”Prisdumpning i kombination med ökade krav gör att den journalistiska friheten minskar.”

franziskae-n

Franziska Egger-Nilsson, Sundsvall, inriktad på skogsbruks- och miljöfrågor

Varför slutade du?
– Jag slutade vid årsskiftet efter beskedet att en uppdragsgivare skulle lägga ner verksamheten och att en annan planerade att köpa in mindre material och börja producera mera själva.

Vad gör du nu?
– Jag började jobba i mitt tidigare yrke som förskollärare/lärare och planerar att fortsätta med det samt en del utbildningsverksamhet.

Hur påverkas journalistiken av låga arvoden?
– Journalistiken påverkas väldigt mycket av låga arvoden. Prisdumpning i kombination med ökade krav gör att den journalistiska friheten minskar. Det blir tråkigt och man blir stundtals bakbunden. Det kan exempelvis komma fram om en intervjuperson inte har samma åsikt som tidningens ägare. Jag bestämde mig för att minska de journalistiska uppdragen när en stor tidning sa att de ville betala mindre än en dags arvode för ett jobb som skulle ta två dagar, plus att jag skulle fotografera.
– Jag upplevde prisdumpning allt oftare. Jag tror att en del tidningar har råd att betala, men att det handlar om prioriteringar. De känner hur sugna folk är på att få jobba.
– När jag läser tidningar, ser jag hur mallade en del är. Man undviker kontroversiella frågor och innehållet blir mera styrt och partiskt. Som tur är finns det fortfarande tidningar med högt i tak och stor journalistisk frihet.

Intervju: Karin Kämsby

« Tillbaka till de andra intervjuerna

Lämna ett svar