Lär dig fotografera med systemkamera eller att filma med mobilen!

Närbild på person med kamera.

Med start i januari/februari anordnar Journalistförbundet två kurser i samarbete med Tollare folkhögskola. Studierna bedrivs på kvartsfart genom distansstudier samt två träffar – varav en är digital – på Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo utanför Stockholm. 

Fotokursen är för dig som vill fördjupa dig i journalistiskt foto. Efter utbildningen kommer du att ha lärt dig att berätta i bilder samt hur du ska tänka kring porträttfotografering och fotoreportage.

Videojournalistikkursen är för dig som vill lära dig att med mobilen göra enklare inslag som samtidigt håller hög kvalitet. Det blir en del teori men framför allt mycket praktik. Frilansjournalister har företräde till kurserna.

Sista ansökningsdag för fotokursen är den 10 januari och kursen i att filma med mobilen ska sökas senast den 1 februari.

Läs mer Journalistförbundets kurssida.

Riks mötte ”vinnaren” av Årets fulaste avtal

Osmund, Lundstedt möts på Spring media i samband med Årets fulavtal.
Gert Lundstedt (till höger) mötte Tobias Osmund och en annan medarbetare på Spring medias kontor. Foto: Hasse Hedström

Årets fulaste avtal 2021 tilldelades nyligen Tobias Osmund, CEO på Spring Media efter en artikel i Journalisten om dumpade fotografarvoden.

Efter tillkännagivandet om utmärkelsen kontaktade Frilans Riks bolaget för att överlämna priset. Tobias Osmund bjöd in Gert Lundstedt och Hasse Hedström – ansvariga för Riks Arvodeskampanj – till Spring Media. Efter en timmes möte var vi överens om att fortsätta diskussionen om skäliga arvoden för fotografer som arbetar för Spring Media.

Vi har skickat information om våra verktyg – Frilansrekommendationen och Frilanskalkylatorn – och hoppas nu på bättre villkor. 

Gert Lundstedt & Hasse Hedström 

Julklapp till frilansar som är
egenföretagare

Frilansar med enskild firma for illa under pandemin och efter intensivt lobbyarbete (från bland andra Frilans Riks) införde regeringen ett omsättningsstöd. Runt 80 procent av Frilans Riks medlemmar har enskild firma.

Vaccin och minskad smitta gjorde att stödet skrotades under hösten.

När smittan nu stiger igen har regeringen aviserat att man vill återuppta stödet för december månad 2021.

Så här skriver man:

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december

Regeringen kommer att föreslå att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs för december 2021. I likhet med omställningsstödet har regeringen beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas.

Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.

Regeringen kommer att återkomma med de förordningsändringar som reglerar den nya perioden.

Läs mer om det här 

Följ utvecklingen på regeringens hemsida, se om du har rätt till stöd, och sök i så fall. 

Frilans Riks styrelse

Frilans Riks träffade belarusiska
oppositionen

Belarus oppositionsledare i exil, Svjatlana Tsichanouskaja, har varit i Stockholm.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt var inbjuden till det möte där Tsichanouskaja mötte svenska civilsamhällesorganisationer för att diskutera samarbeten kring demokrati och mänskliga rättigheter. Ett arbete Journalistförbundet varit och är inblandat i. 

Mellan 2018 och 2020 hade sektion Syd i Frilans Riks ett utbyte med regionala journalister i det belarusiska journalistförbundet BAJ. Vid Journalistförbundets kongress i oktober antogs en motion från Frilans Riks (ursprungligen skriven av sektion Syd) om att associera BAJ till Journalistförbundet. Förbundet tittar nu på hur ett sådant medlemskap kan se ut för att göra mest nytta för journalister i BAJ, som upplösts av diktatorn Alexander Lukasjenkos regim.

