Belarusiska journalistfacket
förbjudet

Belarusiska myndigheter har nu fattat beslut att sätta munkavle på Belarusian Association of Journalists (BAJ), berättar tidigare Frilans Riksordförande Åsa Ohlsson. Hon har med anledning av det som händer i Belarus skrivit en motion till Journalistförbundets kongress i oktober. En motion bland andra Frilans Riks ställer sig bakom.

Här är motionen:

Motion om att ta emot belarusiska journalister från BAJ som associerade medlemmar eller associerad förening i Journalistförbundet

Den belarusiska organisationen för oberoende journalister i Belarus, BAJ, medlem i European Federation of Journalists, har under decennier fört en kamp för fri och självständig journalistik i Belarus trots att journalisterna där verkar i en diktatur. Redan före de mer omfattande protesterna startade efter presidentvalet 2020, var trakasserier från regimen omfattande. Böter och gripande har hört till vardagen för journalister i landet under många år.

Under det senaste året har tumskruvarna dragits åt än mer. Och nu kommer självaste organisationen för oberoende journalister Belarusian Association of Journalists att förbjudas, i likhet med flera andra NGO:s i Belarus. Det formella beslutet att förbjuda BAJ sköts nyligen upp från 11/8 till 27/8, men det är mest en formsak- att organisationen kommer att förbjudas är högst sannolikt. Nyligen förbjuds t ex Belarusiska Penn.

Frilansjournalister inom Journalistförbundet har under de senaste åren haft ett nära utbyte med belarusiska journalister, genom Freg (Freelance Expert Group) och genom att bjuda in belarusiska journalister till Nordic Freelance och andra samarbetsforum men framför allt genom ett tvåårigt, externt finansierat utbyte mellan Frilans Syd och BAJ:s regionala frilansar under 2018-2020. Dessa kontakter lever nu vidare på egen hand.

Genom våra kontakter med belarusiska journalister har vi nåtts av deras vädjan om att stötta dem genom att ta emot dem som medlemmar hos oss i Journalistförbundet, antingen som associerade medlemmar eller som en associerad förening, nu när deras egen organisation förbjuds. Det blir ett både ett praktiskt sätt att stötta dem att organisera sig, men också en viktig solidaritetshandling. 1300 oberoende journalister, medlemmar i överges som berövats sina rättigheter som journalister överges på detta sätt inte av omvärlden. När regimen försöker förbjuda en demokratisk förening, så ombildas den på detta sätt och kan leva vidare.

Att, som regimen gör, förbjuda en demokratisk organisation för journalister, gör det mycket svårt att fortsätta kampen för oberoende journalistik och för en demokratisk framtid.

Åsa Ohlsson, projektledare för utbytet mellan Frilans Syd och BAJ, 2018-2020, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Margareta Flygt, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

67/217

Kerstin Weman Thornell, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Moa Skimutis, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Erik Mårtensson, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Samt

Styrelsen för sektionen Frilans Syd och

Styrelsen för klubben Frilans Riks

Därför föreslår vi kongressen:

  • Att medlemmar från Belarusian Association of Journalist ska kunna tas emot som associerade medlemmar i Svenska Journalistförbundet som ett led i att stötta dem när deras egen organisation förbjuds av den belarusiska regimen.
  • Att genomföra nödvändiga förändringar av stadgarna i §3 Medlemskap moment 3. Detta avsnitt handlar om associerat medlemskap för nyanlända journalister i Sverige som säger att den kan bli associerad medlem om den kan visa att denne varit verksam som journalist utanför Sverige. Här läggs till att associerat medlemskap kan erbjudas åt journalistkollegor i andra länder i de fall då deras regimer förbjuder demokratiska organisationer för oberoende journalister att utföra sitt arbeta. Detta kan eventuellt i ett nytt moment, Moment 4 och eventuellt som egen underavdelning/nätverk som passas in i Journalistförbundets struktur.
  • En alternativ lösning är att BAJ blir en Associerad förening i enlighet med § 21 Klubbar och föreningar/Föreningar moment 8-10. Effekten skulle vara lika uppskattad och visa solidariteten med BAJ-medlemmar. Här handlar det om att vara pragmatisk och välja den lösning som är enklast att hantera för Journalistförbundet.
  • Att ett sådant associerat medlemskap måste kunna användas utan långdragen byråkratisk process varför det kan delegeras till FS att fatta beslut om när sådana medlemskap ska erbjudas. Associerad förening kan redan FS fatta beslut om på egen hand.
  • Att stadgeändringen bereds av kongressens beredningsutskott om det är nödvändigt.

