Analysen av Arvodeskampanjen
är klar

Arvodeskampanjen startades av Frilans Riks efter årsmötet 2021 och genomfördes i samarbete med sektionerna. Den pågick till årsmötet 2023. 

På årsmötet 2023 togs ett beslut att kampanjen ska analyseras av nuvarande styrelse. Det är nu gjort och analysen kan läsas i sin helhet här

Analysens slutsatser kan kort sammanfattas så här: Mycket var bra, men mycket kunde varit mycket bättre.

Avtalet med LO Mediehus var en stor framgång. Samtalen med de företagsledningarna och arbetsplatsklubbar som gjordes var viktiga, och enkäten där Frilans Riks medlemmar fick berätta om sina villkor i vardagen gav värdefull information. 

Sämre var planeringen och organisationen. Någon kampanjbudget gjordes inte och satsningen fick en dålig start när de listor med arbetsplatsklubbar som skulle kontaktas i det första stegen uppvisade grova brister.

Slutbetyget blir ändå att kampanjen får klart godkänt då den givit värdefull kunskap som den nya styrelsen kan använda i kampen för rimliga arvoden.

Samtliga åtta sektioner i Frilans Riks har haft möjlighet att tycka till om analysen.

Frilans Riks medlemsbrev
september 🍂

Hej på er kära medlemmar!

Hösten är här och frilansåret fortsätter. Hoppas ni har det bra.

Det händer lite grejer inom Frilans Riks. Kent Wernes rapport om finansiering av frilansfackligt arbete börjar närma sig slutförande och ska inom kort lämnas till förbundsstyrelsen. Det ska bli spännande att ta del av rapporten, analysen och eventuella beslut som följer. Vi återkommer senare, förhoppningsvis under hösten, med mer om det.

Frilans Riks hade nyligen ett kort styrelsemöte där vi av den ekonomiska rapporten kunde konstatera att årets årsmöte blev betydligt dyrare än planerat. Vi kommer under hösten börja arbetet för att planera nästa årsmöte. Kostnaden och förutsättningarna för hybridmöte blir de viktigaste ämnena.

Vi tog beslut om att föra över Östergötlandssektionens medlemmar i Södermanlands län till Mälardalens sektion, att föra över Östergötlandssektionens medlemmar i Jönköpings och Kalmar län till Frilans Syd, att föra över Östergötlandssektionens medlemmar i Östergötlands län till Mellansveriges frilansjournalister.

Björn Hellström och Henrik Simonsen redovisade sin analys av arvodeskampanjen (som pågick 2021–2023). VI tog beslut om att ordna ett digital lunchmedlemsmöte (det första av höstens två sådana möten) den 26:e september och där redovisa analysen för er medlemmar.

Rekryteringskampanjen fortsätter. Frilans Syd har nu i september ordnat en träff och det är på gång träffar i Stockholm och i Sundsvall.

Vi tog också beslut om att åter öppna vårt instagramkonto @frilansriks för gästinstagrammare. Välkomna att hör av er om ni vill låna kontot och berätta något från frilansvärlden. Gästinstagrammare ersätts med 600 kr/vecka i a-skatt. Mejla malardalen@marjabeckman.se för mer information.

Nästa vecka blir det Nordic Freelance i Norge ute på Hardangervidda. Hoppas att några av er har haft möjlighet att boka in er och kommer träffa andra nordiska frilansare.

Så kom ihåg:

·       Digitalt medlemsmöte 26:e september kl 12-13

·       Välkomna att gästinstagramma

/Styrelsen genom Henrik Simonsen (ordförande)

Frilans Riks medlemsbrev juni 2023 🌦

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks!

Här kommer sista medlemsbrevet innan stora sommaren. Hoppas midsommarfirandet gick fint för er.

Frilans Riks styrelse höll möte strax innan midsommar och vi har nu lyckats välja även en ständig sekreterare i form av Björn Hellström. Sedan tidigare är Therese Quennerstedt kassör och Henrik Simonsen ordförande (valda av årsmötet) samt Katarina Arvidson vice ordförande.

Det digitala medlemsmötet den 23:e maj blev relativt välbesökt. Annika Hamrud från Fojo berättade om hot och hat och påtryckningar mot journalister och hann därmed med mycket av det som inte hanns med på årsmötet. De digitala medlemsmötena återkommer i höst. Vi planerar för ett par stycken och tar gärna emot tips på tema.

Vi har beslutat om att ta fram en handfast guide till hur ni medlemmar ska hantera det nya upphovsrättsdirektivet.

Vi genomför ju under året en rekryteringskampanj och rekryteringsträffar har nu hållits i Göteborg och i Umeå. Till hösten är fler träffar på gång.

