”När behovet av nyheter är som störst kan journalister inte jobba mindre”

Ulrika Hyllert skriver i tidningen Arbetet om oron för vad som händer med journalistiken i coronakrisen:

”Intresset för att ta del av nyheter har varit rekordstort under corona-pandemin, men den ekonomiska krisen slår hårt mot medierna när viktiga inkomstkällor försvinner. Journalister permitteras och oron växer nu för vad som ska hända med branschen på sikt, skriver Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.”

Länk:

Hur arbetar vi i Frilans Riks för er frilansare under pandemin?

Gert Lundstedt

Från många håll framhålls med rätta att frilansare tar mest ekonomiskt stryk av pandemin.

Men kraftfulla politiska åtgärder för att stötta frilansen under krisen lyser med sin frånvaro.

Frilans Riks styrelse arbetar för högtryck med att lobba för åtgärder för att egenföretagande frilansar ska kunna klara sig under pandemin; och vi har fått in flera bra förslag från er som jobbar i branschen.

I förra veckan skickade vi ett konkret förslag till Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert som vi vill att förbundet driver. Ett förslag som skulle säkra att egenföretagare får någorlunda samma ekonomiska stöd som frilansare med aktiebolag (en överlägsen majoritet av förbundets 1 800 frilansare är egenföretagare). 
För Regeringens föreslag hittills räcker inte:

• Sänkt egenavgift under 2020 är i sig inte fel, men en lättnad på 11 620 kronor är långt ifrån tillräcklig för att klara av att betala sina utgifter samtidigt som uppdragen drastiskt sjunker.

• Tillåtelse att sätta sitt företag i vila en extra gång stjälper mer än hjälper, eftersom du därmed också måste säga nej till de uppdrag som fortsatt läggs ut trots pandemin.

Intressant är vad våra grannländer gjort för att stötta sina frilansande journalister, och hur olika förbund inom TCO som organiserar egenföretagare ser på möjligheterna. 

Här kan ni läsa om det: https://www.arbetsvarlden.se/egenforetagare-far-mer-generosa-stod-i-andra-lander/

Vi håller er uppdaterade om vårt arbete.

Gert Lundstedt – Ordförande Frilans Riks

Förslag: Bidrag till inköp av frilansmaterial

Pressmeddelande från Journalistförbundet, 3 april 2020

Ge ett tillfälligt statligt bidrag, eller en subvention, på halva arvodet som en uppdragsgivare betalar ut till en frilansjournalist. Det förslaget har Journalistförbundet tagit fram i samarbete med Sveriges Tidskrifter med anledning av corona-krisen. 

Frilansjournalister bär som egenföretagare upp en stor del av journalistiken i Sverige och är en garanti för mångfald och bredd i mediebranschen. Frilansjournalister är en viktig del av demokratin. Att det finns frilansar som klarar sig genom krisen är helt avgörande. Men som läget är just nu är vi tillsammans väldigt oroliga, både uppdragsgivare och företrädare för frilansar, därför har vi gemensamt kommit fram till ett förslag till åtgärd.

Nästan hälften av alla frilansar har redan förlorat uppdrag på grund av krisen. Det beror delvis på att det som skulle bevakas är inställt, men främst beror det på att uppdragsgivarna på extremt kort tid fått så pass drastiskt minskade intäkter att de snabbt tvingats skära i allt som inte är fasta kostnader. Frilansarvoden är en utgift som tyvärr snabbt brukar minskas, trots att frilansmaterial ofta är både nödvändigt och viktigt för att göra en bra produkt.

För att både värna frilansarna och samtidigt se till att hålla hög kvalitet på produkterna genom att fortsätta kunna anlita frilansar förespråkar vi ett särskilt stöd kopplat till utbetalda frilansarvoden. En tidskrift, tidning eller förlag med anställda har fått lättnader kopplat till just de anställda, nu behövs lättnader även för de som är beroende av och vill bidra till en levande frilansmarknad. På så sätt stöttas både de medieägare som väljer att värna frilansar samtidigt som frilansar kan fortsätta försörja sig och bidra med sin kompetens både nu och i framtiden.

Journalistförbundet har, i samarbete med Sveriges Tidskrifter, tagit fram ett förslag: Ge ett tillfälligt statligt bidrag, eller en subvention, på halva arvodet som en uppdragsgivare betalar ut till en frilansjournalist.

Förslaget är inskickat till kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den 2 april 2020.

För frågor, kontakta: 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet 

uh@sjf.se eller 070-784 31 14

Finns även att läsa på https://www.sjf.se/aktuellt/202004/forslag-bidrag-till-inkop-av-frilansmaterial

Ulrika Hyllert: ”Långt ifrån tillräckligt stöd till mediebranschen”

Kulturminister Amanda Lind meddelade i fredags, 3 april, att regeringen kommer att förstärka mediestödet med 200 miljoner kronor för att branschen ska kunna möta corona-krisen. Det handlar om en permanent ökning av mediestödet. Journalistförbundet välkomnar dagens besked, men anser att det behövs mycket mer pengar för att klara krisen.

– Vi är besvikna. Det här är inte tillräckligt för att säkerhetsställa journalistik i hela landet. Beslutsfattare som vill värna demokratin måste ta ett mycket större ansvar i denna kris, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert efter att ha lyssnat på kulturminister Amanda Linds presskonferens. 