Vid mötet med Svjatlana Tsichanouskaja berättade en av hennes närmaste rådgivare att situationen för journalister i Belarus under Lukasjenkos diktatur är mycket svår. Journalister som ännu är kvar i landet – många har gått i exil och ett trettiotal är fängslade – håller låg profil och försöker rapportera om situationen i sociala medier. Det medie-vakuum som därmed uppstått fylls istället av regimtrogna och ryska medier berättade Tsichanouskajas rådgivare.
Så fort det klarnat kring hur ett associerat medlemskap för BAJ i Journalistförbundet kommer att se ut rapporterar vi om det här på hemsidan.

Gert Lundstedt 

Belarus_forum_civilsamhället
Gruppfoto från mötet.

Medlemsutskick: På gång i Frilans Riks, november 2021

Jojje Olsson utsågs till Årets Frilans 2021 av juryn Göran Schüsseleder, Mette Carlbom och Roland Cox. Foto: Marja Beckman

Detta mejl skickades ut till medlemmarna fredagen den 3 december.

🎄Bästa medlemmar i Frilans Riks!🎄

I det senaste utskicket till er av På gång inom Frilans Riks avslutade jag med att vi såg fram emot den stora jubileumsfesten Frilansfackligt arbete i förbundet 50 år på Scala-teatern i Stockholm.
Häromdagen var det dags. 

Drygt hundratjugo personer, gäster, arrangörer och deltagare på scen, kom till festen på legendariska och atmosfärrika Scala-teatern på Wallingatan strax bakom LO-borgen vid Norra Bantorget.

Det blev prisutdelningar, debatt, underhållning… 

Till Årets Frilans 2021 utsågs Jojje Olsson, frilansjournalist med fokus på Kina,

Årets redaktör 2021 Kerstin Weyler, tidningen Skolledaren, 

och Årets fulaste avtal 2021 fick Tobias Osmund, CEO på Spring Media – som dumpat fotografarvodena genom att ta in fotografer från låglöneländer.

Läs mer om festen och priserna här: http://www.frilansriks.se/

Läs Journalistens artikel om Spring Medias affärsmetoder här: https://www.journalisten.se/fordjupning/det-har-blivit-som-i-byggbranschen-dar-man-tar-polacker

Vass jubileumsfestskonferencier var tidigare Frilans Riks-ordföranden Åsa Ohlsson som habilt och underhållande band ihop det som hände på scen till en minnesvärd kväll för publiken, bekvämt tillbakalutad i rödsammetklädda salongsstolar. 

Sedan blev det middag och bar.

Redan tidigare på dagen ägde vårt årliga sektionsmöte rum med representanter från sektionsstyrelserna från norr till söder. Vi lyssnade och inspirerades av allt som är på gång och görs lokalt.
Därefter diskuterade vi Arvodeskampanjen och planerade upphovsrättsseminarier (mer nedan)

Vid Frilans Riks styrelsemöte den 30 november fanns som vanligt mycket på dagordningen.

Det var vårt första styrelsemöte i.r.l. på länge, och i Journalistförbundet nya lokaler på Kungsgatan i Stockholm.

*Den pågående Arvodeskampanjen diskuterades. Vi fattade beslut om en strategi för det fortsatta arbetet, som vi förankrat hos våra sektioner. Mer om det i ett extra medlemsbrev före jul.

*Vi tog beslut att under januari-februari 2022 på fyra platser runt om i landet genomföra seminarier om det pågående lagstiftningsarbetet för implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv. Promemorian är på remiss – deadline 13 december. Efter det gäller det att övertyga våra riksdagspartier om att ställa sig bakom skrivningar som ger oss frilansare både bättre skydd och bättre betalt för upphovsrätten. Mer om detta framöver.

*Förbundets ombudsman och regionala skyddsombud Markus Anderdahl gästade mötet och berättade om hur förbundet arbetar med arbetsmiljöfrågor som rör frilansar. Positionerna har flyttats fram även om vi ligger efter de anställdas vad gäller skydd. En statlig utredning har tillsatts under våren och Markus försäkrade oss att utredaren även har ögonen på vad som behöver göras för att förbättra egenföretagares-frilansares arbetsmiljö. Vi omfattas ju inte av det som står i kollektivavtalen.