Arvodeskampanjen är som sagt slutförd men arbetet går vidare med att, i samarbetet med arbetsplatsklubbar, få till avtal med ytterligare uppdragsgivare.

I frilansvärlden i övrigt har Västra och Mälardalen anordnat AW och i början av juli är det dags för Frilans Syds sommarmingel på Öland. Härligt. Det ska vara kul att vara medlem i en fackförening.

Frilans Riks styrelse träffas igen i slutet av augusti.

22-24/9 anordnar norska frilansorganisationen årets upplaga av Nordic Freelance. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge några bidrag till medlemmars deltagande men NF är en ypperlig möjlighet att fortbilda sig och träffa kollegor.

Frilans riks styrelse

genom

Henrik Simonsen, ordförande

Ännu hårdare tag mot BAJ

I veckan som gick fick vi nya dåliga nyheter från Belarusian Association of Journalists (BAJ), skriver Åsa Ohlsson från Intresseföreningen för utbyte mellan BAJ och SJF.

”Nu har regimen beslutat att BAJ:s logotyp är att anses som en extremistisk symbol, så även organisationens hemsida och sociala media. Att använda logotypen eller följa kanalerna är nu ett så kallat ”criminal charge” som kan leda till mångårigt fängelsestraff. 

Läs mer här:

https://baj.by/en/content/increaseId-repression-against-belarusian-union-journalists

https://www.journalisten.se/nyheter/okad-repression-mot-belarus-journalistforbund

En av våra belarusiska journalistkollegor i exil skrev att hen blev helt stum över nyheten och mycket orolig över de nya riskerna detta innebar för familjemedlemmar kvar i Belarus. 

Förbundsstyrelsen tog upp situationen med de hårdare tagen mot BAJ på sitt senaste möte nu i torsdag och kommer med ett stöduttalande vilket uppskattas.

Eftersom det nu är mer riskfyllt att följa oberoende media i Belarus så tycker sig en av våra andra belarusiska kontakter se att motståndet mot Lukasjenko i Belarus minskar, eftersom fler nu enbart följer statlig media och dess propaganda.

Manifestationen i Malmö 24 maj

Den 24 maj organiserade vi en manifestation för medlemmar i BAJ. Vi samlades ett femtontal journalister och författare i Malmö för att uppmärksamma de fängslade journalisterna. Det var en del av en solidaritetskampanj, Marathon of Solidarity, som går från land till land. Det kändes högtidligt och känslosamt när de 33 fängslades namn lästes upp under tiden som vi höll upp deras foto. Kampanjen delades i sociala medier och BAJ har bekräftat att manifestationen var uppskattad. Tack till Frilans Syd, Svenska Pen och Skånes taltidning som slöt upp!

Läs mer här:

https://www.journalisten.se/nyheter/fangslade-belarusiska-journalister-uppmarksammades

https://bajby.one/en/content/journalists-are-not-criminals-action-was-held-center-malmo-support-belarusian-colleagues

Kontakter och framtida aktioner

Har du ett journalistiskt uppdrag där du bevakar Belarus så kan du höra av dig. Om du skulle behöva några kontakter till BAJ, exiljournalister eller journalister i Belarus, så ser jag hur vi kan hjälpa till. 

Vidare skulle vi gärna vilja göra en större manifestation, troligen på plats i Malmö eftersom vi har många engagerade här. Det är väl mest realistiskt att det får vänta till efter sommaren. Har du tankar eller idéer som kan vara till stöd för BAJ så hör av dig.

Och så vill jag å föreningens vägnar önska dig en fin sommar.”

Bästa hälsningar

Åsa Ohlsson (asacohlsson[at]gmail.com)

Välkomna på medlemsmöte med
Annika Hamrud

Annika Hamrud samt presidiet på Frilans Riks årsmöte 2023.
Annika Hamrud när hon talade på Frilans Riks årsmöte 2023. Foto: Marja Beckman

Nästa tisdag, den 23 maj klockan 12–13, har vi vårens sista medlemsmöte via Zoom. Länk skickas ut samma morgon! 

Gäst denna gång är Annika Hamrud som arbetar på Fojo med att föreläsa om hat och hot mot journalister. Läs mer om hennes föredrag här.

Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor och möta den nya styrelsen

Om ni missade maj månads medlemsbrev från nye ordföranden Henrik Simonsen finns det att läsa på vår hemsida.

Välkomna på tisdag och ha en fin Kristi Himmelsfärd, önskar Frilans Riks styrelse

På gång inom Frilans Riks, maj 2023

Hej på er kära medlemmar!

