Frilans Syd besökte kollegor i Belarus

Frilans Syd, gruppbild

På bilden:
Kerstin Weman Thornell, Margareta Flygt, Andrus Klikunou (BAJ), Erik Mårtensson, Moa Skimutis och Åsa Ohlsson.

I mars reste en grupp på fem frilansjournalister från Frilans Syd till Belarus för att träffa belarusiska frilanskollegor. De berättade om sin arbetssituation – en arbetssituation där de kan bötfällas eller fängslas om de inte har ackreditering för sitt journalistiska arbete, vilket är omöjligt att få om du inte är statsanställd journalist. I två år har Frilans Syd och Belarusian Association of Journalists (BAJ) haft ett organiserat utbyte mellan frilansjournalister i Sverige och Belarus för att prata om journalistik, yttrandefrihet och demokrati. Under denna tid har villkoren inte förbättrats, snarare tvärtom.

För Frilans Syds nya styrelseledamot Moa Skimutis var detta första resan till Belarus. Hon beskriver huvudstaden Minsk som en stad med mycket betong och stora torg, där man inte får stå stilla allt för länge för att prata med en kollega eller vän.  

– Det är kanske inte den vackraste staden i världen. Post-sovjet lever kvar i form av stora paradgator och pampiga byggnader. Likriktade kolosser står på rad och tittar ner på den lilla människan. Man känner sig minst sagt en aning övervakad bara av arkitekturen, säger hon.

– Belaruserna däremot känns vänliga. Några säger om sig själva att ”vi är ett folk som inte vill bråka så mycket”. Trots de är många av de vi träffade frispråkiga och öppet kritiska till den diktatur de lever i.

Vid ett möte under resan berättade en belarusisk frilanskollega om hur han blev sparkad från en av landets statliga tidningar efter han gått på konsert där ett oppositionellt rockband spelade. Att verka som frilansjournalist i en sådan arbetsmiljö är sannerligen ett moment 22. Som svensk journalist känner man sig mycket privilegierad och ser än mer hur viktig demokrati och oberoende journalistik är i ett samhälle.

Ett stöduttalande som antogs på Frilans Riks årsmöte den 16 mars, dagen efter att Frilans Syds grupp kom hem från Belarus, visar de belarusiska makthavare att vi i Frilans Riks stöder de oberoende journalisternas arbete:

Situationen för frilansjournalister i Belarus är fortsatt alarmerande. Det är förbjudet att arbeta som frilansjournalist i Belarus och våra kollegors arbete försvåras ständigt med rättegångar och böter. 2018 dömdes 118 böter (€ 43 000), 2019 44 böter och hittills i år 3. Siffrorna återspeglar en ökad rädsla för att arbeta som frilansare. Vi ser ingen förbättring av frilansande journalisters arbetssituation i Belarus. Vi vädjar därför fortsatt till den belarusiska regeringen att stoppa trakasserier och åtal mot frilansar, samt att införa pressfrihet. Vårt stöd till våra belarusiska kollegor kommer fortsätta så länge det behövs.

 

Frilans Riks årsmöte 2020

Moa Skimutis från Frilans Syd och Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks, deltog på årsmötet. Frilans Syd tog intiativ till stödet för frilansjournalister i Belarus. Foto: Hasse Hedström

Moa Skimutis från Frilans Syd och Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks, deltog på årsmötet. Frilans Syd tog intiativ till stödet för frilansjournalister i Belarus. Foto: Hasse Hedström

Årsmötet ägde rum på den i år hundraåriga biografen Tellus i Midsommarkransen i södra Stockholm. Det hölls när coronavirusepidemin spred sig allt snabbare. Trots det valde vi utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte skjuta upp mötet utan hittade lösningar. Som att huvuddelen av de valda ombuden deltog i diskussionerna och röstade via länk.

Innan mötet intervjuades Frilans Riks ordförande av Journalisten och tog bland annat upp corona-epidemin och konsekvenserna för frilansjournalister:

https://www.journalisten.se/nyheter/ju-fler-frilansar-vi-blir-desto-mer-maste-fragorna-lyftas-fram

På grund av coronan skalade vi bort alla icke nödvändiga punkter, med undantag av a-kassans chef Wolfgang Ramstedt som berättade om fördelen med att vara med i kassan även som frilans.

