Årets fulavtal 2020

Mottagare
Anders Eriksson, VD Bonnier News

Motivering
I skarp konkurrens med andra fulavtalsförlag – som Egmont och Aller – kvalificerar sig Bonnier Magazines & Brands som det tidningsföretag som under 2020 tvingat sina frilansmedarbetare att skriva på det allra sämsta avtalet. Det här är ett förlag vars tidningar kräver oinskränkt rätt att använda frilansars material i alla sina produkter i alla länder, under obegränsad tid.

Bonnier Magazines & Brands avtal bryter fullständigt mot upphovsrättsliga grundprinciper. Det kräver dessutom att frilansare som jobbar för Bonnier Magazines & Brands ska låta Bonnier News för noll (0!) kronor i ersättning få använda och kunna överlåta frilansmaterialet till ett oändligt antal Bonnierföretag. Eftersom Bonnier News har omkring hundra varumärken i sina dotterföretag är det en mycket omfattande upphovsrättslig användning som företaget kräver – gratis. 

Inte nog med det. Dessutom finns en klausul i avtalet om vidareförsäljning av frilansmaterial till tredje part utanför den egna koncernen. Frilansen ersätts då med endast tio procent av försäljningsvärdet.

Frilans Riks kritik mot oskäliga avtal handlar inte bara om pengar. Det känsliga förhållande som reporter eller fotograf skapar med en intervjuperson riskerar också att gå förlorat vid den här typen av avtal då materialet kan användas på ett sätt som är helt bortom frilansens kontroll.

Till sommaren 2021 ska EU:s upphovsrättsdirektiv vara implementerat i svensk lagstiftning. I direktivet står det att mediebolagen ska betala upphovsrättshavarna en skälig ersättning. Frilans Riks hoppas att det ska leda till att vi nästa år slipper dela ut detta pris, eftersom det då enligt svensk lag kan vara olagligt med denna typ av fulavtal. Men vår uppmaning till Bonnier är att sluta justa avtal med sina frilansmedarbetare redan nu. 

Frilans Riks styrelse den 16 december 2020