Nytt medlemsbrev: Det
politiska arbetet

Ända sedan det blev uppenbart att pandemin skulle få långtgående konsekvenser för ekonomin har vi i Frilans Riks corona-grupp följt den politiska utvecklingen. Flera generösa stödpaket har presenterats men än så länge knappast något som är till gagn för frilansare med enskild firma. Vi har arbetat intensivt för att få politikerna att förstå allvaret i situationen och göra något åt saken, tyvärr utan resultat. Åtminstone saknas i dagsläget positiva signaler om att något stödpaket för egenföretagare är på gång.

Här finns länkar till våra tidigare debattartiklar:

https://www.journalisten.se/debatt/dra-inte-undan-mattan-frilansjournalisterna

Det ska poängteras att vi haft bra samtal med Åsa Odin Ekman, politiskt sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet och att hon gärna vill att vi håller henne uppdaterad om situationen. Det här är vi tacksamma för.

Tyvärr har Näringsdepartementet ännu inte svarat alls på vår förfrågan om möte och från Kulturdepartementet fick vi först nej till möte med Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och sedan också nej till möte med någon i hennes närhet på departementet.

Ministrarna är dock insatta i problematiken – SJF:s ordförande Ulrika Hyllert har haft möte med Eva Nordmark, Amanda Lind och Ibrahim Baylan. Allt fler uppmärksammar också orättvisorna i de stödpaket som ges till företagen och vi hoppas att det här på sikt ska ge resultat.

Vi fortsätter som förut: följer utvecklingen, tar fram och presenterar förslag på åtgärder och opinionsbildar. Ett exempel på det sistnämnda finns här: https://www.facebook.com/nyforetagarcentrum/videos/313314766322046/ Den 27:e maj deltog nämligen Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt i Nyföretagarscentrums livesändning på Facebook med rubriken ”Hur slår stödpaketen?”. Sändningen går att se i efterhand via länken.

Allt gott!

/Frilans Riks coronagrupp: Gert Lundstedt, Hasse Hedström, Gunilla Kracht och Maria Hansson Botin

Politikermöten, kompetensutveckling och ny debattartikel

Skärmavbild från Ulrika Hyllerts Facebookinlägg om politikermötet.
Skärmavbild från Ulrika Hyllerts Facebookinlägg om politikermötet.

Politikermöten

Den 25 maj deltog SJF:s förbundsordförande Ulrika Hyllert i ett möte med andra företrädare för förbund inom TCO och några av de ministrar som har krisfrågorna på sitt bord: Eva Nordmark, Amanda Lind och Ibrahim Baylan. Fokus för mötet var orättvisorna i de stödpaket som presenterats för företagen.

Ulrika Hyllert skriver såhär om vad som sades:

”Jag lyfte särskilt dessa punkter:

Möjlighet att deltidsstämpla.

Anpassa andra regler i a-kassan efter de med enskild firma.

Inför ett stöd som motsvarar det stöd för korttidsarbete/permittering som införts för andra företagsformer.

Utveckla olika former av stöd eller avgiftssänkningar som träffar specifikt enskild firma.

Inga löften gavs på mötet av ministrarna och tyvärr verkar förändringar dröja även om de ansvariga nu fått en extra tydlig bild av problemen för att kunna arbeta vidare med stöd som fungerar. Vi saknar dock intresse från Finansdepartementet kring frågorna. Både som förbund och inom TCO kommer vi fortsätta arbeta för att få fram ett stöd som når de som just nu drabbats hårdast av alla våra medlemsgrupper.”

Hela texten här: https://www.facebook.com/ulrika.hyllert/posts/3312693448765407

Här en artikel i Arbetsvärlden om mötet: https://www.arbetsvarlden.se/nara-halften-av-unionens-egenforetagare-riskerar-konkurs/

Om regeringen menar allvar med att journalistiken behövs för demokratin kan man inte bara se på medan många frilansjournalister går under. Vi inom Frilans Riks corona-grupp tror att det är bra att vi är många som ligger på politikerna för att de här frågorna inte ska få lämnas därhän och vi kommer fortsätta jobba med opinionsbildning.