*Så några saker i korthet men inte mindre viktiga för det:

– En redaktörslathund är på gång som ska gå ut arbetsplatsklubbar och redaktioner för att samarbetet med oss frilansar ska bli professionellt och värdigt.

– Arbetsgruppen som – enligt den motion som togs på kongressen i oktober – ska analysera ett framtida frilansavtal med arvodesnivåer tillsätts under våren.

– Efter att ”vinnaren” av Årets fulaste avtal utsetts har vi kontaktat Spring Media för att överräcka priset och erbjudit oss att i god svensk tradition ha ett samtal om rimliga villkor. I skrivande stund har Spring Media svarat att de gärna har ett möte och diskuterar fotografvillkoren för de som arbetar för dem.

– Vi kommer i december ha ett möte med Journalistförbundet Frilans för att diskutera och uppdatera förbundets Frilansstrategi så att arbetet med frilansfrågorna ska bli så bra och effektivt som möjligt.

Styrelsemötet den sista november var också det sista för i år.

Frilans Riks valberedning har föredömligt redan hört av sig och börjat jobba. 

Och vid nästa styrelsemöte i januari börjar vi förbereda för årsmötet 2022 som, som vanligt, går av stapeln i slutet av mars. 

Från Oss alla till Er alla: 

En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År 

– och med förhoppningen att ni alla har möjlighet att vara lediga under helgerna även om det i år är minimalt med röda dagar.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Snittar och alkoholfritt bubbel inledde festen.

Journalist med fokus på Kina blev Årets frilans 2021

Frilans Riks, Journalistförbundets frilansklubb, lyfter varje år fram frilansar och redaktörer som gör skillnad. I år blev det i samband med firandet av (över) 50 år av frilansfackligt arbete på Scalateatern i Stockholm. Under kvällen, för andra året i rad, delades även Årets fulaste avtal ut.

Utmärkelsen Årets frilans delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet. Till Årets redaktör utses en redaktör som är ett föredöme som uppdragsgivare. Det kan vara en redaktör som till exempel respekterar frilansrekommendationen, ger konstruktiv feedback i all dess form, är snabb på att återkomma, leder rätt med idéerna eller på annat sätt bidrar positivt genom sitt redaktörsuppdrag i frilansens arbete.


Årets frilans 2021 är Jojje Olsson
, frilansjournalist med fokus på Kina. Motiveringen lyder;

Att rapportera kritiskt och från farliga platser ställer särskilt stora krav på en frilansjournalist, eftersom hen inte alltid kan räkna med samma stöd och skydd från medieföretagen som de egna anställda får. Detta gäller inte minst i länder som saknar – eller inte tolererar – en fri press. Jojje Olsson, bosatt i Taiwan med Nordostasien som bevakningsområde, vågar granska ett av världens mäktigaste länder och har stått emot deras bannlysning och hot. Han är värd alla sina kollegers beundran och respekt!


Utöver ett diplom får Årets frilans ett års gratis företagsförsäkring hos Gefvert Försäkringsmäklare samt 2 000 kronor i stipendium som överlämnades av Bosse Persson, handläggare på Gefvert. Jojje Olsson mottog utmärkelsen via länk.


Årets redaktör 2021 är Kerstin Weyler,
 tidningen Skolledaren. Hon var på plats på Scala och tog emot priset av juryns sammankallande. Motiveringen lyder;

Kerstin värdesätter, uppmuntrar och stöttar sina frilansmedarbetare. Hon för en levande dialog och är alltid beredd att konstruktivt diskutera samt utveckla idéer. Under arbetets gång stöttar hon och ger återkoppling på artiklar och får i och med det också frilansarna att känna sig inbjudna och delaktiga i tidningen.    Dessutom betalar Kerstin enligt frilansrekommendationen. Inte bara i teorin, utan även i praktiken, då hon har en verklighetsbaserad uppfattning om hur lång tid ett jobb verkligen tar att utföra. Ett föredöme väl värd utmärkelsen! 