Medlemsmejl, augusti 2021

Den 26 augusti ägde höstens första styrelsemöte rum och följande mejl skickades ut till medlemmarna:

Bästa frilansare och medlemmar i Frilans Riks!

Jag hoppas ni haft en fin sommar och möjlighet att vara lediga, trots en tuff ekonomisk situation för många på grund av pandemin.

Frilans Riks har haft sitt första styrelsemöte efter sommaruppehållet och vi förbereder nu oss för Journalistförbundets kongress (digital) den 6-7 oktober. 

Vid kongressen kommer en ny förbundsstyrelse väljas, det kommer att fattas beslut om motioner från klubbar, sektioner och enskilda medlemmar. Med mera, med mera.

Totalt har 42 motioner skickats in – hälften så många jämfört med den föregående kongressen 2018. Men drygt trettio procent av motionerna är skrivna av frilansare. Starkt.

Samtliga kongresshandlingar kommer att finnas tillgängliga på förbundets hemsida den 14 september. Men redan nu kan ni på Frilans Riks hemsida läsa de tre motioner som röstades igenom vid vårt årsmöte i mars, och ytterligare sex motioner från Frilans Riks styrelse. En diskussion kring en av motionerna är redan igång i vår Facebookgrupp Frilans Riks – Journalistförbundet. Gå gärna in och ha åsikter om motionerna. Den som inte är med i gruppen är välkommen att ansöka om medlemsskap.

Vid kongressen representeras frilansarna av 18 av totalt 111 ombud. 

Frilans Riks har utsett två delegationsledare från styrelsen – Marja Beckman och Hasse Hedström. De kommer inför kongressen samla frilansombuden och diskutera hur man bäst argumenterar och får ut mesta möjliga för frilansarna.
Frilansfrågorna kommer att ta plats. Var så säkra. 

Vid Frilans Riks första styrelsemöte efter sommaren togs vid sidan av kongressen bland annat följande upp:

• Jämställdhetsombuden i sektionerna är nu på plats och utbildade. Frilans Riks jämställdhetsansvariga – Leonarda Arcidiacono och Hannah Ohlén Järvinen – kommer under hösten bjuda in sektionsstyrelserna till ett utbildningsseminarium i en aktuell jämställdhetsfråga. 

Är det någon fråga ni anser bör drivas så hör av er till Hannah och Leonarda. Alla styrelsekontakter hittar ni på vår hemsida.

•Arvodeskampanjen är i full gång. Sektionsstyrelserna kontaktar nu samtliga arbetsplatsklubbar och samlar in uppgifter om arvodena på mediehus, produktionsbolag och redaktioner runt om i landet. Detta kommer att resultera i en strategi och ett direkt påverkansarbete med siktet inställt på högre frilansarvoden.

Är det något ni vill ha svar på, eller tycker att vi bör ta upp i Frilans Riks styrelse så tveka inte att kontakta oss.

Hälsningar

Gert Lundstedt – ordförande Frilans Riks och ledamot av förbundsstyrelsen

Frilans Riks motioner till
kongressen 2021

Inför Journalistförbundets kongress, som äger rum digitalt den 6–7 oktober, har Frilans Riks och Frilans Riks årsmöte lämnat in nio motioner. De handlar bland annat om kollektivavtal för egenföretagare, upphovsrätt och om en gemensam arvodeskampanj. Här finns motionerna att läsa:

”Lukasjenka bör inte kallas
president i svenska medier”

Vid manifestationen som Journalistförbundet var med och organiserade för Belarus i söndags den 8 augusti – årsdagen av det manipulerade presidentvalet – för mänskliga rättigheter, yttrande- och pressfrihet och demokrati i Belarus, pratade jag med Dmitri Vasserman, representant för belarusiska folkambassadens Stockholmskontor (i opposition mot Alexander Lukasjenka).

Han invände mot att Lukasjenka i svenska medier ofta benämns ”president”. 

Jag vidarebefordrar skälen han mejlat mig till varför Lukasjenka inte bör benämnas president.

Skäl värda att fundera över för den som rapporterar om Belarus.