Vi har tidigare haft möte med Arbetsmarknadsdepartementet och har begärt möte med både Ibrahim Baylan och Amanda Lind. Från Näringsdepartementet väntar vi fortfarande på svar och från Kulturdepartementet hälsades att Amanda Lind sände sitt ”varma tack” för vår mötesförfrågan men att hon inte har tid för ett möte. Om ministrarna är otillgängliga försöker vi träffa sakkunniga på departementen. Amanda Lind liksom Ibrahim Baylan deltog dock på gårdagens möte där Ulrika Hyllert förde fram våra frågor – ministrarna är med andra ord informerade om situationen. Men ännu syns alltså inga konkreta resultat av vare sig andras påtryckningar eller våra.

Kompetensutveckling

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark pratade i början av maj om korttidsarbete och kompetensutveckling som viktiga verktyg för att klara oss igenom krisen. Vi håller med. Behovet av kompetensutveckling är stort, inte minst på grund av den strukturrationalisering vår bransch genomgår, detta är något vi lyft och tänker fortsätta rikta in oss på.

De som jobbar för större företag eller som har aktiebolag kan tack vare möjligheten att införa korttidsarbete få betalt för den tid de lägger på att kompetensutveckla sig. Så fungerar det inte för frilansare med enskild firma. Vi vill i första hand att även de med enskild firma ska kunna införa korttidsarbete, i andra hand att a-kassereglerna ändras tillfälligt under krisen så att det går att deltidsstämpla och ta uppdrag övrig tid. I tredje hand vill vi ha möjlighet att kompetensutveckla oss och få betalt för den tiden.

Oavsett vad det blir av dessa åtgärdsförslag tror vi att kompetensutveckling är viktigt. Vi ska kunna överleva både på kort och lång sikt. Tillsammans med SJF Frilans (tidigare Servicebolaget) tittar vi både på vad som behövs och på vilka möjligheter som finns att även söka pengar utifrån för att kunna ordna fler kurser. Bland annat har vi, på förekommen anledning, föreslagit en kort kurs om olika företagsformer.

Därför efterlyser vi förslag från er medlemmar – vilka behov ser ni och vilka kurser vill ni gå?

Mejla oss på info@frilansriks.se

Ny debattartikel

”Så kom pandemin, och plötsligt finner vi oss med enskild firma vara ett företagar-prekariat jämfört med aktiebolag. Hur kunde det bli så?” 

Dagens Arena har publicerat en debattartikel signerad Frilans Riks styrelseordförande Gert Lundstedt. Läs gärna: https://www.dagensarena.se/opinion/egenforetagare-behandlas-som-andra-klassens-foretagare/

Ny FAQ på hemsidan

Vi har lagt upp en ny faq (frequently asked questions) på hemsidan: http://www.frilansriks.se/faq/

Hör gärna av er om ni saknar något!

Ta över vårt Instagramkonto

Till sist vill vi tacka alla medlemmar som har bidragit till vårt Instagramkonto och gjort en ”takeover”. Vill du också ta över kontot? Du kanske vill rapportera från något extra intressant jobb, tipsa om något, eller berätta om hur du upplever dessa coronatider? Arvodet är 600 kronor i a-skatt, vilket motsvarar två timmars styrelsearvode. Titta in på https://www.instagram.com/frilansriks/ för att se vad tidigare kollegor har publicerat. Om du vill göra en takeover, mejla till malardalen@marjabeckman.se.

Med hopp om bättre tider

/Frilans Riks styrelse

Hur arbetar vi i Frilans Riks för er frilansare under pandemin?

Gert Lundstedt

Från många håll framhålls med rätta att frilansare tar mest ekonomiskt stryk av pandemin.

Men kraftfulla politiska åtgärder för att stötta frilansen under krisen lyser med sin frånvaro.

Frilans Riks styrelse arbetar för högtryck med att lobba för åtgärder för att egenföretagande frilansar ska kunna klara sig under pandemin; och vi har fått in flera bra förslag från er som jobbar i branschen.

