Frilans Riks medlemsbrev
november

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks!

Vintern är här. Arbetet inom Frilans Riks går vidare. Jag tänkte först nämna att vi har inplanerat ett digitalt lunchmedlemsmöte den 30 november (kl 12-13). Tanken är att Kent Werne ska prata lite om utredningen han gjort åt förbundet angående finansiering av frilansfackligt arbete. Utredningen är klar och behandlas nu av förbundsstyrelsen. Det lär bli ett intressant möte. Länk till mötet skickas ut till alla medlemmar dagen innan.

Sedan senaste medlemsbrevet har det anordnats rekryteringsträffar, bland annat en i Stockholm med god uppslutning. Våra indikationer är att en hel del studenter värvats till förbundet. Det kan väl poängteras att rekryteringsträffarna stämmer perfekt med åtminstone två av våra huvuduppgifter som stipuleras i våra stadgar: att verka för största möjliga anslutning till förbundet samt att verka för facklig medvetenhet. Sex av sju planerade rekryteringsträffar har hållits.

Arbetet med att ta hand om frukterna av Arvodeskampanjen fortsätter. Vi är i kontakt med flera uppdragsgivare.

Årets nordiska frilansträff, Nordic Freelance, ägde rum i fjällen i Norge i slutet av september med cirka 40 deltagare. Det är oklart om det blir något mer NF och i så fall när. Sverige kommer inte att arrangera ett möte inom överskådlig framtid, de pengarna finns inte. Det danska frilansförbundet som i fjol tillfälligt lämnade det nordiska samarbetet är dock återigen tillbaka. NF 2023 hade besök av Renate Schröder, förbundssekreterare på Europeiska journalistförbundet, och hon var imponerad av vår starka svenska frilansfackliga organisation. Det kan vi gott ta åt oss av.

I mitten av oktober samlades ett antal förtroendevalda från nästan hela landet för en tvådagarsutbildning i förbundets regi. Deltagarna har nu vässat sina kunskaper för att kunna hjälpa medlemmarna. 

En workshop för förtroendevalda frilansar hölls i oktober. Workshopen hölls av Victoria da Silva, till vänster, och Elisabet Wahl, båda från förbundskansliet. Längst till höger Anna Häggblom, expert på arbetsmiljö. (Foto: Björn Hellström)

Frilans Riks ledamot Marja Beckman sitter i en referensgrupp med arvsfondsprojektet ”Det sociala reportaget”. Projektet arbetar för att ge socialt utsatta människor en röst. De publicerade en debattartikel i Journalisten i oktober.

  • Vi har publicerat en kortare guide med anledning av nya upphovsrättsdirektivet som började gälla vid nyår. Den hittar du här!
  • Ett redovisningsdokument från den av årsmötet efterfrågade Transparensgruppen har också publicerats. Det hittar du här!
  • Planeringen för årsmötet 2024 har inletts. Hybridmötesgruppen har inventerat teknikpriser och kunnat konstatera att det blir för dyrt med inköp. Ett voteringssystem som ingår i Zoom ska testas.
  • Vi har ett instagramkonto som medlemmar gärna får göra en s k take-over med och rapportera från era frilansliv. Arvode utgår.
  • Senare i november ska vi ha ett möte med förbundet om Frilansavtalet vars senaste version är från 2015 och är i behov av uppdatering.

Hälsningar!

För Frilans Riks styrelse

Henrik Simonsen, ordförande

Arbetsgruppen som ska öka transparensen

Transparensen om arbetet inom Frilans Riks ska vara hög. Det var en åsikt som lyftes på årsmötet 2023 och som också nya styrelsen står bakom. Därför bildades Transparensgruppen i våras.

En viktig punkt som gruppen identifierat inte fungerat bra tidigare, är att beslut och arbetsprojekt inte har kommunicerats så snabbt och tydligt till medlemmarna och sektionerna som varit önskvärt. 

Målet är att det ska bli mycket bättre.

Viktigt är också det arbete som görs för att förbättra transparensen inom Frilans Riks ekonomi. Kontoplanen har lämnat en del att önska och därför görs också en ny kontoplan med underkonton så budgeten och utfallet av budget blir mer detaljerad.

Läs mer om arbetet under Transparensgruppen.

Upphovsrätten är stärkt – material som återanvänds ska nu ersättas

Från och med 1 januari 2023 är upphovsrätten förstärkt i hela EU. Det handlar i första hand om rätt till skälig ersättning när material återanvänds.

Det så kallade DSM-direktivet gäller nu som lag och innebär att företag som tidigare inte betalat något extra om material återanvänts i flera medier – till exempel inom en mediekoncern – från och med 1 januari 2023 måste betala extra i relation till användningen. 