Ulrika Hyllert. Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet krävde redan i mitten av mars ett utökat mediestöd och det är bra att kulturministern idag signalerar att regeringen vill hjälpa branschen.

– Men de åtgärder vi hade föreslagit skulle ha inneburit ett betydligt större tillskott, vilket är mer i linje med de stora annonsbortfall som är att vänta, säger Ulrika Hyllert.

Medieföretagen har snabbt fått se annonsmarknaden och andra inkomstkällor krympa och behovet är på vissa håll akut. Av de 200 miljoner kronor som nu utlovas kommer 150 miljoner att betalas ut i form av ett ökat distributionsstöd under tre månader. Resterande 50 miljoner kommer att användas för att stärka upp det så kallade vita-fläckar-stödet till svagt bevakade områden.

– Det är viktigt att pengarna snabbt kommer medieföretagen till del. Vi har inte tid att fastna i administration nu när regeringen väl tagit beslut om att skjuta till extra pengar, säger Ulrika Hyllert.

Journalistförbundet och andra organisationer har krävt att planerna på hushållsnära returpappersinsamling ska läggas på is. De nya reglerna som ska träda i kraft vid årsskiftet skulle innebära kraftigt ökade kostnader för medierna. Regeringen hade inga nya besked att ge när det gällde returpappersfrågan, men Amanda Lind lovade att regeringen försöker hitta en lösning för att undvika att medierna ska drabbas av kostnadsökningar.

– Det är positivt att regeringen har lyssnat på oss och andra aktörer i branschen som har inblick i hur de nya reglerna om returpapper kommer att slå, säger Ulrika Hyllert.

Journalistförbundets frilansmedlemmar har också drabbats hårt av krisen. Dagens besked från kulturministern innehöll inga positiva nyheter för den som frilansar. En enkätundersökning som genomfördes bland frilansmedlemmarna i mitten av mars visade att hela hälften av de svarande hade förlorat jobb till följd av corona-pandemin.

– Jag vill upprepa det jag sa när jag träffade kulturministern tillsammans med branschföreträdare för någon vecka sen: de extra pengar som regeringen nu skjuter till måste även komma frilansarna till del, säger Ulrika Hyllert.

Nu återstår det att se hur långt det extra stödet räcker. Risken för att journalistjobb går förlorade är överhängande enligt Ulrika Hyllert.

– Vi hoppas att vi ska slippa stora uppsägningar. Redaktionerna är redan så pressade och det är svårt att se hur ytterligare besparingar skulle kunna genomföras utan att det skulle gå ut över våra möjligheter att leverera journalistik och uppfylla vårt demokratiska uppdrag på ett bra sätt.

– Det behövs helt klart fler åtgärder. Till exempel kan vi inte se att det finns något riktat stöd till tidskrifter.

För frågor, kontakta: 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet

uh@sjf.se eller 070-784 31 14  

Enskilda näringsidkare och aktiebolag får sänkt egen- och arbetsgivaravgift 

Kvinna som jobbar med laptop och block i soffa.
Foto: StartupStockPhotos/Pixabay

Regeringen föreslår en nedsättning av egen- och arbetsgivaravgiften för frilansare med enskild firma och aktiebolag.

För dig med enskild firma betyder det att du för de första 100 000 kronor du gör i vinst under 2020 enbart betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Därefter betalar du egenavgifterna som vanligt. I vanliga fall ser egenavgifterna för dig med enskild firma ut såhär: 

För vinst upp till 200 000: 21,83 procent.

För vinst över 200 000: 28,97 procent.I faktiska belopp innebär detta att du som har enskild firma under 2020 får minskade egenavgifter från 21,83 till 10,21 procent på ett avgiftsunderlag upp till 100 000, vilket totalt motsvarar 11 620 kronor

För dig med aktiebolag betyder det sänkt arbetsgivaravgift under fyra månader, mellan den 1 mars och sista juni. Aktiebolag betalar under den tiden bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Förslaget gäller för löner upp till 25 000 kronor, på överstigande löner betalas full arbetsgivaravgift. Per anställd innebär det en sänkning på upp till 5 300 kronor. 
Avvakta inlämning av arbetsgivaruppgifter för mars tills dess att beslut är fattat, vilket förmodligen blir den 6 april.

Du som har aktiebolag kan få en maximal minskning av arbetsgivaravgiften med 5 300 kronor x 4, vilket motsvarar 21 200 kronor per anställd.

Så här skriver Finansdepartementet i sitt pressmeddelande Om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset:

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

I och med förslaget kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

Läs hela pressmeddelandet från Finansdepartementet här.

Branschens budskap: Stötta medier som drabbas

Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande.
Ulrika Hyllert. Foto: Tor Johnsson

Idag onsdag 25 mars deltog Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, tillsammans med andra företrädare för mediebranschen, i ett möte med kulturminister Amanda Lind. ”Syftet med mötet var att ge en bild av läget i branschen och diskutera åtgärder för att stötta medier som drabbas av corona-krisen”, säger Ulrika Hyllert. Läs mer här: https://www.sjf.se/aktuellt/202003/branschens-budskap-stotta-medier-som-drabbas