Så här skriver Dmitri Vasserman:

”Varken EU eller Sverige erkänner Lukasjenka som president:

  • EU:s beslut att inte erkänna Alexander Lukasjenka som en legitim president av Belarus.
  • Sveriges utrikesministers Ann Lindes skrev på Facebook att Lukasjenka är ’en illegitimt vald president och saknar därför varje form av demokratisk legitimitet’.
  • EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell kallar Lukasjenka istället för diktator, ett steg mycket ovanligt i diplomatisk praxis.
  • I juni 2021 bekräftade Europaparlamentet sin tidigare ståndpunkt att Lukasjenkas regim, som med hjälp av polisiärt och militärt våld behåller makten i Belarus, är ’illegitim, olaglig och kriminell’: ’[EU parliament] Reiterates its non-recognition of the election of Aliaksandr Lukashenka to the post of President of Belarus; considers the current regime in Belarus as illegitimate, illegal and criminal’.

Regimen letar frenetiskt efter europeiska politiker villiga att uttala det magiska p-ordet. På ett möte med statliga tjänstemän i februari hävdade Lukasjenka att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (som han kallade för Unter den Lajnen) kallade honom för president i ett brev. EU-talesman Peter Stano dementerade påståendet.

Alltså, det finns en bred samsyn bland europeiska politiker att aldrig kalla Lukasjenka för president vilket är ett stort irritationsmoment för Lukasjenka”. 

Gert Lundstedt – ordförande Frilans Riks

Journalistförbundet medarrangör till Belarusmaninfestation
i Stockholm 8 augusti

Journalistförbundet var idag med och arrangerade en manifestation till årsminnet av det manipulerade valet i Belarus.
Frilans Riks ordförande höll tal. Andra i talarstolen var Sveriges utrikes- och kulturministrar samt en rad representanter för människorättsorganisationer, politiska partier och det civila samhället.
Läs mer på Journalistförbundets Facebooksida (inlägg från den 8 augusti).

Medlem: Vikariebrist ett
tecken på kassa villkor

Det kom ett mejl från en medlem som började:

Tjoho! Jag har tänkt på en sak… Journalistförbundet uppmanade ju oss frilansare att söka vikariat inför sommaren eftersom det är brist på vikarier.

Uppmaningen var märklig tyckte medlemmen.

Orsaken till vikariebristen beror ju på las-karusellen, och medieägare som behandlat och fortsätter att behandla vikarier som utbytbara disktrasor.

Lägg till det allmänt kassa villkor inom branschen, menade medlemmen, så har det inneburit att allt färre kompetenta medborgare väljer att bli journalister.

Och fortsatte:

Vore det inte spännande att inför nästa sommar i stället uppmana till bojkott, och tvinga redaktionerna att köpa in mer frilansmaterial?

Medlemmen fattade givetvis att det för den enskilda frilansen är bra med ett sommar-vik för att få kontakt med redaktioner och bygga nätverk. MEN ÄNDÅ: är det inte på tiden att redaktionerna står sitt kast och inser att det är värt att anställa så många personer som man har behov av, och att dessutom behandla sina vikarier lite bättre.

Vad tycker ni? Bojkott eller ej?

Medlemsbrev, juni 2021

Detta brev skickades ut till medlemmarna idag, 23 juni 2021.

Hej medlemmar i Frilans Riks!

Här en kort sommarrapport från oss i styrelsen.

I veckan har Frilans Riks haft sitt sista styrelsemöte innan sommaruppehållet.

Bland annat diskuterades de här punkterna på dagordningen:

• Arvodeskampanjen är på plats och kan rulla igång på riktigt till hösten. Frilans Riks tillsammans med de regionala sektionerna kommer att kontakta så många arbetsplatsklubbar som vi hinner med för att trycka på för bättre arvoden där det behövs, och rekrytera fler frilansar till förbundet.

• Våra jämställdhetsansvariga, Leonarda Arcidiacono och Hannah Ohlén Järvinen, har nyligen tillsammans med de jämställdhetsansvariga i sektionerna slutfört en serie seminarier i syfte att lyfta och diskutera jämställdhetsfrågan ur ett frilansperspektiv. Vid vårt nästa styrelsemöte inleder vi en diskussion för att lägga fast det fortsatta jämställdhetsarbetet.

• Vi närmar oss kongressen den 6–7 oktober. Den blir digital. Delegationsledare från Frilans Riks för frilansombuden till kongressen är Hasse Hedström och Marja Beckman.

Vi har vid årets kongress två ombud fler än vid senaste kongressen 2018.

