Kongressen stärker frilansarna i
förbundet

Kongressen är över och frilansarbetet fortsätter med förnyad kraft.

Kongressen 2021 är över och en ny förbundsstyrelse är på plats.

Efter strid om ordförande- och vice ordförande-posterna står det klart att frilansarna nu har tre representanter i styrelsen: Gunilla Kracht (frilans Syd), Noa Söderberg (Mälardalen) och undertecknad (Mälardalen).

Frilansarna hade kongressens näst största delegation – 18 ombud – och gjorde ett starkt in- och avtryck. Inför kongressen ställde delegationen frågor om viktiga frilansfrågor till de fyra som aspirerade på ordförande- och viceordförande-posterna. Alla fyra visar i sina svar bra förståelse för frilansfrågorna och en vilja att lyfta fram dem under den kommande fyraårsperioden till nästa kongress 2025.

Att sedan alla fyra valdes in i förbundsstyrelsen bådar gott för frilansfrågorna.

Många av de drygt tio frilansmotionerna som lades fram fick stöd av kongressen (för detaljer läs så småningom kongressprotokollet på förbundets hemsida).

Delegationen påpekade vidare att fem motioner som antogs vid 2018 års kongress inte hade genomförts. Detta skickades till granskningsutskottet för just granskning. Utskottet gav frilansarna rätt och förbundet fick bakläxa. Vi ser fram emot att den nya förbundsstyrelsen gör om och gör rätt.

Frilans Riks arbete med att förbättra villkoren – framför allt bättre arvoden och upphovsrätt – kommer nu att intensifieras.

Utöver den pågående arvodeskampanjen kommer vi arbeta för att använda förbundets konfliktkassa för en leveransbojkott eller blockad av frilansmaterial för att sätta press på arbetsgivare som dumpar marknaden.

För att använda konfliktkassan som skarpt vapen behöver vi frilansare agera kollektivt.

Fast nu ska vi först fira. Fira att frilansarbetet inom förbundet fyllde femtio förra året – men då var vi tvungna att ställa in firandet på grund av pandemin. Nu verkar vi äntligen kunna genomföra festligheterna i slutet av året. Vi hoppas många frilansar dyker upp. Mer information om detta inom kort.

Nu kavlar vi tillsammans upp ärmarna och flyttar fram positionerna för frilansvillkoren.

Vi ses snart, på fest och på barrikaderna.

Gert Lundstedt – ordförande Frilans Riks och medlem av förbundsstyrelsen