Frilansåret går vidare och Frilans Riks styrelse har haft möte och dessutom ett samverkansmöte med SJF Frilans (förbundskansliets ansvariga för frilansfrågor). Grunden är lagd för fortsatt gott samarbete. Arbetet med att förnya frilansavtalet väntas dra igång inom kort. Senaste versionen av Frilansavtalet är från 2014 och mycket har hänt sedan dess. Avtalet har hjälpt många frilansare, till exempel när det gäller att kunna hävda uppsägningstider, men det finns gott om utrymme för förbättringar.

Det är dags för vårens digitala lunchmedlemsmöte. Boka in 23/5 kl 12-13. Då får vi besök av Annika Hamrud från Fojo som ska berätta och informera om hot och hat mot journalister. Det blir också tid för frågor och funderingar. Inbjudan och länk kommer i separat utskick.

Arbetet fortsätter med att få till en bra försäkring för frilansare som verkar i högriskområden.

Styrelsen har, liksom de senaste åren, delat upp sig i olika grupper för att arbeta med våra prioriterade områden: Rekrytering, arvoden och upphovsrätt. (Vi har också en grupp för t ex årsmöte men den har av förklarliga skäl inte satt igång sitt arbete riktigt ännu).

Vi bevakar upphovsrättsfrågan i och med nya EU-lagstiftningen. Hör av er till oss eller förbundet om ni har frågor eller drabbats av något. SJF Frilans anordnar faktiskt en webbsänd kurs i ämnet 31/5. Den kan jag verkligen rekommendera.

Vi kan också med glädje förmedla att sektionen Mellansveriges frilansjournalister (med säte i Uppsala) fått sig en ny styrelse vald.

Tidigare sektionen Medietextarna är nu även i medlemssystemet avskild från Frilans Riks och vi har nu 1510 medlemmar. Tanken är att det efter sommaren ska bli ett samverkansmöte mellan de olika organisationerna inom SJF som organiserar egenföretagare (förutom Frilans Riks och MT är de fotografklubben BLF_Fotograferna och fotografintresseföreningen PFK).

Det har hänt en hel del inom frilansvärlden den senaste tiden och kommer att hända mer.

Frilans Riks, förbundet och Västra frilans anordnade 18/4 en rekryteringsträff i Göteborg med många studenter som deltagare. Fler rekryteringsträffar är på gång. Frilans Riks genomför under verksamhetsåret en rekryteringskampanj runt om i landet.

På frilanskontoret Blå Kontoret i Stockholm anordnas frukostmöte 17/5 med föreläsning om hur vi kan använda statistik i vår journalistik.

23/5 anordnar Mälardalen en kväll om pensionssparande.

I juni tänker Västra Frilans anordna fotovandring längs Gotaleden.

Frilans Syd har alltid mycket kul på gång (kolla in deras hemsida på Facebook), bland annat planeras en heldag på Öland 1/7.

SJF Frilans anordnar en kurs i kriminaljournalistik (heldag i Stockholm) 7/6.

Fojo anordnar en bra kurs i slutet av sommaren, Fördjupningskurs i informationspåverkan och faktagranskning som journalistisk metod och vill gärna se så många frilansjournalister som möjligt på den. Sista anmälan 2/6.

Vårhälsningar från

Frilans Riks styrelse

genom

Henrik Simonsen, ordförande

De får Gefverts resestipendier

Försäkringsbolaget Gefvert har donerat fem stipendier till Frilans Riks 2023. Dessa lottades på middagen efter årsmötet 27:e mars ut bland de medlemmar som ansökt .

Följande fyra stipendiater fick 4000 kronor vardera i resestipendium:
Abdullatif Haj  Mohammad, Björn Hellström, Joakim Karlsson och Fredrik Loberg.
Stipendiet i form av en veckas vistelse i Journaliststugan i Hemavan  gick till Lisa Beste.

Grattis till alla stipendiater!

På gång i Frilans Riks mars/april 2023

Ulrika Hyllert inledningstalade på årsmötet. Foto: Marja Beckman

Medlemsbrev från nya ordföranden Henrik Simonsen:

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks

Hoppas att allt är bra där ute i Frilanssverige. Jag är när detta skrivs hemma i Småland igen efter Frilans Riks årsmöte som kan ha haft rekorddeltagande. Med gäster var vi totalt uppemot 90 anmälda varav 29 ombud med rösträtt. Vi hann med mycket och inte minst valde årsmötet en ny styrelse med ledamöter från hela sex av våra sektioner.

