Delta i enkät om bättre villkor för frilansar i Europa

Nätverket MAX har bett Frilans Riks om hjälp att sprida deras enkät för bättre villkor för frilansare inom EU.

Så här skriver MAX:

Arkitekter, programmerare, designers, musiker, skådespelare, journalister, översättare, konstnärer, poeter, författare, regissörer… Vi ber alla som jobbar i de kreativa näringarna att hjälpa oss i den första europeiska undersökningen om effekterna av COVID-19 i den kreativa och kulturella sektorn.

Den insamlade informationen kommer att ligga till grund för beslut och åtgärder för att hjälpa vår bransch. Det tar cirka 12 minuter att fylla i undersökningen.

Undersökningen är en del av MAX-projektet (Makers ’Mobility Pilot-projekt, samfinansierat av Europeiska kommissionen och samordnat av European Creative Hubs Network i samarbete med Fab Lab Barcelona, UPTEC och Makery).

Vi behöver totalt minst 35.000 svar från hela Europa och vi önskar att den svenska situationen ska ha en bra representation så när du fyllt i ber vi dig dela, dela, dela bland  kollegor och i nätverk.

Här hittar du enkäten.

Om MAX: 

Max är ett program som drivs av det europeiska närverk vi tillhör – European Creative Hubs Network. Max handlar egentligen om att pilottesta nya former av mobiltets- och utbytesprogram för de kreativa näringarna inför den nya budgetperioden. Och eftersom det projektet redan har ett stort nätverk fick man ett ytterligare uppdrag att undersöka hur branscherna drabbats av COVID-19. Det är givetvis inte den enda undersökningen som görs men den kommer att vara viktig när kommissionen utformar de första stöden riktade till en sargad bransch med många enpersonsföretag, frilansare och kontraktslösa.

Bonustips:

Måndagen den 15 juni anordnar Smart och Intercult ett samtal med olika aktörer från runt om i Europa runt frågan ’Could the Covid19 pandemic usher in new policies for the Creative and Cultural Sector (CCS) and better conditions for freelancer and independent workers in Europe?’ Här är länk till själva eventet: https://www.facebook.com/events/3159844630739984/