Frilans Riks presenterar Årets
frilans och Årets redaktör!

Roland Cox har utsetts till Årets frilans 2020 och Monica Walldén till Årets redaktör. Foto: Yvonne Heinonen och Alexander Milanov.
Roland Cox har utsetts till Årets frilans 2020 och Monica Walldén till Årets redaktör. Foto: Yvonne Heinonen och Alexander Milanov.

Frilans Riks, Journalistförbundets frilansklubb, vill i samband med sina årsmöten lyfta fram frilansar och redaktörer som gör skillnad. I år fick det vänta på grund av pandemin.
– Vi hade hoppats presentera Årets frilans och Årets redaktör i ett festligt sammanhang, förklarar juryns sammankallande Göran Schüsseleder, men med tanke på omständigheterna får vi spara firandet och börja med gratulerandet innan året tar slut.

Utmärkelsen Årets frilans delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet.

Till Årets redaktör utses en redaktör som är ett föredöme som uppdragsgivare. Det kan vara en redaktör som till exempel respekterar frilansrekommendationen, ger konstruktiv feedback i all dess form, är snabb på att återkomma, leder rätt med idéerna eller på annat sätt bidrar positivt genom sitt redaktörsuppdrag i frilansens arbete.

Årets frilans 2020 är Roland Cox, 66 år och fortfarande yrkesaktiv framför allt som arbetsmiljö- och arbetslivsjournalist. Priset delades ut interaktivt den 18 november i samband med att frilansgruppen Kajak, som han ingår i, höll ett medlemsmöte. Göran Schüsseleder, sammankallande i Årets-juryn tillika ledamot i Frilans Riks, läste upp motiveringen;
– Han har aldrig gett efter för uppdragsgivare som inte vill betala för sig. Det är dock en strid med gott humör. “Om du betalar så lite kan du få det här”, är en typisk Cox-metod. Roland har också peppat många frilansare genom åren att stå på sig vad gäller arvodet. Och inte sällan uppdraget i sig. 

Trots sina många år i branschen verkar han aldrig ha ledsnat. I dessa tider en desto viktigare inställning som Roland dessutom lyckas överföra till oss andra. I korthet är Årets frilans ett inspirerande föredöme!

Utöver ett diplom får Årets frilans ett års gratis företagsförsäkring hos Gefvert Försäkringsmäklare samt 2 000 kronor i stipendium som överlämnades av Bosse Persson, handläggare på Gefvert. Även han via länk.

Roland Cox är omåttligt glad och stolt över utmärkelsen;
– Frilansen är ensam, liten och svag i förhållande till uppdragsgivarna. Vår bästa chans att få rimliga villkor är att hålla ihop, sinsemellan bland kolleger, i en frilansgrupp och i en facklig organisation. Det är min djupt kända övertygelse. Vi säljer vår inspiration, våra kunskaper, vår kreativitet, vi ger tidningarna det de inte hinner eller klarar själva, vi erbjuder dem det de inte visste att de behövde. Utan oss skulle det bli mindre mångfald och mer enfald. Vi är värdefulla och ska vara stolta över vårt värde.

Årets frilans var fackligt aktiv på Länstidningen i Södertälje på 70- och 80-talet. På 90-talet satt han i styrelsen för frilansarnas Stockholmsklubb. Roland Cox  har även varit redaktör för nyhetsbrevet FrilansJournalisten i sju år;

– På senare år har jag försökt sprida upplysning i sociala medier, framför allt i Facebook-gruppen Frilansjournalisterna. Där är många unga och oorganiserade frilansar aktiva, så det är en viktig arena för att sprida kunskap och för att värva medlemmar. Det är så vi måste jobba. Agitera, organisera, agera. Om vi gör det så är vi alla Årets frilans.

Årets redaktör 2020 är Monica Walldén på Synskadades Riksförbunds tidning Perspektiv. Även hon fick sitt pris via länk, i sällskap av kollegor, av juryns sammankallande. Motiveringen lyder;
–  När hon började på tidningen 2019 låg arvodena långt under frilansrekommendation. Monica tog upp saken med organisationens ansvariga, utifrån argumentet att en rättighetsorganisation som värnar sin trovärdighet måste behandla frilansar bra. Hon vann gehör och fick höjd budget för att kunna följa rekommendationen.

   Organisationspress är många frilansars uppdragsgivare. Monica och hennes initiativ är därför viktigt som föredöme för andra redaktörer. 

För Monica Walldén, själv en före detta frilans, är det en hederssak att betala enligt frilansrekommendationen;
– När jag började på SRF påtalade jag för mina chefer att arvodet släpat efter och behövde justeras. Och det blev inte ens en diskussion utan var en självklarhet. Jag är mycket hedrad över utmärkelsen och hoppas att det kan inspirera fler redaktioner att följa efter. I dessa tider är det särskilt viktigt att värna journalistiken och frilansars villkor.

– I år hade varit ett jubileumsår för frilansjournalisternas fackliga arbete. Frilans Riks hoppas därför få fira 51-årsjubileum nästa år med såväl årets som nästa års vinnare. För att inte tala om med så många förtroendevalda och medlemmar som möjligt, hälsar Göran Schüsseleder. Med konfettikanon!

