Kollega till kollega öppet för intresseanmälan

Kollega till kollega, logotypDetta är en efterlysning från Reportar utan gränser! 

Är du journalist eller författare? Vill du träffa en kollega som flyttat till Sverige och ha ett ömsesidigt utbyte kring skrivande och hur det är att arbeta som skribent? Ta reda på mer eller anmäl intresse till projektet Kollega till kollega genom att skicka ditt namn, adress och CV till: asa.steinsvik@reportrarutangranser.se

Landsflykt eller ett nytt hemland kan innebära stora möjligheter men kan också utgöra en allvarlig begränsning av skribenters yttrandefrihet. Tillgång till rätt kontakter och strategier för att arbeta i Sverige är nödvändigt. Reportrar utan gränsers nya projekt Kollega till kollega ska kartlägga deltagarnas behov och erbjuda stöd för en snabb start i det nya hemlandet.  Projektet sätter deltagarna i kontakt med kollegor som redan är etablerade i Sverige. Samtidigt får kollegorna och den svenska media- och förlagsbranschen en ny chans att komma i kontakt med internationell kompetens.

Kartläggningen och matchningarna ska göras av Reportrar utan gränser med hjälp från partnerorganisationerna Svenska Pen, Författarförbundet, Journalistförbundet och ICORN. Deltagarna ska också erbjudas kurser, nätverksmöten och andra kontakter av intresse för den individuella skribenten. Aktiviteterna genomförs sedan i samarbete med de tre regionerna Västra Götaland, Jönköping och Uppsala. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen. På längre sikt hoppas Reportrar utan gränser kunna utveckla programmet till att omfatta fler orter och inflyttade journalister och författare i Sverige, därför är intresseanmälningar från hela landet av intresse redan nu.

För information om projektet klicka här.

Mycket bra på gång – sammanfattning av årsmötet 2019

Tomas Backlund och Ulrika Hyllert

Tomas Backlund och Ulrika Hyllert på Frilans Riks årsmöte.

Frilans Riks årsmöte 2019 samlade ombud från sju av totalt åtta sektioner (tidigare klubbar) från norr till söder.

Mötet hölls på Estniska Huset vid Bantorget i Stockholm. Programmet var brett och spännande: alltifrån motioner och besök av Journalistförbundets nya ordförande och vice ordförande – Ulrika Hyllert och Tomas Backlund – till debatt om omorganisering av Frilans Riks och besök av Reportrar utan gränser som berättade om det nystartade projektet Kollega till kollega som försöker få in nyanlända journalister på den svenska arbetsmarknaden.

Nio motioner togs upp på årsmötet – ett gott tecken på engagemang även om det var 27 motioner förra året, men då var det också kongress i april.

Fem motioner antogs och har skickats vidare till Förbundsstyrelsen: om att förbundet centralt antar en resepolicy som tar klimathänsyn, två motioner om yrkesetiska överväganden när journalistiska uppdrag kombineras med andra uppdrag, om en faktureringstjänst, och om samverkansarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilanssektioner (läs mer i årsmöteshandlingarna på Frilans Riks hemsida). Dessutom har styrelsen på årsmötets uppmaning skickat vidare ett par uppmaningar till Journalistförbundet Frilans.

Lagom till lunchpausen presenterades Årets Frilans och Redaktör.

Årets Frilans blev Lena Wreede, drivande i TT-närverket Frilans Riks organiserade för att få upp arvodena. Juryns motivering löd:

Hon har under året utmärkt sig genom att leda kampen för höjda arvoden för en grupp kollegor med uppdrag hos TT Feature. Trots att frilansarna, med fackets hjälp, kunde visa på stillastående – eller till och med sänkta arvoden – gick TT med på endast blygsamma höjningar. Faktum kvarstår att Lena visade stort mod när hon tog fajten med sin viktigaste uppdragsgivare. Hon administrerade, drev på, bidrog med sin energi och göt mod i sina kollegor när motståndet tog musten ur många. Fackligt arbete är just detta: att vilja.
Årets Redaktör blev Elisabet Ekblom, redaktör på tidningarna Respons och Bra Affärer.

