Krisfonden växer

Både klubben vid Sveriges Television och Sveriges Radio har skänkt 10 000 kronor vardera till krisfonden. Många frilansar har blivit av med uppdrag på grund av corona-krisen. Samtidigt är de politiska åtgärderna för egenföretagare inte tillräckliga. Det här gör att många frilansar har ett ytterst tuff situation just nu. Därför har Journalistförbundet inrättat en krisfond för frilansjournalister där varje person som får sin ansökan beviljad tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor.
Sista ansökningsdag är 15 maj och stipendiet söks via hemsidan

Återigen missas frilansjournalister i stödpaket för företagen

Färgglada tärningar.
Stödpaketet är som ett lotteri (eller som att spela tärning) för oss frilansar. Foto: Pixabay

”Det här stödet är väldigt pricksäkert. Ju mer man är drabbad desto mer får man ut av stödet.” Så sa finansminister Magdalena Andersson om det stödpaket som presenterades i torsdags.
För många av oss som valt företagsformen enskild firma tändes hoppet, bara för att släckas snart igen. Det var inget paket som jämnar ut skillnaden i stöden som ges till aktiebolag och enskilda firmor, som allt fler nu börjat uppmärksamma (medan den som är anställd i eget aktiebolag får stöd i form av sänkta arbetsgivaravgifter och möjlighet till korttidsarbete värt upp till 19 000 kronor i månaden får den med enskild firma ett stöd värt 1 500 kronor i månaden). 

Att vara frilansjournalist under den här tiden är som att delta i ett lotteri där vinsten är att få ta del av något av de statliga stödpaketen, som inte alls är så pricksäkra som regeringen med stödpartier tycks tro.

Istället presenterades ett paket på 39 miljarder kronor som ska delas ut till företag med en omsättning på minst 250 000 kronor per år och som tappat minst 30 procent i omsättning under mars och april 2020 på grund av corona-krisen. För att beräkna om man har rätt till stödet jämförs omsättningen med den under samma period 2019. Det är ett bra stöd för dem som har en verksamhet där inkomsten under året är jämn. För en frilansjournalist är det oftast inte så. Vissa har återkommande uppdrag och fakturerar månadsvis (för dem är givetvis det här stödet välkommet, så länge deras omsättning når upp till 250 000 kronor) men väldigt många av oss fakturerar då och då. Det kan vara noll kronor in under ett par månader och sedan betalning av ett antal större och mindre jobb under en och samma månad. Dessutom är det bara fasta kostnader som ersätts – kostnader som de allra flesta frilansjournalister redan håller nere eftersom vi verkar i en svår bransch med låga arvoden.
Att vara frilansjournalist under den här tiden är som att delta i ett lotteri där vinsten är att få ta del av något av de statliga stödpaketen, som inte alls är så pricksäkra som regeringen med stödpartier tycks tro. Några har aktiebolag och får ta del av de stöden. Några fakturerar varje månad eller har helt enkelt tur och fakturerade mycket mer under just mars och april 2019 än under mars och april 2020 – de får ta del av detta nya paket (så länge de har fasta kostnader att tala om). Många får i dagsläget ingetdera.
Ska journalistiken överleva och den mångfald som finns bland frilansjournalister bevaras måste något göras, och det snart.

Frilans Riks styrelse

Frilans Riks stöttar krisfonden med 20 000 kronor

Foto: Pixabay

Många av Frilans Riks drygt 1 700 medlemmar går på knäna på grund av pandemin och uteblivna uppdrag. Därför bidrar Frilans Riks med 20 000 kronor till den krisfond på 2,5 miljoner kronor som Journalistförbundets styrelse fattade beslut om häromdagen: https://www.sjf.se/aktuellt/202004/nu-startar-vi-krisfond-frilansar

Fonden är en akut hjälp till våra medlemmar som drabbats ekonomiskt av pandemin, där de kan söka skattefria stipendier på 10 000 kronor. Det räcker förstås inte på lång väg när, men det hjälper de som drabbats att hålla näsan ovanför ytan tills vi förhoppningsvis ser politiska beslut för ett mer varaktigt ekonomiskt stöd. 