Nya styrelsen består av:

  • Marja Beckman (Mälardalen)
  • Katarina Arvidson (Västra)
  • Björn Hellström (Syd)
  • Abdullatif Haj Mohammad (Södra Norrland)
  • Henrik Simonsen, ordf (Östergötland)
  • Madeleine Jostedt Ulrici, suppleant (Västra)
  • Therese Quennerstedt, kassör (Mellansverige)
  • Petter C Larsson, suppleant (Syd)

Årsmötet behandlade fem motioner.

Årsmötet gick på Mälardalens linje och antog en alkoholpolicy i linje med förbundets. Årsmötet uppmanade förbundet att införa en kris- och konflikthanteringsfunktion för klubbar och sektioner. Årsmötet beslutade att ändra stadgarna så att antalet ordinarie ledamöter ska vara mellan 5 och 7. Frilans Riks och sektionerna ska också ta fram en checklista för anordnande av hybridmöten och en arbetsgrupp ska titta närmare på hur vi kan underlätta för hybridmöten. 

Hybridmöten har ju blivit något normalt men är fortfarande svårgenomfört. Tidigare FR-styrelsen hade planerat noga årets årsmöte, valt lokaler med bra teknik och hjälp samt testkört systemet inför årsmötet. Trots det uppstod tekniska problem vilka sinkade mötet med cirka en timme. Ett under att vi ändå hann med hela dagordningen.

En motion om tidningen Journalistens bevakning av frilansfackliga frågor besvarades från styrelsen med ett erbjudande till Journalistens redaktion att lära sig mer om hur det fungerar att vara frilansfackligt förtroendevald.

Årets frilans blev Tora Villanueva Gran (Syd) och Årets redaktör Robert Jonsson, VD på LO-mediehus.

Läs mer här.

Priset Årets fulavtal gick till Bonnier Lifestyle för att de endast drygt en månad innan nya upphovsrättsdirektivet trädde i kraft (vid årsskiftet) skickade ut fulavtalsförslag till sina frilansare.

Årsmötet beslutade om oförändrad klubbavgift (25 kr/månad) och oförändrade arvoden (275 kr/tim a-skatt för styrelsemöten och 300 kr/tim a-skatt för övrigt arbete).

Budgeten ligger för 2023 på totalt 870 000 kronor varav 460 000 utgörs av medlemsavgifter och 410 000 av verksamhetsbidraget från förbundet.

Ulrika Hyllert som talar på årsmötet
Journalisten Annika Hamrud var inbjuden för att tala om hot och hat. Foto: Marja Beckman

Årsmötet antog två uttalanden. Det ena för pressfrihet och till stöd för frilansjournalister i länder som kränker pressfriheten (läs mer här). Det andra ett uttalande mot hot och hat mot journalister och journalistik och med en uppmaning till regeringen att engagera sig i redan påbörjade rundabordssamtal om demokrati och yttrandefrihet.

Ett par dagar innan FRs årsmöte höll sektionen Medietextarna sitt årsmöte. Där togs det slutliga beslutet att bilda en ny riksklubb. Medietextarna lämnar därmed Frilans Riks efter tio år (läs mer här). Frilans Riks tidigare styrelse har ställt sig positiv till sektionens beslut och hoppas på gott framtida samarbete. 

I och med Medietextarnas bortfall (63 medlemmar) landar medlemsantalet för Frilans Riks på 1541 för tillfället. Vi är ändå förbundets största fackklubb.

Nu väntar ett nytt verksamhetsår för Frilans Riks. I verksamhetsplanen ingår en satsning på en rekryteringskampanj som inleds nu i vår. Vi tänker fortsätta arbetet med att få upp arvodena, den nyligen avslutade Arvodeskampanjen är en bra grund att stå på. Planen är att fortsätta med digitala lunchmedlemsmöten. Vi har också uppdrag att bevaka implementeringen av nya upphovsrättsdirektivet och se till att det blir till gagn för våra medlemmar.

Nya styrelsen har sitt första möte nästa vecka.

Tack för förtroendet.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Henrik Simonsen, ordförande

Ny styrelse vald

Foto: Hasse Hedström

Vid årsmötet den 27 mars 2023 valdes en ny styrelse till Frilans Riks. Årsmötet valde enligt valberedningens förslag:

Henrik Simonsen (omval), ordförande

Therese Quennerstedt (omval), kassör

Marja Beckman (omval), ledamot

Björn Hellström (nyval), ledamot

Katarina Arvidson (nyval), ledamot

Abdullatif Haj Mohammad (nyval), ledamot

Madeleine Jostedt Ulrici (nyval), suppleant

Petter Larsson (nyval), suppleant

Läs mer om styrelsen i årsmöteshandlingarna, sid 32.