Protokoll

Alla medlemmar har rätt att läsa protokollen från Frilans Riks styrelsemöten. Vi lägger dock inte upp dem på den här sajten eftersom de kan innehålla personuppgifter, strategier och andra uppgifter som inte ska spridas till personer utanför Frilans Riks.

Vill du läsa protokollen så mejla till info[at]frilansriks.se så skickar vi dem. Räkna med att det kan ta några dagar att få svar.

Efter ett beslut på årsmötet 2024 skickas också alla protokoll ut till sektionernas ordförande. Här hittar du sektionerna och respektive ordförande om du vill kontakta dem.