Fem motioner fanns att ta ställning till:

1. Om hållbarhetstänkande för fackligt engagerade journalister sidan

2. Om att ta bort premien till buffertfonden för Bliwa basgrupp-försäkring för medlemmar som tjänar under a-kassetaket

3. Om utjämningsbidrag till sektionerna

4. Om upphovsrätt och presstöd

5. Om avdrag för friskvård för frilansjournalister

Tre av motioner togs utan diskussion: nr. 1, 2 och 5

Motion 3 om utjämningsbidrag ansågs besvarad, med tillägget att tillsätta en utredning som tittar på vilka konsekvenser ett utjämningsbidrag får för Frilans Riks och för sektionerna.
Diskussion blev det också om motion 4. 

Börge Nilsson (Värmland) yrkade avslag med argumentet att oavsett de behjärtansvärda kraven i motionen så skulle den andra att-satsen innebära farliga politiska inskränkningar av mediers frihet.

Årsmötet antog första att-satsen och avslog den andra. 

Diskussion blev det vidare om Omorganisering av sektionerna och deras indelning. 

Ett tillägg gjordes av sektion Syd till andra förslags-punkten av fyra – Jönköpings län och norra Kalmar län förs över till Östergötlandssektionen. För att förvissa sig om att om överföringen genomförs före årsmötet 2021 så ska Syd kompenseras ekonomiskt för det medlemstapp omläggningen skulle medföra för sektionen. 

Årsmöte beslutade enligt Syds önskemål.

Ett stöduttalande för Belarus frilansjournalister, skrivet av Syd, togs av årsmötet.

Avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet, och en ny styrelse för verksamhetsåret 2020-2021 valdes och ser ut så här:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval) 

Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval) 

Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval) 

Bella Stenberg, Västra (nyval) 

Marja Beckman, Mälardalen (omval) 

Gunilla Kracht, Syd (omval) 

Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval) 

Henrik Simonsen, Syd (omval)

Suppleanter:

Hannah Ohlén Järvinen, Syd (omval) 

Maria Hansson Botin, Västra (nyval)

Tack avgående ledamöter: Agnes Arpi och Anna Persson

Tack avgående revisorssuppleant Bertholof Brännström

Tack valberedningen

Protokollet läggs så småningom ut här på Frilans Riks hemsida.

Nu väntar ett nytt spännande verksamhetsår som börjar dramatiskt med corona-viruset.

Under verksamhetsåret kommer:

* detaljerna kring implementeringen av EU:s upphovsrätt i svensk lag att klarna,

* vi fortsätta rekrytera frilansare och växa till antalet och andelen i förbundet,

* vi driva på för bättre arvoden, bilda nätverk, förhandla fram frilansavtal…

Och mycket mer som vi inte vet om än.

Till sist: 

Tack alla ombud för att ni var med – utan er inget årsmöte.

Tack presidiet som genomförde årsmötet med säkerhet.

Alla punkter vi fick ställa in – Årets Frilans, Redaktör och Fulavtal, liksom middag, underhållning och frilansfackligt arbete 50 år – återkommer vi till när coronan blåst över.

Gert Lundstedt – Ordförande Frilans Riks

   

 

Råd och stöd i corona-tider

Journalistförbundet har skapat en samlingssida om Corona för journalister (klicka på länken).

Journalistförbundet-frilans-i-kris

Foto: Sara Carlsson

De skriver bland annat: ”Ett stort antal frilansar har förlorat uppdrag. Men har man rätt till ersättning? Det är inte helt enkelt att svara på den frågan. Utgångsläget är att om din uppdragsgivare ställer in redan avtalade uppdrag, så ska du få betalt ändå. En del har undrat om force majeure skulle kunna vara aktuellt och det kan inte uteslutas.”

Till alla er som anmält er till Frilans Riks årsmöte den 16 mars 2020

Med anledning av coronaviruset har vi blivit tvungna att göra ändringar vad gäller Frilans Riks årsmöte nu på måndag den 16 mars.