Och viktigt: Det här gäller även om du som frilans tidigare skrivit avtal med företaget som säger att ersättningen är noll. Uppgifter om ersättning vid återpublicering i gamla avtal upphävs alltså i och med detta direktiv, om materialet sålts in efter 1 januari 2023.

Har du redan skrivit på ett fulavtal så säg inte upp det. Men om du får nya uppdrag, tala om att det nya direktivet gäller. Rätten till skälig ersättning gäller primärt material du ”sålt in” från och med 1 januari i år.

Företaget har dock alltid rätt att återanvända materialet, men måste också ersätta dig för det. Hur mycket är dock en förhandlingsfråga. 

Eftersom många företag inte känner till de nya reglerna så måste du själv bevaka eventuell återanvändning och ta upp det med uppdragsgivaren.

Avtal ser ju lite olika ut så hör gärna av dig till Journalistförbundet om du behöver hjälp:  dsm@sjf.se är mejladressen.

Förbundet kan också hjälpa dig att driva vidare ett ärende som handlar om fulavtal.

Tips: Dokumentera allt väldigt noga om du misstänker att uppdragsgivare brutit mot EU-direktivet.

En annan nyhet är att den som använder ditt material måste återrapportera användningen till dig en gång per år. Det måste du också hålla koll på. Och det är alltid en fördel om du själv – t ex genom sökning på nätet – kan bevisa återanvändningar.

Journalistförbundets sajt finns mer fakta om de nya reglerna.

/Björn Hellström
Sekreterare Frilans Riks

Analysen av Arvodeskampanjen
är klar

Arvodeskampanjen startades av Frilans Riks efter årsmötet 2021 och genomfördes i samarbete med sektionerna. Den pågick till årsmötet 2023. 

På årsmötet 2023 togs ett beslut att kampanjen ska analyseras av nuvarande styrelse. Det är nu gjort och analysen kan läsas i sin helhet här

Analysens slutsatser kan kort sammanfattas så här: Mycket var bra, men mycket kunde varit mycket bättre.

Avtalet med LO Mediehus var en stor framgång. Samtalen med de företagsledningarna och arbetsplatsklubbar som gjordes var viktiga, och enkäten där Frilans Riks medlemmar fick berätta om sina villkor i vardagen gav värdefull information. 

Sämre var planeringen och organisationen. Någon kampanjbudget gjordes inte och satsningen fick en dålig start när de listor med arbetsplatsklubbar som skulle kontaktas i det första stegen uppvisade grova brister.

Slutbetyget blir ändå att kampanjen får klart godkänt då den givit värdefull kunskap som den nya styrelsen kan använda i kampen för rimliga arvoden.

Samtliga åtta sektioner i Frilans Riks har haft möjlighet att tycka till om analysen.

Frilans Riks medlemsbrev
september 🍂

Hej på er kära medlemmar!

Hösten är här och frilansåret fortsätter. Hoppas ni har det bra.

Det händer lite grejer inom Frilans Riks. Kent Wernes rapport om finansiering av frilansfackligt arbete börjar närma sig slutförande och ska inom kort lämnas till förbundsstyrelsen. Det ska bli spännande att ta del av rapporten, analysen och eventuella beslut som följer. Vi återkommer senare, förhoppningsvis under hösten, med mer om det.

Frilans Riks hade nyligen ett kort styrelsemöte där vi av den ekonomiska rapporten kunde konstatera att årets årsmöte blev betydligt dyrare än planerat. Vi kommer under hösten börja arbetet för att planera nästa årsmöte. Kostnaden och förutsättningarna för hybridmöte blir de viktigaste ämnena.

Vi tog beslut om att föra över Östergötlandssektionens medlemmar i Södermanlands län till Mälardalens sektion, att föra över Östergötlandssektionens medlemmar i Jönköpings och Kalmar län till Frilans Syd, att föra över Östergötlandssektionens medlemmar i Östergötlands län till Mellansveriges frilansjournalister.

Björn Hellström och Henrik Simonsen redovisade sin analys av arvodeskampanjen (som pågick 2021–2023). VI tog beslut om att ordna ett digital lunchmedlemsmöte (det första av höstens två sådana möten) den 26:e september och där redovisa analysen för er medlemmar.

Rekryteringskampanjen fortsätter. Frilans Syd har nu i september ordnat en träff och det är på gång träffar i Stockholm och i Sundsvall.

Vi tog också beslut om att åter öppna vårt instagramkonto @frilansriks för gästinstagrammare. Välkomna att hör av er om ni vill låna kontot och berätta något från frilansvärlden. Gästinstagrammare ersätts med 600 kr/vecka i a-skatt. Mejla malardalen@marjabeckman.se för mer information.

