Äntligen stopp för fulavtalen!

Den 30 november sa Sveriges riksdag äntligen ja – efter närmare fyra års beredande – till en ny upphovsrättslag. Frilansarnas upphovsrätt stärks. Enligt lagen ska vi framöver ha skäligt betalt för vårt arbete.

EU:s upprättsdirektiv är därmed svensk lag från årsskiftet.  Det innebär bland annat:

· dagens fulavtal inte längre är giltiga,
· att våra uppdragstagare ska informera oss om var och i vilken omfattning vårt arbete publiceras,
· att plattformarna (Google, Facebook…) ska dela med sig av sina inkomster till mediehusen, som ska dela med sig till oss journalister.

Frilans Riks förutser att det kommer bli tvister om vad skäligt betalt är, hur mycket vi ska få betalt. MEN – nu har vi lagen på vår sida.

Frilans Riks

Vilka betalar bra och dåligt?

Vad får du betalt för dina frilansuppdrag? 

Det är bra för hela frilanskollektivet att veta. För vet vi vad uppdragsgivare betalar kan vi undvika att jobba för de som betalar dåligt eller uselt och dumpar våra arvoden.
Därför finns Arvodesguiden.

Arvodesguiden bygger på att alla medlemmar är med och lämnar rapporter. Genom att alla tillsammans lämnar så många rapporter som möjligt blir databasen ett bra verktyg att använda för varje enskild frilansjournalist.

Gå in på Arvodesguiden och lägg in vilka uppdragsgivare som betalar vad för jobb du gjort.

Här finns även andra funktioner du kan ha nytta av som frilansjournalist.

För att få tillgång till guiden behöver du vara frilansmedlem eller studerandemedlem i Journalistförbundet.

Tack på förhand.

Frilans Riks

På gång i Frilans Riks, november 2022

MEDLEMSBREV

På gång i Frilans Riks, november 2022

Bästa medlemmar i Frilans Riks!

Upphovsrätt, medlemsmöte, ny frilansklubb och -sektion och en alkoholpolicy var några av punkterna på dagordningen när Frilans Riks hade digitalt styrelsemöte den 22 november.

• Det är nu klart att riksdagen, efter fördröjningar, den 30 november kommer fatta beslut om den nya upphovsrättslagstiftningen. Därmed implementeras EU-direktivet från 2019 i svensk lagstiftning. För oss frilansar innebär det bland annat att dagens fulavtal omöjliggörs.

Detaljer här på Journalistförbundets hemsida när beslutet i riksdagen är taget.

• Frilans Riks vill ha närmare kontakt med er medlemmar för att berätta vad vi gör och höra från er vad ni vill att vi gör. Därför prövar vi nu digitala lunchmedlemsmöten. Det första äger rum fredagen den 16 december klockan 12–13. Inbjudan kommer via medlemsutskick när det närmar sig, eller håll utkik på vår hemsida.

• Vi har fått en ny sektion inom Frilans Riks: Mellansveriges frilansjournalister. Det är frilansjournalister i Uppsala med omnejd som nu knoppats av från Mälardalens frilanssektion. Den 2-3 december ordnar den nya sektionen Journalistdagar på Litteraturens hus i Uppsala. Programmet för dagarna finns på vår hemsida.

• Frilans Riks sektion Medietextarna, med ett 60-tal medlemmar, kommer att begära att få bilda en egen riksklubb. Frilans Riks hade till styrelsemötet bjudit in medlemmar från Medietextarnas styrelse. De förklarade varför de vill bli en egen sektion – bland annat för att de inte är journalister och därför ofta driver andra frågor. Frilans Riks styrelse förhåller sig positiv till planerna.

• Av solidaritetsskäl och för att det inte ska finnas något tvivel någonsin om att vi missbrukar medlemspengar kommer Frilans Riks att till nästa årsmöte motionera om att det införs en gemensam alkoholpolicy för Frilans Riks och sektionerna. Policyn ska slå fast att Riks och sektionerna aldrig någonsin eller i något sammanhang bjuder på alkohol.

• Till sist. Det kom ett mejl från Norra Norrlands sektionsordförande Bertholof Brännström om ett lyckat arrangemang som sektionen genomfört:

I lördags genomförde Frilanssektionen tillsammans med Publicistklubben årets stora evenemang, höstseminariet i Sara kulturhus i Skellefteå. Vi var runt 40 deltagande journalister från Norr- och Västerbotten, inklusive några tillresta medverkande.