För politikerna måste nu fatta beslut som stödjer journalisterna att göra sitt demokratiska uppdrag. Läs Frilans Riks debattartikel i Journalisten vad vi rekommenderar politikerna att göra för att lösa den uppkomna situationen:  https://www.journalisten.se/debatt/dra-inte-undan-mattan-frilansjournalisterna

Redan nio timmar efter att krisfonden var på plats hade det kommit in 74 ansökningar. Det säger något om hur allvarlig situationen är. Här hittar du mer information om stipendiet och hur du söker det: https://www.sjf.se/form/krisfond-for-frilansar

Vill du skänka pengar till krisfonden? Så här gör du:
Bankkonto: Swedbank 8901-1, 704301321-3 (företagskonto)
Swish: 123 330 59 76

Frilans Riks styrelse

Journalistförbundet inrättar krisfond för frilansar

person i blå skjorta med sedlar.
Foto: Journalistförbundet

Frilans Riks arbete i corona-tider

Detta brev skickades idag, 28 april, ut till alla medlemmar i Frilans Riks.

En god nyhet i svåra tider

Idag har SJF:s förbundsstyrelse fattat beslut om en krisfond ur vilken medlemmar som drabbats ekonomiskt av corona-krisen ska kunna söka pengar. Dessa betalas ut i form av ett skattefritt stipendium om max 10 000 kronor. Vi har fått ge en del input under processen och är tacksamma för det här initiativet. Det här är en åtgärd för att hjälpa dem som förlorat uppdrag på grund av pandemin att klara sin akuta ekonomiska situation. Mer information här: https://www.sjf.se/aktuellt/202004/nu-startar-vi-krisfond-frilansar

Frilans Riks arbete med anledning av pandemin

Den senaste tiden har varit svår för många av oss. Inkomsterna sinar, uppdragsgivare slutar höra av sig eller tackar nej till idéer de hade sagt ja till i en annan tid. 
Vi i Frilans Riks är inte på långa vägar nöjda med de satsningar staten gjort. Satsningar som missar en stor del av den grupp som utgör en samhällsviktig funktion. Majoriteten av medlemmarna i Frilans Riks bedriver frilansverksamhet i enskild firma och får inte i närheten av samma stöd som de med aktiebolag får. De med AB kan korttidspermittera sig själva medan sådana trygghetssystem saknas för de med EF.
Att lägga sin firma vilande för att få a-kassa är för många ett otänkbart alternativ – för den som förlorat en stor del av sina uppdrag tar det emot att säga nej till de få som finns kvar för att kunna få ut a-kassa eftersom det kommer göra det svårt att starta upp verksamheten igen. 
Frilans Riks styrelse har tillsatt en särskild arbetsgrupp som de senaste veckorna försökt få en bild av hur krisen drabbar frilansjournalister och vi har tagit fram politiska förslag som vi driver genom förbundet eller i Frilans Riks namn. I dag har Frilans Riks gått ut med en debattartikel rubricerad ”Dra inte undan mattan för frilansjournalisterna” och vi försöker få till möten med kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
Även Journalistförbundet centralt samt paraplyorganisationen KLYS driver på för att de med enskild firma inte ska glömmas bort. Skriv gärna under detta upprop som KLYS och SJF står bakom: https://www.sjf.se/form/upprop-for-battre-frilansvillkor

Sist en liten uppmaning…

Vi har fått indikationer på att en del uppdragsgivare vill sänka arvoden eller på andra sätt bryter mot Frilansavtalet med hänvisning till corona-krisen. Kontakta Frilansjouren om någon av dina uppdragsgivare inte följer Frilansavtalet. Läs mer här: https://www.sjf.se/rad-stod/kollektiv-och-frilansavtal/frilansavtal

Kontaktuppgifter till Frilansjouren här: https://www.sjf.se/frilans/om-journalistforbundet-frilans/frilansjouren

… och några lästips:

Frilans Riks debattartikel som publicerades i dag: https://www.journalisten.se/debatt/dra-inte-undan-mattan-frilansjournalisterna

Läs gärna Mälardalens debattartikel om en ändring av a-kassereglerna: https://www.dagensmedia.se/nyheter/debatt/malardalens-frilansklubb-andra-a-kassereglerna-for-frilansare/

Och Bella Stenbergs text i Journalisten: https://www.journalisten.se/debatt/frilansrapport-fran-coronaland

Allt gott!/Frilans Riks styrelse

Namninsamling för bättre frilansvillkor

En namninsamling för bättre villkor för enskilda näringsidkare  med anledning av coronakrisen startades i slutet av veckan. Journalistförbundet, Svenska Fotografers förbund och flera kulturskaparorganisationer står bakom.

”Låt oss få fakturera enstaka jobb, fortsätta ha kontakt med våra kunder och marknadsföra oss”, skriver initiativtagarna. 

Här är en länk till namninsamlingen.

Dags att gå med i A-kassan

Allt för många frilansjournalister är inte med i A-kassan. En orsak är att den är dåligt anpassad för egenföretagare. Men det är en billig försäkring – 135 kronor per månad. Som frilansjournalist är det en trygghet att kunna få ersättning om kunderna helt försvinner, som vid kriser som den vi nu genomlider.