I förra veckan skickade vi ett konkret förslag till Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert som vi vill att förbundet driver. Ett förslag som skulle säkra att egenföretagare får någorlunda samma ekonomiska stöd som frilansare med aktiebolag (en överlägsen majoritet av förbundets 1 800 frilansare är egenföretagare). 
För Regeringens föreslag hittills räcker inte:

• Sänkt egenavgift under 2020 är i sig inte fel, men en lättnad på 11 620 kronor är långt ifrån tillräcklig för att klara av att betala sina utgifter samtidigt som uppdragen drastiskt sjunker.

• Tillåtelse att sätta sitt företag i vila en extra gång stjälper mer än hjälper, eftersom du därmed också måste säga nej till de uppdrag som fortsatt läggs ut trots pandemin.

Intressant är vad våra grannländer gjort för att stötta sina frilansande journalister, och hur olika förbund inom TCO som organiserar egenföretagare ser på möjligheterna. 

Här kan ni läsa om det: https://www.arbetsvarlden.se/egenforetagare-far-mer-generosa-stod-i-andra-lander/

Vi håller er uppdaterade om vårt arbete.

Gert Lundstedt – Ordförande Frilans Riks

Starkt engagemang från sektionen i Sundsvall

Gert Lundstedt på möte med Mellannorrlands frilanssektion i Sundsvall. Foto: Britt Mattsson
Gert Lundstedt på möte med Mellannorrlands frilanssektion i Sundsvall. Foto: Britt Mattsson

Här är en sammanfattning av Gert Lundstedts rapport från sitt besök i Mellannorrlandssektion i Sundsvall den 8 november 2019.

Karin Kämsby, ordförande i sektionen mötte mig på tågstationen och tog mig till legendariska Hotell Knaust i centrum där sektionen hade hyrt ett litet konferensrum.

Mellannorrland har 43 medlemmar idag. Men har en lista på 20 frilansjournalister som inte är med i förbundet. Jag bad dem vidarebefordra den listan till rekryteringsansvarige på Journalistförbundets kansli, Petteri Flanagan-Karttunen.

Det var bra uppslutning på mötet: åtta från styrelsen och en medlem som inte varit med tidigare. De kom från Undersåker i Jämtland, Gävle och Härnösand, Sundsvall… Vissa av dem hade alltså åkt långt, det är trettio mil till Undersåker. Hälften av de som var på mötet arbetar som fotografer eller, fotograf och skrivande journalist. 

Vi började med lunch i Spegelsalen på hotellet – trappuppgången till hotellvåningarna är omskriven i europeiska arkitekturböcker berättade de för mig, vilket jag förstår (tänk Stairway to heaven).

Viktigaste tankarna och förslagen som togs upp från mötet:

• Mellannorrland vill gärna vara med och informera på den medieutbildning som finns kvar i regionen: Journalistprogrammet på Mittuniversitetet – bildutbildningen på Mittuniversitetet lades i malpåse i somras, och radioutbildning på folkhögskola i Bollnäs är nedlagd.

• I höstas skulle Frilansjouren arrangera AW i Sundsvall för att bland annat rekrytera mediestudenter. Det sköts upp på grund av att många studenter då var ute på praktik. Jag har bett dem kontakta Elisabet och Victoria och säga att de kör AW:et i januari när nya terminen börjar.

• Bonniers köp igår av Sveriges Kommuner och Landstings tidning Dagens Samhälle kom upp – vad kommer det betyda för de schyssta frilansvillkor som tidningen har idag? Vi får kolla upp det.

• Intressant förslag kom upp, som sammanhänger med omorganisation av Riks, efter att vi diskuterat att sektionen aldrig har pengar att arvodera för möten på andra platser i regionen. Mellannorrland kommer att skriva en motion till vårt årsmöte om en typ av ”kommunalt utjämningssystem”. Att klubbar med många medlemmar – Mälardalen, Syd och Västra – omfördelar en del av sin medlemsavgift till klubbar med mindre medlemsintäkter. Kan det vara något för oss att fånga upp i förslaget till omorganisation av Riks som vi ska lägga fram vid årsmötet?

Mellannorrland underströk igen vikten av att den geografiska indelningen blir kvar.