Länk till onsdagens Zoom-möte om LAS-förhandlingarna

Porträtt Ulrika Hyllert
Ulrika Hyllert. Foto: Tor Johnsson

Här är en länk till onsdagens Zoom-möte om LAS-förhandlingarna. Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert kommer att finnas med och svara på frågor från er frilansar. Läs bakgrunden här.

Tid: Onsdag 11 november klockan 12.30. Anslut er gärna en stund innan och se till att ni har Zoom installerat.

Länk:
https://us02web.zoom.us/j/82684066454?pwd=dUtoY296aXhpTjR0a1M3bEhXTHg4Zz09

Regeringen har inte tagit till sig av kritiken

Äntligen finns stöd att söka för enskilda näringsidkare – men regeringen har tyvärr inte tagit till sig av kritiken.
När förslaget om stöd till enskilda näringsidkare först kom kändes det hoppfullt. Men när vi i Frilans Riks coronagrupp började läsa det förslag som gick ut på remiss kunde vi konstatera att många, än en gång, riskerar att hamna utanför. Att ställa krav på att ha en lägsta nettoomsättning under 2019 på 200 000 vittnar om att regeringen, trots våra försök att upplysa dem om verkligheten för många frilansare inom kultur- och mediesektorn, inte förstått hur utsatta dessa grupper är. Rimligen borde ingen klara sig på en nettoomsättning på under 200 000 per år, men det finns de som ändå gör just det. Som anpassar sina liv efter låga arvoden och dåliga villkor och drygar ut inkomsterna från firman med inkomster från inhopp.Vi hoppades, när vi förstod att fler hade samma kritik som vi, att regeringen skulle ta till sig av synpunkterna. Vi hade fel. Plötsligt finns stödet här och det ser i stort sett ut som det gjorde i det förslag som gick ut på remiss.Vi är glada att stödet finns. Vi är glada att en del av våra medlemmar kommer att kunna söka det. Men det bekymrar oss att regeringen inte tycks kapabel att ta in vilken verklighet många frilansare lever i. Stödet ska vara sökbart från den 10:e november.
Mer information kommer på Journalistförbundets hemsida. Har du frågor? Kontakta frilansjouren: https://www.sjf.se/frilans

Här finns mer att läsa:

Regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-infors/

Länsstyrelsen Östergötland (har samordningsansvar): https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

Omsättningsstödet dröjer

John Weinerhall (M)
John Weinerhall (M). Foto: Riksdagen

Frilans Riks kontaktade i veckan regeringen för att få besked om vilket datum beslutet om omsättningsstöd till näringsidkare ska fattas.

Näringsdepartementet svarar:

Promemorian med den närmare utformningen av omsättningsstödet samt remissvaren bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Regeringen publicerar fortlöpande information på hemsidan, vi ber dig därför att besöka regeringens hemsida för uppdaterad information, inklusive när stödet kommer att träda i kraft.

I veckan fick moderate riksdagsledamoten John Weinerhalls svar på sin skriftliga fråga i riksdagen till näringsminister Ibrahim Baylan om regeringen avser att förlänga stödet till enskilda firmor och tillse att fler omfattas av det?

Läs Weinerhalls fråga och Baylans svar här.

Frilans Riks styrelse

Frilansar riskerar bli utan
krisstöd

Gert Lundstedt. Foto: Hasse Hedström

Förbundet har synpunkter på regeringens förslag till stöd för egenföretagare. Så här säger Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt:

– Frilans Riks välkomnar Klys remissvar generellt. Inte minst kravet på att sänka tröskeln för att omfattas av stödet till 100 000 kronor eller mer i nettoomsättning. Ett rättmätigt krav i perspektiv av att många frilansjournalister är kombinatörer. Jag hoppas regeringen lyssnar på det argumentet om den, som den säger, vill hjälpa de egenföretagare som ekonomiskt råkat mycket illa ut under pandemin.

Läs fler synpunkter på förbundets hemsida.

Äntligen!!!

Regeringen promemoria om stöd till egenföretagare med enskild firma kom torsdagen den 1 oktober. Remisstiden är extremt kort: nästa fredag ska synpunkter på förslaget vara inne så att riksdagen kan fatta beslut i mitten av oktober. Nu granskar vi promemorian tillsammans med förbundet centralt för att försäkra oss om att stödet ska komma många av Frilans Riks medlemmar till del. Vi återkommer med våra kommentarer.
Styrelsen för Frilans Riks

Barents Press vill öka
förståelsen mellan
journalister

Sedan 1994 finns Barents Press Sverige. Idén med nätverket var och är att efter Sovjetunionens fall skapa kontakter mellan journalister i Sverige och Ryssland. Liksom stärka journalistiken i Barentsregionen. Nu har Barents Press Sverige gett ut boken Journalism по-русски. En av redaktörerna är Bertholof Brännström, ordförande för Västerbottens sektion inom Frilans Riks. Avsikten med Journalism по-русски är att vi ska få veta hur det är att arbeta som journalist i Ryssland idag. För det finns ett förståelsegap mellan dem och andra journalister i Barentsregionen. Boken vill stänga det gapet. 

Här kan du läsa boken: https://www.barentspressprojects.com/books 

Gert Lundstedt