisten. Alla medlemmar är välkomna att delta på plats eller via länk. Vi är tacksamma om ni föranmäler er – så att vi på bästa sätt kan förbereda mötet praktiskt och tekniskt – senast måndagen den 13 mars.
Anmälan görs till info@frilansriks.se

Vi vill också påminna om att: 

 • skriv en motion till årsmötet om det ni vill ändra på. Den vill vi ha senast den 13 mars. Skicka till: info@frilansriks.se
 • nominera Årets frilans och Årets redaktör. Gå in och läs mer här.
  Förslag skickas till Leonarda Arcidiacono, sammankallande i gruppen: leonarda.frilans@gmail.com
 • Årsmöteshandlingarna läggs ut på Riks hemsida den 20 mars.

Rekryteringskampanj på gång. Fem platser får under året besök av kampanjen: Göteborg och Malmö, norra Norrland, Stockholm och Uppsala. Eventen riktar sig till studenter och etablerade journalister för att ge möjlighet att bygga nätverk. Tillfälle för presskorts-anmälan kommer att finnas, liksom föreläsning och lättare förtäring erbjudas.

Rekrytering står alltid högt på dagordningen. Förbundets ledord är nu: Rekrytera, Vårda, Behålla. Det finns planer på en rekryteringsutbildning och att underlätta övergången från student till yrkesverksam medlem. 

Nordiska kommittén har haft möte. Norge står på tur att i höst hålla i det nordiska ”toppmötet” som Sverige, Norge, Danmark och Finland turas om att arrangera. I samband med ”toppmötet” ordnas ett nordiskt frilansseminarium helgen den 23–24 september. Frilans Riks räknar på vilket ekonomiskt utrymme vi har för att ge resebidrag till medlemmar som vill åka. Vi återkommer med besked.

Sektionerna i Västerbotten och Norrbotten har tidigare gått samman och nu officiellt bytt namn till sektion Norra Norrland.

Som vi skrivit tidigare har Frilans Riks en ny sektion med drygt hundra medlemmar, Mellansveriges Frilansjournalister. Hemhörighet är i och kring Uppsala. Samtidigt har Östergötlands sektion lagts ned och medlemmarna kommer att föras över till andra sektioner.

Ett nytt digitalt medlemsmöte planeras under februari.

Hör av er om ni undrar över något. Här har ni våra kontaktuppgifter.

Om inte förr så ses och hörs vi på årsmötet den 27 mars.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

På gång i Frilans Riks, december 2022

MEDLEMSBREV

Frilans Riks har haft sitt sista styrelsemöte för året och är i full gång med planeringen för årsmötet 2023. 

Ny frilansvänlig upphovsrättslagstiftning på plats från årsskiftet. Arvodeskampanjen är inne i slutskedet. Det första digitala medlemsmötet är genomfört.

Frilans Riks håller koll och ordning på ekonomin, det redogjorde vår kassör Hasse Hedström för när året snart är till ända. Trots att vi på runt ett decennium inte haft någon uppräkning eller kompensation av vårt verksamhetsbidrag – trots att medlemsantalet ökat – så lyckas vi hålla budget och leverera verksamhet. I år har vi gjort det med ett budgetunderskott på hundratusen av tidigare hopsparade medel – inget vi kan upprepa – för att kunna pressa på i upphovsrätts- och arvodeskampanjerna: medlemmarnas enskilt viktigaste frågor och prioriterade i verksamhetsplanen som årsmötet tagit. 

Vad har vi då gjort sedan sist?

*Den 16 december hade vi vårt första digitala medlemsmöte. Ett trettiotal medlemmar loggade in. Frilans Riks styrelse fanns på plats. Vi berättade kort om vad vi arbetar med just nu och vad som ligger framför oss. Riks kassör Hasse Hedström presenterade den enkät vi gjort om frilansmedlemmarnas villkor och arvoden – så fort den är sammanställd läggs materialet ut på vår hemsida. 

Därefter följde frågor och diskussion om upphovsrätt, arvoden och kommande årsmötet. En lyckad lunchtimme, nytt medlemsmöte blir det i februari. Var med då ni som inte var med den här gången!

*Arvodeskampanjen är inne i slutskedet. Vi har besökt klubbarna på Sveriges Radio, Sveriges Television och Expressen Lifestyle, och digitalt träffat både klubben och ledningen för LRF Media. Alla stora inköpare av frilansmaterial. Vi har framfört att vi har väl fungerande verktyg för schyssta arvoden och villkor: Frilansrekommendationen, Frilanskalkylatorn och Frilansavtalet. Vi fortsätter arbetet. Det finns kongressbeslut om möjligheten att använda förbundets konfliktkassa om det skulle vara läge för en leveransbojkott.

*En ny upphovsrättslagstiftning träder i kraft den 1 januari. Fulavtal är inte längre möjliga. Vi som frilansar får rätt att få information från våra uppdragsgivare om var de har publicerat våra texter och bilder. Med mera.

