Journalistförbundet och BLF går samman

Journalistförbundet och Bildleverantörernas förening (BLF) har under ett år fört samtal om ett samgående.

Frilans Riks har varit underrättat om samtalen men inte bjudits in att delta i dem.

Vid Förbundsstyrelsens möte den 19 mars beslöts:

• att säga ja till att en ny riksklubb, med inriktning mot fotografer, bildas i Journalistförbundet,

• att förbundskansliet ges i uppdrag att hantera de avtal som krävs,

• att förbundsstyrelsen hålls uppdaterad om hur det fortsatta arbetet fortskrider,

• att arbetet sker i dialog med Frilans Riks. 

Frilans Riks välkomnar självklart att vi blir fler frilansjournalister i förbundet. Det har förutsättningar att stärka frilanskollektivet i allmänhet och fotograferna i synnerhet.

Dock återstår ännu många frågetecken att räta ut kring samgåendet. Vi ser nu fram emot att det arbetet sker i dialog med Frilans Riks. 

Styrelsen för Frilans Riks