Årets fulavtal 2023

Presskort med texten Årets utpressare 2023 går till Lifestylegruppen – Bonnier News
Illustration: Göran Schüsseleder

Årets fulavtal 2023 tilldelades Bonnier News Lifestylegruppen inom mediekoncernen Bonnier AB.

Juryns motivering:

enligt Bonnier News Lifestyle-gruppens hemsida har många höga förväntningar på våra varumärken. Vi också. Vårt mål är att överträffa förväntningarna och ständigt leverera lite till, lite djupare, lite roligare, lite bättre.

Frilanskollektivet har också höga förväntningar på Lifestylegruppen – en av de absolut största inköparna av frilansmaterial i text och bild – att de även till frilansmedarbetarna levererar lite till. Från den första januari i år är EU:s upphovsrättsdirektiv svensk lag. Det innebär att all vidareanvändning av text och bild fortsättningsvis ska ersättas skäligt. Detta till trots fick våra medlemmar så sent som i november 2022 av Bonnier News – som ingår i Bonnier News

Lifestylegruppen – ett fulavtal att skriva under där det står:

Arbetet överlåtes härmed till BN (Bonnier News) med ensamrätt under två år från första publiceringsdatum… (detta) innebär att BN, inklusive samtliga dess produkter och undervarumärken, fritt får förfoga över Arbetet i alla de tryckta produkter mediehuset utger, på hemsidor, i databaser, digitala arkiv, mobila plattformar och sändningstekniker och andra format samt fritt reproducera, publicera och/eller bearbeta Arbetet ett obegränsat antal gånger och utan begränsning i tid, geografiskt eller i omfattning. Arbetet får även användas i marknadsföring av BN:s egna produkter och tjänster. Ansvarig utgivare innehar redaktionell kontroll över och beslutanderätt avseende om och hur Arbetet får publiceras.

Från den 1 januari 2023 är det alltså inte längre lagligt att inte betala när Arbetet återanvänds. Fast, prisas den som prisas skall: Bonnier News Lifestylegruppen höll ut in i det sista och skickade ut fulavtal bara en dryg månad innan lagen trädde i kraft. För det tilldelas Bonnier News Lifestylegruppen Frilans Riks Årets fulavtal 2023.

Frilans Riks hoppas nu, när det är nya tider för upphovsrätten, att Lifestylegruppen tar sitt förnuft till fånga och fortsättningsvis uppträder anständigt, följer lagen och betalar skäligt.