Arvoden och villkor

Under den här fliken kan ni läsa om sådant som rör arvoden och villkor för frilansjournalister, till exempel verktyg och resultat av kampanjer.

Här finns information om Frilanskalkylatorn, Redaktörsguidenfulavtalen och hat och hot mot journalister.

2021-2023 gjordes en arvodeskampanj som bland annat resulterade i ett avtal med LO Mediehus. Dessvärre sa LO av oklara skäl upp avtalet i december 2023. En analys av kampanjen gjordes 2023.

Kampanjen Rädda frilansen gjordes av Frilans Riks 2016.