• Sektionen betonade vikten av att Riks jobbar med upphovsrättsfrågor. De kommer att till Riks årsmöte lämna in en motion om att presstöd ska kopplas till schyssta upphovsrättsvillkor – inga fulavtal alltså. Blir intressant. Ligger i linje vår Gunillas förslag om att skriva till Kulturrådet om krav på schyssta frilansvillkor när Rådet ger stöd till tidskrifter.

• En fotograf tog upp frågan om hur redaktioner arbetar med säkerhet när man som frilans skickas på jobb där det finns risk för att bli utsatt för hot och hat. Han hade själv blivit hotad vid ett tillfälle: ”jag har ditt bilnummer”. Och berättade att nynazister och extremgrupper konsekvent dokumenterar med rörliga bilder de som närvarar vid demonstrationer med mera som de arrangerar. Jag bad honom kontakta de redaktioner han jobbar för – stora redaktioner som TT, Expressen… – och höra vad de säger och återrapportera till oss. Det lovade han göra.

Ett bra möte med många konkreta förslag och starkt engagemang. 

Gert Lundstedt

 

Hur överlever mindre sektioner? Rapport från ett besök i Umeå

Journalistförbundet Västerbottens styrelse
Styrelsen för Västerbottens-sektionen, från vänster: Arne Müller, Yvonne Rittvall (medlem, inte i styrelsen), Erland Segerstedt (ordförande), Tom Juslin och Bertholof Brännström. Foto: Gert Lundstedt

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt har varit i Umeå och träffat Västerbottens frilanssektion. Här är en kort sammanfattning av hans berättelse därifrån:

Den 4 november besökte jag Västerbottens sektion i Umeå och var med på deras styrelsemöte. Fyra av styrelsens totalt sex ledamöter var närvarande, och en medlem. Erland Segerstedt som är ordförande bor utanför Skellefteå och hade åkt sjutton och en halv mil för mötet. Förutsättningarna är annorlunda än för storstadssektionerna.

Totalt har Västerbottenssektionen 18-20 medlemmar. Det är en liten sektion men enligt styrelsen stark och utan planer på att lägga ned. Vi diskuterade bland annat överlevnaden bland mindre sektioner. Rekrytering är tiotusenkronorsfrågan. Västerbottenssektionen är varje år på universitetets medie- och kommunikationsutbildning och föreläser och informerar om att frilansa och om Journalistförbundet.

På kvällen var det AW i Umeå.
På kvällen var det AW i Umeå.

Vi hade ett två timmar långt möte. Bra med diskussioner kring vad de ser som viktiga frilansfrågor just nu, och vad vi tillsammans kan göra bättre för frilansarna. Vi pratade bland annat om Bonnier Magazines & Brands och Egmont. En spontan fråga kom upp: Men hur kan Egmont sparka sina journalister och sedan ta tillbaka dem som frilansare? 

Det hade jag inget bra svar på. 

Gert Lundstedt

 

 

 

Gert Lundstedts rapport från Norrbotten

Möte Norrbottens frilanssektion Den 10 oktober besökte jag Luleå och Norrbottens frilanssektion. Varmt mottagen liksom i de andra sektionerna jag besökt på min rundresa blev det en både inspirerande och spännande, liksom lärorik och kul dag.

Innan styrelsemötet på eftermiddagen hade Norrbottenssektionen ordnat guidad visning av Arkivcentrum Norrbotten. Här finns samlade lägg av lokaltidningar, olika föreningsarkiv och mängder av dokumentation och publikationer om länets historia och kulturarv. Uppslagen till kommande frilansartiklar kan jag intyga blev många.
På styrelsemötet diskuterade vi vad Frilans Riks i allmänhet kan göra för sektionen, och vad sektionen vice versa kan göra för Riks. Men i synnerhet diskuterade vi rekrytering. Och var överens om att ett bra sätt att rekrytera på är att besöka medieutbildningarna. I Norrbotten finns två: i Piteå och Kalix. Många av de som studerar på medieutbildningar idag kommer att börja som frilansare. Det är en tuff början utan kontakter och nätverk att kunna luta sig emot. Förbundet kan då vara just den partner studenter och blivande frilansar efterfrågar och behöver för råd och stöd, och få det genom att just tillhöra en sektion, Frilans Riks och förbundet centralt.
Norrbottens-sektionen känner sig engagerad och med på tåget i ett sådant rekryteringsarbete och har skrivit till Journalistförbundet och erbjudit sig vara med när förbundet besöker utbildningarna i Norrbotten.
Norrbottenssektionen har idag 17 medlemmar. Mediesituationen är här liksom överallt annars tuff. Men lika stort är engagemanget och sektionen fortsätter sitt arbete.