Årets jury bestod av Göran Schüsseleder, ledamot i Frilans Riks och sammankallande, Roland Cox, Årets frilans 2020 samt Mette Carlbom.


Årets fulaste avtal 2021 går till Tobias Osmund, VD på Spring Media. Frilans Riks ordförande läste upp styrelsens motivering;
Årets fulaste avtal 2021 tilldelas Spring Media som arbetar med bildjournalistik inom sportvärlden. Enkelt förklarat går bolagets affärsidé ut på att förhandla till sig rättigheter till sportevenemang och matcher som de producerar TV-sändningar av. Sändningarna säljs sedan vidare till tidningshus, public service, strömningsjättar och spelbolag som i sin tur sänder dem i sina kanaler.    Genom att ha ett dotterbolag i Lettland tar Spring Media in utländska fotografer till Sverige som sköter kameror och teknik när bolaget producerar sina TV-sändningar från arenorna. Redan dåligt betalda fotografer i ett låglöneland som Lettland dumpar därmed, genom Spring Medias avtal, svenska bildjournalisters arvoden till runt hälften av vad de tjänade tidigare. Bland köparna av Spring Medias sändningar märks Sveriges Television, Aftonbladet, Expressen, Bonniers och lokala titlar i Norrköpings Tidningars Media.    Tidningen Journalisten har i ett reportage om årets pristagare konstaterat att affärerna blomstrar och att bolaget under flera år växt och har i dag ett 50-tal anställda i olika delar av världen.

Frilans Riks, Journalistförbundets frilansklubb, har bara ett ord för Spring Medias affärsidé: Skamlig! Vår uppmaning till Spring Media är: betala era bildjournalister enligt frilansrekommendationen. 

Medlemsutskick: På gång i Frilans Riks

Detta medlemsmejl skickades ut den 31 oktober 2021.

Vid Frilans Riks styrelsemöte den 28 oktober summerade vi insatsen vid Journalistförbundets kongress den 6–7 oktober. 

Vi kan vara nöjda. 

Tack vare en stark insats från frilansombuden – 18 av totalt 111 ombud var frilansar – röstade kongressen för flera viktiga frilansmotioner. Vilket betyder att förbundet de närmaste tre-fyra åren fått konkreta uppdrag att jobba för alltifrån bättre frilansarvoden och upphovsrätt, till att även egenföretagare (med enskild firma) kan dra av för friskvård. 

Vidare visade kongressens granskning att flera frilansmotioner som togs på kongressen 2018 inte blivit genomförda. Det kommer vi i Riks hålla ögonen på att de nu blir.

Så fort protokollet från årsmötet är klart kan ni läsa detaljerna om frilansframgångarna på förbundets hemsida. 

Frilansrepresentationen i förbundsstyrelsen förstärktes också. Gunilla Kracht valdes in, Gert Lundstedt valdes om, och Noa Söderberg – kombinatör – valdes in.

• Stor jubileumsfest för frilansfackligt arbete 50 år i förbundet blir det på Scala-teatern i Stockholm den 29 november. Vi hoppas att ni alla kommer. Gå in här och anmäl er och läs mer.

• Styrelsemötet hade besök av förbundets jurist Olle Wilöf som berättade om innehållet i den promemoria som kom häromveckan med förslag på hur EU:s upphovsrättsdirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Utifrån förslagen ser Olle möjligheter att när den nya lagstiftningen är på plats nästa sommar så kan det i bästa fall betyda förbättringar för frilansarna och mer pengar på fickan. Vi får se. Frilans Riks planerar i närtid för medlemsseminarier om direktivet. Förbundet skriver nu remiss på promemorian.

