Omsättningsstödet dröjer

John Weinerhall (M)
John Weinerhall (M). Foto: Riksdagen

Frilans Riks kontaktade i veckan regeringen för att få besked om vilket datum beslutet om omsättningsstöd till näringsidkare ska fattas.

Näringsdepartementet svarar:

Promemorian med den närmare utformningen av omsättningsstödet samt remissvaren bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Regeringen publicerar fortlöpande information på hemsidan, vi ber dig därför att besöka regeringens hemsida för uppdaterad information, inklusive när stödet kommer att träda i kraft.

I veckan fick moderate riksdagsledamoten John Weinerhalls svar på sin skriftliga fråga i riksdagen till näringsminister Ibrahim Baylan om regeringen avser att förlänga stödet till enskilda firmor och tillse att fler omfattas av det?

Läs Weinerhalls fråga och Baylans svar här.

Frilans Riks styrelse