Svar på vanliga frågor

Nu har vi lagt till ett FAQ-avsnitt på hemsidan. Där svarar vi på återkommande frågor om arvoden, och visar var du hittar information om till exempel moms och pensioner.

Hör gärna av dig till styrelsen om det är någon fråga som du tycker saknas.

Nu ska hoten mot journalister stävjas

Direktiven till utredningen om ett ökat straffrättsligt skydd för journalister är nu klara. Förbundet har efterfrågat en utredning i flera år. I vintras kom besked om att den blir av. Att se över det straffrättsliga skyddet är en viktig pusselbit för att komma till rätta med de problem som i dag finns med brott riktade mot journalister. Förhoppningen är att sända en signal att hot mot journalister i syfte att tysta dem inte är något som vi accepterar i en demokrati.

Läs mer här.

Vem tar ansvar för intervjupersonerna?

Medierna i Sveriges Radio P1 uppmärksammade den 2 maj intervjupersoners utsatthet. Faktum är att de kommer att bli än mer utsatta när frilansarna i allt större utsträckning förlorar upphovsrätten, något Frilans Riks uppmärksammade Medierna om. 

Följande mejl skickades till Mediernas redaktion:

Hej! I ert senaste program (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i allt större utsträckning genom oskäliga avtal tvingat av frilansjournalister sin upphovsrätt har detta lett till att just intervjupersonerna drabbas. Här en sammanfattning om hur de påverkas i framtidens medielandskap saxat ur en debattartikel i Dagens Media som är lika aktuell i dag (http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/oskaliga-avtal-raddar-inte-mediebranschen-6247598):

gram (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i allt större utsträckning genom oskäliga avtal tvingat av frilansjournalister sin upphovsrätt har detta lett till att just intervjupersonerna drabbas. Här en sammanfattning om hur de påverkas i framtidens medielandskap saxat ur en debattartikel i Dagens Media som är lika aktuell i dag (http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/oskaliga-avtal-raddar-inte-mediebranschen-6247598):

(…) De oskäliga avtalen innebär också en ökad osäkerhet för privata eller offentliga personer som ställer upp för exempelvis en intervju eller ett reportage i någon av medieföretagens titlar. Kanske handlar det om en person som ställt upp tack vare en lång och förtroendefull relation med en viss frilansare och en viss tidning.  Det kan nu inte garanteras att de fotograferade, avtecknade eller intervjuade personerna inte dyker upp i andra titlar inom samma koncern– eller för all del i något helt annat sammanhang.

Medieföretagens oskäliga avtal raserar relationer – både med de egna frilansmedarbetarna och med personer som företagens tidskrifter berättar om. (…)

Vänligt uppmärksammandes,

Göran Schüsseleder på uppdrag av Frilans Riks, Journalistförbundets frilansklubb

Möte med Arbetsmarknadsdepartementet

Frilans Riks Corona-grupp hade fredagen den 8 maj ett bra möte med Eva Nordmarks politiskt sakkunnige Åsa Odin Ekman, och vi kände att hon lyssnade på oss. 

Vi fick möjlighet att förklara hur och varför de stödpaket som regeringen hittills presenterat missar en majoritet av våra medlemmar – runt 80 procent av Frilans Riks drygt 1 700 medlemmar har enskild firma. 

Utgångspunkten för samtalet och budskapet till regeringen är: frilansjournalister vill jobba, inte vara arbetslösa. 

Sedan förde vi under en halvtimme fram våra förslag på åtgärder som går ut på att:

• Vi vill ha möjlighet till korttidsarbete även för dem med enskild firma.

• Om det inte är en framkomlig väg vill vi ha möjlighet till a-kassa genom att lägga firman delvis vilande och fortsatt kunna ta de uppdrag som finns kvar istället för att lägga ner helt och hållet.

• Vi vill använda den tid vi får över när uppdragen sinar till att kompetensutveckla oss. Till det behövs pengar för att vi ska ha råd och möjlighet till det.

Nu har vi öppnat en kanal till Åsa Odin Ekman som vi förstås fortsatt kommer att använda för att ha koll på frågan

Om du missat det så publicerade Arbetsvärlden den 7 maj vår debattartikel Sluta diskriminera oss som har enskild firma, här kan du läsa den.

