Kollektivt frilansavtal klart för Medietextarna

Journalistförbundet har tillsammans med Medietextarna – en sektion inom Frilans Riks – förhandlat fram ett kollektivt frilansavtal med undertextarföretaget lyuno Media Group. Företaget var tidigare svartlistat av förbundet för att ha velat sänka arvodena.

Avtalet innebär en miniminivå för översättning genom så kallad NMT-tjänst (bearbetning av maskinöversättning), samt ett antal andra principer.

Läs mer här:

Nytt frilansavtal med Iyuno-SDI – Medietextarna

Kollektivt avtal för frilansande undertextare – SJF.se

Medietextarnas Facebooksida

Vi gratulerar Medietextarna till avtalet, bättre betalt och ett steg i rätt riktning.

Frilans Riks