Årets fulavtal 2020 överlämnat

För första gången har Frilans Riks delat ut ”utmärkelsen” Årets fulavtal. 

Det går till Bonnier Magazines & Brands.

Vd:n för Bonnier News (där Magazines & Brands ingår), Anders Eriksson, ville inte ta emot diplomet. Frilans Riks mejl till honom med erbjudande om att överlämna utmärkelsen – ett diplom – och att diskutera fulavtalen besvarades aldrig.

Sagt och gjort, Frilans Riks ordförande tog cykeln till huvudkontoret i Marieberg och överlämnade utmärkelse och motivering i receptionen för vidarebefordran till Anders Eriksson.

Frilans Riks är fortsatt öppna för att diskutera Bonnier Magazines & Brands  fulavtal med Anders Eriksson.

Motiveringen till ”utmärkelsen” hittar ni under fulavtal.

Gert Lundstedt 

Frilans Riks ordförande i Bonnier News reception. Foto: Hasse Hedström