Nästa styrelsemöte hålls i Kiruna, 35 mil från Luleå.

Gert LundstedtNorrbottens frilanssektion möte Banderoll Luleå Typografiska Förening

Möte Norrbottens frilanssektion

Sundsvall nästa!

Gert Lundstedt
Gert Lundstedt

Den 31 oktober åker Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt (bilden) till Sundsvall för att träffa Mellannorrlands frilanssektion. Han kommer att delta vid ett styrelsemöte och finnas där för att svara på fackliga frågor. Hör av er till Gert på gert.lundstedt[at]gmail.com om ni bor i området och vill veta mer.

Gert Lundstedt kommer till Malmö

Frilans syd logotypFrilans Riks ordförande Gert Lundstedt fortsätter sin turné genom Sverige för att möta frilansjournalister. Den 30 augusti möter han er som bor i Malmö med omnejd! Så här lyder Frilans Syds inbjudan:

Frukostmöte med gäster!

Fredag 30 augusti med start kl 8.30 blir det frukostmöte på Kafé Kungsgatan (www.kungsg.se) på Kungsgatan 2 i Malmö. Vi kommer att gästas av Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt som även sitter som ledamot i Journalistförbundets förbundsstyrelse. Han kommer att berätta om vad som är på gång inom Journalistförbundet och då förstås med särskilt frilans-perspektiv. Gert är också nyfiken på att höra vad ni tänker och tycker, så ta chansen att framföra dina funderingar och/eller frågor! På plats denna morgon finns också Fredrik Loberg som är ledamot i Frilans Syds styrelse. Han kommer att berätta om sin senaste bok, Samhällsbyggarna, en 130-årig detaljrik berättelse om människorna som i flera generationer byggde lokalsamhället. Fredrik kommer att dela med sig av hur hans arbetsprocess, med att samla in hundratals muntliga vittnesmål och skriftliga källor under drygt tre års tid, har sett ut. Mer info om boken: http://www.fredrikloberg.se/?p=766.

Frukostmötet varar som längst fram till kl 10. På plats kan du till självkostnad köpa en smarrig frukostbuffé för 79 kronor. Den behöver inte förbokas, men för att vi ska ha något så när hum om hur många vi blir är det bra om du berättar att du kommer till frilanssyd@gmail.com

 

Hej frilansar i Värmland!

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Vem kan vara med i Journalistförbundet? Vem vill vara med? Och var går gränserna för när det vi gör i jobbet omöjliggör ett medlemskap? Eller det vi gör privat? Och när riskerar vi i så fall att prickas av Yrkesetiska nämnden?

Frågor om etik och journalistik tänkte vi tröska igenom rejält torsdagen den 22 augusti i Karlstad. Vi har bokat ett konferensrum på Karlstad Business Center på Tynäsgatan 10 i inre hamn kl 17.00. Två timmar senare drar vi tvärs över gatan och tar en after work på Good Guys Tap där jag har bokat soffhörnan från klockan 19.00.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt har lovat att facket bjuder på pizzan. Det vi vill dricka får vi köpa själva. 

Men först har vi haft chansen att höra Gert och inbjudna gäster diskutera vem som kan och vill vara medlem i Journalistförbundet. Sedan kongressen förra året har gränserna för medlemskapet nämligen liberaliserats högst betydligt. Det räcker numera att på någon del av sin arbetstid utföra redaktionellt arbete som är förenligt med de yrkesetiska reglerna för att kunna vara med i journalistfacket. Förr behövde man ägna sig åt journalistik till minst hälften. 

Det betyder att många fler mediemänniskor kan bli medlemmar. Vi har bjudit in kollegor som är i gränslandet för att höra om de tycker att de kan och om de överhuvudtaget vill vara med i Journalistförbundet. Jag törs nästan lova att det blir intressanta diskussioner. 