I samband med corona-krisen har regeringen beslutat om lättnader vad gäller arbetad tid, högre ersättning och ökad möjlighet för alla med enskild firma att lägga sin firma vilande och ta a-kassa under 2020. Det är en förbättring men inte alls tillräcklig för de allra flesta frilansjournalister.

Många frilansar som nu förlorat huvuddelen av sina kunder ser det inte som ett alternativ att helt lägga ner verksamheten. De anser det nödvändigt att hålla fast vi de få kunder som fortfarande köper frilansmaterial. Försvinner dessa uppdragsgivare så blir det svårt att komma igen efter krisen. Då måste företaget återstarta helt utan säkra kunder.

Från Frilans riks kräver vi att det under denna svåra tid måste vara möjligt att ha en viss aktivitet i sitt frilansföretag även om man har A-kassa eller – som vi föreslår – möjlighet att korttidspermittera. Den utvägen har de få frilansar som i dag driver sina företag som aktiebolag. Den möjligheten borde också stå öppen för huvuddelen av frilansarna som är egenföretagare.

Vi  i Frilans riks kommer att fortsätta att slåss för rättvisa regler för frilansar som är egenföretagare. Men under tiden är det viktigt att ha en arbetslöshetsförsäkring. Gå in på Journalistförbundets hemsida och bli medlem du också.

Journalistförbundet och BLF går samman

Journalistförbundet och Bildleverantörernas förening (BLF) har under ett år fört samtal om ett samgående.

Frilans Riks har varit underrättat om samtalen men inte bjudits in att delta i dem.

Vid Förbundsstyrelsens möte den 19 mars beslöts:

• att säga ja till att en ny riksklubb, med inriktning mot fotografer, bildas i Journalistförbundet,

• att förbundskansliet ges i uppdrag att hantera de avtal som krävs,

• att förbundsstyrelsen hålls uppdaterad om hur det fortsatta arbetet fortskrider,

• att arbetet sker i dialog med Frilans Riks. 

Frilans Riks välkomnar självklart att vi blir fler frilansjournalister i förbundet. Det har förutsättningar att stärka frilanskollektivet i allmänhet och fotograferna i synnerhet.

Dock återstår ännu många frågetecken att räta ut kring samgåendet. Vi ser nu fram emot att det arbetet sker i dialog med Frilans Riks. 

Styrelsen för Frilans Riks

”När behovet av nyheter är som störst kan journalister inte jobba mindre”

Ulrika Hyllert skriver i tidningen Arbetet om oron för vad som händer med journalistiken i coronakrisen:

”Intresset för att ta del av nyheter har varit rekordstort under corona-pandemin, men den ekonomiska krisen slår hårt mot medierna när viktiga inkomstkällor försvinner. Journalister permitteras och oron växer nu för vad som ska hända med branschen på sikt, skriver Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.”

Länk:

Hur arbetar vi i Frilans Riks för er frilansare under pandemin?

Gert Lundstedt

Från många håll framhålls med rätta att frilansare tar mest ekonomiskt stryk av pandemin.

Men kraftfulla politiska åtgärder för att stötta frilansen under krisen lyser med sin frånvaro.

Frilans Riks styrelse arbetar för högtryck med att lobba för åtgärder för att egenföretagande frilansar ska kunna klara sig under pandemin; och vi har fått in flera bra förslag från er som jobbar i branschen.

I förra veckan skickade vi ett konkret förslag till Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert som vi vill att förbundet driver. Ett förslag som skulle säkra att egenföretagare får någorlunda samma ekonomiska stöd som frilansare med aktiebolag (en överlägsen majoritet av förbundets 1 800 frilansare är egenföretagare). 
För Regeringens föreslag hittills räcker inte:

• Sänkt egenavgift under 2020 är i sig inte fel, men en lättnad på 11 620 kronor är långt ifrån tillräcklig för att klara av att betala sina utgifter samtidigt som uppdragen drastiskt sjunker.

• Tillåtelse att sätta sitt företag i vila en extra gång stjälper mer än hjälper, eftersom du därmed också måste säga nej till de uppdrag som fortsatt läggs ut trots pandemin.

Intressant är vad våra grannländer gjort för att stötta sina frilansande journalister, och hur olika förbund inom TCO som organiserar egenföretagare ser på möjligheterna. 

Här kan ni läsa om det: https://www.arbetsvarlden.se/egenforetagare-far-mer-generosa-stod-i-andra-lander/

Vi håller er uppdaterade om vårt arbete.

Gert Lundstedt – Ordförande Frilans Riks