Juryns motivering löd: Utöver att hon tar journalistiken på stort allvar är Elisabet oerhört mån om sina skribenter. Hon betalar alltid efter frilansrekommendationen. Och tackar nej till journalister med allt för låga arvodesanspråk, vilket är värt en extra eloge!
Elisabet har kurage, är rak och tydlig och ger återkoppling – både om sådant hon är extra nöjd med, men även angående förbättringspunkter. Med henne är det ständigt ett samarbete och aldrig en känsla av ”vi och dom”. Alla borde få samarbeta med redaktörer som Elisabet.

Under förra verksamhetsåret arbetade styrelsen på uppmaning från årsmötet 2018 fram idéer om hur Frilans Riks skulle kunna omorganiseras för att få bättre representation, lokalt engagemang och mer tryck i frilansfrågorna. Vid årsmötet diskuterades idéerna och det blir nu den nya styrelsens uppgift att fånga upp diskussionen och till nästa årsmöte formulera ett konkret förslag hur vi organiserar Riks bättre. Tveka inte att höra av er om ni har ytterligare idéer. Det är inte för sent, arbetet har precis börjat.

Så valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2019/20:

Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval)
Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval)
Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval)
Agnes Arpi, Västra (omval)
Marja Beckman, Mälardalen (nyval)
Gunilla Kracht, Syd (nyval)
Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval)
Henrik Simonsen, Syd (omval)

Suppleanter:
Hannah Ohlén Järvinen, Syd (nyval)
Anna Persson, Västerbotten (nyval)

Lämnade styrelsearbetet gjorde Katarina Bjärvall, Lasse Edfast och Aminata Grut.
Stort tack för allt ni bidrog med.

Så vad planerar vi då för säsongen 2019/20?

Mycket. Vi har vårt första styrelsemöte direkt efter påsk. Många idéer finns på bordet för att driva frilansfrågorna framåt. Tonvikten ligger på verksamhetsplanens prioriterade områden: Arvoden, Upphovsrätt och Rekrytering.

Sist men inte minst ett stort tack till Eddie Pröckel som var årsmötesordförande och höll ihop det, fördelade ordet, kom med kloka formaliasynpunkter och skapade god mötesstämning. Och ett stort tack till alla er sektionsdelegater som kom till årsmötet.

På kvällen åt vi gemensam middag på Scala.

Redan klockan nio dagen därpå var det sektions-kontaktdag. Gert och Hasse från Riks träffade ordföringar och representanter för sektionerna. Vi hörde om arbetet året som gick och vad som är på gång. Så mycket bra görs, och så mycket bra är på gång

Hör av dig när du har idéer, när du ser att något behöver göras, eller har ett tips till oss om vad vi bör och kan göra.

Vi hörs

Frilans Riks styrelse

Kurs i Stockholm: Sportfotografi i praktiken

Kurstips från Journalistförbundet Frilans för er som bor i Stockholmsområdet:

Skärmavbild SJF-kurs sportfotografi

Att fotografera sport kan vara en utmaning. Man jobbar under press, kan ofta bara röra sig på en begränsad yta och nästan vad som helst kan hända under matcher och lopp. Tillsammans med erfarna sportfotografen Johanna Lundberg får du testa på hur det är att bevaka en match i Superettan i fotboll.

Mer ur innehållet:

  • Direkt feedback
  • Handfasta tips om hur du bäst fångar action
  • Genomgång av grunderna i att bildbehandla en sportbild

Plats och datum
Grimsta IP i Stockholm, 27 april.
Du kan läsa mer om den här kursen på Journalistförbundets kurssida. Du anmäler sig direkt på sidan efter att du har loggat in med ditt Bank-Id.

Nya frilanskatalogen är här

Frilanskatalogen - skärmavbildJournalistförbundets senaste nyhetsbrev innehåller bland annat en artikel med redaktörernas bästa tips – läs dem!

