Frilanssektionerna

Closed moleskine http://barnimages.com/
Foto: barnimages.com

Frilans Riks är en av de största klubbarna  i Journalistförbundet. Under Frilans Riks finns det ett antal regionala sektioner. Här hittar du sektionernas hemsidor (de som har sidor har blå länkar) samt mejladresser till respektive ordförande.

Mälardalens frilansklubb
Ordförande: Fredrik Thorén, thorentext[at]gmail.com

Mellansveriges frilansjournalister
Ordförande: Joakim Medin, info[at]joakimmedin.se

Frilans Syd
Delat ordförandeskap:
Åsa Wallin, asa[at]asawallin.se
Björn Hellström, bjorn.hell[at]polygraf.media

Södra Norrland
Delat ordförandeskap:
Mikael Lundh, mikael.frilans[at]outlook.com
Britt Mattsson, britt.mattsson[at]gmail.com

Värmland
Ordförande: Börge Nilsson, borge.nilsson[at]textra.se

Norra Norrland
Ordförande: Bertholof Brännström, bertholof[at]bobmedia.se

Västra Frilans
Är vilande för tillfället.

(Östergötland)
Sektionen lades ner 2023. Sektionens medlemmar flyttades över till andra sektioner:  Medlemmarna i Södermanlands län flyttades till Mälardalens sektion. Medlemmarna i Jönköpings län och norra delarna av Kalmar län flyttades till Frilans Syd och medlemmarna i Östergötlands län fördes över till Mellansveriges frilansjournalister.