På gång i Frilans Riks, mars 2022

Frilans Riks har vid senaste styrelsemötet lagt en näst sista hand vid förberedelserna inför årsmötet måndagen den 2 maj. Årsmötet äger rum på biografen Tellus i Midsommarkransen i Stockholms södra delar. På kvällen blir det middag. Vi hoppas träffa er där eller via länk – årsmötet är ett hybridmöte. Detaljer om tider och upplägg kommer inom kort.

Vi vill redan nu passa på att påminna om några saker inför årsmötet:

*Nominera Årets Frilans och Årets redaktör senast den 1 april. Läs mer här.

*Deadline för att skriva en motion till årsmötet är söndagen den 17 april. Skriv! Och skicka motionen till: info@frilansriks.se 

*Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga senast en vecka innan årsmötet på frilansriks.se

• Kriget i Ukraina rasar. Journalistförbundet har satt upp en hjälpfond. Frilans Riks och många med oss har skänkt pengar. Läs mer här.

• Journalistförbundet har i samarbete med Frilans Riks tagit fram en checklista för redaktörer för ett bättre samarbete med frilansar. Läs mer här.

• Den 18 mars träffade jag och förbundets mediepolitiska rådgivare Anna Widmark Polisens Demokrati- och hatbrottsgrupp. Vi gav vår bild av hur hot och hat berör journalister och journalistiken. Polisen steppar nu upp arbetet, och ny lagstiftning ska dessutom finnas på plats nästa sommar.

• Det blir i maj–juni fysiska seminarier om implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Nyligen publicerade Klys – där Journalistförbundet ingår – en debattartikel om direktivet. Läs här

• Den 28 april håller Frilans Riks ett digitalt lunchseminarium om arvoden, som en del av vår Arvodeskampanj. Hur tar frilansare betalt, och vad ska vi ta betalt? Mer info om detta inom kort.

• Precis som i förra månadsbrevet erbjuds alla medlemmar att gästa vårt Instagramkonto. Det innebär att du får sköta vårt Instagramkonto @frilansriks under en vecka. Kanske har du ett extra roligt jobb någon vecka, kanske är det något du vill berätta för dina kollegor, kanske vill du bara berätta om en alldeles vanlig arbetsvecka. Arvodet är 600 kronor i a-skatt. Mejla malardalen[at]marjabeckman.se för mer information.

En späckad vår ligger framför oss. 

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Checklista för redaktörer

Löpsedel om checklistan
Illustration: Göran Schüsseleder

Journalistförbundet har i samarbete med frilansklubben Frilans Riks tagit fram en checklista för redaktörer inför ett samarbete med frilansar. Syftet är skapa förutsättningar för bästa möjliga samarbete, ett samarbete som till och med kan vara värt att lyfta.    
– Redaktörer som bockat av alla åtta punkter på denna checklista kommer vi säkert att hitta bland nomineringarna till Årets redaktör, förklarar Göran Schüsseleder, sammankallande i Årets-juryn och ledamot i Frilans Riks styrelse.

Utmärkelsen, som går till en föredömlig uppdragsgivare, delas ut på Frilans Riks årsmöte den 2 maj. På årsmötet lyfts även en frilans som gjort skillnad. Sista dagen att nominera är den 1 april. Läs mer om utmärkelserna, nominering och tidigare vinnare här.

Årets frilans-stipendium höjs!

Årets frilans - annons i Journalisten.

Frilans Riks vill i samband med sina årsmöten lyfta fram frilansar som gör skillnad.

Utmärkelsen Årets frilans delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet. Vinnaren får från och med i år, utöver äran, ytterligare 2000 kronor – totalt 4000 kronor! –  i stipendium av försäkringsförmedlaren Gefvert samt ett års företagsförsäkring.

Frilans Riks vill även lyfta fram redaktörer som gör skillnad. Läs mer här hur du nominerar Årets frilans och Årets redaktör. 

Årets årsmöte hålls den 2 maj i Stockholm samt digitalt. Mer information när det närmar sig.

Upphovsrättsdirektivet kan bli bättre

Idag publicerar Klys – en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige där Journalistförbundet ingår – en debattartikel i Altinget om EU:s upphovsrättsdirektiv som snart blir svensk lag. Under rubriken Lagstifta för skälig ersättning till kulturskapare skriver Klys att Sverige behöver en bättre upphovsrättslagstiftning om kulturskapare ska överleva på den digitala marknaden. Läs hela artikeln här.

Frilans Riks

Stöd till ukrainska journalister

Frilans Riks har skickat 1 000 kronor i stöd till Journalistförbundets insamlingsfond för stöd till de två journalistförbunden i Ukraina – NUJU och IMTUU – och Europeiska Journalistfederationens EFJ:s arbete med att stötta journalister och mediearbetare i Ukraina.

Vi har även skickat 1 000 kronor till Reportrar utan gränsers insamling för ukrainska journalister utifrån att ”behovet av skyddsutrustning som skyddsvästar, hjälmar och satellittelefoner är stort i Ukraina”. 

Frilans Riks styrelse

Ukraina behöver vår hjälp

Det kom ett mejl från Frilans Riks sektion i Värmland.

Vi i Frilans Riks tycker fler ska göra som Värmland. 