Dessutom är den nya versionen av Frilanskatalogen klar, och den presenteras så här:

Här kan du lägga in en presentation av dig själv och dina kunskaper. Du kan ange allt från vilka kompetenser du har till vilka språk du behärskar och i vilka geografiska områden du kan utföra jobb. Tanken är att det ska bli lättare för uppdragsgivare att hitta just dig när de letar efter en frilans.

De hela är enkelt: logga in på www.sjf.se med hjälp av Bank-id. Sedan är det bara att gå till Frilanskatalogen där du kan utforma din egen profil.

Årets frilans och Årets redaktör utsedda

Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks vill i samband med sina årsmöten lyfta fram frilansar och redaktörer som gör skillnad. Det har Årets frilans och Årets redaktör gjort enligt den eniga juryn.

Utmärkelsen Årets frilans delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet. Årets frilans är Lena Wreede, allmän- samt miljö- och energijournalist. 

Årets frilans Lena Wreede 2

Årets Frilans, Lena Wreede. Fotograf: Hasse Hedström

Juryns motivering lyder: 

Hon har under året utmärkt sig genom att leda kampen för höjda arvoden för en grupp kollegor med uppdrag hos TT Feature. Trots att frilansarna, med fackets hjälp, kunde visa på stillastående – eller till och med sänkta arvoden – gick TT med på endast blygsamma höjningar. Faktum kvarstår att Lena visade stort mod när hon tog fajten med sin viktigaste uppdragsgivare. Hon administrerade, drev på, bidrog med sin energi och göt mod i sina kollegor när motståndet tog musten ur många. Fackligt arbete är just detta: att vilja.

Utöver ett diplom får Årets frilans ett års gratis företagsförsäkring hos Gefvert försäkringsmäklare samt 2 000 kronor i stipendium från det överskott som har blivit från den företagsförsäkring som Journalistförbundets medlemmar har hos Gefvert.

Lena Wreede höll ett tacktal i vilket hon bland annat tackade sina kollegor, framför allt Anna Björe som spelade en viktig roll i den fackliga kampen. I sitt tal gav hon även tre råd till redaktörer, som inte bara skapar förtroende och bygger relationer mellan bägge parter, utan även leder till ett bättre slutresultat:

  1. Ge svar så snart du kan om det finns intresse för frilansidén. Kan du inte ge svar direkt, skriv det och berätta när du kan återkomma.
  2. När du lägger ut jobb; anpassa innehållet – frågeställningar, intervjupersoner, vinklar – efter såväl utrymmet som arvodet.
  3. Bolla gärna texten eller inslaget med frilansaren. Berätta vilka andra jobb som kommer att finnas med. Var öppen. Mejla den information du har som exempelvis kontaktuppgifter och, om möjligt, berätta vilka andra jobb som kommer att finnas med.
Åretes redaktör 1

Årets redaktör, Elisabeth Ekblom. Fotograf: Hasse Hedström

Till Årets redaktör utses en redaktör som är ett föredöme som uppdragsgivare. Det kan vara en redaktör som till exempel respekterar frilansrekommendationen, ger konstruktiv feedback i all dess form, är snabb på att återkomma, leder rätt med idéerna eller på annat sätt bidrar positivt genom sitt redaktörsuppdrag i frilansens arbete.

Årets redaktör är Elisabet Ekblom, redaktör på tidningarna Respons och Bra Affärer. 

Juryns motivering lyder:

Utöver att hon tar journalistiken på stort allvar är Elisabet oerhört mån om sina skribenter. Hon betalar alltid efter frilansrekommendationen. Och tackar nej till journalister med allt för låga arvodesanspråk, vilket är värt en extra eloge!
Elisabet har kurage, är rak och tydlig och ger återkoppling – både om sådant hon är extra nöjd med, men även angående förbättringspunkter. Med henne är det ständigt ett samarbete och aldrig en känsla av ”vi och dom”. Alla borde få samarbeta med redaktörer som Elisabet.

Även Elisabet Ekblom delade med sig av tre råd i sitt tacktal;

Kreativitet, idérikedom och god skrivförmåga behöver man inte ens ta upp eftersom det är egenskaper som i sig leder till frilansande. Så mitt avgörande råd är: Håll deadline gånger tre! Allt annat går att förbättra, men levererar man inte i tid spelar det ingen roll i längden hur duktig och driftig man är.

