Bli frilansmedlem – det är enkelt!

Medlem blir man genom att ansöka direkt på Journalistförbundets hemsida.

Journalistförbundet organiserar alla som helt eller delvis arbetar med journalistiska arbetsuppgifter och som står under redaktionell ledning.

Den som helt eller till viss del jobbar med frilansjournalistik är välkommen som medlem. Viktigt är att du kan styrka att du är yrkesverksam som journalist och att din frilansverksamhet ger inkomst.

I Journalistförbundets stadgar gäller följande kriterier för medlemskap:

”Medlem kan den vara som är anställd eller frilans, som helt eller delvis arbetar med journalistiska arbetsuppgifter.

Journalistiska arbetsuppgifter har den som självständigt framställer, väljer, bedömer eller bearbetar redaktionellt material för mediers räkning. Även medarbetare med andra redaktionella arbetsuppgifter kan vara medlem om arbetsuppgifterna är förenliga med förbundets yrkesetiska regler.”

Det betyder att du behöver jobba med journalistiska arbetsuppgifter åtminstone till viss del för att kunna bli medlem. Arbetar du enbart med exempelvis content marketing (reklam/annonser), kommunikation, PR eller sådant som inte är förenligt med våra yrkesetiska regler kan du inte bli medlem. Men! Om du blandar journalistiska arbetsuppgifter med andra typer av arbetsuppgifter är du välkommen.

Formuleringen ”andra redaktionella uppgifter” finns för att yrkesgrupper som inte alltid identifierar sig som journalister – men som står under redaktionell ledning och följer yrkesreglerna – också ska känna sig välkomna i Journalistförbundet. Det kan till exempel handla om UX-designers, krönikörer och nya typer av digitala tjänster.

Det är viktigt att vara medlem.
Utan frilansjournalister skulle Sverige bli mycket tystare. Vi ligger bakom en stor del av all journalistisk text, radio och tv som publiceras. Inom Frilans Riks hjälps vi åt att arbeta för schyssta villkor på frilansmarknaden. Vi sprider frilanskalkylatorn och försvarar frilansrekommendationen och vår upphovsrätt för att hålla arvodena uppe och för att skapa förutsättningar för god journalistik.

Frilans Riks är klubben som samlar alla lokala frilanssektioner. Vi arrangerar manifestationer, driver kampanjer, delar ut flygblad, skriver debattinlägg och väcker opinion. Vi finns på Facebook, vi bloggar och vi gör inlägg på X. Vi stöttar enskilda medlemmar när de fula avtalen dimper ner i brevlådan, vi sätter ihop nätverk och vi finns till hands när du har frågor kring avtal och arvoden. Vi har tät kontakt med moderförbundet Journalistförbundet.

Runt om i landet finns de lokala frilanssektionerna där medlemmar träffas för diskutera aktuella frågor, för att gå kurser i allt från kreativt skrivande till hur man skriver böcker och söker stipendier, och för att umgås, knyta kontakter och ha trevligt.

Som medlem i Frilans Riks omfattas du av Journalistförbundets medlemsförmåner. Dessutom får du tillgång till:

  • Frilansjouren, som besvarar frågor om allt som berör dig som frilansjournalist.
  • Erfarna kontaktpersoner som du kan kontakta när du behöver goda råd om sådant som rör frilansavtal och arvoden.
  • Avgiftsfria kurser i allt som har med företagande att göra, som försäkringar, bokföring och förhandlingsteknik, liksom rena inspirationsföreläsningar.
  • Mycket förmånligt pris på företagsförsäkring
  • Lokala frilanssektioner som arrangerar träffar och utbildningar.
  • Mejllistor och Facebook-grupper för att kunna diskutera aktuella frågor med andra frilansjournalister.
  • Arvodesguiden, där du får veta hur mycket andra frilansjournalister tagit betalt av kunden du vill sälja till.