Lättare än någonsin att bli frilansmedlem

Då och då har det genom åren hänt att förbundet har nekat frilansare medlemskap. Det  har ofta handlat om nya frilansare vars inkomster har varit små. Många inom Journalistförbundet, inte minst inom vårt frilansdistrikt, har ansett att det varit ett problem. Nu är problemet löst, i alla fall betydligt mindre.

För från och med 1 januari 2015 är det lättare än någonsin för frilansar att bli medlemmar i Journalistförbundet. Det räcker numera med att kunna uppvisa intäkter från minst två uppdrag på sammanlagt minst 9 200 kronor för att bli frilansmedlem. Intäkterna ska vara från en månad under de tre senaste månaderna. Det här betyder till exempel att nya frilansare som har bräckliga kunskaper om arvoden och förhandlingar kan få ta del av vår hjälp och våra evenemang. Detta är vi väldigt glada för och vi hoppas att du som ny frilansare inser det stora värdet av ett medlemskap för dig som är journalist och/eller fotograf.

Här är några saker som frilansmedlemmar kan ta del av:

  • Seminarier, föreläsningar och kontakter i de lokala frilansklubbarna
  • Fri tillgång frilanskalkylatorn
  • Servicebolagets avgiftsfria kurser och seminarier.
  • Rådgivning i företagarfrågor
  • Juridisk hjälp vid upphovsrättstvister och råd vid tvister om arvoden
  • Möjlighet att teckna förmånliga försäkringar
  • Möjlighet att påverka Journalistförbundets inriktning (vi är ett demokratiskt fackförbund)

Bakgrunden till förändringen är att Journalistförbundets kongress i oktober beslutade att förkorta ”kvalifikationstiden” för frilansare som vill bli medlemmar, från fyra månader till en månad. Stadgeändringen träder i kraft 1 januari 2015.

Ansökan för frilansar

 

En kommentar till “Lättare än någonsin att bli frilansmedlem”

Lämna ett svar