Årets jury bestod av frilansjournalisterna Göran Schüsseleder, Hans Månsson och Petter Larsson, Årets frilans 2018. Priserna har delats ut sedan 2002. Läs mer om tidigare vinnare här.

FOTOGRAF: HASSE HEDSTRÖM

”Skriv inte under Bonnier News avtal”

”Som företrädare för mediebranschens frilansare avråder vi – Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Bildleverantörernas Förening och Journalistförbundet – våra medlemmar från att underteckna det nya frilansavtal som Bonnier News har skickat ut.

Avtalet är oskäligt och gör det i omöjligt för frilansen att försörja sig som självständig företagare inom mediebranschen.”

Ulrika Hyllert, Svenska Journalistförbundet, med flera, skriver om Bonniers oskäliga avtal.

Frilansat åt Göteborgs-Posten? Vi vill höra om dina erfarenheter!

Det är snart tre år sedan Stampen-rekonstruktionen inleddes, där många frilansar drabbades ekonomiskt. Göteborgs-Posten har också genomgått flera omorganisationer de senaste åren. Därför vill vi nu veta mer om hur frilansar upplever kontakten med Göteborgs-Posten. Det är viktigt för att vi som arbetar fackligt på GP och med frilansfackliga frågor ska ha en uppdaterad och aktuell bild av frilansarnas villkor, och därmed kunna arbeta för förbättringar där det behövs. Målet är välfungerande samarbeten mellan frilansar och GP.

Vi söker svar från journalister/skribenter och fotografer som de senaste åren har utfört uppdrag åt GP på frilansbasis. Även du som inte är fackligt organiserad, eller är medlem i ett annat förbund än Journalistförbundet, är välkommen att svara.

Dessa frågor önskar vi svar på:

Vilken typ av uppdrag har du utfört åt GP?

Vilka redaktioner på GP har du arbetat för?

Hur har du upplevt kontakten med GP, gällande exempelvis kommunikation, bemötande, fakturafrågor, avtalsfrågor och arvoden?

Har du någon gång lyft eventuella synpunkter med personal på GP (t ex fackliga representanter, redaktionsledning, inköpande redaktör, annan)?

Övrigt?

Mejla dina svar till info[at]frilansriks.se, senast 1 mars 2019.

Undersökningen genomförs av journalistklubben på GP, Frilans Riks och Västra Frilansklubben gemensamt. Svaren behandlas konfidentiellt, och kommer inte att tryckas eller återges ordagrant. Vi kommer inte att redovisa svar på ett sätt som gör att enskilda kan identifieras. Vid eventuella följdfrågor kring svaren kommer vi att kontakta vederbörande.

Frågor om undersökningen? Mejla info[at]frilansriks.se.

Frilansjournalister riskerar bli av med stödåtgärder

”’Företagare anses inte vara arbetslösa. De får därmed inte anvisas till arbetsmarknadspolitiska program och arbetsgivare får ej heller beviljas stöd för anställning av dem.’

Det står i en ännu inte färdig rapport som kommer från Arbetsförmedlingens Rättsavdelning. Om den blir verklighet kan det betyda att de flesta av landets frilansjournalister går miste om miljoner kronor i resebidrag, lönebidrag, praktik, nystartsjobb, rehabilitering och kurser.

’Det här måste vara en felanalys’, säger Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt.”

Läs hela artikeln här. 

”Beklämmande arvoden av en rik tidning”

”Vi anser att dessa båda krav är synnerligen modesta, men vi har mötts av ett blankt nej från tidningen. Inga arvoden kan överhuvudtaget höjas i år, och för 2020 erbjuder de en höjning på 1,8 procent.

Samtidigt, det ska vi komma ihåg, höjs givetvis och med rätta de anställdas löner enligt avtal och tidningens ägare kan räkna med vinst i år igen.”

Aftonbladets kulturfrilansar i en debattartikel i Journalisten.

Läs också Journalistens artikel om frilansupproren som sprider sig.