Nästa vecka blir det Nordic Freelance i Norge ute på Hardangervidda. Hoppas att några av er har haft möjlighet att boka in er och kommer träffa andra nordiska frilansare.

Så kom ihåg:

·       Digitalt medlemsmöte 26:e september kl 12-13

·       Välkomna att gästinstagramma

/Styrelsen genom Henrik Simonsen (ordförande)

Frilans Riks medlemsbrev juni 2023 🌦

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks!

Här kommer sista medlemsbrevet innan stora sommaren. Hoppas midsommarfirandet gick fint för er.

Frilans Riks styrelse höll möte strax innan midsommar och vi har nu lyckats välja även en ständig sekreterare i form av Björn Hellström. Sedan tidigare är Therese Quennerstedt kassör och Henrik Simonsen ordförande (valda av årsmötet) samt Katarina Arvidson vice ordförande.

Det digitala medlemsmötet den 23:e maj blev relativt välbesökt. Annika Hamrud från Fojo berättade om hot och hat och påtryckningar mot journalister och hann därmed med mycket av det som inte hanns med på årsmötet. De digitala medlemsmötena återkommer i höst. Vi planerar för ett par stycken och tar gärna emot tips på tema.

Vi har beslutat om att ta fram en handfast guide till hur ni medlemmar ska hantera det nya upphovsrättsdirektivet.

Vi genomför ju under året en rekryteringskampanj och rekryteringsträffar har nu hållits i Göteborg och i Umeå. Till hösten är fler träffar på gång.

Arvodeskampanjen är som sagt slutförd men arbetet går vidare med att, i samarbetet med arbetsplatsklubbar, få till avtal med ytterligare uppdragsgivare.

I frilansvärlden i övrigt har Västra och Mälardalen anordnat AW och i början av juli är det dags för Frilans Syds sommarmingel på Öland. Härligt. Det ska vara kul att vara medlem i en fackförening.

Frilans Riks styrelse träffas igen i slutet av augusti.

22-24/9 anordnar norska frilansorganisationen årets upplaga av Nordic Freelance. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge några bidrag till medlemmars deltagande men NF är en ypperlig möjlighet att fortbilda sig och träffa kollegor.

Frilans riks styrelse

genom

Henrik Simonsen, ordförande

Ännu hårdare tag mot BAJ

I veckan som gick fick vi nya dåliga nyheter från Belarusian Association of Journalists (BAJ), skriver Åsa Ohlsson från Intresseföreningen för utbyte mellan BAJ och SJF.

”Nu har regimen beslutat att BAJ:s logotyp är att anses som en extremistisk symbol, så även organisationens hemsida och sociala media. Att använda logotypen eller följa kanalerna är nu ett så kallat ”criminal charge” som kan leda till mångårigt fängelsestraff. 

Läs mer här:

https://baj.by/en/content/increaseId-repression-against-belarusian-union-journalists

https://www.journalisten.se/nyheter/okad-repression-mot-belarus-journalistforbund

En av våra belarusiska journalistkollegor i exil skrev att hen blev helt stum över nyheten och mycket orolig över de nya riskerna detta innebar för familjemedlemmar kvar i Belarus. 

Förbundsstyrelsen tog upp situationen med de hårdare tagen mot BAJ på sitt senaste möte nu i torsdag och kommer med ett stöduttalande vilket uppskattas.

Eftersom det nu är mer riskfyllt att följa oberoende media i Belarus så tycker sig en av våra andra belarusiska kontakter se att motståndet mot Lukasjenko i Belarus minskar, eftersom fler nu enbart följer statlig media och dess propaganda.

Manifestationen i Malmö 24 maj

Den 24 maj organiserade vi en manifestation för medlemmar i BAJ. Vi samlades ett femtontal journalister och författare i Malmö för att uppmärksamma de fängslade journalisterna. Det var en del av en solidaritetskampanj, Marathon of Solidarity, som går från land till land. Det kändes högtidligt och känslosamt när de 33 fängslades namn lästes upp under tiden som vi höll upp deras foto. Kampanjen delades i sociala medier och BAJ har bekräftat att manifestationen var uppskattad. Tack till Frilans Syd, Svenska Pen och Skånes taltidning som slöt upp!

Läs mer här:

https://www.journalisten.se/nyheter/fangslade-belarusiska-journalister-uppmarksammades

https://bajby.one/en/content/journalists-are-not-criminals-action-was-held-center-malmo-support-belarusian-colleagues

Kontakter och framtida aktioner

Har du ett journalistiskt uppdrag där du bevakar Belarus så kan du höra av dig. Om du skulle behöva några kontakter till BAJ, exiljournalister eller journalister i Belarus, så ser jag hur vi kan hjälpa till. 