Vi kommer att genomföra mötet men förkortat så att endast de nödvändigaste besluten fattas. Vi har avbokat alla externa gäster, föreläsare och besök.

Middagen på kvällen är inställd.

Kontaktdagen för sektionerna på tisdag den 17 mars mellan 9.00-13.00 är också inställd.
För er som kommer till mötet vill vi påminna om de råd Journalistförbundets styrelse idag gått ut med och som vi ber er respektera, att: 

*alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga som snuva och halsont, ska stanna hemma,

*du om tillhör en riskgrupp och är extra utsatt inte heller kommer på mötet.

Mer information om coronaviruset finns att läsa på dels Folkhälsomyndighetens, dels Journalistförbundets hemsidor:

folkhalsomyndigheten.se

https://www.sjf.se/aktuellt/202003/rad-infor-arsmoten-och-fackliga-sammankomster

Med anledning av allt det vi tvingas ställa in – utdelning av priserna Årets Frilans, Årets Redaktör och Årets Fulavtal, gäster, besök av Ulrika Hyllert, hyllningsföreläsning av Christina Falkengård om frilansfackligt arbete 50 år, allt det sociala liksom avslutande galamiddag på Scala med mera med mera kommer senare. När väl coronan lämnat landet ses vi och gör allt det roliga.

Till er som är valda årsmötesombud i sektionerna: 

Om ni väljer att lämna återbud kan vi koppla upp er på länk och där följa årsmötet och rösta. Glöm i så fall inte att anmäla detta. 

Bäst är om ni som är ombud och vill medverka via länk samlas tillsammans med andra ombud i er styrelse som också väljer att vara med via länk.

OBS! Om du väljer att inte komma på grund av coronaviruset så försök avbeställa biljetter och hotell. Vi betalar givetvis om det inte är möjligt.

Årsmötet börjar, som tidigare meddelats, klockan 10.00 på biografen Tellus i Midsommarkransen och hoppas kunna vara klara klockan 14.00.

 
Välkomna!

Styrelsen för Frilans Riks

 

”Svenska journalister blir redan granskade”

Sverigedemokraten Linus Bylunds utspel om att bestraffa partiska journalister visar på nytt att vi behöver kraftsamla för att ge allmänheten en mer rättvisande bild av journalistiken och hur yrkesetiken upprätthålls inom journalistkåren, skrev representanter för Yrkesetiska nämnden på Aftonbladets debattsida förra veckan.

Läs hela artikeln här.

 

 

Riks gav ministrar sin syn på hot och hat

frilans riks, amanda lind, mikael damberg

Foto: Gert Lundstedt

Frilans Riks ordförande var den 14 februari 2020 inbjuden till ett rundabordssamtal om hot och hat mot journalister. Inbjudan kom från Kultur- och Justitiedepartementen och samtalet leddes av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Inrikesminister Mikael Damberg. Vid deras sida som sakkunnig fanns rikspolischefen Anders Thornberg. Utöver Frilans Riks och Journalistförbundets Ulrika Hyllert och Tove Carlén fanns ett tungt artilleri makthavare runt bordet: chefer och vd:ar för Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion, TV4, Utgivarna, TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Göteborgs universitet, Medieinstitutet FOJO, Prevent och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Mikael Damberg, Ulrika Hyllert m fl

Foto: Gert Lundstedt

Var och en fick tre minuter på sig att sammanfatta läget på sitt område. Först ut var Journalistförbundet och sedan Frilans Riks. Vi förväntades kunna ge bilden från fältet. Det gjorde vi. Frilans Riks belyste situationen med några konkreta exempel på hur det ser ut för frilansar jämfört med för anställda, och att frilansen i hot- och hat-situationer varken kan räkna med en säkerhetsavdelning eller redaktion som backar upp. Vilket leder till självcensur, att alltfler frilansare undviker att skriva om ämnen man vet genererar, eller tror kan generera hot och hat. Man tystnar. Somliga lämnar yrket och skolar om sig, medan andra väljer att rapportera om annat. Inte bara journalisterna tystnar: samhället tystnar. Det är ett demokratiproblem.

