Försäkringar

Som egenföretagare behöver du en företagsförsäkring. Journalistförbundet samarbetar med försäkringsförmedlaren Gefvert som erbjuder försäkring för företag inriktad på småföretag, med låg årspremie och låg självrisk med valbara tillägg.

Läs mer om företagsförsäkringar på Journalistförbundets hemsida.