Aftonbladetfrilansar får årlig höjning

Petter Larsson litet porträtt
Petter Larsson. Foto: Hasse Hedström

Frilansmedarbetarna på Aftonbladet Kultur har efter samtal med ledningen fått igenom principen om årsvisa höjningar i takt med löneutvecklingen. De närmaste tre åren höjs arvodena med 1,8 procent om året, vilket motsvarar höjningen enligt det så kallade ”märket i kollektivavtalen, och ger totalt 5,4 procent på tre år.

Drivande i förhandlingarna har varit kulturjournalisten Petter Larsson, Årets frilans 2018: 

– En så långsiktig deal och en öppen acceptans av principen är inte bara bra för oss, utan också något som frilansar på andra tidningar kan använda som förebild och argument.

En liknande uppgörelse som på Aftonbladet har även frilansnätverket på Helsingborgs Dagblad-Sydsvenskan (HD-SDS) – där Petter Larsson också ingår – nyligen nått med ledningen där. Arvodena höjs med 1,8 procent i år, och tidningen har ställt i utsikt detsamma för de närmsta två åren för att följa löneutvecklingen.

Välkommen till Frilans Riks årsmöte 2021

Kallelse till Frilans Riks årsmöte måndagen den 29 mars 2021

ALLA frilansmedlemmar i Journalistförbundet är varmt välkomna att delta på Frilans Riks årsmöte, men endast valda sektionsombud har rösträtt.
På grund av pandemin blir årsmötet i år digitalt. 
Vi återkommer till hur mötet praktiskt kommer att genomföras i samband med att vi skickar ut årsmöteshandlingarna senast två veckor innan årsmötet.

Plats för årsmöte: via länk

Tider: Årsmötet börjar kl. 10.00, och beräknas vara klart klockan 14.00

Vi är tacksamma om ni föranmäler er så att vi på bästa sätt kan förbereda mötet praktiskt och tekniskt. 
Anmälan görs senast 25 mars till info@frilansriks.se

Samtliga årsmöteshandlingar finns nu under fliken Årsmöte.

Riks lobbar för upphovsrätten

Under januari har Frilans Riks haft digitala möten med samtliga riksdagspartiers upphovsrättsansvariga. Syfte: att få veta hur partierna tänker kring vår upphovsrätt när EU:s upphovsrättsdirektiv implementeras i svensk lagstiftning i höst. Men också förklara för ledamöterna varför direktivet är viktigt för oss. För oss frilansare handlar det framför allt om artikel 18 i direktivet. Vilken innebär att mediebolagen kommer bli skyldiga att betala ut rimlig ersättning till upphovspersoner. En artikel som skulle kunna ha stor påverkan för de så kallade ”fulavtalen”, öka möjligheterna till bättre ersättning för återanvändning av material. 

Sammanfattningsvis har vi vid våra samtal med riksdagsledamöterna känt både förståelse och stöd för att vår upphovsrätt måste respekteras och garanteras.
Vidare underströk riksdagsledamöterna att det var bra att vi hade kontaktat dem i god tid så att de har våra synpunkter klara för sig när det politiska arbetet sätter igång i vår.
I juni kommer en promemoria, sedan blir det remissomgång och i höst fattar riksdagen beslut om upphovsrätten.

Hasse Hedström & Gert Lundstedt för Frilans Riks

31 januari – deadline för omsättningsstödet

31 januari är sista datum att söka omsättningsstöd för mars–juli 2020!
Du som har enskild firma och som till följd av pandemin tappat uppdrag under 2020 kan fortfarande söka omsättningsstöd för perioden mars – juli 2020. Men deadline är 31 januari!
Stödet har förlängts och det kommer gå att söka stöd för augusti 2020–februari 2021, information om när det går att söka för dessa månader kommer.

Läs mer här:
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset

Allt gott!

önskar Frilans Riks styrelse

Förlängt omsättningsstöd

Som regeringen tidigare meddelat kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare (egenföretagare med enskild firma) som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Stödnivån höjs också från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. 

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-och-omsattningsstod-till-handelsbolag/

Jack Werner får ALIS-priset 2020

Jack Werner tilldelas ALIS-priset 2020 för att han ”på ett skarpt och envist sätt har värnat för upphovsrätten genom att uppmärksamma plagiat i en populär podcast och genom detta initierat en viktig debatt om upphovsrätt i digitala medier.”

