Vi behöver dina svar

I dagarna har du med mejl fått en enkät från Journalistförbundet. En uppföljning av enkäten i mars som visade att 75 procent av frilansarna redan då hade förlorat eller trodde att de skulle förlora uppdrag på grund av pandemin.
Hur ser det ut nu?

Journalistförbundet har kompletterat denna uppföljande enkät med några frågor. Bland annat om kön och kompetensutveckling. 

Vi behöver dina svar i den nya enkäten för att förmå politiker och uppdragsgivare att göra mer för egenföretagare och frilansar. Därför är det viktigt att du avsätter några minuter för att svara på enkäten. 


Tack på förhand.

Styrelsen för Frilans Riks