Vidare skulle vi gärna vilja göra en större manifestation, troligen på plats i Malmö eftersom vi har många engagerade här. Det är väl mest realistiskt att det får vänta till efter sommaren. Har du tankar eller idéer som kan vara till stöd för BAJ så hör av dig.

Och så vill jag å föreningens vägnar önska dig en fin sommar.”

Bästa hälsningar

Åsa Ohlsson (asacohlsson[at]gmail.com)

Välkomna på medlemsmöte med
Annika Hamrud

Annika Hamrud samt presidiet på Frilans Riks årsmöte 2023.
Annika Hamrud när hon talade på Frilans Riks årsmöte 2023. Foto: Marja Beckman

Nästa tisdag, den 23 maj klockan 12–13, har vi vårens sista medlemsmöte via Zoom. Länk skickas ut samma morgon! 

Gäst denna gång är Annika Hamrud som arbetar på Fojo med att föreläsa om hat och hot mot journalister. Läs mer om hennes föredrag här.

Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor och möta den nya styrelsen

Om ni missade maj månads medlemsbrev från nye ordföranden Henrik Simonsen finns det att läsa på vår hemsida.

Välkomna på tisdag och ha en fin Kristi Himmelsfärd, önskar Frilans Riks styrelse

På gång inom Frilans Riks, maj 2023

Hej på er kära medlemmar!

Frilansåret går vidare och Frilans Riks styrelse har haft möte och dessutom ett samverkansmöte med SJF Frilans (förbundskansliets ansvariga för frilansfrågor). Grunden är lagd för fortsatt gott samarbete. Arbetet med att förnya frilansavtalet väntas dra igång inom kort. Senaste versionen av Frilansavtalet är från 2014 och mycket har hänt sedan dess. Avtalet har hjälpt många frilansare, till exempel när det gäller att kunna hävda uppsägningstider, men det finns gott om utrymme för förbättringar.

Det är dags för vårens digitala lunchmedlemsmöte. Boka in 23/5 kl 12-13. Då får vi besök av Annika Hamrud från Fojo som ska berätta och informera om hot och hat mot journalister. Det blir också tid för frågor och funderingar. Inbjudan och länk kommer i separat utskick.

Arbetet fortsätter med att få till en bra försäkring för frilansare som verkar i högriskområden.

Styrelsen har, liksom de senaste åren, delat upp sig i olika grupper för att arbeta med våra prioriterade områden: Rekrytering, arvoden och upphovsrätt. (Vi har också en grupp för t ex årsmöte men den har av förklarliga skäl inte satt igång sitt arbete riktigt ännu).

Vi bevakar upphovsrättsfrågan i och med nya EU-lagstiftningen. Hör av er till oss eller förbundet om ni har frågor eller drabbats av något. SJF Frilans anordnar faktiskt en webbsänd kurs i ämnet 31/5. Den kan jag verkligen rekommendera.

Vi kan också med glädje förmedla att sektionen Mellansveriges frilansjournalister (med säte i Uppsala) fått sig en ny styrelse vald.

Tidigare sektionen Medietextarna är nu även i medlemssystemet avskild från Frilans Riks och vi har nu 1510 medlemmar. Tanken är att det efter sommaren ska bli ett samverkansmöte mellan de olika organisationerna inom SJF som organiserar egenföretagare (förutom Frilans Riks och MT är de fotografklubben BLF_Fotograferna och fotografintresseföreningen PFK).

Det har hänt en hel del inom frilansvärlden den senaste tiden och kommer att hända mer.

Frilans Riks, förbundet och Västra frilans anordnade 18/4 en rekryteringsträff i Göteborg med många studenter som deltagare. Fler rekryteringsträffar är på gång. Frilans Riks genomför under verksamhetsåret en rekryteringskampanj runt om i landet.

På frilanskontoret Blå Kontoret i Stockholm anordnas frukostmöte 17/5 med föreläsning om hur vi kan använda statistik i vår journalistik.

23/5 anordnar Mälardalen en kväll om pensionssparande.

I juni tänker Västra Frilans anordna fotovandring längs Gotaleden.

Frilans Syd har alltid mycket kul på gång (kolla in deras hemsida på Facebook), bland annat planeras en heldag på Öland 1/7.

SJF Frilans anordnar en kurs i kriminaljournalistik (heldag i Stockholm) 7/6.

Fojo anordnar en bra kurs i slutet av sommaren, Fördjupningskurs i informationspåverkan och faktagranskning som journalistisk metod och vill gärna se så många frilansjournalister som möjligt på den. Sista anmälan 2/6.

Vårhälsningar från

Frilans Riks styrelse

genom

Henrik Simonsen, ordförande