Men fortfarande är det de yrkesetiska reglerna som styr. De bevakas av Yrkesetiska nämnden, YEN, där just Gert Lundstedt är ordförande. Han får berätta hur de jobbar och förklara varför nämnden har kallats medievärldens tandlösaste tiger. Vi kan också ställa frågor till Rino Rotevatn på SVT i Karlstad som tidigare varit ordförande i YEN. Vi kan diskutera om det är rimligt att enskilda journalister och mediehus ska avslöja sina källor och sitt arbetssätt till en facklig nämnd. Och är det rimligt att bara journalister som är medlemmar i Journalistförbundet kan prickas och inte andra journalister som inte är medlemmar? 

Även privatlivet kan inkräkta på yrkesetiken. Är det möjligt att vara förtroendevald politiker och samtidigt journalist? Jag har bjudit in en kollega med den bakgrunden. Och får man vara gift eller sambo med vem som helst? Jag hoppas att vi ska få diskutera det med en kollega som delar köksbord med en politiker på hög nivå.

Välkomna, hälsar Frilans Riks styrelse genom Gert Lundstedt

Frilans Riks besöker sektionerna

Bild från Östergötlands frilanssektion.
Bild från möte hos Östergötlands frilanssektion.

Efter Frilans Riks årsmöte i mars bestämdes att Riks-ordförande under året åker ut och träffar styrelser och medlemmar i sektionerna. Utöver att just träffas och få ett ansikte på varandra när det mesta sköts via mejl, är att lokalt diskutera hur Riks och sektionerna tillsammans kan få mer gjort, och vad ni vill se mer av i det frilansfackliga arbetet. 

Så i maj åkte jag till Göteborg för att träffa både Västra sektionen och Medietextarna. Men jag kom inte längre än till Hallsberg där tåget fastnade fyra timmar och mötena frös inne (nytt försök efter sommaren).

Men i förra veckan kom jag fram till Norrköping och träffade vid ett lunchmöte delar av Östergötlands styrelse och medlemmar. Men innan lunch hann jag och Kristin Mörck från styrelsen promenera runt i Norrköping och prata om både arvoden och upphovsrätt och rekrytering.

Lunchen på Trottoarbaren i centrala Norrköping blev ett bra exempel på vad som också är viktigt utöver villkor och rekrytering: sociala mötesplatser för oss frilansar. Vilket Östergötland är uppenbart bra på. Det blev några intensiva timmar med diskussioner om både det ena och det andra. Ett unisont medskick från lunchbordet var: försvara frilansrekommendationen, den betyder mycket när vi förhandlar våra arvoden.

Mälardalens sektion träffar jag av naturliga skäl lite oftare eftersom jag bor i Stockholm. Men för en vecka sedan var jag inbjuden till deras sommarfest. Det blev en trevlig kväll och vi hann även prata jämställdhet, rekrytering, After Work…

Igår träffade jag Medietextarnas ordförande Linus Kollberg som var i Stockholm där Medietextarna står värd för AVTE:s (Audiovisual Translators Europe) årsmöte för Europas medietextare (ärofullt). Vi hann att ses mellan några möten för att tillsammans med kansliet diskutera hur medietextarna kan bli synligare i Journalistförbundet, om villkor och strategier, och hur förbundet kan bli ett relevant och självklart val för medietextare. Med mera, med mera.

Så nu är arbetet igång och vi återkommer och rapporterar efterhand om vad som händer – följ vår hemsida, och våra Twitter– och Instagram-konton.

I augusti besöker jag Syd, i september Värmland och Mellannorrland, och i oktober Norrbotten.   

Jag vill också påminna om att jag leder arbetet i förbundets Yrkesetiska nämnd, bjud gärna in mig till en diskussion om yrkesetiska frågor. Jag kommer mer än gärna –

vid besöket i Värmland i september kommer det bli medlemsträff och yrkesetiskt AW.

Hör av er med era frågor. Vi är en hel styrelse som arbetar för er – våra kontaktuppgifter hittar du på Frilans Riks hemsida.

Ha nu en riktigt skön sommar!

Gert Lundstedt (ordförande) för Frilans Riks