• Rapporterna från arvodeskampanjen har börjat komma in. Frilans Riks sammanställer och funderar på hur en strategi för det vidare arbetet kan se ut. Responsen från arbetsplatsklubbarna har varit god och vi har fått bra hjälp med att få fram de uppgifter vi behöver.  

• Vi kommer också diskutera med Medietextarna – som är en del av Frilans Riks – hur deras arvodesvillkor ser ut och vad vi kan göra för att förbättra dem.

• Regeringen har äntligen tillsatt en utredning om den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för frilansar. Det arbetet bevakar och försöker vi i Frilans Riks påverka. Läs mer om utredningen på denna sida.

• Nästa styrelsemöte i Frilans Riks blir den 30 november. 

Men innan dess är vår förhoppning alltså att ses på festen på Scala den 29 november. 

Välkomna!

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Äntligen rättvisare SGI!

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst – den så kallade SGI:n, inkomstunderlaget för beräkning av bland annat sjuk- och föräldrapenning. Detta är något frilansare med egen firma och Journalistförbundet efterfrågat länge, länge. 
– Dagens regler är inte fullt ut anpassade till aktuella förhållanden på arbetsmarknaden med en stor variation av anställningsformer. Företagare behöver också stärkt förutsebarhet och trygghet, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi när utredningen presenterades.
Kulturminister Amanda Lind förtydligade vad det är utredaren behöver hitta lösningar på:
– Att konstnärer och kulturskapare i lägre grad tar del av de sociala trygghetssystemen är något vi kunnat se länge och pandemin har särskilt satt ljuset på de brister som finns. Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst blir därför ett viktigt steg i arbetet med att stärka konstnärers och kulturskapares villkor. Grupper till vilka frilansjournalister räknas.

Utredare är Calle Nathanson, vd för Folkets hus och parker. Han har haft ett flertal styrelseuppdrag inom kultursektorn, och arbetat som kulturdirektör på Region Uppsala.
Nu är det bara att hoppas att utredningen leder fram till att frilansare och kombinatörer får samma ekonomiska trygghet som löntagare.Uppdraget ska vara slutfört senast den 20 april 2023. Läs mer på regeringens hemsida.

Journalistförbundet medarrangör till Belarusmaninfestation
i Stockholm 8 augusti

Journalistförbundet var idag med och arrangerade en manifestation till årsminnet av det manipulerade valet i Belarus.
Frilans Riks ordförande höll tal. Andra i talarstolen var Sveriges utrikes- och kulturministrar samt en rad representanter för människorättsorganisationer, politiska partier och det civila samhället.
Läs mer på Journalistförbundets Facebooksida (inlägg från den 8 augusti).

Gå på foto/videokurs i höst

Närbild på person med kamera.

I höst dyker det upp två fina chanser för dig som vill blir bättre på att fotografera och filma.  I samarbete med Tollare folkhögskola i Nacka anordnar SJF Frilans precis som förra hösten två kurser på kvartsfart.

Grundkurs i journalistiskt foto

Under 15 veckor går vi igenom hela processen från att förstå teknik och bildberättande till att jobba med porträttbilder och bildreportage. Efter utbildningen kommer du att ha lärt dig att berätta i bilder och dessutom känna sig säkrare på praktiska detaljer som digital bildredigering och hur den egna systemkameran fungerar. 


Videojournalistik med mobilen

Den andra kursen är för dig som verkligen vill lära dig att göra enklare inslag som samtidigt håller hög kvalitet. Vi lär dig att med mobilen filma och klippa ihop inslag som håller för att publicera. Vi kommer att prata både teori och praktik. Utöver att lära dig de praktiska delarna kommer vi också att titta närmare på sådant som filformat, publicering och upphovsrätt.

Kurserna börjar i slutet av augusti och avslutas runt årsskiftet. Den mesta av undervisningen sker digitalt via hemuppgifter, men för att verkligen få ut det mesta av kursen innehåller den också två obligatoriska träffar på plats på Tollare. 

Läs mer på Journalistförbundets kurssida.