Mikael Damberg berättade vid mötet att regeringen inom kort kommer att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att öka det straffrättsliga skyddet för vissa samhällsnyttiga funktioner, däribland journalister.

Vilket förbundet och Riks välkomnar.

Efteråt underströk kultur- och demokratiministern, Amanda Lind för Frilans Riks ordförande att frilansperspektivet är viktigt.

Nu väntar vi på lagstiftning och verkstad.

Gert Lundstedt – ordförande Frilans Riks

Länk till förbundets nyhetsnotis som ger ytterligare info:

https://www.sjf.se/aktuellt/202002/journalistforbundet-valkomnar-besked-om-utredning

 

Välkommen på årsmöte!

kallelse till årsmöte 2020Kallelse till Frilans Riks årsmöte i Stockholm måndagen den 16 mars 2020.

ALLA frilansmedlemmar i Journalistförbundet är varmt välkomna att delta på årsmötet, men endast valda sektionsombud har rösträtt.

Plats för årsmöte (med lunch): Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46 i Midsommarkransen.

Tider: Årsmötet börjar kl. 10, kaffe och inregistrering från kl. 09.30. Middagen: ALLA som anmält sig till (och deltagit på) årsmötet bjuds på mat på Scalateatern, Wallingatan 32 kl. 18.30.

Anmäl er genom att klicka på denna länk (ett Googleformulär).

Motioner: Skickas till info@frilansriks.se senast torsdagen den 27 februari.

Obs! Samtliga årsmöteshandlingar läggs ut på denna sida senast två veckor innan årsmötet.

Fulavtalen kan falla

Det var närmast fullsatt i Erlandersalen på ABF-huset i Stockholm när Frilans Riks den 3 februari höll ett tredje panelsamtal om EU:s upphovsrättsdirektiv. Den här gången j samarbete med Mälardalens frilanssektion. På podiet satt Journalistförbundets upphovsrättsexpert Olle Wilöf, ordförandena för Svenska Fotografers förbund (SFF) och Frilans Riks, Paulina Holmgren och Gert Lundstedt. Och sist men inte minst Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot, partiansvarig för immaterialrättsfrågorna (där upphovsrättsfrågan ingår) och med plats i näringslivsutskottet som är ansvarigt utskott för EU:s upphovsrättsdirektiv. Modererade gjorde Mälardalens Beata Hansson.

Arbetet med att implementera EU-direktivet i svensk lagstiftning ska vara klart i juni 2021 och arbetet är nu inne i den fas när politikerna bestämmer sig för hur skrivningarna i lagen ska se ut, och vilket stöd lagen därmed kommer att ge oss frilansare att kunna ta betalt för vår upphovsrätt. Därför var det viktigt att en politisk tung person som Åsa Eriksson tackat ja till att medverka i panelen. Hennes politiska besked var tydligt: upphovsrättshavarna ska få betalt för sitt arbete.

Upphovsrättspanel

Paulina Holmgren, Olle Wilöf, Åsa Eriksson och Gert Lundstedt.

Det enskilt viktigaste frågan för skrivande som fotograferande journalister är att den artikel i direktivet, som säger att mediebolagen ska bli skyldiga att betala ut rimlig ersättning till upphovsrättspersoner, blir tvingande. För i så fall är fulavtalens tid förbi. Olle Wilöf menade att det inte är omöjligt att det blir så, tvingande. Men säger tunga remiss- och lobbyorganisationer som Svenskt Näringsliv nej. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på att de också är en företrädare för småföretagande frilansare med enskild firma eller aktiebolag.

Lagstiftningsarbetet är alltså inne i ett avgörande skede. Frilans Riks kommer under året fortsätta att lobba i frågan tillsammans med andra organisationer för vilka upphovsrätten är en central fråga.

I minglet efter panelsamtalet fortsatte upphovsrätten att intensivt diskuteras till västerbottenpaj och Ramlösa.

Välkomna till fler seminarier framöver runt om i landet.

Gert Lundstedt – Ordförande Frilans Riks

 

Filmen gjordes av Hasse Hedström.