Programmet var digert och Frilanssektionen ansvarade för de två sista punkterna:

16:00 Varför gör ni en dokumentär om Hagamannen? Heta stolen med Eva Löfroth och Maria Höglund, SVT Umeå, om vinterns stora satsning, en dokumentärserie om serievåldtäktsmannen Hagamannen. Frilansklubben arrangerar.

16.30 – 17:30 Paneldiskussion: Demokratins vän eller fiende?

Påhopp på journalister och medier är inte nytt. Men nog har attackerna mot årets valbevakning varit hårdare än tidigare. Vad är det hos journalistiken som väcker sådan ilska? Även val av vinkel och till och med val av ämne har emellanåt provocerat fram kritiska kommentarer. Medieforskaren Jesper Enbom, Umeå universitet, ger tillsammans med Marit Israelsson, tidigare reporter på SVT Nyheter.

Ett av många exempel på vad Frilans Riks sju sektioner runt om i landet gör frilansfackligt för att stärka frilansarna och journalistiken.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Välkomna till Journalistdagen 2–3
december – i Uppsala eller digitalt

Foto: Privat, Tor Johnsson, Hasse Hedström. Collage: Mattias Tengstrand

Den nystartade sektionen Mellansveriges Frilansjournalister bjuder in till årets journalistdag för både journalister och allmänhet över hela Sverige. Den som befinner sig i Uppsala kan delta fysiskt i Litteraturens hus, Sysslomansgatan 1, Walmstedtska kulturkvarteret. Det blir en och en halv dag med sju spännande programpunkter. Ingen förhandsanmälan.

Zoom-länkar

Länk till fredag 2 december kl. 14.30–16.30:

https://lnkd.in/dPSE_rsx

Länk till lördag 3 december kl. 10–17

https://lnkd.in/dq_c-Eiv

På lördagen är det dessutom julmarknad på gården utanför Litteraturens hus, Walmstedtska kulturkvarteret, för dig som är i Uppsala.

Program

(Mer detaljerad information om föreläsningarna och presentationer av föreläsarna finns på Mellansveriges Frilansjournalisters hemsida).

Fredag 2 december

• 14.30 – 16.30 Desinformation och verktyget NyhetsvärderarenThomas Nygren

Lördag 3 december

• 10 – 11 Så tar du bättre bilder med mobilenHasse Hedström

• 11 – 12 Förhandla som ett proffsHarald Kjellin

• 12 – 13 PAUS för lunch

• 13 – 14 Vem äger mina texter och bilder?Olle Wilöf, Gert Lundstedt, Hasse Hedström

• 14 – 15 Så kan en lokaltidning vinna läsare med goda reportageBjörn Häger

• 15 – 16 Vetenskapsjournalistik – Fakta och fällor Natalie von der Lehr, Lisa Beste, Stefan Magnusson

• 16 – 17 Att skriva skönlitterärt om frågor som engagerarMarja Beckman

Miljarder i omsättningsstöd

En viktig backup för frilansjournalister under pandemin var regeringens omsättningsstöd. Länsstyrelsen som administrerade stödet har tyvärr inte följt upp hur mycket som betalades ut till olika yrkesgrupper. Däremot finns statistik på hur många som sökte och fick, och hur mycket staten betalat ut. Så här svarade Länsstyrelsen på Frilans Riks frågor, svaren gäller hela landet: 

Hur många ansökningar totalt tog Länsstyrelsen emot för samtliga stödperioder?

46 505, varav 43 733 ansökningar avser enskilda näringsidkare och resterande 2 772 avser handelsbolag/kommandit.

Hur många stöd totalt delades ut för alla stödperioder?

43 193 ansökningar, varav 40 664 ansökningar avser enskilda näringsidkare och resterande 2 529 avser handelsbolag/kommandit.

Hur mycket betalades totalt ut i omsättningsstöd för alla stödperioder?

Totalt utbetalning drygt 3 miljarder kronor, varav drygt 2,6 miljarder kronor gick till enskilda näringsidkare, och resterande drygt 404 miljoner kronor gick till handelsbolag/kommandit.

Frilans Riks

På gång i Frilans Riks, oktober 2022

MEDLEMSBREV

På gång i Frilans Riks, oktober 2022

Jämställdhet, ekonomi, ny frilanssektion och arvoden var några av punkterna på dagordningen när Frilans Riks hade digitalt styrelsemöte den 13 oktober.

Det finns anledning att ha kontinuerlig koll på jämställdhetsfrågorna. Därför kontrakterade Frilans Riks Maktsalongenen ideell organisation som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara – för att i september hålla seminarier om patriarkala strukturer för styrelserna i Frilans Riks och frilanssektionerna.

