Arvodeskampanjen är igång – vad kan du göra?

Frilansjournalister i allmänhet är kompetenta journalister. Vi vet dessutom att frilansjournalister är oerhört viktiga både för demokratin och oundgängliga medarbetare i press, radio, webb och tv. Trots det tjänar vi frilansjournalister oftast betydligt mindre än våra anställda kollegor – och under pandemin har uppdragsgivare dessutom sänkt redan låga arvoden. 

20 och 22 april 2021 startade Frilans Riks och sektionerna arvodeskampanjen genom två lunchmöten. Nu går vi vidare. 

Vi vill i det arbetet ha in idéer från er medlemmar om hur vi ska arbeta för att få till höjda arvoden. Du måste inte redan vara fackligt aktiv eller sitta i en styrelse får att engagera dig i frågan. Det räcker att du är medlem i Journalistförbundet. Har du en idé som du vill utveckla själv, eller är ni en grupp eller nätverk som behöver resurser för att göra det? Hör av er till oss i Frilans Riks! Mejla till info[at]frilansriks.se  eller till styrelseledamöterna.

Vi har till exempel tidigare hjälpt nätverket radiofrilansarna med ekonomiskt stöd. Det gjorde det möjlighet för dem att träffas och slipa på sina krav inför de förhandlingar de hade med radions ledning.