Årets frilans och Årets redaktör utsedda

Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks vill i samband med sina årsmöten lyfta fram frilansar och redaktörer som gör skillnad. Det har Årets frilans och Årets redaktör gjort enligt den eniga juryn.

Utmärkelsen Årets frilans delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet. Årets frilans är Lena Wreede, allmän- samt miljö- och energijournalist. 

Årets frilans Lena Wreede 2
Årets Frilans, Lena Wreede. Fotograf: Hasse Hedström

Juryns motivering lyder: 

Hon har under året utmärkt sig genom att leda kampen för höjda arvoden för en grupp kollegor med uppdrag hos TT Feature. Trots att frilansarna, med fackets hjälp, kunde visa på stillastående – eller till och med sänkta arvoden – gick TT med på endast blygsamma höjningar. Faktum kvarstår att Lena visade stort mod när hon tog fajten med sin viktigaste uppdragsgivare. Hon administrerade, drev på, bidrog med sin energi och göt mod i sina kollegor när motståndet tog musten ur många. Fackligt arbete är just detta: att vilja.

Utöver ett diplom får Årets frilans ett års gratis företagsförsäkring hos Gefvert försäkringsmäklare samt 2 000 kronor i stipendium från det överskott som har blivit från den företagsförsäkring som Journalistförbundets medlemmar har hos Gefvert.

Lena Wreede höll ett tacktal i vilket hon bland annat tackade sina kollegor, framför allt Anna Björe som spelade en viktig roll i den fackliga kampen. I sitt tal gav hon även tre råd till redaktörer, som inte bara skapar förtroende och bygger relationer mellan bägge parter, utan även leder till ett bättre slutresultat:

  1. Ge svar så snart du kan om det finns intresse för frilansidén. Kan du inte ge svar direkt, skriv det och berätta när du kan återkomma.
  2. När du lägger ut jobb; anpassa innehållet – frågeställningar, intervjupersoner, vinklar – efter såväl utrymmet som arvodet.
  3. Bolla gärna texten eller inslaget med frilansaren. Berätta vilka andra jobb som kommer att finnas med. Var öppen. Mejla den information du har som exempelvis kontaktuppgifter och, om möjligt, berätta vilka andra jobb som kommer att finnas med.
Åretes redaktör 1
Årets redaktör, Elisabeth Ekblom. Fotograf: Hasse Hedström

Till Årets redaktör utses en redaktör som är ett föredöme som uppdragsgivare. Det kan vara en redaktör som till exempel respekterar frilansrekommendationen, ger konstruktiv feedback i all dess form, är snabb på att återkomma, leder rätt med idéerna eller på annat sätt bidrar positivt genom sitt redaktörsuppdrag i frilansens arbete.

Årets redaktör är Elisabet Ekblom, redaktör på tidningarna Respons och Bra Affärer. 

Juryns motivering lyder:

Utöver att hon tar journalistiken på stort allvar är Elisabet oerhört mån om sina skribenter. Hon betalar alltid efter frilansrekommendationen. Och tackar nej till journalister med allt för låga arvodesanspråk, vilket är värt en extra eloge!
Elisabet har kurage, är rak och tydlig och ger återkoppling – både om sådant hon är extra nöjd med, men även angående förbättringspunkter. Med henne är det ständigt ett samarbete och aldrig en känsla av ”vi och dom”. Alla borde få samarbeta med redaktörer som Elisabet.

Även Elisabet Ekblom delade med sig av tre råd i sitt tacktal;

Kreativitet, idérikedom och god skrivförmåga behöver man inte ens ta upp eftersom det är egenskaper som i sig leder till frilansande. Så mitt avgörande råd är: Håll deadline gånger tre! Allt annat går att förbättra, men levererar man inte i tid spelar det ingen roll i längden hur duktig och driftig man är.

Årets jury bestod av frilansjournalisterna Göran Schüsseleder, Hans Månsson och Petter Larsson, Årets frilans 2018. Priserna har delats ut sedan 2002. Läs mer om tidigare vinnare här.

FOTOGRAF: HASSE HEDSTRÖM