Detta resulterade i sin tur i att Frilans Riks inkluderings- och jämställdhetsansvariga – Leonarda Arcidiacono, Henrik Simonsen och Helena Isaksson Baeck – nu tar fram Guidelines (riktlinjer) för hur vi fortsatt och fortlöpande arbetar med jämställdhetsfrågorna i Frilans Riks styrelse. 

Nio månader in på budgetåret ligger vi bra till ekonomiskt. Vår kassör Hasse Hedström gick igenom trekvartsårsbokslutet och vi kan konstatera att det finns pengar kvar för ett under verksamhetsåret fortsatt starkt fackligt arbete för bättre arvoden, villkor, upphovsrätt och andra frågor på vårt bord.

I övrigt togs i korthet följande frågor upp och fattades beslut om under mötet:

• Uppsala har nu knoppats av från Mälardalen och är på god väg att formellt bli en egen frilanssektion inom Frilans Riks. Sektionen kommer att ha drygt hundra medlemmar. I början av december finns planer på att genomföra en Journalistdag i Uppsala. Så fort styrelsen är på plats kommer ni kunna läsa mer om det på vår hemsida

• Det har vänt uppåt på journalisternas arbetsmarknad. På sina håll i landet är det svårt att få tag i kompetenta journalister. Hur påverkar det efterfrågan på frilansjournalistik? Riks beslutade att göra en enkät bland de större inköparna av frilansmaterial om vilka behov de ser nu och framöver. Vi redovisar längre fram vad vi får fram.

• Som komplement till de här medlemsbreven är vi igång med att även sjösätta digitala medlemsmöten med chans att ställa frågor och knyta kontakter. Mer om det framöver.

• Arvodeskampanjen har gått in i ett slutskede. Vi kontaktar nu mediehus som är stora inköpare av frilansmaterial men betalar dåligt. Vi vill träffa dem för att lyfta arvodesfrågan och försöka få till bättre villkor. Vi har som egenföretagare ingen förhandlingsrätt men kan bjuda in till samtal. Vi kommer även kontakta inköpare av frilansmaterial som betalar ok eller bra för att försöka skriva avtal liknande det vi skrivit med LO Mediehus, som vi rapporterade om i det förra medlemsbrevet. Så här skrev vi om det:

Från den 1 juli har vi fått till ett kollektivt avtal med LO Mediehus, det första kollektiva avtalet mellan ett tidningshus och Journalistförbundet som reglerar arvodesnivåerna. Läs mer här.

• Vi har troligen snart en ny regering på plats. Då får vi se vad som händer med implementeringen av upphovsrättsdirektivet från EU. Det finns ett lagförslag på riksdagens bord. De skrivningar som finns där är bra ur ett frilansperspektiv. Men vi ska inte ropa hej innan vi vet vad en ny regering eventuellt kan vilja ändra i det framlagda lagförslaget.

Det var styrelsemötet i korthet. Undrar ni över, vill veta mer om eller bara diskutera något, tveka inte att höra av er. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Frilansare kan få studiestöd

Skolbänk, med dator och whiteboard.
Foto: Sam Jotham Sutharson/ Pixabay

Nya regler om studiestöd från den första oktober gäller även frilansare. Det innebär nya möjligheter för att bredda din kompetens. Så här skriver Journalistförbundet på hemsidan:

Det statliga stödet kan sökas även av dig som är egenföretagare, oavsett i vilken bolagsform du bedriver din verksamhet eller om du arbetat via så kallade egenanställningsföretag. Det gäller både bidragsdelen och lånedelen. Om du får stödet på deltid går det bra att ha andra inkomster, till exempel från den egna näringsverksamheten, under den tid du inte studerar, utan att det minskar stödets storlek.

Om du är frilans – men också har arbetat som exempelvis visstidsanställd på företag som omfattas av Huvudavtalet – kan du omfattas även av den kollektivavtalade delen av omställningsstödet. Detta under förutsättning att du minst arbetat som anställd i genomsnitt 16 timmar/vecka i minst 12 månader under de senaste 24 månaderna.

OBS: Du som är frilans och du som inte jobbat på företag med kollektivavtal behöver få ettyttrande från Kammarkollegiet innan processen hos CSN kan gå igenom. 

Läs mer på förbundets hemsida här. Och hos Kammarkollegiet här

Tyvärr har det på grund av upphandlingsregler kommit litet grus i maskineriet. Läs mer här. Men låt dig som frilans inte avskräckas från att söka stöd. Du som funderar på att använda dig av den nya möjligheten till kompetensutveckling och vidarestudier för frilansare kontakta Journalistförbundet Frilans och/eller Kammarkollegiet och be om hjälp.

Frilans Riks