ALIS är en upphovsrättsorganisation för litterära verk. Priset Upphovsrättens hjälte har funnits sedan 2002 och går till upphovspersoner eller andra som gjort viktiga insatser för upphovsrättens stärkande.

Läs mer och se ett prissamtal mellan mellan Jack Werner och juristen Astrid Nymansson, modererat av Journalistförbundets kommunikationschef Petteri Flanagan Karttunen, på ALIS hemsida.

Servicebolaget upphör –
verksamheten fortsätter

Servicebolaget, aktiebolaget som ägs av Journalistförbundet och dit alla frilansmedlemmar är anslutna, kommer att läggas ner under 2021. Istället kommer verksamheten i bolaget helt flyttas in under Journalistförbundet och Journalistförbundet Frilans. 

Redan vid årsskiftet 2020/2021 kommer verksamhet flyttas in i Journalistförbundet. Men det är först tidigast i februari som till exempel faktureringen av medlemsavgifter påverkas.

Läs mer på Journalistförbundets hemsida.

Årets fulavtal 2020 överlämnat

För första gången har Frilans Riks delat ut ”utmärkelsen” Årets fulavtal. 

Det går till Bonnier Magazines & Brands.

Vd:n för Bonnier News (där Magazines & Brands ingår), Anders Eriksson, ville inte ta emot diplomet. Frilans Riks mejl till honom med erbjudande om att överlämna utmärkelsen – ett diplom – och att diskutera fulavtalen besvarades aldrig.

Sagt och gjort, Frilans Riks ordförande tog cykeln till huvudkontoret i Marieberg och överlämnade utmärkelse och motivering i receptionen för vidarebefordran till Anders Eriksson.

Frilans Riks är fortsatt öppna för att diskutera Bonnier Magazines & Brands  fulavtal med Anders Eriksson.

Motiveringen till ”utmärkelsen” hittar ni under fulavtal.

Gert Lundstedt 

Frilans Riks ordförande i Bonnier News reception. Foto: Hasse Hedström

Sök omsättningsstödet – om ni kan

Det har nu gått en månad sedan det blev möjligt för frilansare med enskild firma som fått minskad omsättning på grund av pandemin att söka det så kallade Omsättningsstödet. 
Regeringen beslutade ju om stödet efter att många, däribland SJF protesterat mot att just denna grupp fallit mellan stolarna när det gäller andra stödåtgärder. 
Som vi i Frilans Riks tidigare med besvikelse har konstaterat är det tyvärr många medlemmar som hamnar utanför den här gången också, dels på grund av att det är specifika jämförelsemånader från förra året som ska ligga till grund för ansökningen och dels för att de som söker måste ha haft en omsättning på minst 200 000 under 2019.
Sista ansökningsdagen för den här omgången är 31:a januari 2021 och den omfattar alltså omsättningsminskningar för perioderna mars-april, maj och juni-juli 2020.

Efter påtryckningar bland annat från SJF, KLYS och TCO har regeringen beslutat att sänka gränsen till 180 000 men detta gäller först för nästa ansökningsperiod som kommer att omfatta omsättningsminskning augusti-oktober 2020. Ännu finns ingen information om när ansökningstiden för den stödomgången börjar.
Det har varit, och är, mycket svårt att få fram korrekt information om ansökningsförfarandet och vad som gäller, därför råder det fortfarande stora oklarheter. 
Dessutom verkar det vara stor skillnad beroende på vilken länsstyrelse som handlägger stödet hur smidigt ansökningsförfarandet går och hur snabbt den som blivit beviljad stöd får pengarna utbetalda. Vi har dock fått rapporter från medlemmar som sökt att det går relativt enkelt att fylla i ansökningsformuläret men att det kräver tid och tålamod. 

Vi uppmanar medlemmar som uppfyller grundkriterierna att trots att det kan verka krångligt ändå söka stödet, om inte annat för att visa på vilket stort behov som finns.
Om ni har frågor, kontakta gärna Frilansjouren!
Den information som finns att tillgå angående stödet hittar ni här:

https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset/omsattningsstod-till-enskild-naringsverksamhet