Frilans Riks styrelse

Ny debattartikel av Frilans Riks: Stötta frilansjournalister med enskild firma!

Skärmavbild från Arbetsvärlden: Sluta diskriminera oss som har enskild firma

TCO:s webbtidning för arbetsmarknadsfrågor publicerade den 7 maj en ny debattartikel av Frilans Riks. På Valborgsmässoafton presenterade regeringen ytterligare ett krispaket med stöd till företag. Men rätt att dra av fasta kostnader i det enskilda företaget räcker inte på långa vägar när för att Frilans Riks medlemmar ekonomiskt ska klara sig igenom pandemin. 
Läs Sluta diskriminera oss som har enskild firma här.

Krisfonden växer

Både klubben vid Sveriges Television och Sveriges Radio har skänkt 10 000 kronor vardera till krisfonden. Många frilansar har blivit av med uppdrag på grund av corona-krisen. Samtidigt är de politiska åtgärderna för egenföretagare inte tillräckliga. Det här gör att många frilansar har ett ytterst tuff situation just nu. Därför har Journalistförbundet inrättat en krisfond för frilansjournalister där varje person som får sin ansökan beviljad tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor.
Sista ansökningsdag är 15 maj och stipendiet söks via hemsidan

Återigen missas frilansjournalister i stödpaket för företagen

Färgglada tärningar.
Stödpaketet är som ett lotteri (eller som att spela tärning) för oss frilansar. Foto: Pixabay

”Det här stödet är väldigt pricksäkert. Ju mer man är drabbad desto mer får man ut av stödet.” Så sa finansminister Magdalena Andersson om det stödpaket som presenterades i torsdags.
För många av oss som valt företagsformen enskild firma tändes hoppet, bara för att släckas snart igen. Det var inget paket som jämnar ut skillnaden i stöden som ges till aktiebolag och enskilda firmor, som allt fler nu börjat uppmärksamma (medan den som är anställd i eget aktiebolag får stöd i form av sänkta arbetsgivaravgifter och möjlighet till korttidsarbete värt upp till 19 000 kronor i månaden får den med enskild firma ett stöd värt 1 500 kronor i månaden). 

Att vara frilansjournalist under den här tiden är som att delta i ett lotteri där vinsten är att få ta del av något av de statliga stödpaketen, som inte alls är så pricksäkra som regeringen med stödpartier tycks tro.

Istället presenterades ett paket på 39 miljarder kronor som ska delas ut till företag med en omsättning på minst 250 000 kronor per år och som tappat minst 30 procent i omsättning under mars och april 2020 på grund av corona-krisen. För att beräkna om man har rätt till stödet jämförs omsättningen med den under samma period 2019. Det är ett bra stöd för dem som har en verksamhet där inkomsten under året är jämn. För en frilansjournalist är det oftast inte så. Vissa har återkommande uppdrag och fakturerar månadsvis (för dem är givetvis det här stödet välkommet, så länge deras omsättning når upp till 250 000 kronor) men väldigt många av oss fakturerar då och då. Det kan vara noll kronor in under ett par månader och sedan betalning av ett antal större och mindre jobb under en och samma månad. Dessutom är det bara fasta kostnader som ersätts – kostnader som de allra flesta frilansjournalister redan håller nere eftersom vi verkar i en svår bransch med låga arvoden.
Att vara frilansjournalist under den här tiden är som att delta i ett lotteri där vinsten är att få ta del av något av de statliga stödpaketen, som inte alls är så pricksäkra som regeringen med stödpartier tycks tro. Några har aktiebolag och får ta del av de stöden. Några fakturerar varje månad eller har helt enkelt tur och fakturerade mycket mer under just mars och april 2019 än under mars och april 2020 – de får ta del av detta nya paket (så länge de har fasta kostnader att tala om). Många får i dagsläget ingetdera.
Ska journalistiken överleva och den mångfald som finns bland frilansjournalister bevaras måste något göras, och det snart.

Frilans Riks styrelse