Så här skriver Värmland:

Styrelsen för Frilansklubben i Värmland har beslutat skänka 1 000 kronor från sektionens konto till solidaritetsarbetet med kollegorna i Ukraina. Pengarna går till Journalistförbundets nystartade insamlingsfond och ska kunna användas både till skyddsutrustning till journalister och mer långsiktigt stöd genom landets två journalistfack. Värmland uppmanar andra distrikt, klubbar och sektioner i Journalistförbundet att göra likadant.Hälsar
Börge Nilsson – ordförande Värmlands frilanssektion

Här kan ni läsa mer om Journalistförbundets insamlingsfond

På gång i Frilans Riks, februari 2022

Bästa Frilans Riks-medlemmar!

Två månader efter jul syns äntligen ett ljus i tunneln: våren närmar sig och i bästa fall minskar covid-smittan. Regeringen har i varje fall äntligen hävt pandemirestriktionerna. 

• I förra På gång i Frilans Riks berättade vi att Frilans Riks årsmöte blir sent i år, den 2 maj och att det blir ett hybridmöte. Det står fast även om restriktionerna nu hävts. Det beslutade Frilans Riks vid sitt styrelsemöte den 17 februari – vi har redan gått ut med information om detta (innan restriktionerna hävdes), och som säkerhetsventil ifall det blir ett återfall. Uppsidan med ett hybridmöte är att fler kan delta i årsmötet. Medan nedsidan förstås är att vi inte ses. 

Vid vårt styrelsemöte planerade vi för årsmötet, men också för ett par kommande medlemsmöten. 

• Vid kongressen i oktober beslöts att medlemmarna ska säga sitt om det så kallade huvudavtalet, som är en del av LAS-överenskommelsen. Omröstningen berör även frilansarna och vår rätt till vidareutbildning. 

Läs mer här om omröstningen och hur det berör frilansare. 

I samband med omröstningen kommer Frilans Riks att bjuda in alla medlemmar till ett digitalt möte om omröstningen. Där kommer representanter från förbundsstyrelsen, kansliet och Frilans Riks att svara på era frågor om vad vi röstar om, hur omröstningen berör oss frilansare, hur vi kan vidareutbilda oss… 

Mer information om när och hur längre fram.

• Under april-maj kommer vi på olika platser i landet genomföra fysiska seminarier om upphovsrättsdirektivet och vad det i bästa fall kan tänkas betyda för våra möjligheter att framöver slippa fulavtal och få betalt för vår upphovsrätt. 

Detaljer om var och när kommer framöver. 

Arvodeskampanjen arbetar vidare. Vi kartlägger tillsammans med sektionerna arvoden, kontaktar arbetsplatsklubbar…

• Frilans Riks har tagit fram en Frilans-checklista. Den finputsas för närvarande för att sedan skickas till redaktioner, inköpare av frilansmaterial, arbetsplatsklubbar med flera så att det blir lättare att vara frilans och sälja in sitt material. Checklistan kommer förstås också att spridas via Arvodeskampanjen.  

• Vill du bli vår nästa Instagramgäst? Det innebär att du får sköta vårt Instagramkonto @frilansriks under en vecka. Kanske har du ett extra roligt jobb någon vecka, kanske är det något du vill berätta för dina kollegor, kanske vill du bara berätta om en alldeles vanlig arbetsvecka. Arvodet är 600 kronor i a-skatt. Mejla malardalen@marjabeckman.se för mer information.

Till sist: Glöm inte att besöka årsmötet i sektionen du tillhör.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Medlemsomröstning väntar i vår

Vid kongressen i oktober beslöts att medlemmarna ska säga sitt om det så kallade huvudavtalet, som är en del av LAS-överenskommelsen. Omröstningen berör även oss frilansar och vår rätt till vidareutbildning. Nu kan du på förbundets hemsida orientera dig om vad omröstningen handlar om och hur den berör oss frilansar. Läs mer här

I samband med omröstningen kommer Frilans Riks att bjuda in alla medlemmar till ett digitalt möte om omröstningen. Där kommer representanter från förbundsstyrelsen, kansliet och Frilans Riks att svara på era frågor om vad vi röstar om, hur omröstningen berör oss frilansare, hur vi kan vidareutbilda oss. 

Mer information om när och hur längre fram.

Frilans Riks styrelse

Regeringen skärper försvaret för
journalistiken

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Efter flera års utredande föreslår regeringen nu en skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

Utredningen som arbetat sedan 2020 har haft i uppdrag att bland annat utreda ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet och för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

− Det är helt oacceptabelt att den som deltar i samhällsdebatten, bedriver samhällsgranskande journalistik eller har till uppgift att hjälpa och skydda andra i samhället utsätts för våld, hot eller trakasserier. Alla sådana former av hot och brott utgör ett angrepp mot hela vårt samhälle och måste bekämpas, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Frilans Riks kan bara instämma med Justitieministern.

Och kulturministern, Jeanette Gustafsdotter, fyller i:

− Yttrandefrihet är en grundpelare för vårt demokratiska samhälle. Hat och hot mot journalister eller andra utövare av samhällsnyttiga funktioner riskerar att inskränka den friheten. Dessa röster är oumbärliga och får aldrig riskeras att tystas av hat och hot, och därför välkomnar jag denna utredning, säger kulturministern.

En ny straffskärpningsgrund införs som innebär att det ska ses som försvårande att den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik.

Läs mer om utredningen här.
Läs Journalistförbundets pressmeddelande här

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Frilans Riks