Upphovsrätten är stärkt – material som återanvänds ska nu ersättas

Från och med 1 januari 2023 är upphovsrätten förstärkt i hela EU. Det handlar i första hand om rätt till skälig ersättning när material återanvänds.

Det så kallade DSM-direktivet gäller nu som lag och innebär att företag som tidigare inte betalat något extra om material återanvänts i flera medier – till exempel inom en mediekoncern – från och med 1 januari 2023 måste betala extra i relation till användningen. 

Och viktigt: Det här gäller även om du som frilans tidigare skrivit avtal med företaget som säger att ersättningen är noll. Uppgifter om ersättning vid återpublicering i gamla avtal upphävs alltså i och med detta direktiv, om materialet sålts in efter 1 januari 2023.

Har du redan skrivit på ett fulavtal så säg inte upp det. Men om du får nya uppdrag, tala om att det nya direktivet gäller. Rätten till skälig ersättning gäller primärt material du ”sålt in” från och med 1 januari i år.

Företaget har dock alltid rätt att återanvända materialet, men måste också ersätta dig för det. Hur mycket är dock en förhandlingsfråga. 

Eftersom många företag inte känner till de nya reglerna så måste du själv bevaka eventuell återanvändning och ta upp det med uppdragsgivaren.

Avtal ser ju lite olika ut så hör gärna av dig till Journalistförbundet om du behöver hjälp:  dsm@sjf.se är mejladressen.

Förbundet kan också hjälpa dig att driva vidare ett ärende som handlar om fulavtal.

Tips: Dokumentera allt väldigt noga om du misstänker att uppdragsgivare brutit mot EU-direktivet.

En annan nyhet är att den som använder ditt material måste återrapportera användningen till dig en gång per år. Det måste du också hålla koll på. Och det är alltid en fördel om du själv – t ex genom sökning på nätet – kan bevisa återanvändningar.

Journalistförbundets sajt finns mer fakta om de nya reglerna.

/Björn Hellström
Sekreterare Frilans Riks