Vilka ska föra frilansarnas talan på SJF:s kongress nästa år?

Den 10-12 april 2018 samlas Svenska Journalistförbundet till kongress. Kongressen är SJF:s högsta beslutade organ och arrangeras vart tredje år.

Nu är det dags att hitta de ombud som ska föra medlemmarnas talan på kongressen. Totalt 111 ombud ska utses, och 16 av dessa ska representera oss frilansar. Vi utgör därmed den största ombudsgruppen.

Första steget i denna process är att enskilda medlemmar och klubbar är välkomna att nominera kandidater till dessa ombudsplatser.

Gör så här:

Tänk ut vem/vilka du eller klubben vill nominera.
Fråga personen om hen är intresserad av att nomineras.
Skriv ner en kort presentation av personen: Namn, bostadsort, ålder, år i yrket, yrkesinriktning, facklig erfarenhet.
Mejla in dessa uppgifter till anna.fuxmedia[at]telia.com
Kom ihåg att ange vem som står bakom nomineringen.

Skicka gärna in nomineringar så snart som möjligt, och senast fredag 29 september.

När vi fått in nomineringarna kommer vi att sammanställa ett förslag med ett antal kandidater, och sedan sker en medlemsomröstning i november. Det är alltså alla frilansmedlemmar som slutligen avgör vilka ombud som ska representera oss på kongressen.

Läs mer om kongressen på SJF:s hemsida.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring nomineringsarbetet!

Leonarda Arcidiacono
leonarda-arci[at]outlook.com
Tel 076-789 77 77

Anna Nyberg
anna.fuxmedia[at]telia.com
Tel 070-663 13 33

Utsedda på årsmötet i Frilans Riks 2017 att utgöra valnämnd för Frilans Riks inför kongressen 2018

Lämna ett svar