Lagstiftningen stärker frilansarnas möjlighet till bättre betalt. Något många uppdragsgivare givetvis kommer försöka runda och komma undan. Vår uppmaning till alla medlemmar: skriv inte på några nya avtal utan att först kontakta förbundets Frilansjour.

*Internationellt. Styrelsen har beslutat skänka 5 000 till förbundets Ukrainakampanj, och 5 000 till belarusiska facket BAJ. Vidare attställa sig bakom kampanj för att frige belarusisk journalist, och att ställa sig bakom EFJs uttalande om belarusiska journalisters situation och sprida det i styrelsens kanaler. Läs mer om vad som händer i Belarus här, och här.

*Frilans Riks årsmöte 2023 är nu spikat. Det äger rum måndagen den 27 mars. Mötet kommer att vara i Stockholm. En speciell grupp inom Riks förbereder årsmötet så att teknik och allt annat fungerar perfekt eftersom det är ett hybridmöte. Alla medlemmar är välkomna att delta på plats eller via länk. Skriv gärna en motion till årsmötet om det ni vill ändra på. Motioner vill vi ha senast den 13 mars. 

Kom också gärna med förslag på vem som ska bli Årets frilans och Årets redaktör (utses vid årsmötet). Har du förslag vill vi gärna ha det. Skicka till sammankallande i gruppen för utmärkelserna, Leonarda Arcidiacono: leonarda.frilans@gmail.com

Mer information om årsmötet kommer framöver.

*Frilansrekommendationen höjs från 2023. Läs mer här.

*Sist men inte minst: Vi har fått en ny sektion i Frilans Riks. Drygt hundra frilansjournalister från Mälardalens sektion med hemhörighet i och ikring Uppsala har bildat Mellansveriges Frilansjournalister. Välkomna!

Hör av er om ni undrar över något. Här har ni våra kontaktuppgifter.

Från oss alla i styrelsen till alla Frilans Riks medlemmar:

God Jul & Ett Gott Nytt År

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Frige Larysa Shchyrakova nu!

Den belarusiska frilansjournalisten fängslades 7:e december på okända grunder och Frilans Riks ställer sig bakom kampanjen som kräver hennes omedelbara frigivande!
Vi ställer oss även bakom det initiativ för solidaritet med fängslade belarusiska journalister som European Federation of Journalists tagit initiativ till och som det finns mer information om här.

Frilans Riks vill också meddela att en ny organisation bildats inom Journalistförbundet till stöd för belarusiska oberoende journalister, det formella namnet är Intresseföreningen för utbyte mellan BAJ och SJF. Syftet är att stötta frilansmedlemmar i Belarusian Association of Journalists (BAJ) på lämpliga sätt. Detta arbete startar med små steg och med prioritet till de mest utsatta av de belarusiska frilansjournalisterna: De som är fängslade eller som löper stor risk att bli det. Vi kan stötta dem genom att på olika sätt visa dem att de inte är ensamma.

Det är en motion från kongressen oktober 2021 som satt igång denna process. Men engagemanget och utbytet med belarusiska journalister inom Belarusian Association of Journalists, BAJ, sträcker sig längre bak i tiden än så.

Tidigare samarbete har bland annat varit ett utbytesprojekt mellan Frilans Syd och BAJ, där svenska frilansar deltagit i workshops i Belarus, belarusiska journalister har kommit hit, belarusiska frilansar har bjudits in för att tala på Nordic Freelance, bland andra just Larysa Shchyrakova och informella kontakter har skapats. Sedan det manipulerade valet 2020 har en mycket svår situation blivit än svårare och de flesta av våra kontakter har flytt landet, medan andra är fängslade. Det har varit svårt att hitta ett sätt att fortsätta detta viktiga arbete med att stötta oberoende belarusiska journalister i deras kamp för demokrati. När BAJ tvingades att upplösas av regimen i Belarus började idén att gro som ledde till kongressenmotionen – att BAJ-medlemmar skulle kunna erbjudas någon slags forum inom Journalistförbundet. Stadgarnas  § 21 moment 5 ger möjlighet att välja att göra detta som ett nätverk, vilket har valts eftersom det blir enklare administrativt och gör att arbetet lättare kan komma igång.

Medlemmar inom Journalistförbundet som vill kan bli medlemmar i nätverket, det finns ingen medlemsavgift. Organisationsledet har inga intäkter och arbetet görs helt ideellt. Anmälan görs till medlemsregistret@sjf.se

Varför är det intressant att bli medlem? Det är främst ett sätt att kunna visa solidaritet och också bidra till att ge våra belarusiska kollegor en röst när den belarusiska regimen gör allt den kan för att tysta den ”Raise the Belarusian Voice”. Vi måste understryka att organisationen behöver arbeta på ett sätt som inte äventyrar de belarusiska kollegornas säkerhet.

Kontaktpersoner är frilansjournalisterna Gunilla Kracht, ledamot i förbundsstyrelsen och Åsa Ohlsson, tidigare projektledare för utbyte mellan BAJ och Frilans Syd. Vänligen kontakta någon av dem för mer information om medlemskap och annat.

asacohlsson@gmail.com

gunilla.frilanssyd@gmail.com