HÖR AV ER OM DET ÄR NÅGON FRILANSFRÅGA DU TYCKER VI BÖR MOTIONERA OM – deadline är den 18 augusti. Läs mer om motioner här.

• Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med Frilansstrategin. Strategin uppdateras årligen för mesta möjliga medlemsnytta genom bästa möjliga samarbete mellan förbundsstyrelse, kansli, Frilans Riks och de regionala sektionerna inom Frilans Riks.

• Jubiléet frilansfackligt arbete i SJF 50 år har återigen fått lov att flyttas fram på grund av pandemin, från september till länge fram.

• Nästa styrelsemöte för Frilans Riks blir torsdagen den 26 augusti.

• Tveka inte att höra av er om ni undrar över eller vill diskutera något. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida

Vi önskar er en skön sommar!

pastedGraphic.png

Gert Lundstedt för Frilans Riks styrelses räkning

Gå på foto/videokurs i höst

Närbild på person med kamera.

I höst dyker det upp två fina chanser för dig som vill blir bättre på att fotografera och filma.  I samarbete med Tollare folkhögskola i Nacka anordnar SJF Frilans precis som förra hösten två kurser på kvartsfart.

Grundkurs i journalistiskt foto

Under 15 veckor går vi igenom hela processen från att förstå teknik och bildberättande till att jobba med porträttbilder och bildreportage. Efter utbildningen kommer du att ha lärt dig att berätta i bilder och dessutom känna sig säkrare på praktiska detaljer som digital bildredigering och hur den egna systemkameran fungerar. 


Videojournalistik med mobilen

Den andra kursen är för dig som verkligen vill lära dig att göra enklare inslag som samtidigt håller hög kvalitet. Vi lär dig att med mobilen filma och klippa ihop inslag som håller för att publicera. Vi kommer att prata både teori och praktik. Utöver att lära dig de praktiska delarna kommer vi också att titta närmare på sådant som filformat, publicering och upphovsrätt.

Kurserna börjar i slutet av augusti och avslutas runt årsskiftet. Den mesta av undervisningen sker digitalt via hemuppgifter, men för att verkligen få ut det mesta av kursen innehåller den också två obligatoriska träffar på plats på Tollare. 

Läs mer på Journalistförbundets kurssida.

Våga skriva artiklar om
vetenskap

Porträtt av forskaren Henrik Brändén. Foto: Palli Kristmundsson

Är du intresserad av vetenskap men osäker på om du vågar ta dig an att skriva artiklar om forskning/vetenskap? Anmäl dig till Mälardalens frilansklubbs Zoom-seminarium den 22 juni!

* Hur skriver man om forskning?
* Vad är vetenskaplig forskning och hur fungerar den?
* Vad betyder det som forskare säger och hur säkert är det?
* Vilka frestande fallgropar öppnas av behovet av medial dramaturgi?
* Och hur kan man navigera förbi dem?

Tisdag den 22 juni 2021, kl. 14.00 – cirka 15.30, arrangerar Mälardalens frilansklubb ett seminarium  där vetenskapsskribenten, föreläsaren och forskaren Henrik Brändén ger dig svar på detta och mycket mer. Kan alla journalister skriva om vetenskap? Henrik Brändén ger sitt svar på frågan under ett mycket intressant seminarium som ger dig en bra grund att ta med dig inför nya uppdrag!

Anmälan görs senast 18 juni till tqjournalisten@gmail.com
Uppge namn, mobilnummer och klubbtillhörighet!
Seminariet är öppet för alla frilansjournalister som är medlemmar i SJF, Frilans Riks.

Varmt välkomna!

Therese Quennerstedt och Monica Atterberg, ledamöter i Mälardalens frilansklubb

Kollektivt frilansavtal klart för Medietextarna

Journalistförbundet har tillsammans med Medietextarna – en sektion inom Frilans Riks – förhandlat fram ett kollektivt frilansavtal med undertextarföretaget lyuno Media Group. Företaget var tidigare svartlistat av förbundet för att ha velat sänka arvodena.

Avtalet innebär en miniminivå för översättning genom så kallad NMT-tjänst (bearbetning av maskinöversättning), samt ett antal andra principer.

Läs mer här:

Nytt frilansavtal med Iyuno-SDI – Medietextarna

Kollektivt avtal för frilansande undertextare – SJF.se

Medietextarnas Facebooksida

Vi gratulerar Medietextarna till avtalet, bättre betalt och ett steg i rätt riktning.

Frilans Riks